LEGE nr. 7 din 28 februarie 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 3 martie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 7 octombrie 2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2004, cu următoarele modificări:- La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Agenţia Naţională pentru Romi preia, pe bază de protocol, dotările şi fondurile aferente activităţii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relaţii Interetnice."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,RADU MIRCEA BERCEANUBucureşti, 28 februarie 2005.Nr. 7.------------