ORDIN nr. 122 din 24 martie 2005privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei de terminale şi la staţiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2002, se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIOrganismele de inspecţie tehnică recunoscute şi desemnate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin au obligaţia ca, până la data de 31 mai 2005, să solicite Ministerului Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politică industrială, reînnoirea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnică, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşBucureşti, 24 martie 2005.Nr. 122.  +  AnexăNORMA 24/03/2005