LEGE nr. 37 din 17 martie 2005privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunostintei faţă de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 22 martie 2005    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunostintei faţă de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.216 din 17 decembrie 2004, cu urmatoarea modificare:- Articolul II va avea urmatorul cuprins:"Art. II. - Termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 341/2004, cu completările ulterioare, se proroga cu 12 luni."Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 17 martie 2005.Nr. 37.--------