LEGE nr. 34 din 2 mai 1995privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 2 mai 1995    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Drapelul de luptă se acordă marilor unităţi şi unităţilor militare, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne sau a directorului Serviciului Român de Informaţii.  +  Articolul 2Ceremonialul de înmânare, modul de păstrare şi celelalte activităţi privitoare la drapelul de luptă se vor stabili prin regulament aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.  +  Articolul 3Decretul nr. 1016/1966, publicat în Buletinul Oficial nr. 82 din 24 decembrie 1966, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU