ORDIN nr. 45 din 6 aprilie 2005privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator, precum și a unor activități sanitare veterinare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 20 aprilie 2005  În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 31.396 din 28 martie 2005, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator, precum și a unor activități sanitare veterinare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) În cazul suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor și a celor transmisibile de la animale la om, cum sunt: febra aftoasă, stomatita veziculoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, pleuropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară virotică, febra Văii de Rift, bluetongue, variola ovină și caprină, pesta africană a calului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, pesta aviară, boala de Newcastle, rabia, antraxul, listerioza, toxoplasmoza, examenele de laborator sunt gratuite pentru persoanele fizice care se prezintă direct la institutele veterinare și laboratoarele de stat din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și, respectiv, a municipiului București.(2) În funcție de situația epidemiologică din țară, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate modifica lista bolilor pentru care nu se percep tarife la analizele și examenele de laborator, în cazul suspiciunii acestora.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, decelarea trichinei în carnea provenită de la speciile prevăzute la secțiunea a VIII-a lit. A pct. 1 din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 149/2004 este acțiune sanitară veterinară publică de interes național, care se efectuează în condițiile stabilite de legislația națională sanitară veterinară în vigoare.  +  Articolul 4Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează în cadrul institutelor naționale de referință, în laboratoarele sanitare veterinare din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, în circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în circumscripțiile veterinare de asistență concesionată, în spațiile special amenajate și dotate pentru decelarea trichinei, din unitățile de tăiere a porcinelor și/sau a cabalinelor ori din unitățile de depozitare și prelucrare a vânatului sălbatic.  +  Articolul 5Tarifele care se percep pentru efectuarea examenului pentru decelarea trichinei sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 262, 263 și 264 și în anexa nr. 2 pct. 157, 158 și 158 bis la prezentul ordin.  +  Articolul 6Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează gratuit pentru probele provenite de la animalele din gospodăriile populației din raza de activitate a circumscripției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a circumscripției de asistență concesionată, tăiate pentru consum familial.  +  Articolul 7Contravaloarea examenelor pentru decelarea trichinei, efectuate la circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, probele provenind de la animalele din gospodăriile populației, tăiate pentru consum familial, se suportă de la bugetul de stat, conform prevederilor sanitare veterinare în vigoare.  +  Articolul 8Examenele pentru decelarea trichinei la porcii din gospodăria proprie sacrificați pentru consum familial, efectuate, la cerere, în alte circumscripții sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor decât în cea în care își are domiciliul proprietarul animalelor se suportă de către acesta.  +  Articolul 9Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 10Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele centrale de specialitate și direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 94/2004 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator, precum și a unor activități sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004.  +  Articolul 12Tarifele pentru efectuarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră prevăzute pentru export în Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanțarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 1.009/2003, se modifică prin tarifele prevăzute în anexa nr. 4 lit. A la prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Răzvan Țîru
  București, 6 aprilie 2005.Nr. 45.  +  Anexa nr. 1
  A. TARIFE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ȘI EXAMENELOR DE LABORATOR IN
  DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ANIMALELOR
  Nr. crt.DENUMIREA ANALIZEI, EXAMENULUI, OPERAȚIUNIITARIF (lei/analiză/ examen/ operațiune)
  012
  1.Examen anatomopatologic la:- animale mici, pești188100
  2.- animale mijlocii339500
  3.- animale mari422500
  4.- set de organe - animale mijlocii220900
  5.- set de organe - animale mari323800
  6.Biopsie496600
  7.Examen clinic și anatomopatologic pt. albine și viermi de mătase74800
  8.Examen bacterioscopic96300
  9.Examen bacterioscopic special302800
  10.Examen bacteriologic pe cadavru833300
  11.- examen patogenitate culturi microbiene96800
  12.- antibiogramă147600
  13.- examen biochimic culturi microbiene172900
  14.Examen bacteriologic pe probă unică388900
  15.- examen patogenitate culturi microbiene96800
  16.- antibiogramă147600
  17.- examen biochimic culturi microbiene228400
  18.Examen bacteriologic albine și viermi de mătase454000
  19.- examen biochimic culturi microbiene261100
  20.- antibiogramă147600
  21.Examen bacteriologic pește505700
  22.- examen biochimic culturi microbiene261100
  23.- antibiogramă147600
  24.Identificare:- Yersinia ruckeri prin latex aglutinare201300
  25.- Aeromonas salmonicida prin latex aglutinare156300
  26.- Vibrio salmonicida prin latex aglutinare156300
  27.- E.coli/100 g moluște bivalve974100
  28.- și caracterizare Salmonella/25 g moluște bivalve1715800
  29.- Salmonella prin testul latex aglutinare159800
  30.- Samonella prin Api 20E202200
  31.- agenți patogeni moluște bivalve850700
  32.Examen toxicologic al culturilor microbiene227000
  33.Monitorizarea sensibilității la substanțe antiinfecțioase a tulpinilor bacteriene400000
  34.Examen citopatologic:- metoda Sellers330000
  35.- metoda Armstrong260200
  36.- metoda Pappenheim427000
  37.- metoda - Ziehl-Nielsen modificată443300
  38.- metoda Papanicolau451600
  39.- metoda hematoxilină-eozină (H-E)399200
  40.- metoda albastru-toluidină409900
  41.- metoda negru Sudan B428700
  42.- metoda violet de gențiană352400
  43.Examen histopatologic prin:- metoda H-E379000
  44.- metoda Masson modificată479400
  45.- metoda Ziehl-Nielsen modificată626200
  46.- metoda Mann597100
  47.- metoda Lentz570400
  48.- metoda Levaditti762000
  49.- metoda Pappenheim534800
  50.- metoda Romanowsky-Giemsa modificată503500
  51.- metoda Gomori635700
  52.- metoda Van Gieson643200
  53.- metoda Brachet619000
  54.- metoda Albastru Alcian412100
  55.- metoda Albastru Alcian-PAS818600
  56.- metoda Perls579700
  57.- metoda negru de Sudan B730700
  58.- metoda Okamoto582200
  59.- metoda Von Kossa775600
  60.- metoda Pasini515900
  61.- metoda Bensley535300
  62.- metoda Cowdry591400
  63.- metoda De Robert-Hausser437400
  64.- metoda Langhans496500
  65.- metoda Lillie-Pasternack487300
  66.- metoda Paschinger540100
  67.- metoda Roșu de Congo522500
  68.- metoda Schmorl507900
  69.- metoda Schultze-Schmidt485700
  70.- metoda Gramm-Weigert535300
  71.- metoda Nicolau-Kopciowska491600
  72.- metoda Tanzer482100
  73.- metoda Twort-Ollett431000
  74.- metoda violet de gențiană477400
  75.- metoda Ziehler494800
  76.- metoda albastru de toluidină1710300
  77.- metoda prin IF611200
  78.Test rapid ELISA pentru diagnosticul EST2072600
  79.Test rapid Western blot pentru diagnosticul EST2072600
  80.Test rapid prin chemiluminiscență pentru diagnosticul EST2006000
  81.Metoda imunohistochimică pentru diagnosticul de confirmare a EST2006000
  82.Metoda Western Blot pentru diagnosticul de confirmare EST2106000
  83.Examen histopatologic la albine și viermi de mătase466500
  84.Determinarea numărului de:- eritrocite (metoda clasică)90900
  85.- leucocite (metoda clasică)58100
  86.- trombocite (metoda clasică)58100
  87.Determinarea:- hemoglobinei (metoda colorimetrică)30400
  88.- hematocritului (microhematocritul)17900
  89.Calculi indici eritrocitari derivați (VEM, HEM, CHEM)40300
  90.Hemoleucogramă - Coulter-Counter AcT5Diff CP158600
  91.Formulă leucocitară127600
  92.Examen citomorfologic pe frotiu de sânge periferic127600
  93.Colorare frotiu - metoda panoptică May Grumwald-Giemsa40800
  94.Medulograma, adenograma241400
  95.Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor - VSH (metoda Westergreen)46700
  96.Leucocitoconcentratul241400
  97.Determinarea timpului de coagulare - timp de sângerare43200
  98.Determinarea timpului de:- tromboplastină tisulară - timp Quick114900
  99.- recalcificare - timp Howell62100
  100.Determinarea:- retracției cheagului22400
  101.- fibrinogenului prin coagulare cu trombină (metoda cantitativă)52800
  102.- numărului de reticulocite119200
  103.- sideroblastilor și siderocitelor121200
  104.Evidențierea corpusculilor Heinz121200
  105.Determinarea rezistenței globulare82000
  106.Fosfataza alcalină leucocitară - FAL119200
  107.Glicogenul leucocitar114200
  108.Reacția peroxidazelor121200
  109.Proteina C reactivă - PCR102000
  110.Dozarea:- proteinei serice38600
  111.- albuminei serice17900
  112.- glicemiei serice63200
  113.- colesterolului seric42900
  114.- beta-carotenului seric26000
  115.- ureei serice45700
  116.- GOT seric45700
  117.- GPT seric44500
  118.- vitaminei E44500
  119.- vitaminei C44500
  120.- acidului lactic45700
  121.- acidului piruvic45700
  122.- GGT45700
  123.- colinesterazei44500
  124.- CPK45700
  125.- amilazei serice45700
  126.- lipidelor serice46300
  127.- Se seric59400
  128.Sumar urină68800
  129.Identificare corpi cetonici50300
  130.Dozarea:- corpilor cetonici140900
  131.- fosfatazei alcaline49700
  132.- bilirubinei totale49700
  133.- sodiului și potasiului80100
  134.- microelementelor serice72600
  135.- calciului seric43400
  136.- fosforului seric46400
  137.- creatininei serice46400
  138.- acidului uric46400
  139.- magneziului seric46400
  140.- clorului seric43400
  141.- vitaminei A80100
  142.- fibrinogenului46400
  143.- rezervei alcaline43400
  144.- trigliceridelor serice47000
  145.Electroforeza proteinelor141800
  146.ELISA - determinarea cantitativă a estradioului358600
  147.Examenul mobilității spermatozoizilor80600
  148.Determinarea concentrației spermatozoizilor101400
  149.Examenul morfologic al spermatozoizilor98300
  150.ELISA - determinarea cantitativă a progesteronului358600
  151.Determinarea infecției tuberculoase și paratuberculoase prin: - teste de tuberculinare86500
  152.- teste de imunostimulare limfocitară (TISL)309700
  153.Depistarea infecției tuberculoase prin test EIAs - gIFN701800
  154.Imunodifuzia în gel de agar (AGID) pentru:- paratuberculoză70200
  155.- Maedi-Visna - CAE72200
  156.Test ELISA indirect pentru detecția de anticorpi serici133900
  157.Test ELISA blocking pentru detecție de anticorpi serici133900
  158.Testul de inhibare a hemaglutinării pentru detecția anticorpilor63100
  159.Testul de imunofluorescență indirectă (IF) cu antigen IgG de: bou, cal, oaie, capră83900
  160.Test de imunofluorescență directă pentru detecția de antigen viral pe frotiuri din secreții, etc.43200
  161.Testul de seroneutralizare pe culturi celulare626900
  162.Testul IHA pentru detecția anticorpilor în influența ecvină65700
  163.Microtestul IHA pentru:- boala de Newcastle46000
  164.- sindromul căderii ouatului47300
  165.Testul de imunodifuzie (ID) în gel de agar pentru BIA15200
  166.Imunodifuzia în gel de agar pentru influența aviară - (cu reagenți din import)112600
  167.Indexul patogenității:- intracerebrale (IPIC)89500
  168.- intravenoase (IPIV)330700
  169.Examinarea:- limfocitelor (prin separare)621300
  170.- monocitelor (prin separare)621300
  171.Testul de rozetare621300
  172.Identificarea:- limfocitelor B948800
  173.- limfocitelor T779800
  174.Test PCR - Light Cycler (PCR în timp real) pentru:- PPC1920300
  175.- PRRS1920300
  176.- Aujeszky1920300
  177.Test PCR (clasic) pentru:- PPC1536700
  178.- Bluetongue1536700
  179.- Maedi Visna, CAEV1536700
  180.- Avian Mycoplasmas1366400
  181.- Actinobacillus pleuropneumoniae1366400
  182.- Mycobacterium paratuberculosis1366400
  183.- BVD1536700
  184.Imunofluorescența:- directă (pe frotiuri directe)41400
  185.- indirectă (pe frotiuri directe)39200
  186.- indirectă cu semnal amplificat43800
  187.Serologie virală prin imunofluorescență indirectă:- pe suport Ag IDSA129500
  188.- pe suport Ag import195600
  189.Serologie virală prin imunofluorescență indirectă cu semnal amplificat: - pe suport Ag IDSA143200
  190.- pe suport Ag import231000
  191.Serologie virală prin test imunocitoenzimatic: - pe suport Ag IDSA119200
  192.- pe suport Ag import196500
  193.Serologie virală prin test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat: - pe suport Ag IDSA143200
  194.- pe suport Ag import243300
  195.Serologie virală prin test imunocitoenzimatic - ELISA indirect cu: - reagenți parțial preparați de IDSA178400
  196.- reagenți indigeni sau de import193100
  197.Test imunocromatografic pentru trichineloză100200
  198.Test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat239400
  199.Test de imunoperoxidază pentru identificarea antigenului sau izolatelor de pestivirusuri158500
  200.Imunodiagnostic prin:- ELISA145800
  201.- blocking ELISA169100
  202.- blocking ELISA cu semnal amplificat185000
  203.- ELISA în faza lichidă219200
  204.Reacția de inhibare a hemaglutinării (IHA)304900
  205.Testul de imunodifuzie (ID), inclusiv albine127400
  206.Izolare de virus pe culturi celulare473700
  207.Izolare de virus pe ouă embrionate564700
  208.Diagnostic virusologie pentru rabie698100
  209.Izolare de virus pe culturi celulare la pești623200
  210.Elisa din omogenat de organe pentru:- SHV715800
  211.- NPI715800
  212.- VPC715800
  213.Identificare virusuri de la pești prin imunofluorescență1213100
  214.RSAR pentru:- tifopuluroză30700
  215.- micoplasmoză32000
  216.- bruceloză (Roz Bengal)32000
  217.- B melitensis32000
  218.- F tularensis36500
  219.- bruceloza canină (Brucerocan)70800
  220.Examen prin RMA în leptospiroză130200
  221.Idem - seroaglutinare - lentă (RSAL)71600
  222.RSAL pentru:- tifopuluroză70300
  223.- în micoplasmoză71600
  224.- în bruceloză69600
  225.Testul de contraimunoelectroforeză111500
  226.Testul inelar pentru lapte (TIL)56500
  227.Reacția de fixare a complementului, tehnica Wasserman (RFC)146600
  228.RFC pentru:- febra Q149900
  229.- chlamidioză187300
  230.- bruceloză145800
  231.- paratuberculoză152300
  232.- morvă148000
  233.- durină165300
  234.Reacția de fixare a complementului (microtehnică) pentru Pleuropneumonia contagioasă bovină151100
  235.Reacția de fixare a complementului (microtehnică) pentru:- morva148800
  236.- durină159800
  237.- bruceloză - aglutinare în tub (SAT)116400
  238.Test imunoenzimatic (ELISA) pentru M.R.A.172200
  239.ELISA pentru:- trichineloză214100
  240.- toxoplasmoză236800
  241.- paratuberculoză132800
  242.Diagnostic poliedrie la viermi de mătase prin metoda:- Pohil62300
  243.- Svetov91200
  244.Examen parazitologic:87400
  - Sânge prin metoda:- picături strivite între lamă și lamelă
  245.- metoda M.G.G.201000
  246.- Materii fecale prin metoda:- preparatului cu soluție de Lugol68300
  247.- metoda Ziehl Nielsen modificată217200
  248.- Ficat prin metoda - preparatului direct între lamă și lamelă71800
  249.- Pulmon, secreții nazale prin metoda:- May Grumwald Giemsa199700
  250.- Toluidina blau214700
  251.- Sol - metoda prin centrifugare64900
  252.Examen parazitologic al:- bilei51500
  253.- urinei51500
  254.- pielei și fanerelor51500
  255.- apei48700
  256.- furajelor sau așternutului91800
  257.Examen parazitologic:- pe amprentă de organ țesut (frotiu) MGG171700
  258.- din matrix organe91800
  259.- pentru trichomonoza bovină:- direct84700
  260.- cultural74100
  261.- coproparazitologic (ovoscopic și larvoscopic)141100
  262.Examen trichineloscopic direct70000
  263.Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probă unică135400
  264.Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe colective451000
  265.Identificarea genului și speciei paraziților219000
  266.Determinarea încărcăturii parazitare pe gram de probă219000
  267.Cultivare larve410400
  268.Examen parazitologic complex, la pește233500
  269.Examen parazitologic pentru:- Acarapis woody101400
  270.- Nosema spp79200
  271.- Varroa J sau Braula C77400
  272.Examen serologic pentru LEB (screening)146900
  273.Examen pe faguri cu puiet de albine151900
  274.Determinarea pH-ului:- cu hârtie indicatoare24800
  275.- prin metoda potențiometrică141000
  276.Determinarea clorurii de sodiu168700
  277.Determinarea clorurii de sodiu prin metoda Mohr118000
  278.Determinarea metalelor grele:- prin spectrofotometrie de absorbție atomică533000
  279.- prin metoda colorimetrică225000
  280.Citire probe prelucrate la spectrofotometru de absorbție74100
  281.Determinarea azotaților sau a azotiților212300
  282.Dozarea azotaților prin metoda:- cu coloana de cadmiu161000
  283.- amoniacului193600
  284.Identificarea coccidiostaticelor83100
  285.Dozarea:- monenzinului391000
  286.- salinomicinului428000
  287.- furazolidonei230900
  288.- amprolului121000
  289.Identificarea:- fosfurilor metalice97400
  290.- acid cianhidric146000
  291.- cianurilor din apă166900
  292.- ANTU (alfa-naftiltioureei)213900
  293.Dozarea fosfaților163800
  294.Identificarea:- fosforului prin metoda cu molibdat de amoniu60700
  295.- alcoolului etilic59900
  296.- alcaloizilor148100
  297.Determinarea:- arsenului582100
  298.- ureei258000
  299.Reacția Kreiss186000
  300.Dozarea:- alcoolului metilic335600
  301.- methemoglobinei129300
  302.- hidrogenului sulfurat187100
  303.- substanțelor oxidabile229400
  304.- fluorului361700
  305.- oxigenului dizolvat165700
  306.- fenolilor240200
  307.Dozarea:- sodiului și potasiului din alte probe (decât sânge)217500
  308.- indicelui ureazic301600
  309.- radioactivității381300
  310.Identificarea:- pesticidelor organoclorurate prin CSS466800
  311.- pesticidelor organofosforice prin CSS473800
  312.- erbicide triazine prin CSS348800
  313.- erbicide de tip 2,4 D prin CSS341900
  314.- pesticidelor organomercurice prin CSS344000
  315.- furadanului prin CSS334900
  316.- warfarinei prin CSS336600
  317.Determinarea fenolilor din apă cu ajutorul kit-ului178000
  318.Determinarea detergenților din apă cu ajutorul kit-ului234000
  319.Determinarea cianurilor din apă cu ajutorul kit-ului104500
  320.Determinarea hidrogenului sulfurat și a sulfurilor din apă cu ajutorul kitului84000
  321.Analiza apei cu ajutorul metodelor spectrofotometrice rapide/parametru108500
  322.Determinarea cantitativă a microorganismelor din aer (metoda Koch)225300
  323.Testul de sanitație:- bacililor coliformi modificat (TBCM)/obiectiv96700
  324.- stafilococic (TS)/analiză169900
  325.- TAAR/obiectiv234200
  326.- TSBC/fermă11826100
  327.Determinarea substanțelor în suspensie din apă43700
  328.Recoltarea și prelucrarea probelor de sol pentru executarea examenelor bacteriologice190700
  329.Examenul bacteriologic calitativ al solului1729400
  330.Determinarea:- oxigenului dizolvat în apă46400
  331.- cantitativă a streptococilor termotoleranți din apă174900
  332.- turbidității apei147100
  333.- poluanților organici din apa reziduală prin proba de putrefacție555400
  334.- carbonului organic din sol495900
  335.- pH-ului solului86500
  336.- mărimii granulelor din sol85400
  337.- permeabilității solului105900
  338.- capilarității solului94200
  339.- umidității solului82400
  340.- pulberilor din aerul atmosferic86600
  341.- dioxidului de carbon din aerul adăposturilor144600
  342.- dioxidului de carbon din aerul atmosferic62900
  343.- cantități de hidrogen sulfurat din aer86300
  344.- conidiospersogramei75900
  345.- cantitativă a pulberilor din aerul adăposturilor167300
  346.- cantitativă a pulberilor sedimentabile din aer120100
  347.- turbidității apei potabile (Metoda cu etalon suspensie de fomazină)510400
  348.- culorii apei prin compararea cu o scară colorimetrică etalon convențională114900
  349.- numărului de fungi din aer697300
  350.Recoltarea probelor din apă268300
  351.Determinarea:- ureei din apa reziduală121300
  352.- clorurilor din sol109700
  353.- florei din sol1065300
  354.- amoniacului din sol252600
  355.- potențialului redox al solului159000
  356.Determinarea:- calciului din sol169500
  357.- turbidității apei potabile15900
  358.- bacteriilor din genul Salmonella din apă516400
  359.Analiza biologică a apei potabile348100
  360.Determinarea agenților de suprafață anionici din apă prin metoda spectrometrică cu albastru de metilen57900
  361.Determinarea substanțelor extractibile cu solvenți din apă272200
  362.Determinarea conținutului de dioxid de carbon liber din apa potabilă530900
  363.Determinarea dioxidului de carbon total din apa potabilă538900
  364.Determinarea dioxidului de carbon agresiv din apa potabilă928900
  365.Determinarea:- acidității apei potabile131900
  366.- alcalinității apei potabile131900
  367.Examen bacteriologic cantitativ al solului169500
  368.Determinarea:- numărului total de bacterii din apa potabilă287200
  369.- numărului de streptococi din apă260200
  370.- nr. de bacterii coliforme termotolerante din apă260200
  371.- nr. de bacterii coliforme din apă prin metoda tuburilor multiple260200
  372.Test de sanitație prin evidențierea ATP-ului/obiectiv1031000
  373.Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidențiere a germenilor aerobi mezofili din adăposturile de animale/obiectiv504100
  374.Controlul micologic al decontaminărilor prin testul de evidențiere a fungilor din adăposturile de animale/obiectiv643100
  375.Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidențiere a bacililor coliformi din adăposturile de animale/obiectiv815100
  376.Evidențierea prezenței enterobacteriaceelor prin testul microbiologic de teren (TMT)426600
  377.Determinarea consumului biochimic de oxigen din ape de suprafață și ape uzate1377400
  378.Prelevarea probelor de ape uzate în vederea efectuării analizelor de laborator711800
  379.Determinarea conținutului de materii în suspensie plutitoare din apele de suprafață și din apele uzate: - metoda volumetrică241300
  380.- metoda gravimetrică250700
  381.Determinarea conținutului de materii totale în suspensie din apele de suprafață și din apele uzate: - metoda prin filtrare209300
  382.Determinarea conținutului de materii în suspensie, sedimentabile din apele de suprafață și din apele uzate: - metoda volumetrică243300
  383.- metoda gravimetrică245300
  384.Determinarea pierderii la calcinare a materiilor totale în suspensie din apele de suprafață și din apele uzate: - conținut în materii minerale308900
  385.- conținut în materii organice341800
  386.Recoltarea probelor de sol prin metoda probelor medii succesive (PMS)/fermă17954800
  387.Analiza botanică179200
  388.Examen micologic:- sumar179300
  389.- calitativ383700
  390.- complex653400
  391.- organe, cadavre, produse patologice etc.300800
  392.- micotoxicologic sumar303800
  393.- determinarea micotoxinelor din furaje prin CSS587000
  394.- complex2189500
  395.Examen micologic - test biologic1604500
  396.Examen micologic complex la albine și viermi de mătase241900
  397.Diagnosticul unor boli virale prin microscopie electronică - colorație negativă cu uranil - acetat 2%2068500
  398.Diagnosticul unor boli virale prin imunoelectronomicroscopie3271900
  399.Diagnostic electronomicroscopic. Includerea în bloc de Epon - metoda clasică4639200
  400.Bioprobă pe:- animale de laborator, insecte268700
  401.- animale mijlocii5043600
  402.- animale mari12535300
  403.Bioprobă pe păsări: - tinere225400
  404.- adulte382600
  405.Expertiză medico-legală veterinară/zi4889800
  406.Contraexpertiză de diagnostic medicală veterinară/zi4680300
  407.Recoltări probe la sediul laboratorului pentru examene și analize: - hematologice23000
  408.- serologice37300
  409.- bacteriologice - micologice22500
  410.- parazitologice51400
  411.- coproparazotologice62600
  412.Dezinfecția mijloacelor de transport:- autoturisme65000
  413.- autotrenuri115000
  414.- microbuze90000
  415.- autobuze105000
  416.- autocare105000
  417.- vagoane8600/m2
  418.Dezinfecția suprafețelor6075/m2
  419.La analizele de laborator acreditate RENAR se va include în prețul de cost și contravalorea redevențelor percepute anual de către organismul de acreditare
  NOTA : - În costuri nu s-a inclus T.V.A.
  B - TARIFE PENTRU CONSULTANȚĂ, INSTRUIRI PRACTICE ȘI VERIFICAREA
  CAPACITĂȚII DE DIAGNOSTIC DE LABORATOR PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALELOR,
  PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
  Nr. crt.PROFILULU.M.INSTRUIRI durata de 3 zile
  La sediul IDSAÎn teren
  Salarii personalCheltuieli materiale, reactivi, etc.TOTALSalarii personalTransport, cazare, diurnăMateriale documentare, reactivi, etc.TOTAL
  1.Consultanță, expertiză de diagnostic: specialist/zilei--3471000---3471000*)
  2.Morfopatologielei18860002614000450000018860004000000450000010386000
  3.Serologie, Bacteriologie, Micologie, Parazitologie, LEB, Patologie aviarălei18860001300002016000188600040000005200006406000
  4.Virusologielei1886000-188600018860004000000-5886000
  5.Boli de nutriție, Biologie moleculară, Toxicologielei1886000520000240600018860004000000-5886000
  6.Patologie taurine și ecvinelei3 pers.2 pers.
  3759000260000401900028950001200000026000015155000
  7.Patologie animale acvatice, albine și viermi de mătaselei3 pers.2 pers.
  3759000260000401900028950001200000026000015155000
  8.Igienă animală și protecția mediuluilei3 pers.2 pers.
  3759000260000401900028950001200000026000015155000
  9.Epidemiologielei18860001300002016000188600040000001300006016000
  Notă: - *Restul cheltuielilor de cazare, diurnă și transport vor fi suportate direct de beneficiar sau prin decontare la IDSA - În costuri nu s-a inclus T.V.A.- Tarifele nu se aplică serviciilor prestate către laboratoarele Direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sau ale celorlalte institute centrale din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
  C - VERIFICAREA CAPACITĂȚII DE DIAGNOSTIC
  Nr.crtPE PROFILUL DE: Lei/ 1 probă Lei/Setul de Probe
  1 MORFOPATOLOGIE 391.200 1.955.900/de 5 pr.
  2 SEROLOGIE 123.500 617.500/de 5 pr.1.101.100/de 10 pr.
  3 BACTERIOLOGIE 125.100 625.500/de 5 pr.
  VIRUSOLOGIE prin: - IFD, IFI, TICE - 325.000/setul de pr.
  - IFA, ELISA, ID - 169.000/setul de pr.
  5 PARAZITOLOGIE 143.000 1.430.000/de 10 pr.
  6 TOXICOLOGIE 325.000 2.275.000/de 7 pr.
  7 MICOLOGIE 130.000 520.000/de 4 pr.
  8 BOLI DE NUTRITIE și 39.000 195.000/de 5 pr.
  BIOLOGIE MOLECULARA
  9 LEUCEMII ȘI IMUNODEFICIENȚE: - LEB 187.200 748.800/de 4 pr.
  - AIE 98.800 592.800/de 6 pr.
  10 PATOL. RUMEGĂTOARELOR 125.100 625.500/de 5 pr.
  11 PATOL. AVIARĂ 13.000 130.000/de 10 pr.
  12 PATOL. ANIMALE ACVATICE și PATOL. ALBINE 117.000 -
  13 IGIENĂ ANIMALĂ și PROTECȚIA MEDIULUI 117.000 585.000/de 5 pr.
  Notă.: - Aceste tarife se referă la solicitările din partea laboratoarelor private și a crescătorilor particulari de animale. - În costuri nu s-a inclus T.V.A.
   +  Anexa nr. 2
  A. TARIFE
  pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator privind expertiza sanitara veterinara a produselor
  alimentare de origine animala și a furajelor
  Nr. crt.Denumirea analizei/examenului/operațiuniiTarif (lei/analiză/ examen/ operațiune)
  012
  1Pesticide organoclorurate - GLC1222000
  2Pesticide organofosforice - GLC1390000
  3Pesticide carbamice - GLC1294000
  4Cloramfenicol - GLC438000
  5Cloramfenicol ELISA1043000
  6Cloramfenicol CHARM - miere1227000
  7Sulfamide - CSS415000
  8Sulfamide HPLC - miere715000
  9Sulfamide CHARM - miere1230000
  10Dimetridazol - spectrometrie UV390000
  11Coccidiostatice - Sp. UV372000
  12Nitrofurani - spectrometrie UV363000
  13Nitrofurani - ELISA1218000
  14Ivermectin - GLC394000
  15Tireostatice - gravimetric56000
  16Tireostatice - CSS270000
  17Tranchilizante și beta blocante CSS432000
  18Hormoni - GLC631000
  19Hormoni - ELISA - sânge900000
  20Hormoni - ELISA - urină, bilă1090000
  21Bifenilipoliclorurați GLC1105000
  22Dioxina GC - MS1566000
  23Beta agoniste - ELISA1037000
  24Streptomicina - ELISA1100000
  25Streptomicina - HPLC - miere1203000
  26Streptomicina CHARM - miere870000
  27Tetraciclină CHARM - miere845000
  28Fenol HPLC - miere314000
  29Determinarea acidității159000
  30Determinarea azotiților (metoda Griess)121000
  31Determinarea fosfaților (metoda Chi-Mo-ci-Ac)311000
  32Determinarea pH-ului (potențiometric și conductivității)141500
  33Determinarea conținutului de amidon362000
  34Determinarea conținutului de apă104000
  35Determinarea proteinei prin metoda Kjeldahl212000
  36Determinarea cenușii74000
  37Determinarea clorurii de sodiu (metoda Mohr)118000
  38Determinarea proteinei de soia3750000
  39Determinarea hidroxiprolinei din carne și preparate din carne639000
  40Determinarea amoniacului din apă140000
  41Determinarea substanțelor organice oxidabile din apă127000
  42Luarea și pregătirea probelor pentru examen fizico-chimic22000
  43Determinarea azotului ușor hidrolizabil83000
  44Determinarea clorului rezidual liber din apă76000
  45Determinarea amoniacului - reacția Nessler65000
  46Reacția pentru hidrogen sulfurat46000
  47Reacția Kreiss186000
  48Determinarea zahărului invertit din miere174000
  49Determinarea indicelui diastazic din miere224000
  50Determinarea HMF din miere176000
  51Determinarea indicilor REICHERT-MEISSL și POLENSKE407000
  52Determinarea grăsimii din înghețată prin metoda etero-clorhidrică298000
  53Determinarea lactozei din lapte270000
  54Determinarea grăsimii din maioneză, brânză, unt, lapte, margarină (butirometric)157000
  55Determinarea punctului de topire la ceară155000
  56Determinarea acidității la maioneză111000
  57Determinarea grăsimii din lăptișor de matcă146000
  58Determinarea indicelui de saponificare la ceară153000
  59Determinarea indicelui de aciditate la ceară142000
  60Determinarea indicelui de saponificare la grăsimi și produse alimentare235000
  61Determinarea indicelui de aciditate202000
  62Determinarea glucozei și fructozei din miere286000
  63Determinarea acizilor grași liberi la praf de ou163000
  64Determinarea grăsimii din praf de ou319000
  65Determinarea indicelui de peroxid224000
  66Determinarea substanței uscate negrase din unt210000
  67Deproteinizare195000
  68Determinarea Na.Ca.K prin metoda flamfotometrică360000
  69Determinarea carbonaților/bicarbonaților din lapte119000
  70Determinarea titrului proteic143000
  71Determinarea procentului de polen din miere138000
  72Determinarea extractului alcoolic uscat și conținutul de ceară din propolis196000
  73Determinarea indicelui de iod232000
  74Determinarea puterii de coagulare89000
  75Determinarea zaharozei din miere177000
  76Determinarea histaminei prin HPLC754000
  77Determinarea punctului crioscopic pentru lapte folosind aparatul Cryo Star64000
  78Determinarea spectrofotometrică a histaminei din peste și produse din pește886000
  79Determinarea cenușii insolubile în acid clorhidric 10%430000
  80Determinarea azotaților (NO3) prin metoda APHA189000
  81Determinarea compoziției folosind analizorul rapid pentru lapte Milkoscan136000
  82Determinarea conținutului de grăsime din lapte, produse lactate acide și subproduse - metoda etero-amoniacală628000
  83Determinarea grăsimii prin metoda Soxhlet338000
  84Determinarea compoziției folosind analizorul rapid Food Scan74000
  85Identificarea amidonului (reacția de culoare cu iodul)273000
  86Determinări ponderale la conserve89000
  87Determinarea indicelui de refracție la grăsimi140000
  88Determinarea densității la lapte prin metoda areometrică116000
  89Determinarea solubilității produselor sub formă de praf114000
  90Determinarea umidității prin metoda refractometrică55000
  91Determinarea gradului de impurificare la lapte79000
  92Reacția Fehling (identificare glucide)222000
  93Identificarea azotaților - metoda cu difenilamină180000
  94Determinarea hidroximetilfurfuralului - metoda Fiehe67000
  95Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri1071000
  96Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, etc.) și arsen prin SAA cu cuptor de grafit - 1 element574000
  97Determinarea Hg și As prin SAA cu generator de hidruri, după digestie cu microunde896000
  98Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, etc.) prin SAA cu flacără, după calcinare - 1 element - metoda colorimetrică533000 225000
  99Determinarea micotoxinelor din furaje prin cromatografie în strat subțire587000
  100Determinarea micotoxinelor din produsele alimentare prin cromatografie în strat subțire608000
  101Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul imunoenzimatic Elisa cu purificare pe coloana de imunoafinitate3533000
  102Determinarea gradului de contaminare radioactivă363000
  103Examen organoleptic60000
  104Examen bacterioscopic155000
  105Examen sterilitate/prospețime301000
  106Număr total de germeni/spori aerobi429000
  107Număr total de levuri și mucegaiuri485000
  108Număr total de bacterii coliforme461000
  109Număr E.coli497000
  110Determinare bacterii anaerobe gazogene279000
  111Determinare bacterii anaerobe/determinare spori bacterii anaerobe308000
  112Determinare bacterii anaerobe termofile gazogene276000
  113Determinare bacterii lipolitice597000
  114Determinare bacterii proteolitice742000
  115Determinare bacterii acetice426000
  116Număr total bacterii butirice428000
  117Determinare lactobacili465000
  118Determinarea ermeticității - conserve206000
  119Examen microbiologic complet al unei probe (stante) conserve580000
  120Examen parazitologic pește174000
  121Identificare Listeria monocytogenes522000
  122Confirmare Listeria monocytogenes466000
  123Identificare Enterobacteriaceae319000
  124Confirmare Enterobacteriaceae328000
  125Identificare Salmonella480000
  126Confirmare Salmonella357000
  127Identificare Stafilococ coagulazo-pozitiv338000
  128Confirmare Stafilococ coagulazo-pozitiv240000
  129Identificare Yersinia enterocolitica863000
  130Confirmare Yersinia enterocolitica430000
  131Determinare Campylobacter - identificare852000
  132Determinare Campylobacter - confirmare444000
  133Determinare Pseudomonas - identificare208000
  134Determinare Pseudomonas - confirmare320000
  135Determinare E.coli O157:H7 - identificare422000
  136Determinare E.coli O157:H7 - confirmare503000
  137Determinare Vibrio parahemolyticus - identificare373000
  138Determinare Vibrio parahemolyticus - confirmare429000
  139Determinare Proteus - identificare197000
  140Determinare Proteus - confirmare227000
  141Determinare Bacillus cereus - identificare266000
  142Determinare Bacillus cereus - confirmare286000
  143Determinare Clostridium perfringens - identificare271000
  144Determinare Clostridium perfringens - confirmare218000
  145Determinare Enterococcus - identificare310000
  146Determinare Enterococcus - confirmare320000
  147Determinare clostridii sulfito-reducătoare399000
  148Determinare specie ELISA2790000
  149Determinare specie carne crudă461000
  150Determinare reziduuri de antibiotice Microtest screening280000
  151Determinare reziduuri de antibiotice Microtest confirmare378000
  152Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - screening571000
  153Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - confirmare1395000
  154Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B. stearothemophilus (BSDA) screening456000
  155Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B. stearothemophilus (BSDA) confirmare824000
  156Determinarea reziduurilor de tetraciclină din miere prin ELISA Ridascreen1654000
  157Examen trichineloscopic direct70000
  158Examen trichineloscopic prin digestie artificială pe probe colective451000
  158bisExamen trichineloscopic prin digestie artificială pe proba unică135000
  159Identificare E.coli O157:H7 cu ajutorul kitului VIDAS E.coli O157:H71306000
  160Identificare Listeria monocytogenes cu ajutorul kiturilor VIDAS LISTERIA (LIS) și VIDAS Listeria monocytogenes (LMO)1743000
  161Identificare Salmonella spp. cu ajutorul kitului VIDAS Salmonella (SLM)1246000
  162Identificare Campylobacter spp cu ajutorul kitului VIDAS Campylobacter1207000
  163Identificarea enterotoxinei stafilococice cu ajutorul kitului VIDAS STAPH. ENTEROTOXIN (SET 2)1306000
  164Identificarea Listeria spp. și a Listeria monocytogenes cu ajutorul galeriilor API Listeria1061000
  165Identificarea Streptococcaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32 STREP824000
  166Identificarea Enterobacteriaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32E798000
  167Identificarea Campylobacter spp. cu ajutorul galeriilor API Campy1013000
  168Identificarea stafilococului coagulazo-pozitiv cu ajutorul galeriilor API ID32 STAPH932000
  169Identificarea bacteriilor anaerobe cu ajutorul galeriilor API 20A820000
  170Determinarea numărului de celule somatice prin metoda fluoro electronică cu ajutorul somascope204000
  171Identificarea laptelui mastitic prin CMT140000
  172Monitorizarea sensibilității la substanțe antiinfecțioase a tulpinilor bacteriene400000
  173Examen organoleptic și botanic din furaje176000
  174Determinarea corpurilor străine din amestecurile furajere176000
  175Determinarea conținutului de apă din furaje104000
  176Determinarea substanțelor proteice din furaje prin metoda Kjeldahl212000
  177Determinarea grăsimii din furaje prin metoda Soxhlet338000
  178Determinarea cenușii brute din furaje75000
  179Determinarea cenușii insolubile în acid clorhidric430000
  180Determinarea celulozei brute din furaje223000
  181Determinarea celulozei prin metoda Sharrer - K Urscher210000
  182Determinarea conținutului de calciu din furaje titrimetric134000
  183Determinarea conținutului de fosfor din furaje - colorimetric142000
  184Determinarea conținutului de mangan din furaje - colorimetric134000
  185Determinarea conținutului de magneziu din furaje titrimetric143000
  186Determinarea conținutului de fier din furaje - colorimetric154000
  187Determinarea conținutului de sodiu din furaje - flamfotometric360000
  188Determinarea conținutului de potasiu din furaje - flamfotometric360000
  189Determinarea conținutului de cupru din furaje - colorimetric166000
  190Determinarea clorurilor totale prin metoda Mohr din furaje118000
  191Determinarea acizilor de fermentație din nutrețuri însilozate269000
  192Determinarea indicelui de peroxid din furaje136000
  193Determinarea activității ureazică a stratului de soia205000
  194Determinarea azotaților prin reducere pe coloana de cadmiu401000
  195Determinarea metioninei110000
  196Determinarea lizinei329000
  197Determinarea vitaminei A din furaje prin spectrofotometrie UV466000
  198Determinarea vitaminei E din furaje prin spectrofotometrie UV466000
  199Determinarea vitaminei B2 din furaje228000
  200Determinarea vitaminei B4 din furaje138000
  201Determinarea vitaminei B6 din furaje848000
  202Identificarea antioxidanților din furaje221000
  203Identificarea microscopică688000
  204Determinarea amprolium480000
  205Determinarea nicarbazin605000
  206Determinarea avatec451000
  207Determinarea tylan573000
  208Determinarea:
  monensin391000
  salinomicin428000
  narazin428000
  209Determinarea indicelui de aciditate al grăsimii din furaje202000
  210Reacția Kreiss la furaje186000
  211Determinarea azotului ușor hidrolizabil (amoniac) la furaje83000
  212Determinarea energiei brute prin calcul teoretic136000
  213Dozare retinol prin HPLC1146000
  214Dozare tocoferol prin HPLC1149000
  215Dozare vitamina B1578000
  216Dozare acid ascorbic169000
  217Dozare uree258000
  218Determinarea micotoxinelor prin test ELISA fără purificare pe coloana de imunoafinitate2341000
  219Determinarea micotoxinelor prin test ELISA - identificare rapidă691000
  220Determinarea clorurii de sodiu din furaje ISO 6495285000
  221Determinarea substanțelor insolubile în apa din miere437000
  222Eficiența pasteurizării laptelui:
  testul peroxidazei - metoda cu benzidină223000
  testul peroxidazei - metoda rapidă127000

  B. TARIFE
  pentru consultanță, instruiri periodice și verificarea capacității analitice de laborator privind
  expertiza alimentelor și furajelor
  Nr. crt.ActivitateaTarif (lei)
  1Consultanță de specialitate (a, b)110.000/oră/specialist
  2Instruiri practice de specialitate (a, c)770.000/zi/specialist
  3Verificare periodică a capacității analitice a laboratoarelor (c)
  Microbiologie568.000/analiză
  Chimie380.000/analiză
  Reziduuri886.000/analiză
  Control furaje310.000/analiză
  Contaminare radioactivă363.000/analiză
  a) Dacă acțiunea are loc la sediul beneficiarului cheltuielile de cazare, diurnă și transport vor fi suportate direct de acesta sau prin decontare la IISPV.b) Tarifele se referă la unitățile de procesare și laboratoarele de analiză a produselor de origine animală și furajelor din afara rețelei sanitare veterinare de stat.c) Tarifele se referă la laboratoarele de analiză a produselor de origine animală și furajelor din afara rețelei sanitare veterinare de stat.NOTĂ:1. Pentru examenele și analizele de laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor alimentare de origine animală și a furajelor care nu figurează în prezentul Ordin, în cazul în care vor fi solicitate, se vor întocmi calculații de preț2. Tarifele de manoperă cuprind cheltuielile cu salariile, contribuția la asigurările sociale, ajutorul de șomaj și contribuția la asigurările sociale de sănătate.3. Tarifele nu includ TVA.4. Tarifele se vor reactualiza periodic.
   +  Anexa nr. 3
  TARIFE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ȘI EXAMENELOR DE
  LABORATOR PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR MEDICINALE, ADITIVILOR
  FURAJERI ȘI A ALTOR PRODUSE DE UZ VETERINAR
  Nr. crt.DENUMIRE ANALIZĂ/EXAMEN/OPERAȚIUNE/PRODUSTARIF (LEI) ANALIZĂ/ EXAMEN/ OPERAȚIE
  1Solubilitate462.318
  2Controlul organoleptic147.550
  3Aspectul și colorația soluțiilor366.485
  4Identificare prin reacții chimice709.929
  5Determinări cantitative prin titrare potențiometrică546.397
  6Dozare gravimetrică1.254.470
  7Dozare volumetrică817.716
  8Determinarea densității cu picnometru388.508
  9Determinarea densității cu densimetru electronic266.603
  10Determinarea punctului de topire500.458
  11Determinarea punctului de picurare, punctului de solidificare, gelificare și a punctului de fierbere462.560
  12Determinarea vâscozității537.950
  13Determinarea dimensiunii bujiurilor și pesariilor155.729
  14Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor287.184
  15Determinarea rezistenței comprimatelor, drajeurilor346.312
  16Determinarea friabilității comprimatelor365.892
  17Determinarea greutății medii și individuale a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor338.911
  18Determinarea variației în greutate sau volum pe ambalaj477.640
  19Controlul microscopic al pulberilor vegetale413.252
  20Determinarea indicelui de acetil824.645
  21Determinarea indicelui de hidroxil1.923.254
  22Determinarea indicelui de aciditate531.967
  23Determinarea indicelui de peroxid644.796
  24Determinarea indicelui de saponificare576.235
  25Determinarea indicelui de ester617.741
  26Determinarea indicelui de iod498.743
  27Determinarea substanței nesaponificabile979.500
  28Determinarea azotului din combinațiile organice682.239
  29Determinarea puterii de absorbție442.403
  30Determinarea tensiunii superficiale576.016
  31Determinarea factorului de îmbibare448.339
  32Determinarea puterii rotatorii specifice547.750
  33Determinarea indicelui de refracție440.550
  34Determinarea limitei de impurități: impurități și corpuri străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfați, carbonați, fosfați, azotați, impurități organice și altele480.052
  35Determinarea spectrofotometrică UV-VIS1.209.945
  36Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare487.518
  37Determinare polarografică1.123.807
  38Separări cromatografice pe coloană1.666.389
  39Determinare cromatografică pe strat subțire1.682.492
  40Determinarea concentrației în alcool a preparatelor farmaceutice529.203
  41Determinarea taninurilor din produse vegetale și preparate farmaceutice814.462
  42Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale și preparate farmaceutice501.109
  43Proba de sedimentare315.725
  44Determinarea indicelui de amăreală485.252
  45Controlul microchimic al produselor vegetale491.943
  46Uscarea și pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării88.088
  47Degresarea produselor vegetale în vederea dozării141.351
  48Extragerea principiilor active din produse vegetale și preparate farmaceutice în vederea identificării sau dozării1.049.550
  49Purificarea soluțiilor extractive în vederea dozării805.167
  50Determinarea pH-ului prin metoda potențiometrică500.527
  51Determinarea umidității prin uscare436.736
  52Controlul mărimii particulelor417.895
  53Determinarea intervalului de distilare608.940
  54Determinarea gradului de finețe al pulberilor380.950
  55Determinarea stabilității suspensiilor365.460
  56Determinarea probei de pasaj a suspensiei și emulsiei430.593
  57Determinarea omogenității unguentelor și pulberilor213.083
  58Determinarea timpului de cădere a spumei107.704
  59Determinarea puterii de spumare723.670
  60Determinarea densității aparente la pulberi401.798
  61Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere587.074
  62Determinarea substanțelor grase totale405.569
  63Dozarea substanțelor solubile din produse vegetale353.601
  64Reziduu insolubil în acid clorhidric200.039
  65Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor164.738
  66Capacitatea de întindere la unguente182.324
  67Dezagreagarea produselor efervescente331.799
  68Concentrarea soluțiilor extractive cu solvenți organici prin distilare la rotavapor258.527
  69Filtrare prin filtre membrană cu porozitate 0,30-0,50 μm pentru determinări cu aparatură de înaltă performanță146.428
  70Determinare spectrofotometrică în IR1.280.715
  71Determinare prin spectroscopie de absorbție atomică2.077.015
  72Determinare flamfotometrică2.058.760
  73Analiza HPLC a medicamentelor și produselor de uz veterinar3.124.164
  74Analiza GC a medicamentelor și produselor de uz veterinar1.897.950
  75Determinarea umidității reziduale prin metoda Karl Fischer523.863
  76Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl923.052
  77Determinarea tipului de emulsie154.108
  78Determinarea azotului aminic din produse biologice789.752
  79Determinarea conținutului în clorură de sodiu438.309
  80Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda iodimetrică787.127
  81Determinarea conținutului în oxid de aluminiu391.120
  82Determinarea vâscozității emulsiei37.489
  83Controlul stabilității emulsiei (vaccinuri)54.680
  84Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica ELISA/placă851.879
  85Control de laborator prin test imunocromatografic295.309
  86Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA729.505
  87Control macroscopic - produse biologice75.618
  88Control sterilitate bacteriană și fungică1.035.537
  89Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii417.739
  90Control toxicitate reziduală vaccin/șoareci420.357
  91Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii hidrocarbonate/mediu505.655
  92Control inactivare pe medii de cultură specifice264.349
  93Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare2.978.460
  94Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absența hemadsorbției3.052.335
  95Control inactivare suspensie virală șoareci/vaccin antirabic inactivat1.808.148
  96Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate634.376
  97Control inactivare toxină tetanică856.581
  98Control puritate - examen bacterioscopic - colorație GRAM90.705
  99Control puritate - examen bacterioscopic - colorație GIEMSA87.877
  100Control puritate - examen bacterioscopic - colorație cu albastru de metilen88.235
  101Control puritate - examen bacterioscopic - colorație Casares Gill109.556
  102Control puritate virusologică EMIA/pui - Boala Marek6.842.365
  103Control puritate virusologică EMIA/ouă embrionate - Boala Marek1.336.447
  104Control puritate virusologică EMIA boala Marek culturi celulare2.906.553
  105IPIC tulpina de lucru pseudopesta aviară2.847.451
  106Control concentrație în germeni - vaccinuri bacteriene vii2.161.068
  107Control concentrație în spori - vaccin anticărbunos2.679.168
  108Control concentrație în virus pe linii celulare stabilizate2.928.632
  109Control concentrație în virus pe culturi celulare și IF3.663.716
  110Control concentrație în virus pe culturi celulare - tuburi4.339.650
  111Control concentrație în virus/șoareci - vaccinuri antirabice vii3.423.666
  112Control concentrație virus UFF/ml - boala Marek2.447.639
  113Controlul concentrației de virus DIE 501.380.003
  114Controlul concentrației de virus pe culturi celulare primare1.438.182
  115Determinare DL 50/pui3.834.631
  116Determinare DL 50/ouă embrionate827.059
  117Determinare DL 50 (Reed și Muench)/șoareci3.668.476
  118Determinare DLM (Reed și Muench)/cobai4.227.817
  119Control viremie VHC/pui - boala Marek6.178.791
  120Determinare LT/10/șoareci - toxina tetanică2.217.162
  121Determinarea DP 50/șoareci5.311.999
  122Control valoare biologică - seroneutralizare/șoareci - antitoxina tetanică2.689.579
  123Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis4.836.045
  124Control specificitate - Salmonella galinarum258.676
  125Control specificitate - Leptospira spp576.174
  126Control specificate DP 50/pui - vaccin difterovariola aviară3.288.195
  127Control specificitate antigenică pe culturi celulare3.480.383
  128Control specificitate antigenică pe culturi celulare și hemadsorbție3.709.662
  129Control specificitate antigenică pe culturi celulare - imunofluorescență directă4.319.808
  130Control specificitate antigenică - imunofluorescență directă amprentă frotiu1.283.693
  131Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi celulare10.669.502
  132Control specificate antigenică - seroneutralizare culturi celulare - FAVN10.460.516
  133Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis5.029.376
  134Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae1.142.777
  135Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae5.239.480
  136Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae6.572.855
  137Control inocuitate specifică 2-5 oi/capre865.324
  138Control inocuitate specifică 2-5 bovine860.502
  139Control inocuitate specifică 2-5 cabaline860.502
  140Control inocuitate specifică 2-5 suine860.502
  141Control inocuitate specifică 5 galinacee860.502
  142Control inocuitate specifică 10 galinacee860.502
  143Control inocuitate specifică 5 boboci rață/gâscă860.502
  144Control inocuitate pe pui SPF de o zi Boala Marek9.426.715
  145Control inocuitate specifică vaccin difterovariola aviară2.357.943
  146Control inocuitate specifică vaccin bronșită/laringotraheita aviară3.742.206
  147Control inocuitate specifică - vaccin bursita infecțioasă aviară5.008.192
  148Control inocuitate specifică - vaccin pseudopesta aviară3.742.426
  149Control inocuitate specifică vaccinuri inactivate mono/poliv aviare4.583.227
  150Control inocuitate specifică 2 câini2.281.834
  151Control inocuitate specifică 3 câini - rabie2.560.082
  152Control inocuitate specifică 2 pisici1.665.834
  153Control inocuitate 2 iepuri (2-2,5 kg)2.182.938
  154Control inocuitate nespecifică 4 iepuri (2-2,5 kg)3.966.983
  155Control inocuitate nespecifică 2 cobai964.230
  156Control inocuitate nespecifică 4 cobai1.728.302
  157Control inocuitate nespecifică 3 șoareci532.494
  158Control inocuitate nespecifică 5 șoareci738.640
  159Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecție de control/iepuri29.119.827
  160Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecție de control/cobai11.573.529
  161Valoare imunizantă - infecție de control/ovine - vaccin anticărbunos1.813.042
  162Control valoare imunizantă - metode de laborator - 5 iepuri IHA boala hemoragică a iepurelui6.935.739
  163Control valoare imunizantă - 3 câini - vaccin parvoviroza canină4.101.125
  164Control valoare protectoare SN și IHA pentru ser mixt antiviral bivalent bovin4.193.905
  165Valoare imunizantă - infecție de control/porci2.356.304
  166Valoare imunizantă - infecție de control/palmipede2.207.091
  167Valoare imunizantă - infecție de control/galinacee3.394.638
  168Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate7.693.627
  169Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare7.523.951
  170Valoare imunizantă - infecție de control/cobai15.727.046
  171Valoare imunizantă - infecție de control/șoareci5.517.861
  172Valoare imunizantă - infecție de control/hamsteri4.374.335
  173Control valoare protectoare - infecție de control/șoareci - vaccin inactivat antirabic - testul Habel10.956.541
  174Controlul valorii imunizante - IHA/pui9.444.753
  175Controlul valorii imunizante prin infecție de control și IHA/pui11.520.382
  176Controlul valoare imunizantă prin infecție de control pentru difterovariola aviară10.751.157
  177Controlul valorii imunizante prin infecție de control Boala Marek57.519.123
  178Controlul valorii imunizante infecție de control bursita infecțioasă6.889.012
  179Control seroneutralizare/șoareci3.752.069
  180Control seroneutralizare/cobai10.715.492
  181Determinarea titrului de antitoxine (alfa, beta)17.521.035
  182Determinarea titrului antitoxine (alfa, beta, epsilon)20.352.911
  183Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric9.391.237
  184Reacția de seroaglutinare lentă - RSAL1.202.000
  185Reacția de seroaglutinare rapidă - RSAR79.805
  186Reacția de hemaglutinare (HA)358.978
  187Reacția de inhibare a hemaglutinării (IHA)726.100
  188Testări clinice produse bioloqice monovalente păsări9.561.200
  189Testări clinice produse biologice monovalente - animale mici6.624.464
  190Testări clinice produse biologice monovalente - animale mijlocii9.561.200
  191Testări clinice produse biologice monovalente - animale mari6.624.464
  192Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - păsări10.661.200
  193Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mici7.724.464
  194Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mijlocii10.661.200
  195Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mari7.724.464
  196Testări clinice produse biologice polivalente - păsări11.407.440
  197Testări clinice produse biologice polivalente - animale mici11.407.440
  198Testări clinice produse biologice polivalente - animale mijlocii12.531.200
  199Testări clinice produse biologice polivalente - animale mari13.631.200
  200Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - păsări12.507.440
  201Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mici12.507.440
  202Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mijlocii13.607.440
  203Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mari15.382.400
  204Testare clinică produse antiparazitare8.047.805
  205Testare clinică produse medicamentoase pentru albine6.673.180
  206Testare clinică preparate hormonale7.520.307
  207Testare clinică vitamine, tonice, rehidratante, substanțe minerale, anestezice, antispastice, antiinflamatoare, antihistaminice5.206.579
  208Testare clinică produse antimicrobiene cu administrare topică10.058.436
  209Testare clinică produse antimicrobiene injectabile11.804.581
  210Testare clinică produse antimicrobiene cu administrare orală8.003.920
  211Testare clinică dezinfectante în condiții de teren7.969.618
  212Testare clinică dezinfectante pe test obiecte3.984.809
  213Controlul impurității pirogene2.304.292
  214Controlul impurităților toxice pe șoareci643.815
  215Determinarea eficacității toxice a raticidelor1.449.267
  216Controlul toleranței locale intramusculare1.377.909
  217Controlul toleranței locale cutanate1.749.840
  218Determinarea acțiunii iritante pe conjunctivă1.242.183
  219Determinarea toleranței subacute gastrointestinale prin gavaj455.809
  220Controlul inocuității nespecifice medicamente pe șoareci701.401
  221Controlul inocuității nespecifice medicamente pe cobai955.317
  222Controlul inocuității nespecifice medicamente pe iepuri1.663.627
  223Controlul inocuității specifice medicamente pe porci1.000.875
  224Controlul inocuității specifice medicamente pe câini1.143.923
  225Controlul inocuității specifice medicamente pe ovine1.002.261
  226Controlul inocuității specifice medicamente pe viței, cai1.003.031
  227Controlul inocuității specifice vaccinuri antiparazitare pe pui de o zi2.242.389
  228Controlul inocuității specifice vaccinuri antiparazitare pe tineret aviar2.207.391
  229Determinarea activității microbiologice antibiotice, chinolone, vitamine1.393.747
  230Determinarea activității bactericide a dezinfectantelor3.995.839
  231Determinarea activității fungicide a dezinfectantelor2.502.695
  232Extragerea principiilor active din produse farmaceutice, forme liposolubile pentru dozare1.394.803
  233Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice1.366.820
  234Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice2.131.446
  235Controlul purității microbiene a formelor farmaceutice cu administrare per os și topice3.568.507
  236Controlul sterilității produselor farmaceutice care nu au substanțe antimicrobiene/catgut, pansament, ață chirugicală2.573.981
  237Controlul sterilității antibiotice, chinolone, antimicotice2.991.533
  238Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, folosite la controlul sterilității produselor675.871
  239Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice2.414.680
  240Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice2.539.308
  241Control stabilitate antigenică a vaccinurilor antifungice vii929.470
  242Control valoare protectoare prin infecție de control pentru vaccinuri antifungice1.550.027
  243Control valoare protectoare prin infecție de control vaccinuri antiparazitare1.139.681
  244Identificarea speciilor de oochiști1.412.770
  245Determinarea volumului celular la antigene lichide101.123
  246Control puritate prin examen bacterioscopic557.696
  247Stabilire titru complement alexină699.973
  248Reacția de fixare complement RFC Wasserman788.521
  249Stabilire titru hemolitic ser antioaie542.651
  250Reacția de imunodifuzie în gel de agar529.071
  251Expertiza dosarelor tehnice în vederea autorizării pentru punerea pe piață (comercializare) produse medicinale de uz veterinar, aditivi furajeri și alte produse de uz veterinar2.647.544
  252Reevaluarea dosarelor tehnice în cazul modificării compoziției produselor (compuși auxiliari)1.470.858
  253Revizuirea periodică a dosarului tehnic pentru autorizare de punere pe piață (la 5 ani)2.059.200
  254Editarea documentației necesare pentru emiterea autorizației de comercializare441.256
  255Emitere autorizație de comercializare/pentru extindere ambalaj/schimbarea denumirii comerciale/schimbarea producătorului/schimbarea persoanei responsabile/schimbarea indicațiilor terapeutice8.316.000
  256Avizare material publicitar pentru produse biologice/medicamente/aditivi furajeri/alte produse de uz veterinar3.564.000
  257Emitere duplicat la autorizație de comercializare441.256
  258Emitere autorizație de comercializare aditivi furajeri/alte produse de uz veterinar10.000.000
  259Emitere autorizație de comercializare produse medicinale de uz veterinar15.000.000
  260Consultanță de specialitate în domeniul produselor medicinale veterinare și al altor produse de uz veterinar156.000
  NOTĂ* Emiterea duplicatului la autorizația de comercializare/avizului de comercializare, se face numai la cerere în baza documentelor ce atestă pierderea actului prin publicarea în Monitorul Oficial, partea a III-a– Plata testării clinice pentru seturile de diagnostic care fac obiectul înregistrării se va efectua pe baza unei convenții - contract între ICBMV și IDSA/IISPV, conform unui protocol de testare avizat de AVSA– pentru metodele de testare ce nu sunt incluse în prezentul tarifar contravaloarea testării clinice și de laborator se va face de asemenea pe baza unei convenții-contract– Tarifele din prezentul ordin nu cuprind TVA
   +  Anexa nr. 4
  A. TARIFE
  pentru controalele veterinare executate asupra operațiunilor de
  export la punctele de trecerea frontierei de stat, asupra mărfurilor
  supuse controlului veterinar
  Nr. Crt.Actiunea efectuatăTarif/mijloc de transport-lei
  1.Verificarea documentelor sanitare veterinare insotitoare și a indeplinirii condițiilor sanitare veterinare de export a mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră350.000

  B. TARIFE
  pentru asistența sanitara veterinara acordată în Posturile de
  Trecere a Frontierei
  Nr. Crt.Actiunea efectuatăTarif/acțiune-lei
  1.Acordarea asistentei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului550.000
   +  Anexa nr. 5
  TARIFELE
  pentru determinarea unor contaminanți și reziduuri de
  pesticide din anumite produse de origine nonanimală
  Nr. Crt.Denumirea analizei, examenului, operațiuniiTarif (lei/determinare)
  1.1.Determinarea micotoxinelor prin cromatografie în strat subțire din: arahide , nuci, fructe uscate, cereale, condimente. 608.000
  2.Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic ELISA, cu purificare pe coloană de imunoafinitate, din: arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente. 3.533.000
  3.Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic ELISA, fără purificare pe coloană de imunoafinitate din: arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente. 2.314.000
  4.Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic ELISA, identificare rapidă din: arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente. 691.000
  5.Determinarea metalelor grele (Pb, Cd) prin SAA cu flacără din: cereale și semințe de soia destinate procesării. 574.000
  6.Determinarea metalelor grele (Pb, Cd) prin SAA cu cuptor de grafit din: cereale și semințe de soia destinate procesării. 533.000
  7.Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate prin GLC din: fructe și grâu de panificație. 1.222.000
  8.Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice prin GLC din: fructe și grâu de panificație. 1.390.000
  9.Determinarea reziduurilor de pesticide carbamice și piretroizi prin GLC din: fructe și grâu de panificație. 1.294.000
  -----