LEGE Nr. 35 din 4 mai 1995pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 4 mai 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 10 august 1994, se modifica după cum urmează:1. La alineatul 1, expresia "din oţel oxidat" se înlocuieşte cu expresia "din aliaj neferos (tombac)".2. La alineatul 3, cifra "40" se înlocuieşte cu cifra "35".Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU-------