ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 14 februarie 2005    Având în vedere necesitatea respectării de către toate subiectele de drept a dispoziţiilor legale referitoare la prevenirea corupţiei şi asigurarea transparenţei mediului de afaceri, ţinând seama că menţinerea restricţiilor privind revocarea din funcţie a administratorilor Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. exceptează modul de funcţionare a acestei instituţii de la aplicarea principiilor care reglementează organizarea şi funcţionarea unor instituţii cu statut similar din domeniul financiar-bancar, ceea ce este de natură să aducă prejudicii statului român, care asigură fondurile necesare funcţionării băncii, situaţie extraordinară şi de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAlineatele (3) şi (4) ale articolului 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Revocarea din funcţie a membrilor Consiliului de administraţie al EXIMBANK - S.A., inclusiv a preşedintelui şi vicepreşedinţilor executivi ai băncii, în timpul mandatului, se face în condiţiile generale stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (4) Activitatea consiliului de administraţie este reglementată de prevederile legale referitoare la societăţile comerciale, de legislaţia bancară şi de prevederile prezentei legi."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, actul constitutiv al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. va fi modificat în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor FrâncuPreşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Gabriel ZbârceaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 10 februarie 2005.Nr. 5.----------