ORDIN nr. 185 din 25 martie 2005pentru aprobarea Normelor privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 4 aprilie 2005    Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004,văzând Referatul de aprobare nr. 101.535 din 14 martie 2005 al Direcţiei fond funciar şi îmbunătăţiri funciare privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Oficiul de reglementare al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Direcţia consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 25 martie 2005.Nr. 185.  +  AnexăNORMA 25/03/2005