ANEXA nr. 80 din 10 noiembrie 2004STANIU ŞI ARTICOLE DIN STANIU
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 27 noiembrie 2004  STANIU ŞI ARTICOLE DIN STANIUNote de Capitol1. - În acest Capitol, se înţelege prin: a) Bare şi tije- produsele laminate, extrudate, trase sau forjate, nerulate, a căror secţiune transversala, plină şi constanta pe întreaga lor lungime, este în forma de cerc, de oval, de patrat, de dreptunghi, de triunghi echilateral sau de poligon convex regulat (inclusiv "cercurile aplatizate" şi "dreptunghiurile modificate", ale căror doua laturi opuse sunt în forma de arc de cerc convex, iar celelalte doua sunt rectilinii, egale şi paralele). Produsele cu secţiune transversala patrata, dreptunghiulara, triunghiulara sau poligonala pot avea muchii rotunjite pe întreaga lor lungime. Grosimea produselor cu secţiune transversala dreptunghiulara (inclusiv produsele cu secţiune "dreptunghiulara modificată") depăşeşte a zecea parte din latime. Se considera, de asemenea, ca fiind bare şi tije, produsele de aceleaşi forme şi dimensiuni, obţinute prin mulare, turnare sau sinterizare, dacă ele au suferit, ulterior obţinerii lor, o prelucrare superioară unei debavurari grosiere, cu condiţia ca aceasta prelucrare sa nu le confere acestor produse caracterul de articole sau de produse clasificate în altă parte. b) Profile- produsele laminate, extrudate, trase, forjate sau obţinute prin formare sau prin indoire, rulate sau nu, cu secţiunea transversala constanta pe întreaga lor lungime, care nu corespund nici uneia dintre definiţiile date pentru bare, tije, pentru sarme, pentru table, pentru benzi, pentru folii, pentru tuburi sau pentru ţevi. Sunt considerate, de asemenea, ca fiind profile, produsele de aceleaşi forme, obţinute prin mulare, prin turnare sau prin sinterizare, dacă au suferit, ulterior obţinerii lor, o prelucrare superioară unei debavurari grosiere, cu condiţia ca aceasta prelucrare sa nu le confere acestor produse caracterul de articole sau de produse clasificate în altă parte. c) Sarma- produsele laminate, extrudate, trase sau trefilate, rulate, a căror secţiune transversala, plină şi constanta pe întreaga lor lungime, este în forma de cerc, de oval, de patrat, de dreptunghi, de triunghi echilateral sau de poligon convex regulat (inclusiv "cercurile aplatizate" şi "dreptunghiurile modificate", ale căror doua laturi opuse sunt în forma de arc de cerc convex, iar celelalte doua sunt rectilinii, egale şi paralele). Produsele cu secţiune transversala patrata, dreptunghiulara, triunghiulara sau poligonala pot avea muchii rotunjite pe întreaga lor lungime. Grosimea produselor cu secţiune transversala dreptunghiulara (inclusiv produsele cu secţiune "dreptunghiulara modificată") depăşeşte a zecea parte din latime. d) Table, benzi şi folii- produsele plate (altele decât produsele sub forma bruta, de la poziţia 80.01), rulate sau nu, cu secţiune transversala dreptunghiulara (alta decât patrata) plină, chiar cu muchii rotunjite (inclusiv "dreptunghiurile modificate", ale căror doua laturi opuse sunt în forma de arc de cerc convex, iar celelalte doua sunt rectilinii, egale şi paralele), cu o grosime uniforma, prezentate:- sub forma patrata sau dreptunghiulara, a căror grosime nu depăşeşte a zecea parte din latime;- sub alta forma decât cea patrata sau dreptunghiulara, de orice dimensiune, cu condiţia sa nu aibă caracterul de articole sau de produse clasificate în altă parte.Rămân, între altele, clasificate la poziţiile 80.04 şi 80.05, tablele, benzile şi foliile care prezintă modele în relief (caneluri, striatii, incretiri, picaturi, nervuri, romburi, de exemplu), precum şi cele perforate, ondulate, lustruite sau acoperite, cu condiţia ca aceste prelucrari sa nu le confere acestor produse caracterul de articole sau de produse clasificate în altă parte. e) Tuburi şi ţevi- produsele tubulare, rulate sau nerulate, a căror secţiune transversala, care este constanta pe toată lungimea lor şi care nu prezintă decât o singura cavitate închisă, este în forma de cerc, de oval, de patrat, de dreptunghi, de triunghi echilateral sau de poligon convex regulat, şi ai carei pereţi au o grosime constanta. Sunt considerate, de asemenea, ca fiind tuburi şi ţevi, produsele cu secţiune transversala în forma de patrat, de dreptunghi, de triunghi echilateral sau de poligon convex regulat, care pot avea muchiile rotunjite pe toată lungimea lor, cu condiţia ca secţiunile transversale interioară şi exterioară să aibă aceeaşi forma, aceeaşi orientare şi acelaşi centru. Tuburile şi ţevile care au secţiunile transversale menţionate mai sus, pot fi lustruite, acoperite, indoite, filetate interior sau exterior, gaurite, ingustate, evazate, conice sau prevăzute cu flanse, bride sau bucse.Nota de subpozitii1. - În acest Capitol, se înţelege prin: a) Staniu nealiat- metalul care conţine cel puţin 99%, în greutate, staniu, cu condiţia ca bismutul sau cuprul, dacă sunt prezente, să aibă un conţinut, în greutate, sub limitele indicate în următorul tabel:TABEL - Alte elemente
  Element Conţinutul limita % în greutate
  Bi Bismut Cu Cupru 0,1 0,4
  b) Aliaje de staniu- materialele metalice în care staniul predomina, în greutate, faţă de oricare dintre celelalte elemente, cu condiţia ca:1) conţinutul total, în greutate, al acestor alte elemente să depăşească 1%, sau2) conţinutul, în greutate, al bismutului sau al cuprului, să fie egal sau superior limitelor indicate în tabelul de mai sus.
  *Font 9*
      
  Codul tarifar Denumirea mărfii UM supl Ta xa va- ma- la
  80.01 8001.10.00 8001.20.00 8002.00.00 8003.00.00 8004.00.00 8005.00.00 8006.00.00 8007.00.00 Staniu sub forma bruta: - Staniu nealiat - Aliaje de staniu Deşeuri şi resturi de staniu Bare, tije, profile şi sarme din staniu Table, benzi şi folii din staniu, cu o grosime peste 0,2 mm Folii şi benzi subtiri din staniu (chiar imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe suporturi similare), cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără a include suportul); pulberi şi fulgi (paiete) din staniu Tuburi, ţevi şi accesorii de tevarie (de exemplu racorduri, coturi, mansoane), din staniu Alte articole din staniu - - - - - - - - ex ex ex 10 10 10 10 10
  -----------