HOTĂRÂRE nr. 164 din 3 martie 2005pentru abrogarea şi modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător şi ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 14 martie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 18^1 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 9 se abrogă.2. Nota la anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Registrul se numerotează, se şnuruieşte şi se sigilează. Numărul fişelor şi data începerii se consemnează în procesul-verbal, pe prima filă a registrului, semnat de administratorul pieţei."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 3 martie 2005.Nr. 164._______________