HOTĂRÂRE nr. 117 din 24 februarie 2005privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea reformei procesului politicilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 1 martie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie pe lângă Secretariatul General al Guvernului Comitetul interministerial pentru coordonarea reformei procesului politicilor publice, denumit în continuare Comitetul, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Comitetul are următoarele atribuţii principale: a) coordonează reforma administraţiei publice în domeniul elaborării şi implementării politicilor publice; b) stabileşte domeniile prioritare pentru elaborarea de politici publice generale şi sectoriale; c) coordonează comunicarea interministerială în ceea ce priveşte elaborarea de politici publice; d) monitorizează respectarea angajamentelor asumate de Guvern în domeniul reformei procesului politicilor publice prin documentele programatice şi proiectele de asistenţă financiară internaţională; e) elaborează rapoarte periodice privind stadiul reformei procesului politicilor publice.  +  Articolul 3 (1) Lucrările Comitetului sunt coordonate în comun de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi de şeful Cancelariei Primului-Ministru. (2) La întrunirile Comitetului pot participa, în calitate de invitat, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale cu activitate în domeniul reformei procesului politicilor publice, care ar putea contribui la soluţionarea unor puncte aflate pe ordinea de zi.  +  Articolul 4 (1) Comitetul este sprijinit în activitatea sa de Grupul de lucru pentru reforma procesului politicilor publice, denumit în continuare Grupul de lucru, alcătuit din membri ai Unităţii de Politici Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, reprezentanţi ai Cancelariei Primului- Ministru şi reprezentanţi ai Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Componenţa nominală a Grupului de lucru va fi stabilită în prima şedinţă de lucru a Comitetului.  +  Articolul 5Secretariatul Comitetului este asigurat de către Secretariatul General al Guvernului, prin Unitatea de Politici Publice, iar reuniunile acestuia şi cele ale Grupului de lucru vor avea loc la sediul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 6Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă de lucru.  +  Articolul 7Comitetul va prezenta periodic primuluiministru informări despre stadiul de pregătire şi implementare a reformei procesului politicilor publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 24 februarie 2005.Nr. 117.  +  Anexa COMPONENŢAComitetului interministerial pentru coordonarea reformeiprocesului politicilor publice1. Domnul Mihai Alexandru Voicu, ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;2. Domnul Aleodor Marian Frâncu, şeful Cancelariei Primului-Ministru;3. Domnul Cseke Attila-Zoltan, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului;4. Domnul Liviu Radu, secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor;5. Domnul Dan Vlaicu, consilier personal, cabinetul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului._______________