LEGE Nr. 58 din 17 iunie 1995pentru modificarea şi completarea articolului 25 din Legea arendării nr. 16/1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 124 din 21 iunie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNIC.Articolul 25 din Legea arendării nr. 16/1994 se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Persoanele fizice, cărora le-a fost stabilită calitatea de acţionar în baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, pot opta, până la data de 1 octombrie 1995, pentru calitatea de locator, în condiţiile legii."2. După alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Societăţile comerciale agricole vor incunostinta în scris, până la data de 1 septembrie 1995, pe actionarii care nu şi-au manifestat opţiunea în sensul prevederilor alin. 1, despre termenul limita pentru comunicarea opţiunii."3. Alineatele 2, 3 şi 4 ale articolului 25 devin alineatele 3, 4 şi 5 ale aceluiaşi articol.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU--------------------