REGULAMENT-CADRU din 23 ianuarie 2003 (*actualizat*)de organizare şi functionare a serviciului public de asistenţa sociala(actualizat până la data de 1 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 335 din 20 martie 2003; LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 1.434 din 2 septembrie 2004**).NOTA C.T.C.E.:**) LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 şi HOTĂRÂREA nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 1Abrogat.---------------Art. 1 a fost abrogat de lit. a) a art. 9 din HOTĂRÂREA nr. 1.434 din 2 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004.  +  Articolul 2 (1) Serviciul public de asistenţa sociala de la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciu public local, se organizeaza în subordinea consiliilor locale. (2) Structura organizatorica, numărul de personal, precum şi bugetul serviciului public local, se aproba prin hotărâre a consiliului local, astfel încât functionarea acestuia să asigure indeplinirea atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 3 (1) Serviciul public local are rolul de a identifica şi de a solutiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public local desfăşoară activităţi în urmatoarele domenii:A. Abrogata.B. în domeniul protectiei persoanelor adulte: a) evalueaza situaţia socioeconomica a persoanei, identifica nevoile şi resursele acesteia; b) identifica situaţiile de risc şi stabileste măsuri de preventie şi de reinsertie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate; c) elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenţa sociala pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv interventii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale; d) organizeaza acordarea drepturilor de asistenţa sociala şi asigura gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; e) organizeaza şi raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenţa sociala şi faciliteaza accesul acesteia în alte institutii specializate (spitale, institutii de recuperare etc.); f) evalueaza şi monitorizează aplicarea masurilor de asistenţa sociala de care beneficiaza persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia; g) asigura consiliere şi informaţii privind problematica sociala (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinta, de ordin financiar şi juridic etc.); h) asigura prin instrumente şi activităţi specifice asistentei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implica risc crescut de marginalizare şi excludere sociala, cu prioritate a situaţiilor de urgenta; i) asigura relationarea cu diversele servicii publice sau alte institutii cu responsabilităţii în domeniul protectiei sociale; j) realizează evidenta beneficiarilor de măsuri de asistenţa sociala; k) dezvolta parteneriate şi colaboreaza cu organizaţii neguvernamentale şi cu alti reprezentanti ai societatii civile în vederea acordarii şi diversificarii serviciilor sociale, în functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele varstnice; l) colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţa sociala de interes local; m) sustine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţa sociala, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în institutii; n) asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali şi ingrijitori la domiciliu pentru acestia; o) sprijina activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap; p) asigura amenajarile teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neingradit al persoanelor cu handicap; q) asigură realizarea activităţilor de asistenţa sociala, în conformitate cu responsabilitatile ce îi revin, stabilite de legislatia în vigoare;C. în domeniul instituţiilor de asistenţa sociala publice sau private: a) infiinteaza şi organizeaza institutii de asistenţa sociala, în functie de nevoi şi de numărul de potentiali beneficiari; b) finanţează sau cofinanteaza instituţiile de asistenţa sociala; c) asigura resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna functionare a instituţiilor de asistenţa sociala, în conformitate cu standardele de calitate aprobate; d) evalueaza şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţa sociala, în conformitate cu responsabilitatile stabilite de legislatia în vigoare; e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţa sociala de la bugetul local; f) dezvolta şi diversifica, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile acordate în cadrul instituţiilor de asistenţa sociala, în vederea cresterii calităţii vietii persoanelor asistate;D. în domeniul finantarii asistentei sociale: a) elaboreaza şi fundamentează propunerea de buget pentru finantarea masurilor de asistenţa sociala; b) pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţa sociala; c) realizează activitatea financiar-contabila privind asistenţa sociala; d) comunică direcţiilor generale de muncă şi solidaritate sociala judetene, respectiv Directiei generale de muncă şi solidaritate sociala a municipiului Bucureşti, numărul de beneficiari de asistenţa sociala şi sumele cheltuite cu aceasta destinatie, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competente în implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistentei sociale. (3) Prevederile alin. (2) lit. A nu se aplică în cazul serviciului public de asistenţa sociala organizat la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.---------------Alin. (3) al art. 3 din REGULAMENT-CADRU de organizare şi functionare a serviciului public de asistenţa sociala a fost introdus de pct. 2 din HOTĂRÂREA nr. 335 din 20 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003.Litera A a alin. (2) al art. 3 din Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciului public de asistenţa sociala a fost abrogata de lit. e) a alin. (1) al art. 142 din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.────────────