LEGE nr. 97 din 14 aprilie 2005pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Persoanele care, conform prevederilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, sunt îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari sau moştenitorii acestora vor depune la comisiile judeţene şi comisia municipiului Bucureşti cereri însoţite de acte doveditoare, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 2Cererile de despăgubiri respinse prin hotărâri ale comisiilor judeţene şi ale comisiei municipiului Bucureşti, pentru motivul nedepunerii în termenul prevăzut de lege, şi care nu au fost validate de către fosta Comisie Centrală din Ministerul Finanţelor Publice sau de către Departamentul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Cancelariei Primului-Ministru sunt considerate cereri noi, în sensul prezentei legi.  +  Articolul 3Comisiile înfiinţate în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 9/1998 îşi continuă activitatea până la finalizarea tuturor cererilor depuse conform prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 14 aprilie 2005.Nr. 97.___________