REGULAMENT*) din 23 decembrie 2004de organizare şi functionare a unităţilor de dializa publice şi private
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005    _______ Notă *) Aprobat prin Ordinul nr. 1.718 din 23 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 233 din 21 martie 2005.INTRODUCEREPrezentul regulament priveste organizarea şi desfăşurarea activităţii unităţilor de dializa din România. Normele tehnice şi standardele tratamentului de substitutie a functiilor renale prin dializa sunt detaliate în anexele la acest regulament. Anexele sunt de doua tipuri: obligatorii şi facultative. Materialele prevăzute în anexele cu caracter facultativ pot fi adaptate nevoilor individuale ale unităţii de dializa.Ministerul Sănătăţii numeste Comisia de Nefrologie prin Ordin al Ministrului Sănătăţii. Comisia este formata din reprezentanti ai sectiilor de nefrologie, unităţilor de dializa şi de transplant renal şi are urmatoarele responsabilităţii:● Propune Ministerului Sănătăţii măsuri aplicabile în vederea asigurarii necesitatilor de tratament al bolnavilor renali, incluzând accesul la servicii, definirea serviciilor şi rezultatele asteptate.● Pe baza Planului de asigurare a necesarului de servicii de dializa - aprobat anual de Ministrul Sănătăţii - Comisia de Nefrologie autorizeaza înfiinţarea de noi centre şi revizuirea numarului de aparate de dializa.● Defineste Normele pentru tratamentul bolnavilor cu insuficienta renala prin metode de epuratie extrarenala şi/sau transplant renal ("Ghidul de buna practica a dializei")*1).---------*1) Până în momentul elaborarii şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeana (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).● Solicita Societatii Române de Nefrologie sa redacteze norme tehnice şi standarde realiste şi aplicabile.Elaborarea şi redactarea regulamentului şi a anexelor precum şi a modificarilor aduse periodic acestora este facuta de Societatea Română de Nefrologie, care are şi rol de consultant pentru Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătăţii.Normele tehnice şi standardele aplicabile în unitatile de dializa sunt revizuite periodic de Societatea Română de Nefrologie, iar propunerile de modificare vor fi transmise Comisiei de Nefrologie spre avizare şi de aceasta spre aprobare Ministrului Sănătăţii. Revizuirea Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de dializa se face ori de cate ori au loc schimbari majore ale modalitatilor de tratament şi/sau tehnologie, dar nu mai rar de 5 ani.Pentru realizarea programului, unitatile de dializa colaboreaza cu serviciile de nefrologie şi cu cele de transplant renal.Monitorizarea realizării programului de tratament al bolnavilor cu insuficienta renala este realizata de Registrul Renal Roman aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, pe baza raportarilor periodice obligatorii ale sectiilor de nefrologie, unităţilor de dializa şi de transplant renal. Aceste unităţi vor avea actualizate permanent evidentele bolnavilor cu insuficienta renala.Monitorizarea respectarii Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de dializa şi a normelor tehnice şi standardelor existente este facuta de CNAS şi de Ministerul Sănătăţii, prin organisme abilitate.SERVICIILE DE NEFROLOGIE DIN ROMÂNIAÎn România, asistenţa medicală nefrologica este acordată în unităţi: a) Ambulatorii; b) Unităţi de nefrologie cu paturi; c) Unităţi dializa:- hemodializa;- dializa peritoneala; d) Unităţi de transplant renal.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SERVICIUL DE NEFROLOGIE ││┌───────────────────┐┌──────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────┐┌──────────┐│││Serviciul ambulator││ Serviciul de nefrologie ││ Unitatea de dializa ││Serviciul ││││ de nefrologie ││ cu paturi ││┌─────────────────────┐┌────────────┐││ de │││└───────────────────┘│- Secţie > 25 paturi │││Centre de hemodializa││Compartiment│││transplant│││ │- Compartiment < 25 paturi│││ - ambulatorii ││ dializa │││ renal │││ └──────────────────────────┘││ - intraspitalicesti││peritoneala ││└──────────┘││ │└─────────────────────┘└────────────┘│ ││ └─────────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘A. Serviciul ambulator de nefrologie (cabinete de nefrologie) asigura consultaţii de nefrologie bolnavilor care nu necesita spitalizare.B. Serviciile de nefrologie cu paturi asigura asistenţa nefrologica în regim de spitalizare. Un numar de paturi din structura lor este rezervat (nominalizat) pentru internarea bolnavilor hemodializati cu complicatii şi a celor transplantati renal, la distanta de momentul transplantului, în functie de numărul de paturi pot fi:1. Compartimente de nefrologie (sub 25 paturi);2. Sectii sau clinici de nefrologie (peste 25 paturi).C. Unitatile de dializa asigura tratamentul de epuratie extrarenala în:1. Centre de hemodializa, ambulatorii sau intraspitalicesti, care pot fi:● Centre de hemodializa (peste 8 aparate de hemodializa)● Statii de hemodializa (sub 8 aparate de hemodializa)2. Compartimente de dializa peritoneala:● cu paturi, în care:─ sunt instruiti în tehnica dializei peritoneale bolnavii nou-inclusi;- sunt internati bolnavii dializati peritoneal cu complicatii;● ambulatorii, în care este asigurata monitorizarea bolnavilor.D. Serviciile de transplant renal realizează transplantul renal propriu-zis, urmarirea şi tratamentul bolnavilor transplantati în perioada post-operatorie imediata.Unitatile de transplant renal din componenta Serviciului de nefrologie realizează ingrijirea bolnavilor transplantati în perioada post-operatorie precoce (după ce ingrijirea în sectia de Terapie Intensiva nu mai este necesară) şi tardiva. Pot fi incluse în structura Centrelor de dializa intraspitalicesti, care, în aceasta situaţie, devin Centre de tratament substitutiv renal.În raport cu situaţia locala, aceste servicii de asistenţa medicală nefrologica pot functiona independent sau integrat, în regim de proprietate publică sau privată.Organizarea şi functionarea unităţilor de nefrologie ambulatorii şi cu paturi, ale unităţilor de transplant renal sunt supuse reglementarilor în vigoare. Organizarea şi functionarea unităţilor de tratament substitutiv renal prin dializa sunt supuse Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de dializa.REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE DIALIZAGENERALITATIMetodele de epurare extra- sau intracorporala se adreseaza insuficientei renale cronice (IRC) - stadiul terminal de evolutie a numeroase afecţiuni renale - şi insuficientei renale acute (IRA) de variate etiologii.În cazul insuficientei renale cronice, cele trei metode principale de tratament substitutiv al functiilor renale - hemodializa (şi metodele inrudite), dializa peritoneala (diferite metode) şi transplantul renal - sunt folosite complementar şi integrat, astfel încât, pe baza indicatiilor şi contraindicatiilor specifice fiecareia dintre ele, a avantajelor şi dezavantajelor lor, volumul tratamentului să fie bazat pe rezultatele cu efectele cele mai indelungate ce pot fi asteptate.Metodele de tratament de substitutie a functiilor renale sunt detaliate în anexa 1. Toate tipurile de tratament de substitutie a functiilor renale pot fi efectuate în unitatile de dializa dotate corespunzător, conform indicatiilor stabilite în Ghidul de buna practica a dializei*1).-----------*1) Până în momentul elaborarii şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeana (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).Pentru organizarea şi functionarea unităţilor de dializa, precum şi pentru uniformizarea metodologiei, se impun adoptarea şi aplicarea urmatoarelor prevederi:  +  Capitolul I DISPOZITII INITIALE  +  Articolul 1Înfiinţarea şi modificarea structurii unităţilor de dializa1.1. Înfiinţarea şi modificarea unităţilor de dializaAvând în vedere dimensiunea medicală, tehnologica, strategica şi economica a unităţilor de dializa, înfiinţarea de noi unităţi - în regim de proprietate publică şi privată - poate fi facuta numai cu avizul Comisiei de Nefrologie. Autorizarea de înfiinţare va fi acordată în concordanta cu:a. Obiectivele programelor de sănătate ale Ministerului Sănătăţii;b. Necesarul şi gradul de asigurare cu tratament de substitutie a functiilor renale ale populatiei din teritoriul în care urmeaza să fie înfiinţate.1.2. Determinarea numarului aparatelor de dializaDeterminantii numarului de aparate de dializa sunt criteriile geografice, demografice şi epidemiologice. În cazul unui deficit intr-o anumita zona geografica, Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătăţii va aproba înfiinţarea unor noi unităţi de dializa sau cresterea numarului de servicii de dializa în unitatile existente. Pentru a asigura folosirea la capacitate optima a facilitatilor de dializa existente, nu vor fi autorizate noi posturi de dializa decat dacă nevoia de servicii este mai mare decat posibilitatile de tratament existente.1.3. Avizul de functionare a unităţilor de dializaVa fi eliberat de Directiile de Sănătate Publică şi Management teritoriale, după o analiza prealabila, în functie de existenta urmatoarelor:a. proceduri de asigurare/imbunatatire a calităţii serviciilor de dializa: protocoale clinice, de resuscitare cardio-respiratorie şi tehnice, documente de evidenta şi raportare;b. condiţii pentru amplasament, în raport cu cerinţele prezentului regulament;c. capacitatea de asigurare a dotarii unităţii, în raport cu specificatiile producătorului şi de cerinţele prezentului regulament;d. competenţa profesionala a personalului - medical şi tehnic - care urmeaza a lucra în unitate;e. capacitatea de asigurare a tuturor componentelor serviciului de dializa.1.4. Modificarea numarului de aparate şi a tipului de servicii din unitatile de dializaModificările numarului de aparate şi a tipului de servicii din unitatile de dializa trebuie supuse pentru analiza şi aprobare Comisiei de Nefrologie din Ministerul Sănătăţii.  +  Capitolul II STRUCTURA ŞI RELATIILE UNITATILOR DE DIALIZA  +  Articolul 2Unitatile de dializaSunt dotate cu aparate de hemodializa şi cu alte echipamente necesare efectuării metodelor de epuratie extra- sau intracorporala din anexa 1 şi a serviciilor enuntate în art. 7, art. 8.Pot functiona:● în structura Unităţii de Nefrologie (adulti sau pediatrie) a spitalului;● ca unităţi independente, ambulatorii, în afara spitalului;● ca unităţi satelite ale unor centre de dializa.2.1. Statii şi centre de dializaÎn functie de numărul de aparate de dializa pot fi:● Statii de dializa - au mai puţin de 8 aparate de hemodializa;● Centre de dializa (de tratament substitutiv renal) - au mai mult de 8 aparate de hemodializa şi, atunci când sunt intraspitalicesti, au regim de secţie. Poate avea în structura şi compartiment de transplant renal, situaţie în care este denumit Centru de tratament substitutiv renal. Poate avea în administrare unităţi de dializa satelite.2.2. Unitatile de dializa satelite unui centruUnitatile satelit funcţionează în administrarea unui centru de dializa tutelar.Unitatile satelite sunt înfiinţate la solicitarea centrului tutelar, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu normele prezentului regulament, atunci când este necesară ameliorarea condiţiilor de tratament al bolnavilor care nu locuiesc la distante mari (50-100 km) de centrele de dializa existente, pentru folosirea optima a personalului şi cresterea eficientei economice a tratamentului în centrele de dializa existente.  +  Articolul 3Structurile unităţilor de dializaPentru a asigura un tratament eficient şi de calitate, pentru unitatile de dializa sunt obligatorii o structura minima a spatiului şi dotarile minime din anexa 2.  +  Articolul 4Relatiile unităţilor de dializa cu Centrele de dializa cu sarcini metodologiceCentrele de dializa sunt sprijinite şi se afla sub indrumarea unui Centru de dializa metodologic, care este centru de referinţa în domeniu.Lista centrelor metodologice şi arondarea unităţilor de dializa către acestea se stabilesc şi se comunică de Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătăţii.Rolurile centrelor metodologice sunt: formare profesionala, consult medical, cercetare stiintifica, primire, centralizare şi raportare a informaţiilor de la centrele arondate.  +  Articolul 5Relatiile centrului de dializa tutelar cu unitatile satelite5.1. Atribuţiile unităţilor satelitea. Structura, dotarea, functionarea şi incadrarea cu personal trebuie să corespunda normelor prevăzute în prezentul regulament;b. Trateaza numai bolnavii inclusi în program de Centrul tutelar;c. Ţin şi raporteaza evidenta bolnavilor şi materialelor necesare tratamentului prin dializa Centrului de dializa tutelar;d. Informeaza Central de dializa tutelar - trimestrial şi, în cazuri urgente, imediat - despre constantele biologice ale bolnavilor dializati şi despre modificările stării clinice sau complicatiile care nu au fost evaluate la nivelul Centrului tutelar;e. Personalul medical (superior, mediu) şi tehnic din unitatile satelit de dializa are obligaţia de a efectua anual un stagiu de pregatire de cel puţin 7 zile la nivelul centrului de dializa tutelar;f. Orice modificare în structura unităţilor satelit de dializa sau a personalului, se va face numai cu aprobarea prealabila a centrului de dializa tutelar.5.2. Atribuţiile centrului de dializa tutelara. Asigura şi verifica pregătirea profesionala a personalului medical şi tehnic al unităţii satelit;b. Aproba modificările în structura sau personalul unităţilor satelit de dializa;c. Initiaza tratamentul prin dializa bolnavilor care urmeaza să fie tratati în unitatea satelit;d. Evalueaza o dată pe an bolnavii tratati în unitatile satelit;e. Asigura materialele necesare tratamentului prin dializa al bolnavilor unităţii satelit şi le urmaresc evidenta;f. Are în evidenta şi raporteaza periodic Registrului Renal Roman, datele pacientilor din statiile de dializa satelit;g. Efectueaza vizite de indrumare şi control - medical şi tehnic - la unitatile satelit pe care le coordonează, semestrial şi ori de cate ori este nevoie, consemnand într-un registru rezultatele controlului.  +  Articolul 6Relatiile unităţilor de dializa cu Clinicile/Sectiile de Nefrologie şi cu unitatile de transplant renal6.1. Relatiile unităţilor de dializa cu Clinicile/Sectiile de NefrologieCentrele de dializa au relatii de colaborare cu Serviciile de Nefrologie în tratamentul pacientilor renali. Astfel, deciziile de iniţiere sau de intrerupere a tratamentului şi alegerea modalitatii de tratament se fac împreună cu medicul sef al Serviciului de Nefrologie/Seful Clinicii de Nefrologie cu care colaboreaza, iar internarile bolnavilor sub tratament substitutiv renal se fac în Serviciile de Nefrologie.În situaţiile de urgenta majoră, pentru menţinerea functiilor vitale, se poate efectua tratament prin dializa acuta şi în alte unităţi decat în centrele de dializa. Evidenta acestor cazuri va fi ţinuta separat. Comisia medicală de includere în dializa va fi consultata în cel mai scurt timp posibil (vezi art. 11.2).6.2. Relatiile unităţilor de dializa cu unitatile de transplant renalUnitatile de dializa colaboreaza strans cu unitatile de transplant renal:- ţin evidenta bolnavilor cu indicatii de transplant renal comunicand şi actualizand informaţiile către Registrul Renal Roman, pentru a fi incluse în Lista de asteptare pentru transplant renal;- preiau bolnavii cu insuficienta a rinichiului grefat pentru continuarea tratamentului substitutiv renal.Unitatea de transplant renal comunică unităţii de dializa, la aparitia unui donator potenţial, primitorul cu cele mai mari sanse de transplant, în vederea transplantarii.  +  Capitolul III SERVICIILE OFERITE IN UNITATILE DE DIALIZA  +  Articolul 7Tipuri de tratament efectuate de unitatile de dializaUnitatile de dializa pot efectua una sau mai multe dintre urmatoarele modalităţi de tratament (lista nu este exclusiva): a) terapia bolnavilor cu insuficienta renala cronica; b) terapia bolnavilor cu insuficienta renala acuta; c) terapia tulburarilor hidro-electrolitice şi acido-bazice rezistente la masurile medicale obisnuite (non-dialitice); d) terapia intoxicatiilor exo- şi endogene; e) terapia unor boli imune (plasmafereza); f) terapia insuficientei cardiace congestive refractare la interventiile medicale standard; g) nutritia parenterala în situaţii particulare; h) terapia bolnavilor cu disfunctii organice multiple (MODS).  +  Articolul 8Tipuri de servicii ale unităţilor de dializa8.1. Servicii oferite minimal de unitatile de dializaUnitatile de dializa trebuie să ofere minimal urmatoarele servicii:1. Tratament propriu-zis (inclusiv medicatia specifică dializei);2. Consultatie şi urmărire medicală de către un medic specializat în nefrologie;3. Nursing în timpul tratamentului de dializa;4. Educatie sanitara şi a pacientilor;5. Consultaţii dietetice şi de nutriţie, hrana în timpul tratamentului;6. Investigatii paraclinice periodice în legătură cu tratamentul de dializa (vezi anexa 8);7. Tratamente medicamentoase, altele decat cele specifice procedurii de dializa;8. Servicii de psihoterapie;9. Transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliu bolnavilor.8.2. Servicii aditionale8.2.a. Transportul bolnavilorLuand în consideratie distributia teritoriala neomogena a unităţilor de dializa, transportul bolnavilor de la domiciliu la unitatile unde sunt tratati trebuie asigurat în condiţiile urmatoare:1. prescriptie medicală anuală;2. conform unor criterii definite de Comisia de Nefrologie.Serviciile de transport medical vor fi platite de casele de asigurări în urma unui contract separat incheiat de case cu furnizorul de servicii de transport.8.2.b. Darea în folosinţă a aparatelorBolnavilor dializati peritoneal le pot fi date în folosinţă (anexa 6) monitoare de dializa peritoneala din dotarea unităţilor de dializa, pentru tratament la domiciliu prin metode automate sau mixte de dializa peritoneala.  +  Capitolul IV INITIEREA TRATAMENTULUI PRIN DIALIZA. TRANSFERUL BOLNAVILOR DIALIZATI. INTRERUPEREA TRATAMENTULUI PRIN DIALIZA. SPITALIZAREA BOLNAVILOR DIALIZATI.  +  Articolul 9Accesul la tratamentAccesul la tratamentul de substitutie a functiilor renale trebuie asigurat tuturor bolnavilor care au indicatie medicală pentru acest tip de tratament.  +  Articolul 10Locul iniţierii tratamentului prin dializaIniţierea tratamentului de epurare extrarenala se face intr-o unitate cu paturi, cu acordul unităţii pe a carei Lista de asteptare se afla.Iniţierea tratamentului de epurare extrarenala poate fi facuta în alte unităţi decat cea pe a carei Lista de asteptare se afla numai în urmatoarele condiţii:a. în caz de urgenta, cu informarea unităţii care îl are în urmărire imediat după tratament;b. la solicitarea unităţii care îl are în urmărire;c. la solicitarea pacientilor, în limita locurilor disponibile.  +  Articolul 11Comisia medicală de admitere în dializa, componenta, mod de lucru11.1. Insuficienta renala cronicaSelectionarea bolnavilor, alegerea metodei de tratament şi momentul iniţierii dializei se efectueaza pe baza Ghidului de buna practica a dializei*1), printr-o decizie luata împreună de:------------*1) Până în momentul elaborarii şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeana (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).- Medicul sef al Unităţii de Nefrologie/Seful Clinicii de Nefrologie (în eventualitatea în care nu exista Unitate de Nefrologie, va fi consultat medicul sef al secţiei în care este internat bolnavul);- Medicul sef/coordonator al Statiei/Centrului de dializa;- Medicul curant al bolnavului.11.2. Insuficienta renala acutaÎn cazul bolnavilor cu insuficienta renala acuta, decizia va fi luata şi cu:- Medicul sef al Unităţii de Nefrologie/Seful Clinicii de Nefrologie (în eventualitatea în care nu exista Unitate de Nefrologie, va fi consultat medicul sef al secţiei în care este internat bolnavul);- Medicul sef al Secţiei de Terapie intensiva;- Medicul sef/coordonator al Statiei/Centrului de dializa;- Medicul curant al bolnavului.11.3. Modul de lucru al comisieiMedicii care au luat decizia de admitere în dializa analizeaza, regulat sau ori de cate ori situaţia o impune, solicitarile de iniţiere a dializei şi consemneaza în foaia de observatie sau în documentele medicale ale bolnavului concluziile consultului, sub semnatura.  +  Articolul 12Consimtamantul-angajament al bolnavuluiIncluderea în programul de dializa necesita consimtamantul semnat al bolnavilor, prin care accepta aceasta terapie şi se angajează să respecte toate indicatiile medicale primite şi regulamentul de functionare al unităţii care este în conformitate cu tratamentul. Acest document va fi inclus în dosarul medical al bolnavului dializat. Atunci când pacientul nu poate semna din motive medicale, semnatura va fi obtinuta de la apartinator(i) şi va fi reconfirmata în momentul ameliorarii stării de conştienţă (anexa 6).  +  Articolul 13Iniţierea tratamentului prin dializa cronica13.1. Dializa cronica (iterativa)Se adreseaza exclusiv bolnavilor a caror functie renala este definitiv compromisa (insuficienta renala cronica în stadiul de uremie).13.2. Formalitati la iniţierea tratamentului prin dializaDupă ce au fost decise iniţierea tratamentului prin dializa şi modalitatea de tratament: a) Bolnavul este înregistrat în Registrul de evidenta a bolnavilor dializati (anexa 6) din unitate; b) Iniţierea tratamentului prin dializa şi modalitatea de tratament trebuie anuntate nominal, lunar: centrului de dializa metodologic, Registrului Renal Roman şi Casei de Asigurari Sociale de Sănătate.  +  Articolul 14Lista de asteptareDeoarece rezultatele tratamentului substitutiv renal depind de starea clinica a bolnavului la iniţierea terapiei, bolnavii cu insuficienta renala cronica vor fi dispensarizati de medicii nefrologi. Atunci când bolnavii indeplinesc unul din criteriile enumerate în Ghidul de buna practica a dializei*1), vor fi inregistrati pe Lista de asteptare pentru dializa (anexa 6) a unităţii de dializa. În cazul bolnavilor la care s-a optat pentru hemodializa, este indicată crearea caii de abord vascular permanent (fistula arterio-venoasa) în acest moment.-----------*1) Până în momentul elaborarii şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeana (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).Lista de asteptare a unităţii va include distinct şi bolnavii (hemodializati sau dializati peritoneal) cu indicatii de transplant renal (Lista de asteptare pentru transplant renal - anexa 6).Proportia pacientilor care incep dializa în regim de urgenta (uremie avansată) trebuie monitorizata de Comisia de Nefrologie şi redusa la minimum. Reducerea proportiei pacientilor care incep dializa în regim de urgenta poate fi facuta şi prin promovarea masurilor preventive pentru pacientii cu risc.  +  Articolul 15Transferul bolnavilor dializati15.1. Condiţii de transferTransferul temporar (< 6 saptamani) sau definitiv al bolnavilor dializati dintr-o unitate în alta se face când:a. exista indicatii medicale (sunt necesare interventii diagnostice sau terapeutice care nu sunt disponibile în unitatea de dializa curenta);b. capacitatea de tratament a unităţii de dializa este depasita;c. se infiinteaza noi unităţi de dializa;d. la solicitarea bolnavului (schimbarea domiciliului, preferinta s.a.);e. pentru perioade scurte (concedii, deplasari de afaceri, etc.).15.2. Formalitatile de transferTransferul - definitiv sau temporar - al bolnavilor se face numai cu avizul prealabil al medicilor şefi (coordonatori) ai unităţilor de dializa.Unitatea care trimite bolnavul:a. solicita unităţii primitoare aprobarea de transfer;b. întocmeşte Scrisoarea medicală/Biletul de transfer (anexa 6);c. transmite unităţii care primeste bolnavul toate informaţiile medicale din documentele de evidenta, inclusiv parametrii tratamentului curent;d. scoate din evidenta bolnavul transferat;e. anunta transferul imediat: Casei de Asigurari Sociale de Sănătate, Centrului metodologic, Registrului Renal Roman.Unitatea care primeste bolnavul:a. aproba primirea bolnavului;b. înregistrează în evidente bolnavul;c. anunta primirea bolnavului transferat imediat: Casei de Asigurari Sociale de Sănătate, Centrului metodologic, Registrului Renal Roman.Bolnavii transferati temporar sunt scosi din evidenta unităţii care îi trimite şi inregistrati pe durata transferului în unitatea care îi primeste.  +  Articolul 16Intreruperea tratamentului prin dializa16.1. Circumstantele intreruperii tratamentului prin dializaTratamentul prin dializa se intrerupe în caz de:a. reluare a functiei renale;b. transplant renal;c. deces al bolnavului;d. pierdere din evidenta a bolnavului (bolnavul nu se prezinta la tratament, nu contacteaza unitatea de dializa, unitatea nu poate obtine informaţii despre bolnav timp de mai mult de 30 zile);e. situaţii deosebite:- bolnavi care fac boli carantinale, psihoze, neoplazii terminale, la epuizarea posibilitatilor de acces la vase sau în orice alta situaţie care impieteaza asteptarea unor rezultate pozitive ale tratamentului prin dializa;- la cererea scrisa a bolnavului sau a apartinatorilor, atunci când bolnavul nu are discernamant.16.2. Formalitati de intrerupere a tratamentului prin dializaÎn cazul situaţiilor prevăzute la art. 16.1.e, avizul de intrerupere este acordat de o Comisie medicală (având componenta descrisa în art. 11.1 la care se adauga avizul unui medic legist) şi inscris în documentele medicale ale bolnavului.Intreruperea tratamentului prin dializa şi cauza intreruperii trebuie anuntate nominal, lunar: Centrului de dializa metodologic, Registrului Renal Roman şi Casei de Asigurari Sociale de Sănătate.  +  Articolul 17Spitalizarea bolnavilor dializati17.1. Spitalizarea bolnavilor hemodializati cronicTratamentul prin dializa este ambulator - spitalizare de zi - dacă situaţia bolnavului o permite, cu excepţia iniţierii tratamentului (primele 6-12 şedinţe de dializa, primele 14-21 zile de tratament prin dializa peritoneala).17.2. Bolnavi cu indicatii de dializa de urgentaVor fi dializati obligatoriu în condiţii de spitalizare.17.3. Internarea în Serviciul de NefrologieSpitalizarea bolnavilor hemodializati cronic se va face de regula în compartimentul cu paturi al Serviciului de Nefrologie (adulti sau pediatrie). Bolnavii hemodializati vor fi tratati de către medicii specialisti nefrologi sau sub supravegherea acestora.În cazurile în care spitalul nu are un Serviciu de Nefrologie, vor fi nominalizate 5-10 paturi din numărul total de paturi al Clinicii/Secţiei de Medicina interna/Pediatrie din spitalul respectiv, care vor fi utilizate exclusiv spitalizarii bolnavilor hemodializati, unde vor fi ingrijiti de medicii unităţii de dializa.17.4. Internarea bolnavilor hemodializati în alte sectiiInternarea în alte sectii (cardiologie, chirurgie cardio-vasculara, urologie, boli infectioase etc.) se face numai în situaţii speciale, pe durata limitata, atunci când sunt necesare investigatii sau tratamente de stricta specialitate, cu avizul medicului sef/coordonator al unităţii nefrologice, cu asigurarea continuitatii tratamentului substitutiv renal.  +  Articolul 18Spitalizarea bolnavilor dializati peritoneal18.1. Dializa peritoneala intermitenta şi dializa peritoneala acutaSe practica în condiţii de internare obligatorie.18.2. Indicatii de internare a bolnavilor tratati prin dializa peritonealaSpitalizarea bolnavilor dializati peritoneal cronic este indicată:a. la iniţierea tratamentului prin dializa peritoneala, în perioada de invatare a tehnicii dializei (14-21 zile);b. atunci când se practica tratament prin dializa peritoneala intermitenta (spitalizare de zi);c. atunci când apar complicatii (spitalizare continua).18.3. Internarea bolnavilor dializati peritonealDin cauza necesitatilor igienice specifice schimbului, bolnavii dializati peritoneal vor fi spitalizati numai în compartimentele corespunzătoare ale Serviciului de de Nefrologie. Documentul justificativ este Foaia de observatie clinica. Internarea în alte sectii specializate se face în condiţiile enuntate la pct 17.4.  +  Capitolul V PERSONALUL UNITATILOR DE DIALIZA  +  Articolul 19Incadrarea şi atribuţiile personalului unităţilor de dializaÎn structura unităţilor de dializa vor exista obligatoriu medici, asistente medicale şi personal auxiliar.Pentru asigurarea activităţii în unitatile de dializa este obligatorie incadrarea minimala cu personal conform anexei 3. Unitatile pediatrice pot avea încadrare suplimentara cu 50% posturi, faţă de cele pentru adulti. Atribuţiile categoriilor de personal care lucreaza în unitatile de dializa sunt descrise în anexa 3.Unele servicii, cum ar fi serviciile de: laborator clinic, chirurgie de acces (generală şi cardio-vasculara), psihologie, dietetica, statistica, întreţinere aparatura, curăţenie pot fi asigurate pe baza contractuala.  +  Articolul 20Condiţii de pregatire a personalului unităţilor de dializaPersonalul unităţilor de epurare extrarenala trebuie să fie calificat corespunzător activităţii pe care o desfăşoară:a. Medicii - specializare în Nefrologie. Medicii cu competenţa în dializa care lucreaza în prezent în unităţi de dializa îşi vor obtine cea de-a doua specialitate de Nefrologie prin examen, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.b. Medicii chirurgi care efectueaza calea de abord vascular definitivă trebuie să aibă specializare corespunzătoare ca şi cei care insera cateterul peritoneal.c. Asistenţii medicali - pregatire de baza în Medicina interna, Chirurgie, Terapie intensiva sau Pediatrie şi specializare în hemodializa şi dializa peritoneala, cu atestare obtinuta prin examen, după curs şi stagiu de cel puţin 6 saptamani, în centre autorizate, conform normativelor în vigoare.d. Personalul tehnic - pregatire de baza: electronică, electro-mecanica, automatica (medicală sau nu) şi atestat de specializare pentru tipul de aparate din folosinţă unităţii, conform specificatiilor producătorului şi normativelor în vigoare.e. Personalul care prepara solutia concentrata pentru hemodializa va avea pregatire de baza de asistent de farmacie sau de tehnician/operator chimist şi atestat de specializare în operarea aparaturii din dotarea unităţii; aceeasi persoana poate fi desemnata să efectueze analizele biochimice în centrul respectiv.f. Statisticianul statiei/centrului de dializa va avea pregatire de baza de operator de calcul şi notiuni de statistica medicală.  +  Articolul 21Pregătirea profesionala continua a personalului unităţilor de dializaDeoarece tratamentul substitutiv renal are o dinamica stiintifica accelerata şi presupune o înaltă tehnicitate, se impune ca personalul unităţilor de dializa să urmeze periodic cursuri de perfectionare profesionala, numai în cadrul unor programe acreditate sau să obţină un numar suficient de credite. Personalul medical va fi antrenat şi în programe de cercetare stiintifica.Programele şi duratele cursurilor ca şi modalitatile de evaluare vor fi avizate de Colegiul Medicilor, Ministerul Sănătăţii şi se vor derula prin Institutul de Perfectionare şi Pregatire Profesionala Continua a Medicilor şi Farmacistilor, conform reglementarilor în vigoare.  +  Capitolul VI PROGRAMUL UNITATILOR DE DIALIZA  +  Articolul 22Programul unităţiiÎn vederea tratarii unui numar cat mai mare de bolnavi, conform incidentei şi prevalentei insuficientei renale cronice zonale, centrele de dializa pot lucra în program continuu, în maxim 4 ture de bolnavi pe 24 ore pentru fiecare aparat, maxim 6 zile pe săptămâna. Programul unităţii de dializa va fi extins şi în afara programului normal de lucru, pentru a crea posibilitatea de a se integra social pentru cat mai mulţi pacienti.O zi pe săptămâna va fi rezervata integral dezinfectiei generale a unităţii, dezinsectiei şi operaţiilor de întreţinere a aparatelor şi a statiei de apa.  +  Articolul 23Programul personaluluiProgramul medicilor va fi organizat conform normelor în vigoare. Este recomandabila supravegherea conectarii şi deconectarii bolnavilor din toate turele de medicii unităţii.Programul de lucru al personalului medical mediu şi de ingrijire va fi organizat în conformitate cu normele în vigoare, astfel încât să fie acoperite integral turele de bolnavi.Programul personalului tehnic va fi acelasi cu cel al personalului medical mediu, respectiv va acoperi integral necesitatile de asistenţa tehnica a unităţii în caz de servicii tehnice contractate.  +  Articolul 24Programul bolnavilorProgramul bolnavilor va fi stabilit provizoriu lunar şi va fi confirmat saptamanal, în functie de indicatiile medicale, de programul de activitate al bolnavilor care lucreaza şi de posibilitatile de transport.Efectuarea tratamentului în afara orelor programate şi schimbarea programarii se fac numai în situaţii bine justificate, la solicitarea bolnavilor, cu aprobarea medicului sef (coordonator) al unităţii.  +  Capitolul VII NORME DE IGIENA, EPIDEMIOLOGIE ŞI EDUCATIE SANITARA  +  Articolul 25Reguli referitoare la unitatea de dializaDezinfectia în unitatea de dializa, controlul bacteriologic al unităţii de dializa, circuitele şi accesul în unitatea de dializa, modul de manipulare a materialelor necesare tratamentului (hemodializa, dializa peritoneala) sunt prezentate în anexa 4.  +  Articolul 26Reguli referitoare la personalul medicalEchipamentul, controlul antiepidemic al personalului medical, vaccinarea anti-hepatita B sunt prezentate în anexa 4.  +  Articolul 27Reguli referitoare la pacientiPrelevarea produselor biologice, controlul anti-epidemic al bolnavilor dializati, măsuri anti-epidemice la bolnavii cu infectii virale şi educatia sanitara sunt prezentate în anexa 4.  +  Capitolul VIII REGULI PENTRU PREPARAREA ŞI UTILIZAREA SOLUTIEI DE DIALIZA  +  Articolul 28Condiţiile tehnice de calitate a apei pentru dializaLa prepararea solutiei de dializa este obligatorie utilizarea unei ape corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic şi bacteriologic, în conformitate cu "Farmacopeea europeana" (anexa 5).  +  Articolul 29Reguli pentru prepararea şi manipularea solutiei de dializaNormele tehnice pentru prepararea şi manipularea solutiei de dializa sunt detaliate în anexa 5.  +  Articolul 30Utilizarea solutiei de dializaCompozitia, concentraţia dializantului şi debitul dializantului se stabilesc de medicul care efectueaza hemodializa, în raport cu starea bolnavului, în raport de posibilitatile locale şi de Ghidul de buna practica a dializei*1).----------------*1) Până în momentul elaborarii şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeana (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).  +  Capitolul IX EVIDENTA BOLNAVILOR ŞI A UNITATILOR DE DIALIZA  +  Articolul 31Modalităţi de evidenta - ResponsabilităţiiEvidenta unităţilor de dializa şi a bolnavilor cu insuficienta renala cronica poate fi ţinuta folosind formulare scrise şi informatizate, în baza de date în timp real.Responsabilitatea organizarii raportarii, a raportarii corecte şi la timp a datelor revine medicului sef/coordonator al unităţii.  +  Articolul 32Evidenta unităţilor de dializaEste ţinuta de Registrul Renal Roman, pe baza Chestionarului Unităţii de dializa, raportat anual (anexa 6).  +  Articolul 33Evidenta bolnavilor hemodializatiEvidenta şi monitorizarea bolnavilor hemodializati se face prin urmatoarele documente medicale (anexa 6):a. Registrul de evidenta a bolnavilor hemodializati;b. Dosarul medical al bolnavului hemodializat care include:● Fisa pentru spitalizare de zi, completata la iniţierea tratamentului prin hemodializa şi actualizata la fiecare sedinta de dializa;● Consimtamantul bolnavului de a efectua tratament prin hemodializa;● Protocoalele sedintelor de hemodializa - adaugate după fiecare sedinta de dializa;● Fisa sintetica de monitorizare a bolnavului dializat;c. Carnetul bolnavului dializat.d. Evidenta serviciilor de dializa se face prin Protocolul sedintei de hemodializa şi Fisa pentru spitalizare de zi.  +  Articolul 34Evidenta bolnavilor dializati peritonealEvidenta şi monitorizarea bolnavilor dializati peritoneal se face prin urmatoarele documente medicale (anexa 6):a. Registrul de evidenta a bolnavilor tratati prin dializa peritoneala;b. Dosarul medical al bolnavului dializat peritoneal care include:● Fisa pentru/de spitalizare de zi - completata la iniţierea tratamentului prin dializa peritoneala şi actualizata la fiecare examen de bilant lunar;● Consimtamantul bolnavului de a efectua tratament prin dializa peritoneala;● Fisa de evaluare initiala a bolnavului dializat peritoneal;● Fisa sintetica de monitorizare a bolnavului dializat;● Fisa de monitorizare ambulatorie a bolnavului dializat peritoneal;● Fisa sintetica de monitorizare a bolnavului dializat peritoneal.c. Pentru pacientii internati, consumurile de materiale specifice dializei peritoneale ambulatorii sunt înregistrate pe o condica speciala a unităţii de dializa şi marcate în Foaia de observatie clinica a bolnavului respectiv.d. Consumurile de materiale specifice dializei peritoneale ambulatorii vor fi înregistrate la nivelul unităţii de dializa (în Fisa pentru spitalizare de zi), care va dispune repartizarea lunara a materialelor necesare pacientului, sub semnatura de primire.e. Evidenta serviciilor de dializa se face prin Fisa pentru spitalizare de zi şi Fisa de monitorizare sintetica a bolnavului dializat peritoneal.  +  Articolul 35Indicatorii sanitariIndicatorii sanitari realizati în unitatile de hemodializa şi compartimentul de dializa peritoneala vor fi calculati şi raportati separat de cei ai sectiilor cu paturi.  +  Articolul 36Registrul Renal RomanAre urmatoarele atribuţii (lista nu este exhaustiva):a. Tine evidenta bolnavilor cu insuficienta renala, dializati sau nu;b. Tine evidenta unităţilor de dializa (structura, locatie etc.);c. Raporteaza situaţiile solicitate Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurari Sociale de Sănătate;d. Colaboreaza cu clinicile/sectiile/compartimentele de Nefrologie, cu unitatile de dializa din întreaga tara, cărora le solicita date privind bolnavii în evidenta şi structura şi le furnizeaza informaţii din domeniul sau de competenţa;e. Colaboreaza cu unitatile de transplant renal, cărora le comunică date privind bolnavii aflati în evidenta;f. Elaboreaza rapoarte anuale;g. Dezvolta şi participa la implementarea evidentei electronice a bolnavilor şi a unităţilor;h. Initiaza studii în domeniul sau de competenţa.  +  Articolul 37Documentele medicaleDocumentele medicale ale pacientilor aflati în tratament trebuie să fie imediat accesibile. Arhivarea documentelor medicale se face conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul X PROBLEME ECONOMICO-FINANCIARE  +  Articolul 38Statutul de proprietate a unităţilor de dializaUnitatile de dializa pot fi în proprietate publică sau privată.  +  Articolul 39Finantarea serviciilor de dializaServiciile furnizate de centrele de dializa - conform Ghidului de buna practica a dializei*1) - sunt finantate de Casele de asigurări pentru pacientii asigurati sau suportate de pacient şi includ:------------*1) Până în momentul elaborarii şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeana (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).1. Tratament propriu-zis (inclusiv medicatia specifică dializei);2. Consultatie şi urmărire medicală de către un medic specializat în nefrologie;3. Nursing în timpul tratamentului de dializa;4. Educatie sanitara şi a pacientilor;5. Consultaţii dietetice şi de nutriţie, hrana în timpul tratamentului;6. Investigatii paraclinice periodice în legătură cu tratamentul de dializa;7. Tratamente medicamentoase, altele decat cele specifice procedurii de dializa;8. Servicii de psihoterapie;9. Transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor;10. Transportul bolnavilor de la domiciliu la unitatile de dializa.Structurile de cost sunt cele prezentate în anexa 7.  +  Articolul 40Finantarea serviciilor de dializa peritoneala ambulatorieÎn plus faţă de serviciile de dializa mai sus menţionate, pentru pacientii dializati peritoneal ambulatoriu se va asigura şi plata transportului materialelor la domiciliu.  +  Articolul 41Aprovizionarea cu aparatura, materiale, medicamente şi materiale în unitatile de dializa aflate în proprietate publicăProcurarea aparaturii, medicamentelor şi a materialelor necesare tratamentului prin dializa se face conform normelor legale în vigoare. Cantitatile necesare, normele de calitate şi parametrii tehnici medicali ai produselor de achizitionat sunt stabilite de medicul sef/coordonator şi de asistenţa sefa a unităţii de dializa, conform criteriilor definite de Ministerul Sănătăţii şi recomandate de Ghidul de buna practica a dializei*1). Procedurile de achizitie (juridice, economice) şi aprovizionarea unităţii publice sunt în responsabilitatea serviciilor administrative proprii.------------*1) Până în momentul elaborarii şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeana (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).  +  Articolul 42Amortizarea costului aparaturiiAmortizarea aparaturii este o componenta a costului sedintei de dializa şi se va face în concordanta cu legile în vigoare sau cu durata medie de viaţa a aparaturii. Casarea aparatelor la expirarea acestor termene se va face conform normelor în vigoare.  +  Articolul 43Alocatia financiară pentru unitatea de dializa aflata în proprietate publicăAlocatia financiară pentru unitatea de dializa, indiferent de sursa (buget, asigurări de sănătate etc.):a. va fi plătită lunar;b. va fi folosita în mod prioritar sa acopere costurile directe operationale ale serviciilor de dializa (anexa 7).  +  Articolul 44Salarizarea personalului unităţilor de dializa aflate în proprietate publicăMinisterul Sănătăţii va asigura grila de salarizare şi sporuri salariale corespunzătoare solicitarii psihice, complexităţii tehnice şi periculozitatii la care este supus personalul medical şi tehnic din unitatile de dializa aflate în proprietate publică.Salarizarea personalului unităţilor de dializa private este negociata cu proprietarul unităţii, plecand de la aceleasi principii.  +  Capitolul XI OBLIGATIILE ŞI DREPTURILE BOLNAVULUI DIALIZAT  +  Articolul 45Drepturile bolnavilor dializatiÎn plus, faţă de drepturile prevăzute în Legea drepturilor pacientilor, bolnavii dializati au urmatoarele drepturi:a. Sa faca sugestii sau să contribuie la buna organizare şi functionare a unităţii de dializa;b. Sa solicite asistenţa medicală oricărui medic sau asistente medicale din unitatea de dializa;c. Sa solicite schimbarea orelor de dializa, în raport de programul personal de activitate sau cu posibilitatile de transport;d. Sa aiba lenjerie personala proprie, adusa de acasa;e. Sa solicite transportul de la domiciliul la unitatile de tratament substitutiv renal şi de aici la domiciliu sau la locul de muncă, cu ambulanta sau cu alte mijloace de transport, în raport cu starea functionala (serviciile de transport fiind finantate de CNAS). Indicatia de transport cu ambulanta va fi avizata de medicul sef (coordonator) al centrului de dializa, în functie de starea functionala a solicitantului;f. Bolnavii dializati peritoneal pot primi în custodie monitoare de dializa peritoneala din dotarea unităţilor de dializa, pentru tratament la domiciliu prin metode automate sau mixte de dializa peritoneala;g. Pot fi supuşi spre examinare Comisiei de expertiza a capacităţii de muncă, luandu-se măsuri corespunzătoare, în cazul în care starea lor generală permite, pot fi incadrati în munca, în activităţi care nu necesita eforturi fizice şi nici eforturi psihice prea mari;h. Pot avea permis de conducere auto numai cu avizul medicului sef al unităţii de tratament substitutiv renal, în raport de prevederile legale;i. în statiile şi centrele de dializa cu peste 60 bolnavi dializati, se poate constitui un Comitet al bolnavilor dializati, care va sprijini activitatea unităţii de dializa respective sub toate aspectele;j. Sa se organizeze în asociaţii ale bolnavilor dializati pe unităţi de dializa şi pe tara.  +  Articolul 46Oblibaţiile bolnavilor dializati a) Respectarea cu strictete a zilelor şi orelor de hemodializa conform programarii. Orice schimb de program va fi solicitat în scris medicului coordonator, care va rezolva cererea în functie de motiv, de programul de tratament al centrului etc.; b) Supravegherea cu atenţie a bunei functionari a accesului vascular, a cateterului peritoneal, ingrijirea acestuia conform indicatiilor primite; c) Prezentarea de urgenta la laboratorul, statia/centrul de dializa ori de cate ori constata anomalii în functionarea cateterului venos, fistulei arterio-venoase, a cateterului peritoneal sau modificari ale stării generale; d) Respectarea cu strictete a tuturor recomandarilor de regim igieno-dietetic, precum şi a programului de muncă indicat de medic; e) Efectuarea cu regularitate a tratamentului prescris la domiciliu. Vor participa la controalele medicale periodice, conform programarii stabilite de unitatea de dializa; f) Consemnarea zilnica a temperaturii, diurezei, greutatii, precum şi a altor modificari patologice, într-un caiet personal pe care îl va prezenta sorei medicale la inceputul fiecarei şedinţe de hemodializa; g) Prezentarea la dializa intr-o stare de igiena corporala şi vestimentara corespunzătoare; h) Respectarea cu strictete a normelor de igiena, epidemiologice şi de conduita ale unităţii de dializa respective; i) Intrarea în unitatea de dializa se face singur sau insotit numai de o infirmiera a centrului. Este strict interzisa patrunderea apartinatorilor în unitatea de tratament substitutiv renal; j) Bolnavii în program de dializa peritoneala la domiciliu trebuie să dispună obligatoriu de: cantar de persoane, cantar pentru stabilirea greutatii pungii cu lichid peritoneal drenat, de aparat pentru masurarea presiunii arteriale, de materiale pentru ingrijirea orificiului extern al cateterului peritoneal; k) Bolnavii tratati prin dializa peritoneala continua ambulatorie vor avea un caiet în care vor notă: ora, tipul de solutie instilata, cantitatile (solutie instilata, solutie drenata) şi eventualele anomalii observate la fiecare schimb, greutatea corporala şi presiunea arteriala masurate în fiecare zi. Acest carnet va fi prezentat la fiecare examen de bilant lunar; l) Bolnavii dializati peritoneal se vor prezenta de urgenta la unitatea de care depind de îndată ce observa: modificari ale aspectului solutiei de dializa, aparitia de scurgeri de dializant, sau dureri abdominale şi febra; m) Respectarea personalului medical; orice nemultumire privind asistenţa medicală ce i se acordă va fi adusa la cunoştinţa asistentei sefe, psihologului sau medicului; n) Participarea efectiva la buna desfăşurare a dializei, dacă starea clinica permite acesta, semnaland orice neregula; o) Participarea la toate sedintele de convorbiri cu bolnavii dializati, organizate la unitatea de dializa respectiva.  +  Capitolul XII DISPOZITII FINALE  +  Articolul 47Responsabilităţii în aplicarea regulamentuluiAplicarea integrală şi respectarea prevederilor prezentului regulament revine sefului unităţii de dializa. Aplicarea integrală şi respectarea normelor tehnice şi standardelor este responsabilitatea medicului sef al unităţii de dializa.  +  Articolul 48Sanctionarea abaterilor de la regulamentAbaterile de la prevederile prezentului regulament vor fi constatate de organismele abilitate şi sanctionate conform normelor în vigoare.  +  Articolul 49Derogari şi modificari ale regulamentuluiOrice derogare sau modificare a prezentului regulament se va face numai de către Comisia de Nefrologie din Ministerul Sănătăţii şi validata prin Ordin al Ministrului.  +  Anexa 1LISTA METODELOR DE TRATAMENT DE SUBSTITUTIE A FUNCTIILOR RENALEA) Metode de epuratie extracorporala a) Intermitente1. Hemodializa (HD)2. Hemofiltrarea (HF)3. Hemodiafiltrarea (HDF)4. Ultrafiltrarea izolata (UF)5. Hemoperfuzia (HP) şi hemodiaperfuzia (HDP)6. Plasmafereza (PF) b) Continue1. Hemofiltrarea arterio-venoasa continua (CAVH)2. Hemofiltrarea veno-venoasa continua (CVVH)3. Hemodiafiltrarea continua veno-venoasa (CVVHD)4. Hemodiafiltrarea continua arterio-venoasa (CAVHD)B) Metode de epuratie intracorporala a) Manuale1. Dializa peritoneala continua ambulatorie (DPCA)2. Dializa peritoneala intermitenta (DPI) b) Automate1. Dializa peritoneala intermitenta automata2. Dializa peritoneala ciclica continua (DPCC)3. Dializa peritoneala intermitenta nocturna (DPIN)4. Dializa peritoneala "tidal" (DPT) c) Mixte1. Dializa peritoneala manuala + dializa peritoneala automataC) Transplantul renal  +  Anexa 2STRUCTURA ŞI DOTAREA UNITATILOR DE DIALIZAA) STRUCTURIA.1. Centrul de hemodializaStructuri obligatoriia. Camera de primire, dezbracare, echipare a bolnavilor cu o suprafaţa corespunzătoare numarului de bolnavi tratati şi un numar de vestiare adecvat.b. Sala/sali de hemodializa (suprafete minime: 6-8 mp/pat, 4-6 mp/fotoliu).c. Cabinetul medicilor.d. Oficiul asistentelor medicale.e. Spatiu fisier medical, calculatoare şi secretariat.f. Oficiu alimentar.g. Sala statiei de preparare a apei.h. Cabinet tehnic pentru controlul şi repararea aparaturii defecte, dacă aceste servicii nu sunt contractate.i. Spatiu depozitare lenjerie curata.j. Spatiu depozitare lenjerie murdara.k. Spatiu depozitare materiale consumabile şi solutii (capacitate suficienta pentru 3 zile de activitate).l. Depozite/Magazii de substante şi materiale consumabile.m. Grupuri sanitare separate: pentru personalul medical şi pentru pacientii dializati.Structuri facultativea. Cabinet de consultaţii medicale.b. Sala de abord vascular şi de chirurgie a dializei - în raport de situaţia locala (dacă nu exista în spital sali de chirurgie vasculara/chirurgie plastica sau contracte de servicii specializate).c. Punct de laborator, dacă serviciile de laborator nu sunt disponibile în spital sau nu sunt contractate cu laboratoare autorizate.d. Sala de preparare a solutiei concentrate pentru hemodializa (concentrat) - devine obligatorie în unitatile care prepara local solutia, din concentrat granular/pulbere.e. Sala de mese a personalului medical.f. Sala recoltare, investigatii, pansamente/evaluare bolnavi dializati.g. Camera de garda - unde este cazul.A.2. Compartimentul de dializa peritonealaa. Oficiu asistente medicale (poate fi comun cu cel al unităţii de hemodializa).b. Sala recoltare, investigatii/evaluare bolnavi dializati (facultativ).A.3. Compartimentul de transplant renal*1)-------*1) Numai în Centrele de tratament substitutiv renal.Este destinat bolnavilor transplantati în perioada postoperatorie precoce.A.4. Alte spatii ale unităţilor de dializaÎn raport cu progresele medicale şi tehnice, pot fi introduse şi alte metode de epuratie extrarenala, cu avizul prealabil al Comisiei de Nefrologie. În acest sens, vor fi prevăzute sali special amenajate şi dotate cu circuite corespunzătoare, în raport cu cerinţele metodelor terapeutice nou introduse.B) DOTARIB.1. Dotari obligatorii pentru un post de hemodializa1. 1 aparat de hemodializa;2. 1 pat sau un fotoliu;3. 1 noptiera;4. 1 masuta mobila pentru materiale şi instrumente;5. 1 scaun;6. 1 sursa de iluminat local;7. asigurare cu oxigen;8. asigurare aspiratie;9. 3-4 prize electrice;10. priza pentru apa purificata;11. sistem inchis de drenare a solutiei de dializa evacuata de aparat;12. 1 tensiometru cu stetoscop biauricular;13. Trusa medicală care contine:- 1 dializor;- seturi linii sange (pompa simpla sau pompa dubla);- canule pentru punctionarea fistulei (arteriale, venoase sau pentru punctie unica);- 1 termometru;- 1 banda (garou) pentru hemostaza;- 4 pense Pean;- 2 perfuzoare;- 1 stativ cu 5 eprubete;- 1 flacon cu solutie dezinfectanta;- 1 tavita renala;- 4 litri solutie fiziologica;- heparina 5-10 ml;- seringi uzaj unic: 6 a 1 cmc; 2 a 5 cmc; 1 a 10 cmc; 2 a 20 sau 30 cmc;- 6 ace i.m. - uzaj unic;- 6 ace i.v. - uzaj unic;- masti de faţa pentru pacient şi sora;- 2 perechi manusi uzaj unic;- comprese sterile - 5-10 bucăţi;- tampoane vata - 5-10 bucăţi;- leucoplast.14. recipient material plastic pentru deseuri;15. 1 plosca;16. Recipienti cu solutii concentrate (acetat sau acid şi bicarbonat).17. Recipient pentru colectarea solutiei fiziologice utilizate pentru destinderea dializorului.18. Recipient cu solutie dezinfectanta pentru aparatul de dializa.B.2. Dotari comune obligatorii pentru o unitate de dializa cu 10 posturi- 1 electrocardiograf portabil;- 1 cardiovizor;- 1 defibrilator;- 1 laringoscop, sonde traheale pentru intubatie, balon ventilatie asistată - tip Ruben;- 1 pompa pentru injectare automata cu debit de 1-100 ml/h;- 1 pH-metru;- solutie clorura de potasiu 26,1 g/dl, 1.000 ml;- 1 cantar medical;- 1 cutie instrumente pentru o sala de dializa;- 1 frigider pentru solutii sterile;- 1 chiuveta apa calda şi rece;- lampi bactericide montate în perete în raport cu suprafaţa salii de dializa;- 1 negatoscop;- microclimat - 18-25°C;- grup electrogen*1);---------*1) Obligatoriu într-un an de la obtinerea acreditarii.- carucior transport bolnavi;- targa transport bolnavi;- dulap pentru Trusa de medicamente de urgenta conţinând:Dotare minima:  1. adrenalina 10f  2. algocalmin 20f  3. calciu gluconic 20f  4. clonidina 20tb  5. clorura de sodiu 10%; 20% 30f  6. clorura de potasiu 7,4% 10f  7. diazepam 20f  8. digoxin 5f  9. dopamina 10f 10. enalapril 10f 11. etamsilat 20f 12. feniramin 10f 13. fenobarbital 20f 14. fitomenadion 10f 15. furosemid 30f 16. gelaspon 10 cutii 17. glucoza 20% 50f 18. heparina 100f 19. hidrocortizon hemisuccinat 50f 20. insulina 5fl 21. metoclopramid 10f 22. metoprolol 10f 23. midodrin 10f 24. miofilin 10f 25. nitroglicerina 30tb+10f 26. noradrenalina 20f 27. nifedipina 20tb 28. piafen 20f 29. protamina 10fl 30. propanolol 20f+20tb 31. verapamil 10f 32. xilina 1% 20fDotare facultativa, în compartiment separat, asigurat cu cheie:    - atropina sulfurica 1 mg 5f    - ceftazidim 5fl    - cefazolin 5fl    - ciprofloxacin inj 5fl    - gentamicina 5f    - vancomicina 5flB.3. Cabinetul medicilor - dotari minime1. Birou2. Scaune (2-3)3. Canapea consultaţii4. Biblioteca5. Negatoscop6. Dulap pentru documentaţia medicală a bolnavilor7. Dulap pentru filme radiologice8. Calculator9. Dispozitiv pentru masurarea inaltimii10. Instrumentar:- tensiometru;- stetoscop biauricular;- ciocan reflexe;- apasator limba;- caliper pentru masurarea pliurilor cutanate;- manusi chirurgicale.11. Chiuveta cu apa calda şi rece.B.4. Oficiul de alimenteMinimal1. Masa pentru portionarea alimentelor;2. Carut pentru transportul mesei la patul bolnavilor;3. Dulap pentru pastrarea veselei (uzaj unic) bolnavilor;4. Resou aragaz;5. Frigider pentru alimente;6. Dulap pentru pastrarea veselei şi tacamurilor personalului sanitar;7. Detergent pentru curatarea veselei;8. Chiuveta cu apa calda şi receB.5. Sala statiei de preparare a apei - dotari minimeI. Statia de preparare a apeiInstalatie de preparare a apei (capacitate corespunzătoare marimii unităţii de dializa) cu urmatoarele componente:- filtre mecanice;- filtru cuart;- filtru cu carbon activ;- dedurizatoare;- instalatie de osmoza inversa;- pompa pentru alimentarea aparatelor de hemodializa, prevăzută la ieşirea spre inel cu un modul de sterilizare (lampa UV şi/sau filtru antibacterian);- pompa pentru alimentarea instalatiei de preparare a concentratului prevăzută cu lampa UV sau filtru antibacterian.II. Spatiul de preparare a solutiei concentrate pentru dializaEste obligatoriu numai în unitatile care prepara local solutia concentrata.Include urmatoarele compartimente: a) Spatiu pregatire a solutiei concentrate; b) Spatiu materiale (reactivi); c) Spatiu ambalare (dacă nu exista sistem centralizat de distribuţie); d) Spatiu produs finit (dacă nu exista sistem centralizat de distribuţie).Are urmatoarea dotare:1. Instalaţii pentru prepararea solutiei concentrate pentru hemodializa;2. Priza de alimentare cu apa de la reteaua statiei de preparare a apei;3. Priza apa curenta;4. Priza de evacuare la canalizare;5. Cuva pentru spalarea şi dezinfectia canistrelor din material plastic;6. Dulap şi rafturi pentru depozitarea substanţelor şi bidoanelor;7. Canistre din material plastic pentru concentrat;8. Densimetru:- pentru acetat gamma: 1.175-1.245- pentru acid gamma: 1.115-1.185- pentru bicarbonat gamma: 1.050-1.0609. Conductometru gamma 1-300 ms/cm;10. Nisa pentru depozitarea substanţelor corozive;11. Echipament de protecţie;12. Testere pentru verificarea prezentei dezinfectantului;13. Lampi UV bactericide montate în perete, corespunzător suprafetei;14. Chiuveta apa calda, apa rece;15. Instalaţii de depozitare, cuplare, pompare solutii (acolo unde exista sistem central de distribuţie).B.6 . Magazii pentru substante şi materiale consumabileI. Magazie pentru substante corozive1. Incapere cu paviment şi pereti protejati împotriva actiunii substanţelor acide, bazice şi a clorurilor;2. Recipienti cu hipoclorit de sodiu;3. Recipienti cu alte solutii dezinfectante;4. Materiale de protecţie individuala pentru 2 persoane:- sorturi cauciuc;- manusi cauciuc;5. Carucior pentru transportul recipientilor cu substante corozive.II. Magazie pentru materiale consumabile de dializa:1. Încăperi al caror microclimat trebuie să corespunda urmatoarelor condiţii:- temperatura între 10-35°C;- umiditate 65-85%;- absenta vaporilor de substante toxice sau corozive.2. Rafturi pentru depozitare;3. Carut pentru transportul materialelor.III. Magazie pentru materiale sanitare - incapere cu rafturi pentru depozitarea de:- substante dezinfectante;- materiale sanitare: tifon, vata, fesi;- instrumentar medical;- formulare medicale;- materiale de curăţenie.B.7. Dotarea punctului de laborator pentru centrul de dializa*1) - dotare minima--------*1) Este necesar numai dacă serviciile de laborator nu sunt disponibile în spital sau dacă nu sunt contractate cu laboratoare autorizate.A. Aparatura necesară pentru efectuarea urmatoarelor investigatii:- determinarea hemoglobinei;- determinarea hematocritului;- grup sanguin, Rh;- timp de sangerare;- timp Quick;- timp Howell;- ionograma (Na, K, Ca, Cl, fosfat);- echilibrul acido-bazic;- uree;- creatinina;- osmolaritatea plasmei.B. Sticlarie şi materiale de laborator (corespunzător investigatiilor de la punctul A).C. Mobilier- mese faiantate;- 1 birou cu scaun;- dulapuri suspendate pentru reactivi şi sticlarie de laborator;- scaune de laborator - 3-4;- 1 chiuveta cu apa calda şi rece;- 1 frigider.B.8. Dotarea minima a cabinetului tehnic*1)-----------1) Cabinetul tehnic este obligatoriu dacă nu exista contracte de servicii specializate autorizate.1. Banc de proba a aparatelor compus din:a. prize de apa deionizata de la reteaua statiei de preparare a apei;b. prize de evacuare la canalizare a solutiei eliminate de aparate;c. prize de alimentare electrica;d. conductometru;e. pH-metru;f. aparat universal digital de măsura electric;g. trusa de depanare electronică;h. trusa mecanica;i. trusa de depanare şi testare specifică a tipului de aparat din unitatea de dializa;j. aspirator electric.2. Mobilier compus din:a. banc de lucru;b. dulap de depozitare a pieselor de schimb şi a sculelor;3. Chiuveta apa calda, apa rece.B.9. Dotarea minima pentru secretariatul unităţii- Calculator, fax-modem, CD-ROM, placa retea;- Acces Internet;- Imprimanta;- Masa calculator;- 2-3 scaune;- Dulap cu rafturi pentru arhiva;- Telefon, fax.  +  Anexa 3INCADRAREA CU PERSONAL. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI UNITATILOR DE DIALIZAA) Incadrarea cu personalMinimal1. medic nefrolog, specialist sau primar*1)/tura personal;2. psiholog - 1 post/unitate*2);3. asistente medicale HD - 1 post/4 aparate/tura personal;4. asistenţa medicală DPCA - 1 post/unitate sau 1 post la 30 bolnavi DPCA;5. asistenţa dieteticiana - 1 post/unitate*2);6. infirmiere:- în unitatile <= 12 aparate: 1 post/tura personal;- în unitatile > 13 aparate: 1 post/12 aparate/tura personal;7. ingrijitoare - 1 post/200 mp/tura personal*2);8. inginer electronist sau electro-mecanic 1 post/unitate*2);9. tehnician 1 post/tura de personal*2);10. asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tura personal, numai în unitatile care prepara local solutia concentrata de dializa*2).Facultativ1. medic specialist sau primar Terapie intensiva - 'bd post/unitate*2);2. medic specialist sau primar chirurgie vasculara - 'bd post/unitate*2);3. statistician/secretar - 1 post/unitate;4. muncitor necalificat - 1 post/tura personal.---------------*1) Medicii care au competente (nefrologie/dializa) pot functiona în continuare, dar trebuie să-şi reglementeze situaţia în termen de 1 an. Este obligatorie angajarea cu program permanent a unui singur medic nefrolog, celelalte posturi pot fi acoperite prin contracte cu medici în regim "part-time".*2) Sau trebuie facuta dovada contractarii de servicii specializate, autorizate.B) Atribuţiile personalului1. Medicul sef (coordonator) al unităţii de dializaÎn Centrul de dializa care are în tratament mai mult de 30 bolnavi, medicul care raspunde de activitatea acestora va avea regimul unui medic sef de secţie. Pot deveni medici şefi (coordonatori) medicii primari, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Organigrama serviciului de Nefrologie ││ ┌───────────────────────────┐ ││ │ Medic sef │ ││ │ Unitate Nefrologie │ ││ └─────────────┬─────────────┘ ││ ┌───────────────────────────┬─────────┴──────────────────────────┐ ││┌─────────┴──────────┐┌───────────────┴───────────────┐ ┌──────────────────┴───────────────────┐ │││ Medic coordonator ││ Medic sef/coordonator │ │ Medic sef/coordonator │ │││Ambulator Nefrologie││Unitate de Nefrologie cu paturi│ │Unitate de tratament substitutiv renal│ ││└─────────┬──────────┘└───────────────┬───────────────┘ └───────────────────┬──────────────────┘ ││ │ │ ┌──────────────┼──────────────┐ ││ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌─────┴─────┐┌───────┴───────┐┌─────┴────┐││ │ Medici │ │ Medici │ │ Medici ││ Medici ││ Medici │││ └─────────────┘ └─────────────┘ │ Unitate ││Unitate dializa││ Unitate │││ │hemodializa││ peritoneala ││transplant│││ └───────────┘└───────────────┘└──────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Medicul sef (coordonator) are urmatoarele atribuţii:a. Organizeaza şi raspunde de întreaga activitate medicală a unităţii de tratament substitutiv renal;b. În centrele de dializa din spitale, păstrează legătură permanenta şi informeaza seful Unităţii (Clinicii) de Nefrologie, Medicina interna, Pediatrie sau al Secţiei de Terapie intensiva, caruia îi este subordonat, de întreaga activitate desfăşurată.c. Medicul sef al Centrului de dializa (de tratament substitutiv renal) este subordonat conducerii spitalului şi medicului sef al Unităţii de Nefrologie/Seful Clinicii de Nefrologie atunci când aceasta este în structura unui spital;d. Colaboreaza cu toate (clinicile) sectiile, compartimentele şi laboratoarele unităţilor sanitare în care funcţionează unitatea de dializa, atunci când aceasta este în structura unui spital;e. Face parte din Comisia medicală de admitere în programul de dializa;f. Stabileste orarul dializelor şi schema de investigare pentru fiecare bolnav;g. Controlează şi raspunde de partea medicală a desfăşurării dializelor, indicand parametrii dializei;h. Organizeaza, controlează şi îndrumă monitorizarea bolnavilor aflati în evidenta;i. Organizeaza, controlează şi raspunde de raportarea activităţii unităţii;j. Comanda materialele consumabile şi medicamentele necesare funcţionarii Centrului de dializa, având permanent în vedere realizarea unui raport cost-eficacitate cat mai bun; stabileste parametrii de volum pe care se stabileste bugetul unităţii;k. Asigura reciclarea periodica a cadrelor sanitare din Laboratorul, Statia sau Centrul de dializa;l. Întocmeşte fisele de caracterizare anuală a tuturor cadrelor sanitare din subordinea sa.2. Medicul din centrul de dializa (de tratament substitutiv renal)Are urmatoarele atribuţii:a. Examineaza clinic bolnavul inaintea conectarii la aparatul de dializa;b. Este recomandabil sa asiste la conectarea şi deconectarea bolnavului la aparatul de dializa;c. Poarta întreaga responsabilitate medicală a bolnavului în timpul sedintei de dializa;d. Urmareste evolutia dializei, indica medicatia necesară şi stabileste parametrii functionali ai aparatului de dializa;e. Efectueaza examenele clinice de bilant lunar, prescrie, urmareste şi înregistrează investigatiile paraclinice de monitorizare ale bolnavilor dializati;f. Prescrie, urmareste şi conduce regimul dietetic şi tratamentul bolnavului între dialize;g. Recomanda internarea bolnavilor dializati;h. Contribuie, împreună cu psihologul, la menţinerea echilibrului psihic al bolnavului dializat;i. Raspunde de utilizarea judicioasa şi tine evidenta medicamentelor în timpul dializei;j. Controlează şi raspunde de trusele de urgenta şi de instrumente - pansamente;k. Colaboreaza cu inginerul sau tehnicianul, în vederea asigurarii bunei functionari a aparatelor, pregatirii corecte a dializoarelor şi respectarii tuturor normelor prepararii apei şi a concentratului;l. Face educatia sanitara bolnavilor dializati, în vederea respectarii regimului igieno-dietetic şi a tratamentului precis;m. Participa efectiv la instruirea şi pregătirea profesionala a personalului sanitar cu care lucreaza;n. Participa la aplicarea normelor de igiena în unitatea de dializa;o. Controlează modul în care este întocmit protocolul de dializa şi este completata fisa medicală a bolnavului dializat;p. Evalueaza corectitudinea tehnicii de efectuare a schimbului de către bolnavii dializati peritoneal, eficienta metodei şi ajusteaza corespunzător indicatiile de dializa, conform datelor clinice şi paraclinice;q. Stabileste schemele terapeutice ale bolnavilor dializati peritoneal în situaţii particulare (peritonita, insuficienta de ultrafiltrare);r. Participa la toate consfatuirile de lucru din centrul de dializa şi acţionează pentru realizarea obiectivelor fixate.s. Este subordonat medicului sef al unităţii de dializa, pe care îl informeaza şi ale cărui sarcini le indeplineste.3. Asistenţa chirugicala în unitatile de dializaCentrele de dializa (tratament substitutiv renal) trebuie să asigure realizarea chirurgiei de acces:a. prin chirurgi cu specializare corespunzătoare, angajaţi ai unităţilor, pentru care pot fi prevăzute în schema de personal a centrului:- chirurg cu specializare vasculara - 'bd post/unitate;- chirurgul care insera cateterele pentru dializa peritoneala şi rezolva problemele specifice de patologie chirurgicala (peritoneala) ale bolnavilor tratati prin dializa peritoneala - 'bd unitate.Este posibila cumularea celor două jumatati de norma, în cazul unui chirurg cu ambele competente - chirurgie vasculara şi generală;b. contracte de servicii specializate autorizate.4. Psihologul din Statia sau Centrul de dializa (tratament substitutiv renal)În Centrul de dializa care are în tratament mai mult de 30 bolnavi trebuie asigurate servicii de psihologie, fie prin incadrarea unui psiholog, fie prin contractarea de servicii specializate, pentru prevenirea şi tratarea tulburarilor psihice frecvent intalnite la bolnavii dializati.Atribuţiile sale sunt:a. Investigheaza din punct de vedere psiho-social bolnavii ce urmeaza a fi dializati şi, la nevoie, organizeaza şedinţe de psihoterapie cu acestia;b. Întocmeşte şi actualizeaza fisa psihologica a fiecarui bolnav dializat în urma unor examene psihologice periodice;c. Organizeaza zilnic diverse forme de psihoterapie cu bolnavii dializati;d. Urmareste relatiile ce se stabilesc între personalul sanitar şi bolnavi, intervenind când este nevoie;e. Se preocupa de reinsertia familiala şi sociala a bolnavilor, ţinând în permanenta legătură cu familia acestora;f. La nevoie, efectueaza examene psihologice şi organizeaza şedinţe de psihoterapie cu bolnavii spitalizati în alte sectii ale spitalului;g. Participa la toate consfatuirile de lucru din unitatea de dializa şi acţionează pentru realizarea obiectivelor fixate;h. Este subordonat medicului coordonator al centrului de dializa, pe care îl informeaza permanent despre problemele psiho-sociale ale bolnavilor dializati.5. Asistenţa sefa a Centrului de dializa (tratament substitutiv renal)În Centrele de dializa, una din asistentele medicale, cu cea mai buna pregatire profesionala şi aptitudini organizatorice, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, va fi numita în functia de asistenţa sefa, cu drepturile prevăzute de reglementarile în vigoare.Asistenţa sefa are urmatoarele atribuţii:a. Împreună cu medicul sef/coordonator stabileste graficul de activităţi în ture al personalului, precum şi programul concediilor;b. Raspunde de inventarul aflat în gestiune;c. Raspunde împreună cu medicul sef/coordonator de programarea saptamanala a bolnavilor la dializa;d. Raspunde de aprovizionarea cu sange şi medicamente la trusa de urgenta, materiale consumabile şi substante a unităţii;e. Urmareste şi raspunde de aprovizionarea bolnavilor tratati prin dializa peritoneala continua ambulatorie cu materialele necesare tratamentului;f. Urmareste incadrarea în costurile prevăzute şi aprobate în bugetul unităţii de dializa;g. Raspunde de respectarea normelor de igiena şi epidemiologie în unitatea de dializa;h. Ajuta medicul coordonator în fisarea şi intocmirea evidentei bolnavilor;i. Raspunde, împreună cu medicul coordonator, de disciplina şi competenţa profesionala a personalului din unitatea de dializa;j. Raspunde direct de educatia sanitara a bolnavilor dializati (reguli de întreţinere a cateterului/suntului, reguli de dieta);k. Completeaza registrul de evidenta a bolnavilor dializati;l. Este subordonata medicului sef/coordonator al Centrului de dializa.6. Asistenţa sefa de turaÎn unitatile de dializa care îşi desfăşoară activitatea în mai multe ture, se vor desemna asistente sefe de tura, cu vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, care vor prelua atribuţiile asistentei sefe în absenta acesteia, pentru coordonarea intregii activităţi în tura respectiva.7. Asistenţa dieteticiana din Centrul de dializa (tratament substitutiv renal)Are urmatoarele atribuţii:a. Alcatuieste meniurile fiecarui bolnav dializat pe baza indicatiilor date de medicul sef/coordonator sau curant, asigurand aportul caloric, hidric, proteic etc., corespunzător.b. Inmaneaza fiecarui bolnav tabelele cu conţinutul în principii alimentare şi cu exemple de meniuri şi îl instruieste pentru folosirea acestora;c. Se preocupa de educatia dietetica şi culinara a bolnavilor şi a apartinatorilor bolnavilor, prin discutii periodice, insistand asupra importantei regimului dietetic şi a necesităţii respectarii riguroase a acestuia;d. Controlează periodic şi face investigatii privind modul în care bolnavii dializati respecta regimul dietetic şi informeaza operativ medicul curant;e. Raspunde de igiena şi respectarea normelor de epidemiologie în blocul alimentar şi în salile de dializa. Raspunde de prelevarea şi pastrarea probelor alimentare, conform reglementarilor în vigoare;f. Participa la sedintele de convorbiri şi demonstratii cu bolnavii dializati şi la sedintele periodice în care se analizeaza activitatea statiei sau centrului de dializa;g. Raspunde, alaturi de intregul colectiv, de buna desfăşurare a activităţii centrului de dializa;h. Este subordonata medicului sef/coordonator al unităţii de tratament substitutiv renal, celorlalţi medici din unitatea de dializa, asistentei sefe şi asistentelor sefe de tura.8. Asistenţa medicală din Centrul de dializa (tratament substitutiv renal)Are urmatoarele atribuţii:a. Lucreaza în ture, conform graficului stabilit de asistentul-sef;b. Trebuie să fie disciplinata, constiincioasa, calma, corecta în orice gest, amabila şi să aibă capacitate de contact social facil;c. Verifica împreună cu inginerul/tehnicianul starea tehnica a aparatului de dializa inaintea fiecarei dialize;d. Asigura toate materialele necesare posturilor de hemodializa de care raspunde;e. Asigura igiena compartimentului de dializa de care raspunde;f. Raspunde de respectarea normelor de igiena privind solutia de dializa;g. Cantareste, termometrizeaza, masoara presiunea arteriala, examineaza cavitatea bucala şi ţinuta bolnavului înainte de începerea dializei;h. Verifica starea caii de abord vascular inaintea fiecarei dialize;i. Respecta regulile de asepsie şi antisepsie la bransarea sau debransarea bolnavului de la aparatul de dializa şi pe toata durata sedintei de dializa;j. Raspunde de buna desfăşurare a sedintelor de dializa, urmarind parametrii dializei specificati de medic în protocolul de dializa;k. Asigura heparinarea corecta şi adecvata a circuitului extracorporal şi efectueaza tratamentele medicamentoase în cursul dializei, conform prescripţiei medicale;l. Masoara şi noteaza la interval de 'bd ora şi ori de cate ori este nevoie presiunea arteriala şi pulsul bolnavului;m. Informeaza de urgenta medicul de orice modificare a stării generale a bolnavului dializat;n. Intervine la orice accident sau incident de dializa, solicitand, la nevoie, ajutorul altei asistente;o. Recolteaza şi raspunde de trimiterea la laborator în timp util a produselor biologice indicate de medic şi aduce în timp util rezultatele analizelor de la laborator şi le noteaza în Protocolul de dializa;p. Completeaza Protocolul de hemodializa;q. Nu paraseste sala de dializa fără a lasă inlocuitor;r. Preda turei urmatoare protocolul bolnavului, comunicand în detaliu mersul dializei şi menţionează în scris pe protocol ce trebuie efectuat în continuare;s. Convorbirile, relatiile cu bolnavii trebuie să aibă ca scop incurajarea şi echilibrarea psihica a acestora;t. Nu discuta în contradictoriu cu bolnavul şi nu paraseste sala de dializa, indiferent de reactia psihica a bolnavului;u. Cantareste, termometrizeaza bolnavul, masoara presiunea arteriala şi pulsul (clino- şi ortostatism) şi executa pansamentul abordului vascular la sfârşitul dializei;v. Asigura spalarea şi dezinfectia aparatului de dializa la sfârşitul fiecarei şedinţe de tratament, conform indicatiilor;w. Supraveghează şi participa la distribuirea hranei bolnavilor în timpul dializei, luand toate masurile de respectare a normelor de igiena;x. Participa la vizita medicului;y. Participa, obligatoriu, la toate sedintele de instructaj medical şi de analiza a activităţii unităţii de dializa;z. Este subordonata medicilor din unitatea de dializa, asistentei sefe şi asistentei sefe de tura.9. Asistenţa medicală din compartimentul de dializa peritonealaAre urmatoarele atribuţii:a. Lucreaza în ture, conform graficului stabilit de asistentul-sef;b. Face educatia sanitara a bolnavului care urmeaza să efectueze dializa peritoneala;c. Asigura şi raspunde de starea de igiena a salonului de dializa peritoneala;d. Masoara zilnic presiunea arteriala, pulsul, temperatura, diureza, greutatea, urmareste scaunul şi le marcheaza în foaia de urmărire/observatie a bolnavului spitalizat;e. Respecta cu strictete indicatiile medicului în ceea ce priveste investigarea bolnavului:- prelevarea şi trimiterea produselor pentru examenele de laborator;- aducerea rezultatelor în timp util şi notarea acestora în foaia de observatie;f. Administreaza tratamentul prescris;g. Participa direct la iniţierea şi invatarea corecta de către bolnav a procedurii pe care urmeaza sa o efectueze explicandu-i:- necesitatea respectarii cu strictete a normelor de igiena;- modul de transport şi de depozitare a solutiei de dializa;- necesitatea respectarii cu strictete a orei de efectuare a schimburilor;- modul de efectuare şi de ingrijire a cateterului peritoneal;- cantitatea de lichid care trebuie introdusa în cavitatea peritoneala;- cantarirea cantităţii de lichid din punga evacuatoare;- notarea obligatorie într-un caiet după efectuarea fiecarui schimb: (cantitatea evacuata, aspectul lichidului drenat din cavitatea peritoneala, puls, diureza, presiune arteriala, scaun, greutatea corporala notata în fiecare dimineata, cantitatea de ultrafiltrat pe 24 ore);h. Executa tratamentul folosind aparatul de dializa peritoneala, conform indicatiilor medicului, la bolnavii spitalizati;i. Instruieste bolnavul să se prezinte de urgenta la unitatea de dializa, în cazul unor complicatii (hiperhidratare, dureri abdominale, modificari ale aspectului dializantului evacuat, ultrafiltrare scazuta, deconectari accidentale ale sistemului etc.);j. În caz de peritonita, asistentul medical va recolta probe bacteriologice, citologice şi culturi din lichidul peritoneal din punga de evacuare şi executa schema de tratament hotarata de medic;k. Verifica înainte de iniţierea tratamentului prin dializa peritoneala continua ambulatorie şi, ulterior, ori de cate ori este cazul, prin vizite la domiciliul bolnavului, respectarea normelor de igiena (camera unde se fac schimburile, spatiul de depozitare a materialelor pentru dializa) şi corectitudinea executarii de către bolnav a schimbului;l. Tine legătură la domiciliu cu bolnavii care îi sunt repartizati şi raspunde de monitorizarea lor;m. Participa la vizita medicului;n. Este subordonata medicilor unităţii de dializa, asistentei sefe şi asistentei sefe de tura.10. Biologul (chimistul) din punctul de laborator al unităţii de dializaDeoarece bolnavii dializati necesita controale biologice repetate şi de multe ori de urgenta, acestea trebuie asigurate în raport de condiţiile locale*1) printr-un punct de laborator în Centrele de dializa, incadrat cu un biolog (biochimist)/tura sau prin contracte cu furnizori acreditati, care vor efectua şi analizele chimice ale solutiei concentrate pentru hemodializa.----------*1) În unitatile de dializa care funcţionează în unităţi medicale fără laborator central şi care nu au contracte de servicii specializate autorizate.Are urmatoarele atribuţii:a. Executa toate investigatiile de laborator solicitate de medicii din unitatea de dializa pentru bolnavii tratati;b. Executa analiza chimica a probelor de concentrat (sodiu, potasiu, calciu, magneziu, clor, bicarbonat, pH);c. Lucreaza în ture, conform programului stabilit de conducerea unităţii, pentru a asigura nevoile de investigare a bolnavilor tratati;d. Asigura aprovizionarea cu materiale şi reactivi a punctului de laborator;e. Respecta normele de igiena şi epidemiologie ale laboratorului;f. Participa la sedintele de analiza privind activitatea centrului de tratament substitutiv renal.11. Inginerul (tehnicianul) unităţii de dializaŢinând seama de înaltă tehnicitate cu care se lucreaza în unitatile de tratament substitutiv renal, pentru asigurarea intretinerii aparaturii de dializa, fie se încadrează în Centrul de dializa (tratament substitutiv renal) tehnicieni sau inginer, cu o calificare conforma art. 20 d., fie se contracteaza servicii de întreţinere cu firme specializate autorizate.Pentru întreţinerea şi operarea statiei de preparare a apei, în unitatile de dializa cu peste 80 bolnavi hemodializati iterativ, fie se va incadra un tehnician sau laborant chimist pe tura fie se contracteaza servicii specializate.Inginerul sau tehnicianul unităţii de dializa are urmatoarele atribuţii:a. Lucreaza în ture, conform necesitatilor impuse de programul unităţii;b. Raspunde de buna functionare a aparaturii din dotare şi de depanarea ei de urgenta;c. Raspunde de efectuarea reviziilor periodice ale aparatelor şi tine evidenta acestora pentru fiecare aparat în parte;d. Raspunde de buna functionare a statiei de tratare a apei, de dezinfectia periodica a acesteia, de regenerarea rasinilor şi de întreţinerea celorlalte filtre (mecanice, de osmoza, de carbune activ, bacteriologice);e. Verifica compozitia solutiei de dializa prin determinarea conductivitatii;f. Raspunde de instruirea personalului mediu şi auxiliar în ceea ce priveste protectia muncii şi caracteristicile tehnice ale aparaturii utilizate;g. Raspunde de pregătirea tehnica a personalului mediu care manipuleaza aparatura;h. Împreună cu medicul coordonator şi serviciul de aprovizionare din spital, stabileste necesarul centrului de dializa;i. Este subordonat medicului sef/coordonator al unităţii.12. Personalul din punctul de preparare al solutiei concentrate pentru hemodializaCentrele de dializa unde prepararea solutiei concentrate pentru hemodializa se face local vor fi incadrate cu asistenti de farmacie sau tehnicieni/laboranti chimisti şi ingrijitoare, în raport cu numărul de bolnavi tratati.Acest personal are urmatoarele atribuţii:a. Lucreaza în ture, conform necesitatilor impuse de programul unităţii;b. Prepara solutia concentrata, conform normelor de igiena şi tehnologice ale fabricantului;c. Distribuie în bidoane - corespunzător tratate şi etichetate - solutia concentrata şi o preda asistentilor medicali ai unităţii;d. Asigura materialele necesare prepararii solutiei concentrate pentru hemodializa;e. Asigura respectarea normelor de igiena la locul de muncă;f. Este subordonat: medicului sef (coordonator), asistentei sefe şi asistentei sefe de tura.13. Personalul auxiliar al unităţii de dializaAre urmatoarele atribuţii:a. Curata şi dezinfecteaza înainte şi după fiecare dializa mobilierul, saltelele şi pavimetrul fiecarei sali de dializa;b. Asigura schimbarea lenjeriei după fiecare dializa;c. Primeste, ajuta la imbracare şi dezbracare bolnavii care efectueaza dializa ambulatoriu;d. Spala vasele utilizate la prepararea dializantului;e. Curata şi dezinfecteaza urinarele, plostile, tavitele renale, conform indicatiilor;f. Transporta de urgenta la laboratoarele spitalului produsele biologice prelevate de la bolnavi;g. Asigura transportul substanţelor şi solutiilor de la farmacie sau din magazie;h. Transporta gunoiul, reziduurile şi materialele consumabile şi raspunde de depunerea acestora în condiţii corespunzătoare;i. Serveste şi hraneste bolnavii, după o prealabila spalare a mainilor şi schimbarea halatului;j. Insoteste bolnavii dializati la unele investigatii de laborator.14. Statisticianul/secretarul centrului de dializaUnitatile de tratament substitutiv renal cu mai mult de 30 de bolnavi tratati se încadrează cu un statistician (secretar) cu urmatoarele atribuţii:a. Înregistrează bolnavii aflati în evidenta unităţii;b. Tine evidenta fiselor bolnavilor tratati;c. Raspunde de menţinerea arhivei unităţii;d. Asigura functionarea şi gestioneaza aparatura din dotare (calculatoare, imprimante, copiatoare, telefon, fax);e. Transmite în termen situaţiile solicitate Directiei spitalului, Direcţiilor de Sănătate Publică, Casei de Asigurari Sociale de Sănătate, Registrului Renal Roman;f. Este subordonat medicului sef (coordonator) şi asistentei sefe.  +  Anexa 4NORMA 23/12/2004  +  Anexa 5REGULI 23/12/2004  +  Anexa 6FORME DE EVIDENTA1. FISA DE ANALIZA A UNITATII DE DIALIZA ŞI NEFROLOGIEAnul .....UNITATEADenumirea completa .........................................AdresaLocalitatea .............................................Strada ................................... Nr. ..........Judeţul/Sectorul ........................................Cod postal: .............................................Telefon .............................Fax .................................E-mail...............................Data intrarii în functiune .................................Medic sef unitate ..........................................Teritoriul arondat (judete, sectoare) ......................Populatia teritoriului arondat .............................ASISTENŢA NEFROLOGICANumar de paturi pentru asistenţa nefrologica ...................Rotatie medici în unitatea de tratament substitutiv renal (Da/Nu) ....Exista serviciu ambulator? (Da/Nu) .......................HEMODIALIZA  +  Capitolul I DOTAREA UNITATII DE HEMODIALIZAAPARATE DE HEMODIALIZA- Tipul şi gradul de uzura al aparatelor utilizate curent (aprobate în structura unităţii)┌────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────┐│ Tipul aparatului │ Numar │ Grad uzura (%)*) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤│1. │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤│2. │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤│3. │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤│4. │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤│Total │ │ │└────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘----------------    *) Gradul de uzura se calculeaza în procente, considerand durata de exploatare 30.000 de ore sau 5 ani.- Numar de aparate în rezerva ...../(aparatele în rezerva sunt aparate functionale, dar care nu sunt utilizate curent, fiind folosite numai în caz de necesitate)/......................- Numar de aparate de hemodiafiltrare ......................SISTEMUL DE TRATARE A APEI ŞI DE PREPARARE A DIALIZANTULUI- Tipul şi gradul de uzura al statiei de tratare a apei pentru hemodializa┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ Tip statie │ Grad uzura (%)*) │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│1. Osmoza inversa │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│2. Osmoza inversa │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│3. Deionizare-dedurizare │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│4. Deionizare-dedurizare │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘-----------    *) Gradul de uzura se calculeaza considerand o uzura de 100% după 10 ani de functionare.- Tipul solutiei de hemodializa a) acetat (Da/Nu) ................................. b) bicarbonat (Da/Nu) .............................- Modul de preparare a solutiei de hemodializa a) local în unitate (Da/Nu) ....................... b) achizitionata ca atare (Da/Nu) .................Calculator compatibil IBM-PC în unitate? (Da/Nu) ......Sistem de achizitie şi prelucrare a datelor de la aparatele de dializa? (Da/Nu) ....................................................Conectare la internet? (Da/Nu) .......................Adresa e-mail: .......................................  +  Capitolul II PERSONALUL UNITATII DE HEMODIALIZA ŞI NEFROLOGIE PERSONALUL MEDICAL┌────────────────────┬─────┬─────────────────────┬───────────────────────┬─────┐│ Medici │Numar│Unitatea de tratament│ Secţie/Compartiment │Total││ (după grad) │ │ substitutiv renal │ nefrologie cu paturi │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Medici primari │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Medici specialisti │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Rezidenti │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Total │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│ Medici │Numar│Unitatea de tratament│Compartiment nefrologie│Total││(după specialitate) │ │ substitutiv renal │ cu paturi │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Nefrologie │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Medicina interna │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Terapie intensiva │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│ 1) │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│ 1) │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│ 1) │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Total │ │ │ │ │└────────────────────┴─────┴─────────────────────┴───────────────────────┴─────┘    1) Alte specialitati, va rugam precizati.┌────────────────────┬─────┬─────────────────────┬───────────────────────┬─────┐│ Alt personal │Numar│Unitatea de tratament│ Secţie/Compartiment │Total││ superior │ │ substitutiv renal │ nefrologie cu paturi │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Psihologi │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Biologi/biochimisti │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Alt personal │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Alt personal │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Alt personal medical│ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Asistenti medicali │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Ingrijitoare │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────┤│Infirmiere │ │ │ │ │└────────────────────┴─────┴─────────────────────┴───────────────────────┴─────┘    PERSONALUL TEHNIC AL UNITATII DE TRATAMENT SUBSTITUTIV RENAL┌────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ │Numar│ Unitatea de tratament substitutiv renal │├────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────┤│1. Ingineri │ │ │├────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────┤│2. Tehnicieni │ │ │├────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────┤│3. Alt personal │ │ │└────────────────────┴─────┴───────────────────────────────────────────────────┘    Posturi vacante (la 01.12 an curent)┌────────────────────────────┬─────┬─────────────────┬───────────────────┬─────┐│ │Numar│ Unitatea de │Secţie/Compartiment│Total││ │ │ tratament │ nefrologie cu │ ││ │ │substitutiv renal│ paturi │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│ 1. Medici nefrologi │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│ 2. Medici alte specialitati│ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│ 3. Psihologi │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│ 4. Biologi/Biochimisti │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│ 5. Ingineri │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│ 6. Asistenti medicali │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│ 7. Tehnicieni │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│ 8. Ingrijitoare │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│ 9. Infirmiere │ │ │ │ │├────────────────────────────┼─────┼─────────────────┼───────────────────┼─────┤│10. Alt personal │ │ │ │ │└────────────────────────────┴─────┴─────────────────┴───────────────────┴─────┘  +  Capitolul III PROGRAMUL ŞI ORGANIZAREA UNITATII DE HEMODIALIZA1. Numărul de ture bolnavi/zi în care se lucreaza ............2. Numărul de zile lucratoare/săptămâna ......................3. Exista sali separate pentru tratamentul bolnavilor HIV/AgHBs pozitivi? (Da/Nu) .................................................4. Exista laborator propriu de analize medicale? (Da/Nu) ...............5. Se efectueaza curent determinarile AgHBs şi HIV? (Da/Nu) ............6. Numar dezinfectii generale/săptămâna ale unităţii de dializa ........7. Numar dezinfectii/săptămâna ale monitoarelor de dializa: ............  +  Capitolul IV DATE DESPRE TRATAMENTUL PRIN HEMODIALIZANumărul total de şedinţe de hemodializa efectuate în perioada 01.01-31.12 an curent: .....  +  Capitolul V BOLNAVII TRATATI*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬─────┐│ │HD │DP │TR │Total│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼─────┤│Numar bolnavi tratati la 31.12 an curent │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼─────┤│Numar bolnavi nou inclusi între 01.01-31.12 an curent în total, din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┴───┴───┴─────┤│ - transferati din alte centre în unitatea dumneavoastra │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ - din HD -> DP (în unitatea dumneavoastra) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ - din HD -> TR │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ - din DP -> HD (în unitatea dumneavoastra) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ - din DP -> TR (în unitatea dumneavoastra) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ - din TR -> HD (în unitatea dumneavoastra) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ - din TR -> DP (în unitatea dumneavoastra) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┬───┬───┬─────┤│Nr bolnavi transferati din unitatea Dv în alte unităţi (01.01-31.12 an │ │ │ │ ││curent) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼─────┤│Nr. bolnavi decedati în unitatea Dv între 01.01-31.12 an curent │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼─────┤│Nr. bolnavi pierduti din evidenta unităţii Dv între 01.01-31.12 an curent │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼─────┤│Nr. bolnavi aflati pe lista de asteptare la 31.12 an curent pentru │ │ │ │ ││tratament prin: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴─────┤│Nr. bolnavi tratati la 31.12 an curent cu: │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬─────┤│ - Heparine cu masa moleculara mica │ │ │ │ ││ ├───┼───┼───┼─────┤│ - Eritropoietina │ │ │ │ ││ ├───┼───┼───┼─────┤│ - alfa D3 şi/sau 1,25 (OH)2D3 │ │ │ │ ││ ├───┼───┼───┼─────┤│ - Sevelamer │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼─────┤│Locuri disponibile la 31.12 an curent, pentru tratament prin: │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴─────┘    Medic sef ........................................REFERAT MEDICAL PENTRU TRANSFERUL/TRIMITEREA BOLNAVULUI DIALIZAT IN ALTA UNITATEUnitatea ..............................................Spitalul ..............................................Localitatea ...........................................REFERAT MEDICALBolnavul*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele, prenumele, initiala tatalui .........................................................││Data nasterii ...................... Cod numeric personal ...................................││Adresa .................................................. Tel. ..............................││Profesia ........................... Ocupatia actuala .......................................││Starea civila ...................... Asigurat Da/Nu Casa de Asigurari de Sănătate ...........│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Este în evidenta unităţii noastre de dializa┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Diagnostic ..................................................................................││ ..................................................................................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data primei dialize ............................... ││Cale de abord curenta ............................. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Date referitoare la tratamentul prin dializa┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│HEMODIALIZA ││Programul sedintelor dializa: Durata sedintei ore, numărul de şedinţe/sapt. .................││zile .................................... ││Tip dializor .......................... Monitor de dializa (tip) ...........................││Debit sanguin (mL/min) ................ ││Solutia de dializa Debit (mL/min) ..... Na+ ..... K+ ..... Ca2+ ..... Mg2+ ..... Cl- .......││ Acetat ..... (mEq/L) Bicarbonat ....................││Heparine: Bolus..................... UI Doza pe ora Tip heparina .....................││Particularitati în timpul sedintei de dializa ...............................................││.............................................................................................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proces verbal de custodie pentru aparatele automate de dializa peritoneala┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│DIALIZA PERITONEALA ││Sistem de dializa ............................. Numar schimburi/zi: .........................││Tipul solutiei: ............................... Orarul schimburilor .........................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Date referitoare la starea bolnavului┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Masa corporala "uscata": .................. Diureza reziduala ........... PA ................││Stari co-morbide importante .................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││Tratamente în curs (inclusiv Epo) ...........................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││Date de laborator ...........................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││Grup sanguin Rh .................. ││AgHB ..... Ac anti-HB ..... Ac Anti Hc ..... Ac Anti HIV ..... Data .................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│RECOMANDARI ││.............................................................................................││.............................................................................................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Medic sef unitateProces verbal de custodieUnitatea .....................Spitalul .....................Localitatea ..................PROCES VERBAL DE CUSTODIEincheiat astazi .............Subsemnat(a/ul) ................., având functia de ................ la Centrul de dializa din Spitalul .............................................şiSubsemnat(a/ul) ........................, pacient/apartinator al pacientului, domiciliat în ......................, cu Buletin de identitate seria nr. ...... eliberat de ............., am procedat primul la predarea, al doilea la primirea unui aparat de dializa peritoneala automata, tip ........ seria nr. ............ şi a casetei sale de transport, în urmatoarele condiţii:1. Aparatul este în buna stare de functionare.2. Aparatul va fi utilizat numai pentru dializa peritoneala automata, cu respectarea tuturor prescriptiilor tehnice, de care utilizatorul a luat cunoştinţa , prin instruirea facuta în Centrul de dializa.3. Aparatul este proprietate a Spitalului ...................... - Centrul de dializa - şi este încredinţat în custodie pacientului pentru perioada în care efectueaza tratament prin dializa peritoneala automata. Când acest tratament inceteaza, din orice cauza, aparatul va fi inapoiat Centrului de dializa din Spitalul .................... în termen de 24 ore, în buna stare de functionare. Dacă bolnavul sau familia acestuia nu inapoiaza aparatul spitalului, vor suporta contravaloarea acestuia.4. În cazul în care aparatul sufera stricaciuni datorate utilizarii sau intretinerii incorecte, costul reparatiei este suportat de bolnav. Bolnavul poate incheia contract de asigurare a aparatului, cu o institutie de asigurări, pentru distrugere accidentala, furt s.a.Prezentul Proces Verbal s-a incheiat în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.Reprezentant Spital .......... Pacient/ApartinatorAm predat Am primit,L.S. L.S.Procesul Verbal a fost incheiat şi semnat în faţa noastra.Jurist Spital ...........................,L.S.Consimtamant-informare (cateterism venos central)SPITALUL ......................................SECTIA ........................................ADRESA ........................................TEL./FAX ......................................Numele ........................................Prenumele .....................................Data nasterii .................................F.O. ..........................................CONSIMTAMANT-INFORMARECateterism venos central:- vena jugulara interna - vena subclavie - vena femuralaInformaţii despre proceduraCateterismul venos central reprezinta modalitatea de abord vascular în urgenta: insuficienta renala acuta şi insuficienta renala cronica acutizata. Tehnica consta în insertia unui cateter într-un vas central (vena jugulara interna; vena subclavie, vena femurala) cu anestezie locala la locul de punctie.În timpul procedurii de insertie a cateterului, pot apare o serie de simptome (durere cu diverse localizari, dispnee) care trebuie semnalate. De asemenea, atât în timpul procedurii cat şi sau ulterior pot apare complicatii la aproximativ 2-5% din bolnavi.Aceste sunt reprezentate de: sangerare la locul de insertie; punctionarea accidentala a arterelor invecinate - femurala, subclavie - cu formarea de hematoame; pneumotorax; hemotorax; tromboze venoase sau alte cateterului; infectii legate de cateter.Înainte de procedura, bolnavul va fi evaluat şi informat asupra necesităţii procedurii şi asupra riscului. După terminarea acesteia, va fi sub observatie timp de 18-24 ore.ConsimtamantAm luat la cunoştinţa şi am fost informat despre procedura şi sunt de acord cu efectuarea acesteia.Semnatura pacientului .........................Data .....................Consimtamant-informare (hemodializa)SPITALUL ......................................SECTIA ........................................ADRESA ........................................TEL./FAX ......................................Numele ........................................Prenumele .....................................Data nasterii .................................F.O. ..........................................CONSIMTAMANT-INFORMAREIniţierea hemodializei:- acuta - temporara- cronica - iterativaInformaţii despre proceduraHemodializa acuta sau cronica reprezinta modalitatea de supleere a functiilor renale, care se initiaza în circumstanţe clinico-biologice bine definite, care pun în pericol viaţa bolnavului.Aceasta metoda permite o recuperare excelenta, dar este grevata de o serie de incidente ca: sindrom de dezechilibru de dializa, sangerari la locul abordului vascular, instabilitate hemodinamica, embolie gazoasa, cărora li se adauga complicatiile cronice, pe termen lung ale dializei iterative.Pentru asigurarea unui tratament eficient prin dializa, este necesar ca pacientul să respecte programul de dializa şi eventualele modificari ale acestuia în functie de posibilitatile unităţii de dializa, indicatiile privind durata dializei, greutatea interdialitica (surplus ponderal sub 3% din greutatea uscata), regimul igienodietetic, continuitatea tratamentul medicamentos şi a programului de monitorizare (examen clinic şi investigatii de laborator). Este necesară şi susţinerea materiala din partea familiei pentru completarea tratamentului la un pacient la care procedura de dializa este extrem de costisitoare.Menţinerea condiţiilor optime pentru tratamentul în unitatea de hemodializa impune respectarea intocmai de către bolnavul tratat a Regulamentului de ordine interioara al unităţii de dializa.Înainte de iniţierea procedurii, bolnavul va fi evaluat şi informat, asupra necesităţii procedurii şi asupra riscurilor care pot apare.ConsimtamantAm luat la cunoştinţa şi am fost informat despre procedura şi sunt de acord cu efectuarea acesteia.Semnatura pacientului .........................Data ......................Consimtamant-informare (inserare cateter peritoneal)SPITALUL ......................................SECTIA ........................................ADRESA ........................................TEL./FAX ......................................Numele ........................................Prenumele .....................................Data nasterii .................................F.O. ..........................................CONSIMTAMANT-INFORMAREInserare cateter peritoneal:Informaţii despre proceduraInserarea cateterului peritoneal reprezinta modalitatea de acces pentru efectuarea dializei peritoneale. Tehnica consta în insertia unui cateter în cavitatea peritoneala cu anestezie locala sau generală.În timpul procedurii de insertie a cateterului, pot apare o serie de simptome (durere cu diverse localizari, dispnee, sangerari) care trebuie semnalate.De asemenea, atât în timpul procedurii cat şi ulterior pot apare complicatii. Acestea sunt reprezentate de: sangerare la locul de insertie, punctionarea accidentala a viscerelor invecinate, infectii sau functionare deficitara a cateterului.Înainte de procedura, bolnavul va fi evaluat şi informat asupra necesităţii procedurii şi asupra riscului. După terminarea acesteia, va fi sub observatie timp de 18-24 ore.ConsimtamantAm luat la cunoştinţa şi am fost informat despre procedura şi sunt de acord cu efectuarea acesteia.Semnatura pacientului ........................Data .....................Consimtamant-informare (dializa peritoneala)SPITALUL ......................................SECTIA ........................................ADRESA ........................................TEL./FAX ......................................Numele ........................................Prenumele .....................................Data nasterii .................................F.O. ..........................................CONSIMTAMANT-INFORMAREIniţierea tratamentului prin dializa peritonealaInformaţii despre proceduraDializa peritoneala este o modalitatea de supleere a functiilor renale, care se initiaza în circumstanţe clinico-biologice bine definite, care pun în pericol viaţa bolnavului.Aceasta metoda permite o recuperare excelenta, dar este grevata de o serie de incidente ca: peritonite, infectii ale cateterului peritoneal (orificiu cutanat, tunel subcutanat), dezechilibre electrolitice şi metabolice, cărora li se adauga complicatiile cronice, pe termen lung ale dializei peritoneale.Pentru asigurarea unui tratament eficient prin dializa, este necesar ca pacientul să respecte: programul de dializa (frecventa, orarul şi compozitia schimburilor) şi eventualele modificari ale acestuia în functie de posibilitatile unităţii de dializa; menţinerea greutatii uscate; regimul igieno-dietetic; regulile de efectuare a schimbului, continuitatea tratamentului medicamentos şi a programului de monitorizare (examen clinic şi investigatii de laborator). Bolnavul tratat prin dializa peritoneala va avea la domiciliu cantar de persoane, cantar de sugari, tensiometru cu stetoscop. Este necesară şi susţinerea materiala din partea familiei pentru completarea tratamentului la un pacient la care procedura de dializa este extrem de costisitoare.Menţinerea condiţiilor optime pentru tratamentul în unitatea de dializa impune respectarea intocmai de către bolnavul tratat a Regulamentului de ordine interioara al unităţii de dializa.Înainte de iniţierea procedurii, bolnavul va fi evaluat şi informat, asupra necesităţii procedurii şi asupra riscurilor care pot apare.ConsimtamantAm luat la cunoştinţa şi am fost informat despre procedura şi sunt de acord cu efectuarea acesteia.Semnatura pacientului .........................Data ......................  +  Anexa 7STRUCTURI DE COST7.1. Structura costului unei şedinţe de hemodializaA. Materiale şi medicamente necesare hemodializeiMateriale- Dializor- Set linii- Fistuline- Seringi 20/30/50 mL- Solutie concentrata pentru hemodializa- Catetere- Conectoare, adaptoareMedicamente- Eritropoietina- Heparina sodica- Heparine fractionate- Solutii perfuzabile- Derivati vit D3- Sevelamer- Alte medicamenteMasa eritrocitaraAlte materiale- Perfuzoare- Seringi- Ace- Manusi- Materiale sanitare- Alcool sanitar- Alte dezinfectanteDezinfectante aparate HDB. Alte cheltuieli necesare hemodializei- Investigatii laborator- Servicii dietetice (asistenţa specializata şi hrana)- Servicii psihoterapieCheltuieli mijloace fixe (întreţinere, amortizare-spatii, aparatura)- Apa- Energie electrica- Energie termica- Telefon, fax, posta, internet- Tratare reziduuri- Dezinfectie/deratizare- Detergenti- Spalatorie- Cazarmament- BiroticaC. Salarii personal7.2. Structura costului tratamentului prin dializa peritonealaA. Materiale şi medicamente necesare tratamentului prin dializa peritoneala continua ambulatorieCatetere peritonealeConectoare, adaptoare etc.Pungi solutie dializaAntisepticeMedicamente (eritropoietina, sevelamer, antibiotice etc.)B. Alte cheltuieliInvestigatii laboratorSpitalizare (dializa peritoneala intermitenta)Cheltuieli mijloace fixe (întreţinere, amortizare-spatii, aparatura)Telefon, fax, posta, internetTransportul materialelorC. Salarii personalStructura costului tratamentului prin dializaA. Costul sedintelor de hemodializa/dializei peritoneale pe bolnav şi pe anB. Spitalizare bolnavi (iniţiere/complicatii) pe bolnav şi pe anC. Transport bolnavi (când situaţia medicală o impune) pe bolnav şi pe an.  +  Anexa 8NORMA 23/12/2004