LEGE nr. 6 din 28 februarie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 3 martie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 16 septembrie 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 24 septembrie 2004, cu următoarea modificare:- Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu luna octombrie 2004, coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice de predare prevăzute în anexele nr. II şi III la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 cuprind sporul de stabilitate şi sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător tranşelor de vechime în învăţământ, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Începând cu luna octombrie 2004, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 3 cuprind şi sporuri pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui/fiecărei grad/trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru personalul didactic de predare cu vechime de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la îndeplinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare prin împărţire cu 1,15%, faţă de cei prevăzuţi la tranşele respective în anexele nr. 1 şi 2."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,RADU MIRCEA BERCEANUBucureşti, 28 februarie 2005.Nr. 6.---------