ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005    Având în vedere faptul că prin art. 7 alin. (6) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se prevede că termen limită de depunere a cererilor pentru achiziţionarea unui calculator data de 31 martie 2005,întrucât măsura legislativă se adresează familiilor defavorizate, familii care întâmpină dificultăţi inclusiv în privinţa accesului la informaţii, dat fiind faptul că un număr mare de cereri a fost adresat direct Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratelor şcolare judeţene şi nu unităţilor de învăţământ, cum era normal, având în vedere că ultimele două săptămâni din perioada de depunere a cererilor au coincis cu vacanţa şcolară, elevii au fost puşi în situaţia ca, în momentul reluării cursurilor, să constate că perioada de depunere a cererilor a expirat,întrucât măsurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vizează necesitatea modificării structurii calendarului pentru acordarea ajutorului pe anul 2005 ca urmare a apariţiei unor întârzieri în depunerea cererilor, ceea ce constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(6) În anul 2005, cererile prevăzute la alin. (1) şi (3) se vor depune până cel târziu la data de 30 aprilie."2. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Începând cu anul 2006, cererile prevăzute la alin. (1) şi (3) se vor depune în fiecare an până cel târziu la data de 31 martie, dacă prin hotărârea Guvernului prin care se actualizează anual calendarul pentru acordarea ajutorului financiar, conform art. 10 alin. (2), nu s-a prevăzut un alt termen."3. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, la data de 1 mai, cu excepţia anului 2005, când lista va fi publicată, prin intermediul portalului, la data de 1 iunie."4. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în prezenta lege va putea fi actualizat în fiecare an printr-o hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIPrevederile Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Florin Bejan,secretar de statMinistrul educaţiei şi cercetării,Mircea Micleap. Ministrul finanţelor publice,Sebastian Bodu,secretar de statBucureşti, 14 aprilie 2005.Nr. 28.____________