ORDIN nr. 270 din 22 februarie 2005privind aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 3 martie 2005    În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisia de recunoaştere a organismelor desemnate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, constituită în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în baza Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 289/2003 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 9 aprilie 2003, se abrogă.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 22 februarie 2005.Nr. 270.  +  AnexăPROCEDURA 22/02/2005