RECTIFICARE nr. 64 din 22 iunie 1995la Legea nr. 64/1995 republicată
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005    În republicarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. 46 alin. (1), în loc de: "... deţinute de debitorul..." se va citi: "... deţinute la debitorul...".____________