ORDIN nr. 147 din 29 decembrie 2004pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animala şi nonanimala şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animala
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 17 februarie 2005    Vazand Referatul de aprobare nr. 24.026 din 28 decembrie 2004, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 13 şi 22^1 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 6^3 lit. d), i), m) şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animala, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine nonanimala, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor privind limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar din produsele de origine animala, prevăzute în anexele nr. 3A-3D care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Se aprobă Norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor privind metodele de prelevare a probelor pentru determinarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animala şi nonanimala, prevăzute la anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar şi pentru alţi contaminanti în produsele de origine animala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 18 decembrie 2001.  +  Articolul 8 (1) Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei Europene 86/363/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221/1986 (cu amendamentele şi completările aduse până în anul 2001), referitoare la limitele admise pentru reziduuri de pesticide pentru produsele de origine animala, Reglementarea Consiliului 2377/90/CE (cu amendamentele şi completările aduse până în anul 2001) referitoare la limitele admise pentru reziduurile de medicamente, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 1224/1990, Directiva Comisiei Europene 90/642/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 350/1990 (cu amendamentele şi completările aduse până în anul 2003), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în şi pe anumite produse de origine vegetala, incluzând fructe şi legume, Directiva Comisiei Europene 86/362/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221/1986 (cu amendamentele şi completările aduse până în anul 2004), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în şi pe cereale, Directiva Comisiei Europene 76/895, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340/1976 (cu amendamentele şi completările aduse până în anul 2003), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în şi pe fructe şi legume, Directiva Comisiei Europene 63/2002, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 187/2002, referitoare la metodele comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide în şi pe produse de origine vegetala şi animala. (2) Anexele la reglementările comunitare sus-menţionate, referitoare la produsele de origine animala, au fost amendate şi completate în perioada 2001-2004 după cum urmează: Directiva Comisiei Europene 86/363/CE a fost amendata prin directivele Comisiei Europene 2002/23/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L192/2002, 2002/71/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/79/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2003/60/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/113/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 324/2003, 2004/2/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 14/2004, şi 2004/61/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127/2004. Reglementarea Consiliului 2377/90/CE a fost amendata prin reglementările Consiliului 1815/2001/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 246/2001, 1879/2001/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 258/2001, 2162/2001/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2001, 2584/2001/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345/2001, 77/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 016/2002, 868/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 137/2002, 869/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 137/2002, 1181/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/2002, 1530/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 230/2002, 1752/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 264/2002, 1937/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 297/2002, 61/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 11/2003, 544/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 81/2003, 665/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 96/2003, 739/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 106/2003, 1029/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 149/2003, 1490/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/2003, 1873/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 275/2003, 2011/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 297/2003, 2145/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 322/2003, 324/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 58/2004, 546/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87/2004, 1101/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/2004, 1646/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 296/2004, şi 1851/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 323/2004. (3) Reglementările comunitare referitoare la reziduurile de pesticide în şi pe produsele de origine nonanimala au fost amendate şi completate după cum urmează: Directiva Comisiei Europene 90/642/CEa fost amendata prin directivele Consiliului 93/58/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 94/30/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 189/1994, 95/38/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/1995, 95/61/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292/1995, 96/32/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, 97/41/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, şi prin directivele Comisiei Europene 97/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/1997, 98/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 290/1998, 1999/65/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/1999, 1999/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194/1999, 2000/24/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/42/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/2000, 2000/48/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/2000, 2000/57/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/58/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/81/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326/2000, 2000/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2001/35/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 136/2001, 2001/39/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 148/2001, 2001/48/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 180/2001, 2001/57/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 208/2001, 2002/5/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 34/2002, 2002/23/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/76/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 240/2002, 2002/79/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2002/100/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 2/2003, 2003/62/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003, 2003/60/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/69/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175/2003, şi prin Regulamentul Consiliului (EC) nr. 806/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003. Directiva Comisiei Europene 86/362/EEC a fost amendata prin directivele Consiliului 88/298/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126/1988, 90/654/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353/1990, 93/57/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 94/29/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 189/1994, 95/39/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/1995, 96/33/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, 97/41/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, şi prin directivele Comisiei Europene 97/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/1997, 98/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 290/1998, 1999/65/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/1999, 1999/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194/1999, 2000/24/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/42/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/2000, 2000/48/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/2000, 2000/58/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/81/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326/2000, 2000/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2001/39/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 148/2001, 2001/48/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 180/2001, 2001/57/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 208/2001, 2002/23/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/76/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 240/2002, 2002/79/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2003/62/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003, 2003/60/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/113/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 324/2003, 2003/118/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327/2003, 2004/2/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 14/2004, 2004/61/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127/2004, şi de Regulamentul Consiliului (EC) nr. 807/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003. Directiva Comisiei Europene 76/895 a fost amendata prin directivele Comisiei Europene 80/428/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 102/1980, 2000/24/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/57/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2002/66/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/79/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2003/60/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, şi 2003/118/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327/2003, şi prin directivele Consiliului 81/36/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 46/1981, 82/528/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 234/1982, 88/298/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126/1988, 89/186/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 66/1989, 93/58/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 96/32/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, şi 97/41/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, şi prin regulamentele Consiliului 3768/85, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 362/1985, şi 807/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Gabriel Vasile DraganBucureşti, 29 decembrie 2004.Nr. 147.  +  Anexa 1NORMA 29/12/2004  +  Anexa 2NORMA 29/12/2004  +  Anexa 3A - 3DNORMA 29/12/2004  +  Anexa 4NORMA 29/12/2004