HOTĂRÂRE nr. 277 din 7 aprilie 2005privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 13 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) are destinaţia de sediu al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Sediul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 218, sectorul 1."  +  Articolul 4Poziţia nr. 776 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Gabriel Ionel ZbîrceaŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul delegat pentru coordonarea Secretariatului Generalal Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 7 aprilie 2005.Nr. 277.  +  Anexa
           
    DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
    Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
    Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 218, sectorul 1Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Statul român, în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului1. Subsol: Corp A:
    - suprafaţa construită: 424,5 m2
    - suprafaţa utilă: 420,3 m2
    2. Parter: Corp A:
    - suprafaţa construită: 1.050 m2
    - suprafaţa utilă: 919,6 m2
    Corp B:
    - suprafaţa construită: 170 m2
    - suprafaţa utilă: 142,5 m2
    3. Etaj 1: Corp A:
    - suprafaţa construită: 870,5 m2
    - suprafaţa utilă: 744,3 m2
    Corp B:
    - suprafaţa construită: 256,5 m2
    - suprafaţa utilă: 222,44 m2
    4. Etajele 2, 3, 4 şi 5
    Corp A:
    - suprafaţa construită: 870,5 x 4 = 3.482 m2
    - suprafaţa utilă: 781,5 x 4 = 3.126 m2
    Corp B:
    - suprafaţa construită: 256 x 4 = 1.024 m2
    - suprafaţa utilă: 222 x 4 = 888 m2
    5. Etaj 6: Corp A:
    - suprafaţa construită: 368,5 m2
    - suprafaţa utilă: 339,5 m2
    Corp B:
    - suprafaţa construită: 43,5 m2
    6. Etaj 7: Corp A:
    - suprafaţa construită: 315,13 m2
    - suprafaţa utilă: 289,39 m2
    7. Etaj 8: Corp A:
    - suprafaţa construită: 315,13 m2
    - suprafaţa utilă: 283,52 m2
    8. Pod: Corp A:
    - suprafaţa construită: 119,26 m2
    - suprafaţa utilă: 100,15 m2
    Terenul aferent: conform extrasului de carte funciară: Lot 1 parcelele P1/1 şi P1/2 = 1.947,26 m2.
  ---------