LEGE nr. 34 din 7 martie 2005pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 martie 2005    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 7 martie 2005.Nr. 34.________________