HOTĂRÂRE nr. 306 din 14 aprilie 2005pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma instituţională a Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada 2005-2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 aprilie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia actualizată privind reforma instituţională a Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada 2005-2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei actualizate privind reforma instituţională a Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada 2005-2006 va fi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Finanţarea acţiunilor prevăzute în strategia menţionată la art. 1 se face în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.513/2004 pentru aprobarea Strategiei sectoriale a Ministerului Administraţiei şi Internelor privind reforma instituţională şi a Planului de acţiune, în perioada 2004-2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 6 octombrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Sebastian Bodu,secretar de statBucureşti, 14 aprilie 2005.Nr. 306.  +  AnexăSTRATEGIE 14/04/2005