LEGE nr. 48 din 17 martie 2005pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 22 martie 2005  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu urmatoarea modificare:– Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 2Veniturile încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul acestei instituții și efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizează pentru răscumpararea titlurilor de stat, în vederea diminuării datoriei publice interne.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 17 martie 2005.Nr. 48.---------