HOTĂRÂRE nr. 263 din 31 martie 2005pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, şi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 12 aprilie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă normele de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, şi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 31 martie 2005.Nr. 263.  +  Anexa 1NORMA 31/03/2005  +  Anexa 2NORMA 31/03/2005