LEGE Nr. 69 din 28 iunie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru improspatarea produselor şi valorificarea celor disponibile
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 30 iunie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNIC.Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 27 ianuarie 1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru improspatarea produselor şi valorificarea celor disponibile, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 3 februarie 1995, cu următoarele modificări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"ART. 2. - Instituţiile publice sunt exceptate, pentru cantităţile de produse necesare consumului propriu, cumpărate din rezervele materiale naţionale, de la procedura organizării licitaţiilor publice prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993."2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"ART. 8. - Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, cu avizul Ministerului Finanţelor, poate reesalona până la 31 decembrie 1995 plata sumelor restante ce i se cuvin de la agenţii economici care au preluat până la 31 decembrie 1994 produse ajunse la limita termenului de păstrare cu pericol de depreciere calitativă; pe perioada reesalonarii nu se percep penalităţi de întârziere."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-----------------