ANEXA nr. 81 din 10 noiembrie 2004ALTE METALE COMUNE; METALOCERAMICE; ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 27 noiembrie 2004  ALTE METALE COMUNE; METALOCERAMICE; ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALENote de subpozitii1. - Nota 1 de la Capitolul 74, care defineste barele, tijele, profilele, sarma, tablele, benzile şi foliile, se aplică, mutatis mutandis, acestui Capitol.
  *Font 9*
      
  Codul tarifar Denumirea mărfii UM supl Ta xa va- ma- la
  81.01 8101.10.00 8101.94.00 8101.95.00 8101.96.00 8101.97.00 8101.99.00 81.02 8102.10.00 8102.94.00 8102.95.00 8102.96.00 8102.97.00 8102.99.00 81.03 8103.20.00 8103.30.00 8103.90 8103.90.10 8103.90.90 81.04 8104.11.00 8104.19.00 8104.20.00 8104.30.00 8104.90.00 81.05 8105.20.00 8105.30.00 8105.90.00 8106.00 8106.00.10 8106.00.90 81.07 8107.20.00 8107.30.00 8107.90.00 81.08 8108.20.00 8108.30.00 8108.90 8108.90.10 8108.90.30 8108.90.50 8108.90.70 8108.90.90 81.09 8109.20.00 8109.30.00 8109.90.00 81.10 8110.10.10 8110.20.00 8110.90.00 8111.00 8111.00.11 8111.00.19 8111.00.90 81.12 8112.12.00 8112.13.00 8112.19.00 8112.21 8112.21.10 8112.21.90 8112.22.00 8112.29.00 8112.30 8112.30.20 8112.30.40 8112.30.90 8112.40 8112.40.10 8112.40.90 8112.51.00 8112.52.00 8112.59.00 8112.92 8112.92.10 8112.92.31 8112.92.39 8112.92.50 8112.92.81 8112.92.89 8112.99 8112.99.10 8112.99.30 8112.99.80 8113.00 8113.00.20 8113.00.40 8113.00.90 Tungsten (wolfram) şi articole din tungsten, inclusiv deşeuri şi resturi: - Pulberi - Altele: -- Tungsten sub forma bruta, inclusiv barele şi tijele simplu obţinute prin sinterizare -- Bare şi tije, altele decât cele simplu obţinute prin sinterizare, profile, table, benzi şi folii -- Sarma -- Deşeuri şi resturi -- Altele Molibden şi articole din molibden, inclusiv deşeuri şi resturi: - Pulberi - Altele: -- Molibden sub forma bruta, inclusiv barele şi tijele simplu obţinute prin sinterizare -- Bare şi tije, altele decât cele simplu obţinute prin sinterizare, profile, table, benzi şi folii -- Sarma -- Deşeuri şi resturi -- Altele Tantal şi articole din tantal, inclusiv deşeuri şi resturi: - Tantal sub forma bruta, inclusiv barele şi tijele simplu obţinute prin sinterizare; pulberi - Deşeuri şi resturi - Altele: -- Bare şi tije, altele decât cele obţinute prin sinterizare, profile, sarme, table, benzi şi folii -- Altele Magneziu şi articole din magneziu, inclusiv deşeuri şi resturi: - Magneziu sub forma bruta: -- Conţinând minimum 99,8% magneziu în greutate -- Altele - Deşeuri şi resturi - Span şi granule, calibrate; pulberi - Altele Mate de cobalt şi alte produse intermediare ale metalurgiei cobaltului; cobalt şi articole din cobalt, inclusiv deşeuri şi resturi: - Mate de cobalt şi alte produse intermediare ale metalurgiei cobaltului; cobalt sub forma bruta; pulberi - Deşeuri şi resturi - Altele Bismut şi articole din bismut, inclusiv deşeuri şi resturi: - Bismut sub forma bruta; deşeuri şi resturi; pulberi - Altele Cadmiu şi articole din cadmiu, inclusiv deşeuri şi resturi: - Cadmiu sub forma bruta; pulberi - Deşeuri şi resturi - Altele Titan şi articole din titan, inclusiv deşeuri şi resturi: - Titan sub forma bruta; pulberi - Deşeuri şi resturi - Altele: -- Tuburi şi ţevi, prevăzute cu accesorii, pentru transportul gazului sau a lichidelor, destinate aeronavelor civile(*1) -- Altele: --- Bare, tije, profile şi sarme --- Table, benzi şi foi --- Tuburi şi ţevi --- Altele Zirconiu şi articole din zirconiu, inclusiv deşeuri şi resturi: - Zirconiu sub forma bruta; pulberi - Deşeuri şi resturi - Altele Antimoniu (stibiu) şi articole din antimoniu, inclusiv deşeuri şi resturi: - Antimoniu (stibiu) sub forma bruta; pulberi - Deşeuri şi resturi - Altele Mangan şi articole din mangan, inclusiv deşeuri şi resturi: - Mangan sub forma bruta; deşeuri şi resturi; pulberi: -- Mangan sub forma bruta; pulberi -- Deşeuri şi resturi - Altele Beriliu, crom, germaniu, vanadiu, galiu, hafniu (celtiu), indiu, niobiu (columbiu), reniu şi taliu, precum şi articole din aceste metale, inclusiv deşeuri şi resturi: - Beriliu: -- Sub forma bruta; pulberi -- Deşeuri şi resturi -- Altele - Crom: -- Sub forma bruta; pulberi: --- Aliaje de crom cu un conţinut de nichel peste 10% din greutate --- Altele -- Deşeuri şi resturi -- Altele - Germaniu: -- Sub forma bruta; pulberi -- Deşeuri şi resturi -- Altele - Vanadiu: -- Sub forma bruta; deşeuri şi resturi; pulberi -- Altele - Taliu: -- Sub forma bruta; pulberi -- Deşeuri şi resturi -- Altele - Altele: -- Sub forma bruta; deşeuri şi resturi; pulberi: --- Hafniu (celtiu) --- Niobiu (columbiu), reniu: ---- Sub forma bruta; pulberi ---- Deşeuri şi resturi --- Galiu, indiu: ---- Deşeuri şi resturi ---- Altele: ----- Indiu ----- Galiu -- Altele: --- Hafniu (celtiu) --- Niobiu (columbiu), reniu --- Galiu, indiu Metaloceramice şi articole din metaloceramice, inclusiv deşeuri şi resturi: - Metaloceramice sub forma bruta - Deşeuri şi resturi - Altele - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex 3 3 3 3 ex ex ex 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ex 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  (*1) Clasificarea la acest cod este condiţionată de prevederile Acordului privind comerţul cu aeronave civile (acceptat prin Decretul nr. 183/11.06.1980) şi ale Protocolului privind comerţul cu aeronave civile (acceptat prin Legea nr. 27/22.05.1993).-----------