ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005    Având în vedere obligaţiile ce revin României, până la data de 31 martie 2005, în conformitate cu memorandumurile şi acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană, precum şi în conformitate cu recomandările Raportului de audit pentru programul ISPA emis de Comisia Europeană în data de 11 noiembrie 2004, a fost stabilită necesitatea înfiinţării unui organism asociat pe lângă Curtea de Conturi.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă articolul 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) În vederea îndeplinirii unor obligaţii ce revin României în procesul de integrare europeană, pe lângă Curtea de Conturi se constituie un organism asociat, care are alte atribuţii, respectiv proceduri, decât cele prevăzute de prezenta lege. Acest organism va asigura verificările şi auditul extern asupra fondurilor aferente programelor ISPA şi SAPARD, în conformitate cu prevederile memorandumurilor, respectiv acordurilor de finanţare, precum şi asupra fondurilor structurale. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestui organism vor fi reglementate de către Parlamentul României."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 17 martie 2005.Nr. 22._____________