HOTĂRÂRE nr. 253 din 31 martie 2005privind trecerea localităţii turistice Arieşeni, judeţul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 6 aprilie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (2) şi al art. 9 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi", cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă trecerea localităţii turistice Arieşeni, judeţul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul finanţelor publice,Sebastian Bodu,secretar de statBucureşti, 31 martie 2005.Nr. 253.-----------