HOTĂRÂRE nr. 229 din 24 martie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului................................................................... (5) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului şi de 4 secretari de stat."2. După alineatul (5) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Ministrul delegat răspunde de activitatea din domeniul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.(5^2) Ministrul delegat exercită atribuţiile delegate prin ordin de către ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului în domeniul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului."4. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi este de 705, exclusiv cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat."5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se organizează şi funcţionează unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului. (3) Ministrul numeşte personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului de proiect."6. După alineatul (1) al articolului 12^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Salarizarea personalului Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucureşti se stabileşte potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii."7. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 24 martie 2005.Nr. 229.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi = 706,    exclusiv cabinetul ministrului şi    cabinetul ministrului delegat                                                  ┌─────────────────────┐                                ┌──────────┐ ┌─┤CABINETUL MINISTRULUI│                                │ ├────┘ └─────────────────────┘                                │ MINISTRU │ ┌────────────────────────────┐                                │ ├───┤DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN│                                └────┬─────┘ └────────────────────────────┘┌─────────┐ ┌─────────┐ ││CABINETUL│ │MINISTRU │ ││MINISTRU-├─┤DELEGAT ├──────────────┤│ LUI │ └─┬───────┘ ││DELEGAT │ │ │└─────────┘ │ │              │ │        ┌─────┘ │ ┌───────────────────────┐        │ ┌─────────────────┐ │ │ DIRECTIA GENERALĂ │        │ │CORPUL DE CONTROL├───┐ │ │ RELATII MASS-MEDIA │        │ └─────────────────┘ │ │ ┌───┤ ŞI TRANSPARENTA │        │ ┌─────────────────┐ ├────┼──────┤ └───────────────────────┘        │ │ SECRETARIATUL ├───┘ │ │ ┌───────────────────────┐        │ │ NAŢIONAL │ │ │ │ DIRECTIA GENERALĂ │        │ │ TRACECA │ │ └───┤ DE MEDIU │        │ └─────────────────┘ │ └───────────────────────┘        │ │        └──┐ │           │ │       ┌───┼────────┬─────────┬──────┼────────┬────────────┐       │ │ │ │ │ │ │       │ │ │ │ │ │ │ ┌─────┴──┐│ ┌────┴───┐ ┌───┴────┐ │ ┌──────┴─────┐ ┌────┴────┐ ┌──────┴──┐ │SECRETAR││ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │ SECRETAR │ │SECRETAR │ │ SECRETAR│ │DE STAT ││ │GENERAL │ │DE STAT │ │ │ DE STAT │ │DE STAT │ │ GENERAL │ └────────┘│ │ ADJ. │ └────────┘ │ └────────────┘ └─────────┘ ├─────────┤           │ └────────┘ │ │ SECRETAR│         ┌─┘ │ │ GENERAL │         │ │ │ ADJ. │         │ │ └─────────┘         │ │       ┌─┼────────┬──────────┬───────┴──────┬──────────────────┐       │ │ │ │ │ │ ┌──┬──┼─┴┬─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌──┬───┬┴─┬──┐ ┌──┬──┬─┴┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T    LEGENDA:    --------    A = DIRECTIA GENERALĂ GESTIUNEA LOCALITATILOR    B = DIRECTIA GENERALĂ AMENAJAREA TERITORIULUI URBANISM ŞI POLITICA LOCUIRII    C = DIRECTIA DE REGLEMENTARE IN CONSTRUCTII    D = DIRECTIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII    E = DIRECTIA GENERALĂ ACHIZITII IN LUCRARI PUBLICE ŞI INFRASTRUCTURA RURALA    F = DIRECTIA GENERALĂ INVESTITII, ACHIZITII ŞI CONCESIUNI    G = DIRECTIA RELATII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATELE ŞI        ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE    H = DIRECTIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE    I = DIRECTIA GENERALĂ RELATII FINANCIARE EXTERNE    J = DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA ŞI TRANSPORT FEROVIAR    K = DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA ŞI TRANSPORT RUTIER    L = DIRECTIA GENERALĂ TRANSPORT NAVAL    M = DIRECTIA GENERALĂ AVIATIE CIVILA    N = INSPECTORATUL AVIATIEI CIVILE    O = DIRECTIA GENERALĂ MANAGEMENT ŞI STRATEGIE    P = DIRECTIA GENERALĂ RESURSE UMANE    Q = DIRECTIA GENERALĂ JURIDICA    R = DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICA ŞI BUGET    S = DIRECTIA GENERALĂ ACTIVITĂŢI PATRIMONIALE ŞI ADMINISTRATIVE    T = DIRECTIA SECURITATE MEDICO-SOCIALA ŞI SĂNĂTATE  +  Anexa 2 A. UNITATILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care sefinanţează de la bugetul de stat
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Aeroclubul RomânieiBugetul de statBucureşti
    2.Autoritatea Naţională pentru TurismBugetul de statBucureşti
   NOTĂ:    Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un numar maxim de 311 posturi iar cea de la nr. crt. 2 un nr. maxim de 93 posturi, exclusiv preşedintele cu rang de secretar de stat.B. UNITATILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează dinvenituri proprii prin sistemul deasigurări sociale de sănătate şi din transferuride la bugetul de stat
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Spitalul Universitar nr. 1 Căi Ferate Witting BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    2.Spitalul General nr. 2 Căi Ferate BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    3.Spitalul Universitar Căi Ferate IaşiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statIaşi
    4.Spitalul Universitar Căi Ferate Cluj-NapocaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCluj-Napoca
    5.Spitalul Universitar Căi Ferate TimişoaraVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statTimişoara
    6.Spitalul General Căi Ferate PloieştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPloieşti
    7.Spitalul General Căi Ferate GalaţiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statGalaţi
    8.Spitalul Universitar Căi Ferate ConstanţaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statConstanţa
    9.Spitalul General Căi Ferate BraşovVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBraşov
    10.Spitalul General Căi Ferate PaşcaniVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPaşcani
    11.Spitalul General Căi Ferate SimeriaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSimeria
    12.Spitalul General Căi Ferate OradeaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statOradea
    13.Spitalul Universitar Căi Ferate CraiovaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCraiova
    14.Spitalul General Căi Ferate SibiuVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSibiu
    15.Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statDrobeta-Turnu Severin
    NOTĂ:    Unitatile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile    specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998    privind reorganizarea şi finantarea unor unităţi sanitare, cu modificările    şi completările ulterioare, un numar maxim de 2.975 de posturi şi pot primi    transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi    finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin    ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.C. UNITATILE*)care funcţionează în subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează dinvenituri proprii şi din subventii de la bugetul de stat, în condiţiile legii
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic**)Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    2.Clubul Sportiv "Rapid"Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    3.Agenţia Română de Salvare aVenituri proprii şi subvenţii de la  
      Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOMbugetul de stat, în condiţiile legiiConstanţa
    4.Şcoala Superioară de Aviaţie CivilăVenituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    5.Agenţia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    6.Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucureşti**)Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
  -----------  *) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 31,  pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 93, pentru unitatea de la nr.  crt. 3 este de 145 posturi), pentru unitatea de la nr. crt. 4 este de 96,  iar pentru cea de la nr. crt. 5 este de 264.  **) Funcţionează în subordinea ministrului delegat pentru lucrari publice  şi amenajarea teritoriului.D. UNITATILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţeazădin venituri proprii
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAVVenituri propriiConstanţa
    2.Autoritatea Navală RomânăVenituri propriiConstanţa
    3.Autoritatea Feroviară Română - AFERVenituri propriiBucureşti
    4.Autoritatea Rutieră Română - ARRVenituri propriiBucureşti
    5.Centrul Naţional de învăţământ Turistic (C.N.I.T.) - îşi desfăşoară activitatea prin baza de aplicaţieVenituri propriiBucureşti
    6.Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFERVenituri propriiBucureşti
    7.Registrul Urbaniştilor*)Venituri propriiBucureşti
  -----------  *) Funcţionează în subordinea ministrului delegat pentru lucrari publice  şi amenajarea teritoriului.E. UNITATILEcare funcţionează în coordonarea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiBucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.)Bucureşti
  F. UNITATILE*)care funcţionează sub autoritateaMinisterului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.Bucureşti
    2Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Bucureşti
    3.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.Bucureşti
    4.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.Bucureşti
    5.Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.Bucureşti
    6.Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.Bucureşti
    7.Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.Bucureşti
    8.Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" - S.A.Otopeni
    9.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.Bucureşti
    10.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" - S.A.Comuna Mihail Kogălniceanu
    11.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.Timişoara
    12.Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"Bucureşti
    13.Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"Bucureşti
    14.Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.Bucureşti
    15.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. ConstanţaConstanţa
    16.Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.Constanţa
    17.Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.Constanţa
    18.Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi
    19.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.Galaţi
    20.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.Giurgiu
    21.Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.Bucureşti
    22.Regia Autonomă "Registrul Auto Român"Bucureşti
    23.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Sulina"Sulina
    24.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti**)Bucureşti
    25.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti**)Bucureşti
    26.Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L.**)Bucureşti
    27.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.**)Bucureşti
    28.Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. ConstanţaConstanţa
    29.Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A.Bucureşti
    30.Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Bacău" - S.A.Bacău
    31.Societatea Comercială "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A.Cluj-Napoca
    32.Societatea Comercială "Stard" - S.A.Feteşti
    33.Societatea Comercială "Via Star" - S.A.Bucureşti
    34.Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Fluvdrag" - S.A. GiurgiuGiurgiu
    35.Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Draf" - S.A. BrăilaBrăila
  _________  *) Unitatile prevăzute la pozitiile 30 - 35 sunt cuprinse în programul de  privatizare al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  **) Funcţionează în subordinea ministrului delegat pentru lucrari publice  şi amenajarea teritoriului.
   +  Anexa 3 SPATIILE ŞI UTILITATILEdeţinute de Ministerul Transporturilor,Construcţiilor şi Turismului şi de Compania Naţionala de CaiFerate "C.F.R." - S.A. în cladirea "Palat C.F.R." ┌────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┐ │ Proprietarul │ Nivelurile │ Suprafaţa │ Suprafaţa │ Ponderea │ │ patrimoniului │ │ construita │ utila │ (%) │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Subsol │ 666,00 │ 598,83 │ 0,83 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ Ministerul │ Parter │ 395,00 │ 355,27 │ 0,54 │ │Transporturilor,├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ Construcţiilor │ Mezanin │ 1.095,00 │ 985,32 │ 1,47 │ │ şi Turismului ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul I │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul II │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul III │ 999,60 │ 891,54 │ 1,33 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ TOTAL I: │ │ 15.018,60 │ 13.515,76 │ 20,13 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Subsol │ 9.250,58 │ 7.906,69 │ 12,51 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Parter │ 7.757,58 │ 6.981,82 │ 10,44 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ Compania │ Mezanin │ 6.016,33 │ 5.414,70 │ 8,10 │ │ Naţionala ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ de Cai │ Etajul I │ 992,25 │ 893,03 │ 1,33 │ │ Ferate ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ "C.F.R." - │ Etajul III │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ S.A. ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul IV │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul V │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul VI │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul VII │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul VIII│ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul IX │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul X │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul XI │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ TOTAL II: │ │ 59.342,34 │ 53.053,08 │ 78,87 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ TOTAL │ │ 74.366,94 │ 67.018,84 │ 100,00 │ │ GENERAL: │ │ │ │ │ └────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘------