RECTIFICARE nr. 60 din 21 ianuarie 2005la Hotarârea Guvernului nr. 60/2005
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 23 februarie 2005    În Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. 10 alin. (1), în loc de: "... iar cealaltă directorul general adjunct..." se va citi: "... iar una directorul general adjunct...".------