ORDIN nr. 389 din 19 octombrie 2004privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 2 februarie 2005  Având în vedere prevederile art. 97 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Registrul Naţional al Armelor este un sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenţa armelor, a deţinătorilor legali de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi muniţii, organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, fiind administrat de structura ce coordonează domeniul de activitate "Arme şi muniţii".  +  Articolul 2Registrul Naţional al Armelor operează cu termenii definiţi în art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.  +  Capitolul II Atribuţiile Inspectoratului General al Poliţiei Române privind Registrul Naţional al Armelor  +  Articolul 3Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin structura proprie care administrează Registrul Naţional al Armelor, îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniile deţinerii şi circulaţiei armelor şi muniţiilor pe teritoriul României: a) emite, preschimbă şi, după caz, retrage în vederea suspendării sau anulării cărţile de identitate ale armelor; b) administrează evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, operând menţiunile corespunzătoare în cărţile de identitate ale armelor; c) administrează evidenţa deţinătorilor legali de arme şi muniţii, persoane fizice şi juridice române şi străine; d) administrează evidenţa armelor şi muniţiilor deţinute de persoanele fizice şi juridice române şi străine; e) administrează evidenţa armurierilor care desfăşoară operaţiuni cu arme şi muniţii; f) administrează evidenţa documentelor de deţinere şi, după caz, de port şi folosire a armelor şi muniţiilor pentru persoanele fizice şi juridice române şi străine; g) administrează evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor aflate în circulaţie; h) cooperează cu structurile operative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor prin schimb de date şi informaţii referitoare la circulaţia armelor şi muniţiilor, precum şi la furtul sau dispariţia acestor materiale; i) cooperează cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul armelor şi muniţiilor, pe linia schimbului de date care să asigure monitorizarea circulaţiei acestor materiale supuse autorizării; j) cooperează, în baza acordurilor internaţionale la care România este parte, cu instituţiile similare din străinătate; k) cooperează cu reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru monitorizarea operaţiunilor cu arme şi muniţii; l) la cerere, pune la dispoziţie datele şi informaţiile necesare structurilor operative de poliţie în vederea identificării deţinătorilor ilegali şi recuperării armamentului şi muniţiei furate/pierdute; m) administrează evidenţa armelor furate, pierdute sau descoperite, în cooperare cu Direcţia de investigaţii criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române; n) cooperează şi realizează schimb de date şi informaţii cu instituţiile similare din spaţiul Uniunii Europene cu privire la circulaţia armelor şi muniţiilor, prin acordarea de sprijin Biroului SIRENE pentru consultarea şi, după caz, prin efectuarea actualizării datelor gestionate privind evidenţa armelor şi muniţiilor urmărite general pe teritoriul României şi internaţional.  +  Capitolul III Forme de organizare şi evidenţe  +  Articolul 4Prin Registrul Naţional al Armelor Inspectoratul General al Poliţiei Române asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 295/2004, în părţile ce îi revin.  +  Articolul 5Registrul Naţional al Armelor conţine şi prelucrează în sistem informatic date cu privire la următoarele categorii de evidenţe: a) evidenţa armelor letale (anexa A); b) evidenţa armelor neletale (anexa B); c) evidenţa deţinătorilor legali de arme, muniţii şi a datelor privind documentele de autorizare, deţinere, folosire şi transfer (anexa C); d) evidenţa armurierilor şi a datelor privind documentele de autorizare, deţinere, folosire şi transfer (anexa D); e) evidenţa poligoanelor de tragere (anexa E); f) evidenţa armelor şi muniţiei furate, pierdute sau găsite (anexa F); g) evidenţa armelor şi muniţiei urmărite general pe teritoriul României şi internaţional (anexa G);  +  Articolul 6 (1) Registrul Naţional al Armelor cuprinde evidenţele centralizate la nivel naţional cu datele implementate de structura centrală din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi de structurile teritoriale de arme, explozivi, substanţe toxice din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. (2) Operarea în baza de date se face imediat după avizul dat de şeful nemijlocit al operatorului şi în baza aprobării conducerii structurilor arme, explozivi, substanţe toxice.  +  Articolul 7 (1) În cadrul structurii arme, explozivi, substanţe toxice din Inspectoratul General al Poliţiei Române se constituie Registrul Naţional al Armelor, care administrează la nivel naţional activitatea informatică de implementare şi exploatare în interes operativ a datelor prevăzute în categoriile de evidenţe prevăzute la art. 5. (2) La inspectoratele judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, se constituie staţii locale de lucru ale Registrului Naţional al Armelor, care administrează la nivel teritorial activitatea informatică de implementare şi exploatare în interes operativ a datelor din categoriile de evidenţe prevăzute la art. 5. (3) Registrul Naţional al Armelor este deservit de poliţişti, cunoscători ai limbii engleze, specializaţi în domeniul de activitate "Arme şi muniţii", precum şi în exploatarea sistemului informatic.  +  Capitolul IV Accesul informatizat la Registrul Naţional al Armelor  +  Secţiunea I Accesul pe plan intern  +  Articolul 8 (1) Dispeceratul şi structurile operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pot consulta Registrul Naţional al Armelor în interes operativ, pe niveluri de securitate. (2) Structurile operative din Inspectoratul General al Poliţiei Române care au acces la datele înscrise în Registrul Naţional al Armelor, conform prevederilor alin. (1), sunt: a) Direcţia de investigaţii criminale; b) Direcţia generală de combatere a crimei organizate şi antidrog; c) Institutul de Criminalistică; d) Direcţia de supravegheri operative şi investigaţii; e) Direcţia poliţiei transporturi; f) Direcţia poliţiei de ordine publică; g) Centrul de comunicaţii şi informatică.  +  Articolul 9 (1) Poliţia de Frontieră Română are acces informatizat, în regim de consultare, la datele din Registrul Naţional al Armelor. (2) Interogarea Registrului Naţional al Armelor din locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea structuri ale poliţiei de frontieră este permisă pe niveluri de acces stabilite prin dispoziţie comună a inspectorului general al Poliţiei Române şi inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, cu asigurarea condiţiilor de securitate a datelor, potrivit legii.  +  Articolul 10 (1) Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor poate să consulte, în interes operativ, Registrul Naţional al Armelor. (2) Nivelul de acces se stabileşte prin dispoziţie comună a inspectorului general al Poliţiei Române şi a directorului general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă.  +  Secţiunea a II-a Accesul pe plan extern  +  Articolul 11 (1) Structura care administrează Registrul Naţional al Armelor se conectează prin intermediul componentei naţionale a Sistemului Informatic Schengen (N.SIS) şi prin Biroul SIRENE cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene, pentru schimbul reciproc de date şi informaţii privind circulaţia armelor şi muniţiilor din România în spaţiul Uniunii Europene şi invers. (2) Accesul structurilor similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru consultarea Registrului Naţional al Armelor se face prin structurile de cooperare menţionate la alin. (1), pe niveluri de acces şi securitate stabilite, potrivit legii.  +  Capitolul V Cooperarea în sistemul informatic al Registrului Naţional al Armelor cu alte instituţii cărora le revin competenţe în domeniu  +  Articolul 12 (1) Sistemul informatic de evidenţe al Registrului Naţional al Armelor se conectează la sistemul informatic al Autorităţii Naţionale de Omologare a Armelor şi Muniţiilor, în vederea schimbului operativ de date privind omologarea armelor şi muniţiilor, eliberarea certificatelor de omologare şi a certificatelor de inspecţie tehnică a armelor. (2) Accesul la datele din Registrul Naţional al Armelor, respectiv la cele din banca de date aparţinând Autorităţii Naţionale de Omologare a Armelor şi Muniţiilor, se stabileşte prin dispoziţie comună a inspectorului general al Poliţiei Române şi a şefului autorităţii.  +  Articolul 13Prin protocoale de colaborare se stabilesc regulile şi procedurile prin care se realizează schimbul de date între structura de poliţie din Inspectoratul General al Poliţiei Române care administrează Registrul Naţional al Armelor şi următoarele autorităţi: a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru schimbul cu reprezentanţele şi misiunile diplomatice şi consulare ale României; b) Autoritatea Naţională a Vămilor, pentru schimbul cu birourile vamale; c) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor (ANCEX); d) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; e) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; f) Ministerul Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 14Programul pentru aplicarea prevederilor art. 13 se realizează de Direcţia comunicaţii şi informatică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Centrul de comunicaţii şi informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Articolul 15 (1) Cerinţele pentru implementarea şi exploatarea sistemului informatic, inclusiv cele pentru acces la baza de date, se formulează de către Direcţia comunicaţii şi informatică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Centrul de comunicaţii şi informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 295/2004. (2) Identificarea resurselor de finanţare pentru realizarea sistemului informatic se face de către structurile menţionate la alin. (1), cu consultarea unităţilor interesate din Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Capitolul VI Alte evidenţe conexe  +  Articolul 16 (1) La nivelul Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie Sistemul de evidenţă a tuburilor şi proiectilelor trase experimental cu armele procurate de deţinătorii legali de arme letale. (2) Metodologia de funcţionare şi utilizare a sistemului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române.  +  Articolul 17Modalitatea de dotare cu arme letale scurte (pistol, revolver) a persoanelor incluse în programul de protecţia martorilor, conform dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, elaborat de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor.  +  Capitolul VII Modalităţi de realizare a securizării sistemului informatic privind registrul naţional al armelor  +  Articolul 18Accesul la banca de date a Registrului Naţional al Armelor este permis pe niveluri de securitate stabilite conform legii.  +  Articolul 19 (1) Poliţiştii care au acces la Registrul Naţional al Armelor pentru implementarea datelor sau pentru consultare sunt desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române pentru structura centrală de arme, explozivi, substanţe toxice, respectiv prin dispoziţie a inspectorului-şef/directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru structurile teritoriale de profil de la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti. (2) Datele obţinute în urma interogării sistemului vor fi utilizate în sensul şi în limitele stabilite prin aprobarea acordată de conducerea structurilor de arme, explozivi, substanţe toxice. (3) Implementarea datelor în evidenţele Registrului Naţional al Armelor se realizează numai de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).  +  Articolul 20 (1) Pentru prevenirea pierderilor accidentale ale datelor stocate în Registrul Naţional al Armelor se constituie Arhiva electronică a Registrului Naţional al Armelor, care este administrată de Centrul de comunicaţii şi informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) Arhiva electronică se reactualizează trimestrial de către Centrul de comunicaţii şi informatică, pe baza datelor puse la dispoziţie de persoanele desemnate din cadrul structurii Arme, explozivi şi substanţe toxice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Articolul 21Direcţia management logistic şi Direcţia logistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pot obţine date şi informaţii de interes logistic din banca de date a Registrului Naţional al Armelor pe bază de cerere scrisă adresată structurii care o administrează.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 22Evidenţele privind armele şi muniţiile letale şi neletale prevăzute în prezentul ordin constituie informaţii secrete de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004.  +  Articolul 23Actualizarea şi păstrarea datelor din evidenţele Registrului Naţional al Armelor au caracter permanent.  +  Articolul 24 (1) Logistica necesară organizării şi funcţionării Registrului Naţional al Armelor se asigură prin grija Direcţiei management logistic şi Direcţiei comunicaţii şi informatică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Sumele aferente acestei operaţiuni se alocă din fondurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din fonduri externe.  +  Articolul 25 (1) Anexele A-G fac parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăBucureşti, 19 octombrie 2004.Nr. 389.  +  Anexa A Evidenţa armelor letalecuprinde:    I. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A ARMEI
                     
    a) Categoria din care face parte arma (conform anexei la Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor)
      - B
      - C
      - D
    b) Felul armei - lungi (puşti)
      - scurte - pistoale
      - revolvere
    c) Sistem de funcţionare - semi-automat
      - foc cu foc (repetiţie)
    d) Elemente de identificare - marcă
      - serie
      - calibru
      - ţara producătoare
      - ţara de provenienţă
      - marcajul - indicativul de ţară
      - indicativul producătorului
      - anul de fabricaţie
      - numărul de ordine
      - indicativul corespunzător categoriei (B, C, D)
    e) Clasificarea după felul muniţiei folosite - glonţ
      - alică
      - mixtă
    f) Clasificarea după numărul de ţevi - una ţeavă
      - două ţevi
      - trei ţevi (drilling)
      - mai mult de trei ţevi
    g) Clasificarea după poziţia ţevilor - clasice
      - suprapuse (BOK, juxtapuse)
    h) Ţevi de rezervă - marcă
      - serie
      - calibru
      - marcaj
    i) Destinaţia armei - apărare şi pază
      - vânătoare
      - tir sportiv
      - colecţie
      - utilitară
      II. DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC ARMA
         
    a) CARTEA DE IDENTITATE A ARMEI (document eliberat de structura competentă din Inspectoratul Genera l al Poliţiei Române)
      - seria şi numărul cărţii de identitate a armei
      - data eliberării cărţii de identitate a armei
      - data radierii armei din evidenţa armelor letale
      - motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
      - autoritatea emitentă
      - deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul/reşedinţa
      - act de identitate (tip, serie şi număr)
      - data înstrăinării armei
      - date privind omologarea armei
      - seria şi numărului certificatului de omologare
      - data eliberării certificatului de omologare
      - autoritatea emitentă a certificatului de omologare
    b) Certificatul de omologare al armei
      - seria şi numărului certificatului de omologare
      - data eliberării certificatului de omologare
      - autoritatea emitentă a certificatului de omologare
      - arma omologată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
    c) Certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
      - seria şi numărului certificatului de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
      - data efectuării ultimei inspecţii tehnice periodice
      - autoritatea care a efectuat inspecţia tehnică periodică
      - arma inspectată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
      III). DATE PRIVIND DOCUMENTE DE DEŢINERE ŞI DUPĂ CAZ DE PORT ŞI FOLOSIRE          A ARMEI LA:
           
    1.PERSOANE FIZICE
      a) permis de deţinere a armei
      - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
      - datele de identificare ale deţinătorului
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul/reşedinţa
      - data eliberării documentului
      - serie şi nr. documentului
      - nr. şi seria autorizaţiei
      - vizat (anul)
      - armele înscrise (conform clasificării armelor)
      - muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
      b) permis de port şi folosire a armei
      - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
      - datele de identificare ale deţinătorului
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul/reşedinţa
      - data eliberării documentului
      - serie şi nr. documentului
      - vizat (anul)
      - armele înscrise (conform clasificării armelor)
      - muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
      c) autorizaţie de transfer
      - numele
      - prenumele
      - adresa
      - CNP
      - nr. şi seria permisului de deţinere
      - data emiterii autorizaţiei
      - numărul şi seria autorizaţiei
      - autoritatea emitentă
      - termen de valabilitate a autorizaţiei
      - locul de unde se face transferul armelor
      - locul unde se face transferul armelor
      - motivul transferului
      - armele transferate (caracteristici de identificare)
      - muniţia transferată (calibrul)
      d) paşaportul european pentru arme de foc
      - autoritatea emitentă
      - seria - nr.
      - numele prenumele deţinătorului
      - codul numeric personal
      - date despre identificare armei (armelor) înscrise
      - cantitatea de muniţie şi calibrul
      - menţiuni ale autorităţilor române
      - menţiuni ale statelor membre
    2.PERSOANE JURIDICE
      a) autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii pentru persoanele juridice
      - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
      - seria, nr.
      - data emiterii
      - scopul emiterii
      - denumirea persoanei juridice autorizate
      - armele deţinute (date de identificare a armei)
      - locul de depozitare ale armelor
      - anul vizei
      b) autorizaţie de transfer
      - denumirea persoanei juridice
      - adresă
      - nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
      - data emiterii autorizaţiei
      - numărul şi seria autorizaţiei
      - autoritatea emitentă
      - termen de valabilitate a autorizaţiei
      - locul de unde se face transferul armelor
      - locul unde se face transferul armelor
      - motivul transferului
      - armele transferate (caracteristici de identificare)
      - muniţia transferată (calibrul)
      - numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
      - adresă
      - CNP
      c) permis de transfer al armelor (la persoanele juridice)
      - autoritatea emitentă a documentului
      - seria şi nr. permisului de transfer
      - data eliberării
      - datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
      - numele şi adresa
      - ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
      - datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
      - numele şi adresa
      - ţara de unde urmează a fi transferate armele
      - numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
      - mijloacele de transfer
      - data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
      - termen de valabilitate al permisului
      d) autorizaţie de transfer fără acord prealabil (la persoanele juridice)
      - autoritatea emitentă a documentului
      - seria şi nr. autorizaţiei
      - data eliberării
      - datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului)
      - denumirea
      - sediul social (adresa)
      - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
      - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
      - codul fiscal
      - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
      - tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
      - statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
      - perioada de valabilitate a autorizaţiei
      e) aviz de import arme şi muniţii
      - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
      - autoritatea emitentă
      - denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
      - adresa
      - telefon/fax
      - codul unic de a înregistrare a armurierului
      - numărul licenţei
      - data înregistrării
      - emitent
      - număr de înregistrare al avizului
      - autoritatea care a dat avizul
      - denumirea comercială a mărfii
      - cantitatea de arme şi calibrul
      - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
      - cantitatea de muniţie şi calibrul
      - ţara de unde provine produsul
      - numele furnizorului
      - adresa furnizorului
      - telefon/fax
      - locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
      - denumire
      - adresă
      f) aviz de export arme şi muniţii
      - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
      - autoritatea emitentă
      - denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
      - adresa
      - telefon/fax
      - codul unic de înregistrare a armurierului
      - numărul licenţei
      - data înregistrării
      - emitent
      - număr de înregistrare al avizului
      - autoritatea care a dat avizul
      - denumirea comercială a mărfii
      - cantitatea de arme şi calibrul
      - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
      - cantitatea de muniţie şi calibrul
      - ţara de destinaţie a produsului
      - numele beneficiarului
      - adresa beneficiarului
      - telefon/fax
      IV. DATE DE IDENTIFICARE A DEŢINĂTORULUI ARMEI LETALE
         
    1.PERSOANE FIZICE
      - nume
    - prenume
    - cod numeric personal
    - naţionalitate
    - cetăţenie
    - domiciliul (reşedinţă)
    - act de identitate (tip, serie şi număr)
    - telefon (fix/mobil)
    - ocupaţia
    - locul de muncă
    - calitatea care i-a conferit dreptul de a deţine arma respectivă (vânător, colecţionar, sportiv cat. I, antrenor, funcţiile ce implică exerciţiul autorităţii publice etc.)
    - seria şi numărul autorizaţiei
    - seria şi numărul permisului de deţinere şi, după caz, de port şi folosire a armei
    - arme deţinute (date de identificare a armei)
    - muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
    - seria şi numărul paşaportului european pentru arme de foc
    2.PERSOANE JURIDICE
      - denumirea
    - sediul social (adresa)
    - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
    - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
    - codul fiscal
    - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
    - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
      - nume
    - prenume
    - cod numeric personal
    - domiciliul (reşedinţă)
    - telefon (fix/mobil)
      - arme deţinute (date de identificare a armei)
    - muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
    - autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii letale pentru persoanele juridice
    - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme de foc şi muniţii letale de către persoanele juridice
    - permis de transfer al armelor
    - autorizaţie de transfer fără acord prealabil
    - licenţă de import arme şi muniţii
    - licenţă de export arme şi muniţii
   +  Anexa B Evidenţa armelor neletalecuprinde    I DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A ARMEI
       
    a)CATEGORIA ARMEI (conform anexei la legea privind regimul armelor şi muniţiilor)
      - arme cu scop industrial, precum şi muniţia corespunzătoare
      - arme scurte (pistol sau revolver) - confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare şi proiectile din cauciuc, precum şi muniţia corespunzătoare
      - arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului admisă în Uniunea Europeană, precum şi muniţia corespunzătoare
      - dispozitive de asomare, precum şi muniţia corespunzătoare arme cu tranchilizante, precum şi muniţia corespunzătoare
      - harpoane destinate pescuitului, precum şi muniţia corespunzătoare
      - arbalete, şi arcurile destinate tirului sportiv, precum şi muniţia corespunzătoare
      - pistoale de alarmă şi semnalizare, precum şi muniţia corespunzătoare
      - pistoale de start folosite în competiţiile sportive, precum şi muniţia corespunzătoare
      - arme de panoplie, precum şi muniţia corespunzătoare
      - arme de recuzită, precum şi muniţia corespunzătoare
      - arme vechi, precum şi muniţia corespunzătoare
    b)FELUL ARMEI - lungi (puşti)
      - scurte - pistoale
      - revolvere
      - altele
    c)ELEMENTE DE IDENTIFICARE - marcă
      - serie
      - calibru
      - ţara producătoare
      - ţara de provenienţă
      - marcajul - indicativul de ţară
      - indicativul producătorului
      - anul de fabricaţie
      - numărul de ordine
    d)DESTINAŢIA ARMEI - autoapărare
      - tir sportiv
      - colecţie
      - utilitară
      - agrement
      II. DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC ARMA
         
    a)CARTEA DE IDENTITATE A ARMEI
      - seria şi numărul cărţii de identitate a armei
      - data eliberării cărţii de identitate a armei
      - data radierii armei din evidenţa armelor letale
      - motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
      - autoritatea emitentă
      - deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul/reşedinţa
      - act de identitate (tip, serie şi număr)
      - data înstrăinării armei
      - date privind omologarea armei
      - seria şi numărului certificatului de omologare
      - data eliberării certificatului de omologare
      - autoritatea emitentă a certificatului de omologare
    b)Certificatul de omologare al armei
      - seria şi numărului certificatului de omologare
      - data eliberării certificatului de omologare
      - autoritatea emitentă a certificatului de omologare
      - arma omologată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
    c)Certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
      - seria şi numărului certificatului de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
      - data efectuării ultimei inspecţii tehnice periodice
      - autoritatea care a efectuat inspecţia tehnică periodică
      - arma inspectată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
      III. DOCUMENTE DE DEŢINERE, PORT ŞI FOLOSIRE A ARMEI NELETALE DE CĂTRE:
         
    1.PERSOANE FIZICE
      - certificat de deţinător a armei neletale
      - serie şi număr
      - autoritate emitentă
      - data emiterii
      - datele de identificare a deţinătorului armei (armelor) neletale
      - datele de identificare a armelor neletale deţinute
    2.PERSOANE JURIDICE
      - certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoanele juridice
      - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
      - seria, nr.
      - data emiterii
      - scopul emiterii
      - denumirea persoanei juridice autorizate
      - armele deţinute (date de identificare a armei)
      - locul de depozitare ale armelor
      - anul vize
      IV. DATE DE IDENTIFICARE A DEŢINĂTORULUI ARMEI NELETALE
         
    1.PERSOANE FIZICE
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - naţionalitate
      - cetăţenie
      - domiciliul (reşedinţă)
      - act de identitate (tip, serie şi număr)
      - telefon (fix/mobil)
      - ocupaţia
      - locul de muncă
      - calitatea care i-a conferit dreptul de a deţine arma respectivă
      - seria şi numărul certificatului de deţinător a armei neletale
      - arme deţinute (date de identificare a armei)
      - muniţie deţinută (cantitatea prevăzută, calibrul, tipul)
    2.PERSOANE JURIDICE
      - denumirea
      - sediul social
      - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiunile cu arme şi muniţii
      - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
      - codul fiscal
      - telefon (fix/mobil)
      - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
      - nume şi prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul (reşedinţă)
      - telefon (fix/mobil)
      - arme deţinute (date de identificare a armei)
      - certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoanele juridice
      - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoanele juridice
      - aviz de import arme şi muniţii
      - aviz de export arme şi muniţii
   +  Anexa C Evidenţa deţinătorilor legali de arme, muniţii şi a datelorprivind documentele de autorizare, deţinere, folosire şi transfercuprinde:    I. PERSOANE FIZICE AUTORIZATE PENTRU ARME LETALE
             
    a.Date de identificare
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - naţionalitate
      - cetăţenie
      - domiciliul (reşedinţă)
      - act de identitate (tip, serie şi număr)
      - telefon (fix/mobil)
      - ocupaţia
      - locul de muncă
      - calitatea care i-a conferit dreptul de a deţine arma respectivă (vânător, colecţionar, sportiv cat. I, antrenor, funcţiile ce implică exerciţiul autorităţii publice etc.)
    b.Date despre documentele de deţinere port şi folosirea armei letale
      - permis de deţinere
      - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
      - datele de identificare ale deţinătorului
        - nume
        - prenume
        - cod numeric personal
        - domiciliul/reşedinţa
      - data eliberării documentului
      - serie şi nr. documentului
      - numărul şi seria autorizaţiei
      - vizat (anul)
      - armele înscrise (conform clasificării armelor)
      - muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
      - data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
        - seria şi nr. documentului nou eliberat
      - permis de port şi folosire
      - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
      - datele de identificare ale deţinătorului
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul/reşedinţa
      - data eliberării documentului
      - serie şi nr. documentului
      - vizat (anul)
      - armele înscrise (conform clasificării armelor)
      - muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
      - data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
      - seria şi nr. documentului nou eliberat
      - autorizaţie de transfer
      - numele
      - prenumele
      - adresa
      - CNP
      - nr. şi seria permisului de deţinere
      - data emiterii autorizaţiei
      - numărul şi seria autorizaţiei
      - autoritatea emitentă
      - termen de valabilitate a autorizaţiei
      - locul de unde se face transferul armelor
      - locul unde se face transferul armelor
      - motivul transferului
      - armele transferate (caracteristici de identificare)
      - muniţia transferată (calibrul)
      - data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
      - seria şi nr. documentului nou eliberat
      - paşaportul european pentru arme de foc
      - autoritatea emitentă
      - seria - nr.
      - numele prenumele deţinătorului
      - codul numeric personal
      - date despre identificare armei (armelor) înscrise
      - cantitatea de muniţie şi calibrul
      - menţiuni ale autorităţilor române
      - menţiuni ale statelor membre
      - data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
      - seria şi nr. documentului nou eliberat
      - cartea de identitate a armei
      - seria şi numărul cărţii de identitate a armei
      - caracteristici generale şi elemente de identificare a armei (pct. I din anexa A)
      - data eliberării cărţii de identitate a armei
      - data radierii armei din evidenţa armelor letale
      - motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
      - autoritatea emitentă
      - deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul/reşedinţa
      - act de identitate (tip, serie şi număr)
      - data înstrăinării armei
      - date privind omologarea armei
        - seria şi numărului certificatului de omologare
        - data eliberării certificatului de omologare
        - autoritatea emitentă a certificatului de omologare
        - data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
        - seria şi nr. documentului nou eliberat
      - certificatul de omologare a armei
        - seria şi numărului certificatului de omologare
        - data eliberării certificatului de omologare
        - autoritatea emitentă a certificatului de omologare
        - arma omologată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
        - data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
        - seria şi nr. documentului nou eliberat
      - certificatul de inspecţie tehnică periodică
      - seria şi numărului certificatului de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
      - data efectuării ultimei inspecţii tehnice periodice
      - autoritatea care a efectuat inspecţia tehnică periodică
      - arma inspectată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
      - data schimbării documentului din alte motive în afara furtului sau pierderii
      - seria şi nr. documentului nou eliberat
    c.Măsuri de anulare şi suspendare a autorizării la peroanele fizice
      - suspendarea autorizării
      - data suspendării
      - motivul suspendării
      - temeiul legal
      - autoritatea care a dispus măsura
      - perioada suspendării
      - data revenirii asupra măsurii
      - altă măsură dispusă
      - data
      - cine a dispus
      - motivul şi temeiul legal al dispoziţiei
      - unde sunt depozitate armele pe timpul măsurii de suspendare
      - anularea autorizării
      - data anulării
      - motivul anulării
      - temeiul legal
      - autoritatea care a dispus măsura
      - altă măsură dispusă
      - data
      - autoritatea care a dispus
      - motivul şi temeiul legal al dispoziţiei
      - unde au fost depuse armele ca urmare a măsurii de anulare
      II. PERSOANE FIZICE DEŢINĂTOARE DE ARME NELETALE
           
    a)Date de identificare
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - naţionalitate
      - cetăţenie
      - domiciliul (reşedinţă)
      - act de identitate (tip, serie şi număr)
      - telefon (fix/mobil)
      - ocupaţia
      - locul de muncă
      - calitatea care i-a conferit dreptul de a deţine arma respectivă (vânător, colecţionar, sportiv ●●. I, antrenor, funcţiile ce implică exerciţiul autorităţii publice etc.)
    b)Date privind documentele de deţinere, port şi folosirea armei neletale
      - certificat de deţinător a armei neletale
      - serie şi număr
      - autoritate emitentă
      - data emiterii
      - datele de identificare a deţinătorului armei (armelor) neletale
      - datele de identificare a armelor neletale deţinute
      - cartea de identitate a armei
      - seria şi numărul cărţii de identitate a armei
      - data eliberării cărţii de identitate a armei
      - data radierii armei din evidenţa armelor letale
      - motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
      - autoritatea emitentă
      - deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul/reşedinţa
      - act de identitate (tip, serie şi număr)
      - data înstrăinării armei
      - date privind omologarea armei
      - seria şi numărului certificatului de omologare
      - data eliberării certificatului de omologare
      - autoritatea emitentă a certificatului de omologare
      - certificatul de omologare a armei
      - seria şi numărului certificatului de omologare
      - data eliberării certificatului de omologare
      - autoritatea emitentă a certificatului de omologare
      - arma omologată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
      - certificatul de inspecţie tehnică periodică
      - seria şi numărului certificatului de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
      - data efectuării ultimei inspecţii tehnice periodice
      - autoritatea care a efectuat inspecţia tehnică periodică
      - arma inspectată (categoria, marca, seria, calibru, marcaj)
      III. PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE PENTRU A DEŢINE ŞI FOLOSI ARME LETALE
             
    a)Date de identificare
      - denumirea
      - sediul social (adresa)
      - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
      - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
      - codul fiscal
      - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
      - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul (reşedinţă)
      - telefon (fix/mobil)
      - arme deţinute (date de identificare a armei)
      - muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
    b)Date despre documentele de deţinere şi folosire a armelor letale la persoanele juridice
      - autorizaţie pentru deţinere
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - scopul emiterii
        - denumirea persoanei juridice autorizate
        - armele deţinute (date de identificare a armei)
        - locul de depozitare ale armelor
        - anul vizei
      - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme de foc şi muniţii letale de către persoanele juridice
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - temeiul legal
        - pe cine priveşte
          - denumirea persoanei juridice
          - adresa
        - denumirea operaţiunii
        - scopul operaţiunii
        - numărul de arme ce fac obiectul operaţiunii
        - cantitatea de muniţie (calibrul ce face obiectul operaţiunii)
    c)date despre documentele de transfer a armelor letale
        - denumirea persoanei juridice
        - adresă
        - nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
        - data emiterii autorizaţiei
        - numărul şi seria autorizaţiei
        - autoritatea emitentă
        - termen de valabilitate a autorizaţiei
        - locul de unde se face transferul armelor
        - locul unde se face transferul armelor
        - motivul transferului
        - armele transferate (caracteristici de identificare)
        - muniţia transferată (calibrul)
        - numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
        - adresă
        - CNP
      - permis de transfer al armelor
        - autoritatea emitentă a documentului
        - seria şi nr. permisului de transfer
        - data eliberării
        - datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
          - numele şi adresa
          - ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
        - datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
          - numele şi adresa
          - ţara de unde urmează a fi transferate armele
        - numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
        - mijloacele de transfer
        - data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
        - termen de valabilitate al permisului
      - autorizaţie de transfer fără acord prealabil
        - autoritatea emitentă a documentului
        - seria şi nr. autorizaţiei
        - data eliberării
        - datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului)
          - denumirea
          - sediul social (adresa)
          - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
        - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
        - codul fiscal
        - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
        - tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
        - statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
        - perioada de valabilitate a autorizaţiei
      - aviz de import arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic de înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
        - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de unde provine produsul
        - numele furnizorului
        - adresa furnizorului
        - telefon/fax
        - locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
          - denumire
          - adresă
      - aviz de export arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic a înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
          - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de destinaţie a produsului
        - numele beneficiarului
        - adresa beneficiarului
        - telefon/fax
    d)Măsuri de anulare şi suspendare a autorizării la persoanele juridice
      - suspendarea autorizării
        - data suspendării
        - motivul suspendării
        - temeiul legal
        - autoritatea care a dispus măsura
        - perioada suspendării
        - data revenirii asupra măsurii
        - altă măsură dispusă
          - data
          - cine a dispus
          - motivul şi temeiul legal al dispoziţiei
        - unde sunt depozitate armele pe timpul măsurii de suspendare
      - anularea autorizării
        - data anulării
        - motivul anulării
        - temeiul legal
        - autoritatea care a dispus măsura
        - altă măsură dispusă
          - data
          - autoritatea care a dispus
          - motivul şi temeiul legal al dispoziţiei
        - unde au fost depuse armele ca urmare a măsurii de anulare
      IV. PERSOANE JURIDICE DEŢINĂTOARE DE ARME NELETALE
           
    a)Date de identificare
      - denumirea
      - sediul social (adresa)
      - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
      - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
      - codul fiscal
      - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
      - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
        - nume
        - prenume
        - cod numeric personal
        - domiciliul (reşedinţă)
        - telefon (fix/mobil)
        - arme deţinute (date de identificare a armei)
      - muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
    b)Date despre documentele de deţinere şi folosire a armelor neletale la persoanele juridice
      - certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoanele juridice
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - scopul emiterii
        - denumirea persoanei juridice autorizate
        - armele deţinute (date de identificare a armei)
        - locul de depozitare ale armelor
        - anul vizei
      - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoanele juridice
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - temeiul legal
        - pe cine priveşte
          - denumirea persoanei juridice
          - adresa
        - denumirea operaţiunii
    c)date despre documentele de transfer a armelor letale
      - permis de transfer al armelor
        - autoritatea emitentă a documentului
        - seria şi nr. permisului de transfer
        - data eliberării
        - datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
          - numele şi adresa
          - ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
        - datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
          - numele şi adresa
          - ţara de unde urmează a fi transferate armele
        - numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
        - mijloacele de transfer
        - data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
        - termen de valabilitate al permisului
      - aviz de import arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic de înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
        - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de unde provine produsul
        - numele furnizorului
        - adresa furnizorului
        - telefon/fax
        - locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
        - denumire
        - adresă
      - aviz de export arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic de înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
          - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de destinaţie a produsului
        - numele beneficiarului
        - adresa beneficiarului
        - telefon/fax
      V. SITUAŢIA PRIVIND FURTUL SAU PIERDEREA DOCUMENTELOR DE DEŢINERE, DUPĂ      CAZ DE PORT ŞI FOLOSIRE A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR
     
    a) Date despre eveniment
               
        - data
          - furtului
          - pierderii
        - locul
          - ţara
          - localitatea
          - judeţul
      - datele de identificare ale titularului documentului
        a. persoană juridică
          - denumirea (persoanei juridice)
          - adresa
          - cod fiscal
          - telefon
          - ţara
        b. persoană fizică
          - nume
          - prenume
          - cod numeric personal
          - domiciliul (reşedinţă)
          - telefon (fix/mobil)
          - ţara
      - autoritatea sesizată de furt sau dispariţia documentului
          - poliţia
          - reprezentanţa diplomatică sau consulară
          - altă instituţie
          - ţara unde se găseşte autoritatea sesizată
      - numărul de înregistrare şi data sesizării evenimentului
      - documentele ce fac obiectul furtului - dispariţiei:
        - permis de deţinere
          - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
          - datele de identificare ale deţinătorului
            - nume
            - prenume
            - cod numeric personal
            - domiciliul/reşedinţa
          - data eliberării documentului
          - serie şi nr. documentului
          - seria şi nr. autorizaţiei
          - vizat (anul)
          - armele înscrise (conform clasificării armelor)
          - muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
        - permis de port şi folosire
          - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
          - datele de identificare ale deţinătorului
            - nume
            - prenume
            - cod numeric personal
            - domiciliul/reşedinţa
          - data eliberării documentului
          - serie şi nr. documentului
          - vizat (anul)
          - armele înscrise (conform clasificării armelor)
          - muniţia înscrisă (cantitatea admisă, calibrul)
        - paşaportul european pentru arme de foc
          - autoritatea emitentă
          - seria - nr.
          - numele prenumele deţinătorului
          - codul numeric personal
          - date despre identificare armei (armelor) înscrise
          - cantitatea de muniţie şi calibrul
          - menţiuni ale autorităţilor române
          - menţiuni ale statelor membre
        - cartea de identitate a armei
          - seria şi numărul cărţii de identitate a armei
          - caracteristici generale şi elemente de identificare a armei (pct. I din anexa A)
          - data eliberării cărţii de identitate a armei
          - data radierii armei din evidenţa armelor letale
          - motivul radierii armei din evidenţa armelor letale
          - autoritatea emitentă
          - deţinător (pentru fiecare schimbare de persoană)
            - nume
            - prenume
            - cod numeric personal
            - domiciliul/reşedinţa
            - act de identitate (tip, serie şi număr)
            - data înstrăinării armei
          - date privind omologarea armei
            - seria şi numărului certificatului de omologare
            - data eliberării certificatului de omologare
          - autoritatea emitentă a certificatului de omologare
        - certificat de deţinător a armei neletale
          - serie şi număr
          - autoritate emitentă
          - data emiterii
          - datele de identificare a deţinătorului armei (armelor) neletale
          - datele de identificare a armelor neletale deţinute
        - autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii letale pentru persoanele juridice
          - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
          - seria, nr.
          - data emiterii
          - scopul emiterii
          - denumirea persoanei juridice autorizate
          - armele deţinute (date de identificare a armei)
          - locul de depozitare ale armelor
          - anul vizei
        - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoanele juridice
          - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
          - seria, nr.
          - data emiterii
          - temeiul legal
          - pe cine priveşte
            - denumirea persoanei juridice
            - adresa
          - denumirea operaţiunii
        - permis de transfer al armelor
          - autoritatea emitentă a documentului
          - seria şi nr. permisului de transfer
          - data eliberării
          - datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
            - numele şi adresa
            - ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
          - datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
            - numele şi adresa
            - ţara de unde urmează a fi transferate armele
          - numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
          - mijloacele de transfer
          - data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
          - termen de valabilitate al permisului
        - autorizaţie de transfer fără acord prealabil
          - autoritatea emitentă a documentului
          - seria şi nr. autorizaţiei
          - data eliberării
          - datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului)
            - denumirea
            - sediul social (adresa)
            - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte
            operaţiuni cu arme şi muniţii
          - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
          - codul fiscal
          - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
          - tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
          - statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
          - perioada de valabilitate a autorizaţiei
     
    b) Datele necesare în cazul găsirii documentelor
           
      - data găsirii
      - locul
        - localitatea
        - judeţul
        - ţara
      - cine le-a găsit
        - numele prenumele
        - adresa  
        - act de identitate
      - documentul găsit
        - denumirea
        - pe cine priveşte
      - radierea din evidenţă ca document furat sau pierdut
      - data radierii
   +  Anexa D Evidenţa armurierilor existenţi pe teritoriul României şi a datelor privind documentele de autorizare, deţinere, folosire şi transfer       cuprinde:    A. Operaţiuni de comerţ cu arme şi muniţii    1. Operaţiuni de comerţ cu arme şi muniţii letale
       
    a.Datele de identificare ale armurierului
         
      - denumirea
      - sediul social (adresa)
      - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
      - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
      - codul fiscal
      - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
      - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
        - nume
        - prenume
        - cod numeric personal
        - domiciliul (reşedinţă)
        - telefon (fix/mobil)
      - evidenţa armelor şi muniţiilor letale deţinute pentru operaţiuni de comerţ (date de identificare a fiecărei arme)
       
    b.Date privind documentele de autorizare şi efectuare de operaţiuni
         
      - autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii letale
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - scopul emiterii
        - denumirea persoanei juridice autorizate
        - armele deţinute (date de identificare a armei)
        - locul de depozitare ale armelor
        - anul vizei
      - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana
    juridică (armurier)
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - temeiul legal
        - pe cine priveşte
        - denumirea persoanei juridice
        - adresa
        - denumirea operaţiunii - (comerţ cu arme şi muniţii letale)
       
    c.Date despre documentele de transfer al armelor letale
           
      - autorizaţie de transfer
        - denumirea persoanei juridice
        - adresă
        - nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
        - data emiterii autorizaţiei
        - numărul şi seria autorizaţiei
        - autoritatea emitentă
        - termen de valabilitate a autorizaţiei
        - locul de unde se face transferul armelor
        - locul unde se face transferul armelor
        - motivul transferului
        - armele transferate (caracteristici de identificare)
        - muniţia transferată (calibrul)
        - numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
        - adresă
        - CNP
      - permis de transfer al armelor
        - autoritatea emitentă a documentului
        - seria şi nr. permisului de transfer
        - data eliberării
        - datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
          - numele şi adresa
          - ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
        - datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
          - numele şi adresa
          - ţara de unde urmează a fi transferate armele
        - numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
        - mijloacele de transfer
        - data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
        - termen de valabilitate al permisului
      - autorizaţie de transfer fără acord prealabil
          - autoritatea emitentă a documentului
          - seria şi nr. autorizaţiei
        - data eliberării
          - datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului) - denumirea
          - sediul social (adresa)
          - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
        - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
        - codul fiscal
        - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
        - tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
        - statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
        - perioada de valabilitate a autorizaţiei
      - aviz de import arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic de înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
          - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de unde provine produsul
        - numele furnizorului
        - adresa furnizorului
        - telefon/fax
        - locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
          - denumire
          - adresă
      - aviz de export arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic a înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
          - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de destinaţie a produsului
        - numele beneficiarului
        - adresa beneficiarului
        - telefon/fax
       
    d.Evidenţa comunicărilor lunare transmise la organul de poliţie competent privind lista
    persoanelor fizice şi juridice care au procurat sau după caz de la care au procurat arme şi
    muniţii neletale
       
      - numele armurierului (persoana juridică)
      - adresa
      - locul unde s-a făcut operaţiunea de comerţ (denumirea punctului şi adresa)
      - data operaţiunii de comerţ
      - numele vânzătorului
      - numele beneficiarului
      - nominalizarea armelor care au făcut obiectul operaţiunii de comerţ (categoria, marca, seria, calibrul, destinaţia)
      - cantitatea de muniţie şi calibrul acesteia, care a făcut obiectul operaţiunii de comerţ
      - seria şi numărul documentului prin care s-a efectuat operaţiunea de comerţ
      2. Operaţiuni de comerţ cu arme şi muniţii neletale
         
    a.Datele de identificare ale armurierului
      - denumirea
      - sediul social (adresa)
      - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
      - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
      - codul fiscal
      - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
      - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
        - nume
        - prenume
        - cod numeric personal
        - domiciliul (reşedinţă)
        - telefon (fix/mobil)
      - evidenţa armelor şi muniţiilor neletale deţinute pentru operaţiuni de comerţ (date de identificare a fiecărei arme)
           
    b.Date privind documentele de deţinere şi efectuarea de operaţiuni
      - certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoane juridice
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - scopul emiterii
        - denumirea persoanei juridice autorizate
        - armele deţinute (date de identificare a armei)
        - locul de depozitare ale armelor
        - anul vizei
      - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana juridică (armurier)
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - temeiul legal
        - pe cine priveşte
          - denumirea persoanei juridice
          - adresa
        - denumirea operaţiunii - (comerţ cu arme şi muniţii neletale)
           
    c.Date despre documentele de transfer al armelor letale
      - permis de transfer al armelor
        - autoritatea emitentă a documentului
        - seria şi nr. permisului de transfer
        - data eliberării
        - datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
          - numele şi adresa
          - ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
        - datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
          - numele şi adresa
          - ţara de unde urmează a fi transferate armele
        - numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
        - mijloacele de transfer
        - data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
        - termen de valabilitate al permisului
      - aviz de import arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic de înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
          - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de unde provine produsul
        - numele furnizorului
        - adresa furnizorului
        - telefon/fax
        - locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
          - denumire
          - adresă
      - aviz de export arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic de înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
          - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de destinaţie a produsului
        - numele beneficiarului
        - adresa beneficiarului
        - telefon/fax
           
    d .Evidenţa comunicărilor lunare transmise la organul de poliţie competent privind lista
    persoanelor fizice şi juridice care au procurat sau după caz de la care au procurat arme şi
    muniţii neletale
        - numele armurierului (persoana juridică care efectuează operaţiunea de comerţ) - adresa
        - locul unde s-a făcut operaţiunea de comerţ (denumirea punctului şi adresa)
        - data operaţiunii de comerţ
        - numele vânzătorului
        - numele beneficiarului
        - nominalizarea armelor care au făcut obiectul operaţiunii de comerţ (categoria, marca, seria, calibrul, destinaţia)
      - cantitatea de muniţie şi calibrul acesteia, care a făcut obiectul operaţiunii de comerţ
      - seria şi numărul documentului prin care s-a efectuat operaţiunea de comerţ
      B. Operaţiuni de reparare, verificare şi efectuarea inspecţiilor       tehnice periodice (în baza autorizării acordate de Autoritatea       Naţională de Omologare a Armelor şi Muniţiilor) precum şi       confecţionarea muniţiei pentru arme letale cu alice    1. Operaţiuni cu arme letale
         
    a.Datele de identificare ale armurierului
      - denumirea
      - sediul social (adresa)
      - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
      - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
      - codul fiscal
      - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
      - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
        - nume
        - prenume
        - cod numeric personal
        - domiciliul (reşedinţă)
        - telefon (fix/mobil)
      - evidenţa armelor şi muniţiilor letale deţinute pentru operaţiuni de comerţ (date de identificare a fiecărei arme)
       
    b.Date privind documentele de autorizare şi efectuarea de operaţiuni
           
      - autorizaţie de deţinere de arme şi muniţii letale
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - scopul emiterii
        - denumirea persoanei juridice autorizate
        - armele deţinute (date de identificare a armei)
        - locul de depozitare ale armelor
        - anul vizei
      - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana juridică (armurier)
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - temeiul legal
        - pe cine priveşte
          - denumirea persoanei juridice
          - adresa
        - denumirea operaţiunii - (comerţ cu arme şi muniţii letale)
      - autorizaţie de transfer
        - denumirea persoanei juridice
        - adresă
        - nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
        - data emiterii autorizaţiei
        - numărul şi seria autorizaţiei
        - autoritatea emitentă
        - termen de valabilitate a autorizaţiei
        - locul de unde se face transferul armelor
        - locul unde se face transferul armelor
        - motivul transferului
        - armele transferate (caracteristici de identificare)
        - muniţia transferată (calibrul)
        - numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
        - adresă
        - CNP
       
    c.Evidenţa comunicărilor lunare, transmise la organul de poliţie competent privind lista persoanelor fizice şi juridice care au solicitat operaţiuni de:
           
          - reparare;
          - verificare;
          - efectuarea inspecţiilor tehnice periodice;
          - confecţionarea muniţiei pentru arme letale cu alice pentru fiecare din operaţiunile menţionate vor fi prevăzute următoarele date:
        - numele armurierului (persoana juridică care efectuează operaţiunea de comerţ)
        - adresa
        - în ce constă operaţiunea (reparare, verificare, efectuarea inspecţiei tehnice periodice, confecţionarea de muniţie cu alică)
        - locul unde s-a făcut operaţiunea (denumirea punctului şi adresa)
        - data operaţiunii
        - numele prenumele, codul numeric personal şi calitatea în cadrul societăţii (care îi conferă dreptul de a efectua operaţiunea respectivă)
        - denumirea sau numele şi prenumele, adresa codul fiscal sau codul numeric personal al beneficiarului
        - nominalizarea armelor care au făcut obiectul operaţiunii (categoria, marca, seria, calibrul, destinaţia)
      - cantitatea de muniţie şi calibrul acesteia, care a făcut obiectul operaţiunii
      - seria şi numărul documentului prin care s-a efectuat operaţiunea
      2. Operaţiuni cu arme neletale
           
    a.Datele de identificare ale armurierului
      - denumirea
      - sediul social (adresa)
      - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
      - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
      - codul fiscal
      - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
      - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
        - nume
        - prenume
        - cod numeric personal
        - domiciliul (reşedinţă)
        - telefon (fix/mobil)
      - evidenţa armelor şi muniţiilor neletale primite pentru efectuarea de operaţiuni (date de identificare a fiecărei arme)
    b.Date privind documentele de deţinere şi efectuare de operaţiuni
      - Certificat de deţinător de arme şi muniţii neletale pentru persoanele juridice
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - scopul emiterii
        - denumirea persoanei juridice autorizate
        - armele deţinute (date de identificare a armei)
        - locul de depozitare ale armelor
        - anul vizei
      - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana juridică (armurier)
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - temeiul legal
        - pe cine priveşte
          - denumirea persoanei juridice
          - adresa
        - denumirea operaţiunii _____________
    c.Evidenţa comunicărilor lunare transmise la organul de poliţie competent privind lista
    persoane lor fizice şi juridice care au solicitat operaţiuni de:
        - reparare;
        - verificare;
        - efectuarea inspecţiilor tehnice periodice;
    pentru fiecare din operaţiunile menţionate vor fi prevăzute următoarele date:
      - numele armurierului (persoana juridică care efectuează operaţiunea de comerţ)
      - adresa
      - în ce constă operaţiunea (reparare, verificare, efectuarea inspecţiei tehnice periodice, confecţionarea de muniţie cu alică)
      - locul unde s-a făcut operaţiunea (denumirea punctului şi adresa)
      - data operaţiunii
      - numele prenumele, codul numeric personal şi calitatea în cadrul societăţii (care îi conferă dreptul de a efectua operaţiunea respectivă)
      - denumirea sau numele şi prenumele, adresa codul fiscal sau codul numeric personal al beneficiarului
      - nominalizarea armelor care au făcut obiectul operaţiunii (categoria, marca, seria, calibrul, destinaţia)
      - cantitatea de muniţie şi calibrul acesteia, care a făcut obiectul operaţiunii
      - seria şi numărul documentului prin care s-a efectuat operaţiunea
      C. Operaţiuni de transport de arme şi muniţii în ţară şi în străinătate       cu mijloace de transport proprii sau închiriate.
     
    a. Datele de identificare ale armurierului transportator
         
      - denumirea
      - sediul social (adresa)
      - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
      - codul fiscal
      - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
      - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal, precum şi ale persoanelor desemnate să efectueze transportul armelor şi muniţiilor
        - nume
        - prenume
        - cod numeric personal
        - domiciliul (reşedinţă)
        - telefon (fix/mobil)
      - documentul de evidenţă şi transport a armelor şi muniţiilor ce urmează a fi transportate/transferate (datele de identificare ale armelor şi muniţiei)
      - date de identificare ale beneficiarului
        - denumirea sau numele prenumele
        - adresa (ţara, localitatea, strada, nr.)
      - locul unde urmează a fi transportate/transferate armele şi muniţia
      - mijlocul de transport (marca şi număr de înmatriculare)
      - de cine este asigurată paza transportului
        - denumirea celui care asigură securitatea transportului
        - numărul contractului de prestări servicii
        - termenul de valabilitate
     
    b. Date privind documentele de deţinere, autorizare şi efectuarea de operaţiuni
         
      - autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoana juridică (armurier)
        - autoritatea emitentă şi nr. de înregistrare
        - seria, nr.
        - data emiterii
        - temeiul legal
        - pe cine priveşte
        - denumirea persoanei juridice
        - adresa
        - denumirea operaţiunii - (comerţ cu arme şi muniţii letale)
     
    c. Date despre documentele de transfer al armelor şi muniţiilor
           
      - autorizaţie de transfer
        - denumirea persoanei juridice
        - adresă
        - nr. şi seria autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii
        - data emiterii autorizaţiei
        - numărul şi seria autorizaţiei
        - autoritatea emitentă
        - termen de valabilitate a autorizaţiei
        - locul de unde se face transferul armelor
        - locul unde se face transferul armelor
        - motivul transferului
        - armele transferate (caracteristici de identificare)
        - muniţia transferată (calibrul)
        - numele şi prenumele persoanei care răspunde de arme pe timpul transferului
        - adresă
        - CNP
      - permis de transfer al armelor
        - autoritatea emitentă a documentului
        - seria şi nr. permisului de transfer
        - data eliberării
        - datele de identificare ale vânzătorului sau persoane care cedează armele
        - numele şi adresa
        - ţara de unde provin armele ce urmează a fi transferate
      - datele de identificare ale cumpărătorului, beneficiarului respectiv, ale proprietarului
        - numele şi adresa
        - ţara de unde urmează a fi transferate armele
        - numărul şi tipurile care fac obiectul operaţiunilor de transfer
        - mijloacele de transfer
        - data plecării şi data estimativă a sosirii armelor transferate
        - termen de valabilitate al permisului
      - autorizaţie de transfer fără acord prealabil
        - autoritatea emitentă a documentului
        - seria şi nr. autorizaţiei
        - data eliberării
        - datele de identificare ale persoanei juridice (armurierului)
        - denumirea
        - sediul social (adresa)
        - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
        - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
        - codul fiscal
        - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
        - tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer
        - statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului
        - perioada de valabilitate a autorizaţiei
      - aviz de import arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic a înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
        - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de unde provine produsul
        - numele furnizorului
        - adresa furnizorului
        - telefon/fax
        - locul de depozitare a armelor şi muniţiilor importate
        - denumire
        - adresă
      - aviz de export arme şi muniţii
        - seria şi numărul autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii
        - autoritatea emitentă
        - denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)
        - adresa
        - telefon/fax
        - codul unic de a înregistrare a armurierului
        - numărul licenţei
        - data înregistrării
        - emitent
        - număr de înregistrare al avizului
        - autoritatea care a dat avizul
        - denumirea comercială a mărfii
        - cantitatea de arme şi calibrul
        - date de identificare ale armelor (unde este cazul)
        - cantitatea de muniţie şi calibrul
        - ţara de destinaţie a produsului
        - numele beneficiarului
        - adresa beneficiarului
        - telefon/fax
     
    d. Evidenţa comunicărilor lunare transmise la organul de poliţie competent privind
    transportul de arme şi muniţii
           
      - numele armurierului (persoana juridică care efectuează operaţiunea de transport)
      - adresa
      - data când urmează să se efectueze transportul
      - mijlocul de transport (marca şi numărul de înmatriculare)
      - numărul şi seria documentului în baza căruia urmează se efectueze transportul
      - destinaţia transportului ____________ inclusiv denumirea ţării
      - datele beneficiarului
        - denumirea sau numele prenumele
        - adresa (ţara, localitatea, strada, nr.)
        - de cine este asigurată paza transportului
        - denumirea celui care asigură securitatea transportului
        - numărul contractului de prestări servicii
        - termenul de valabilitate
      - cantitatea de arme şi muniţie care urmează a fi transportate
      - traseul pe care se va deplasa transportul de arme şi muniţii
   +  Anexa E Evidenţa poligoanelor de tragerecuprinde    A. Pentru arme letale    1. Poligon de tragere pentru pregătirea personalului propriu       (societăţile de pază)    2. Poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor       (armurieri autorizaţi să producă şi să repare arme)    3. poligoane de tragere pentru antrenament şi agrement (persoane       juridice autorizate să organizeze activităţi de tragere şi       divertisment)    B. Pentru arme neletale    1. Poligon de tragere pentru pregătirea personalului propriu       (societăţile de pază)    2. Poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor       (armurieri autorizaţi să producă şi să repare arme)    3. poligoane de tragere pentru antrenament şi agrement (persoane       juridice autorizate să organizeze activităţi de tragere şi       divertisment)    C. Datele de identificare a poligoanelor
       
    - denumirea
    - adresa
      - localitatea
      - strada
    - nr. - denumirea
    - sediul social (adresa)
    - adresele punctelor de lucru unde sunt depozitate sau se efectuează alte operaţiuni cu arme şi muniţii
    - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
    - codul fiscal
    - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
    - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul (reşedinţă)
      - telefon (fix/mobil)
    - judeţul
    - certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (serie, număr, cod unic de înregistrare)
    - codul fiscal
    - telefon (fix/mobil) al persoanei juridice
    - date de identificare a reprezentantului sau împuternicitului legal
      - nume
      - prenume
      - cod numeric personal
      - domiciliul (reşedinţă)
      - telefon (fix/mobil)
    - arme deţinute (date de identificare a armei)
    - muniţia deţinută (cantitatea şi calibrul)
    - documente de deţinere a armelor şi muniţiilor
   +  Anexa F Evidenţa armelor şi muniţiei furate - pierdute - găsitecuprinde:            
                       
    I. CARACTERISTICILE ŞI DATELE DE IDENTIFICARE ALE ARMEI ŞI MUNIŢIEI ÎN CAUZĂ
    Armele
    a). Categoria din care face parte arma (conform anexei din legea privind regimul armelor şi al muniţiei)
    "A" - Militare
      a.tipul
        - pistol
        - revolver
        - pistol automat
        - puşcă mitralieră
        - altele
      b.marca
      c.seria
      d.calibrul
    "B" _______
    "C" _______
    Arme neletale __________
    b).Felul armei - lungi (puşti)
      - scurte - pistoale
      - revolvere
    c).Sistem de funcţionare - semi-automat
      - foc cu foc (repetiţie)
      - automat
    d).Elemente de identificare - marcă
      - serie
      - calibru
      - ţara producătoare
      - ţara de provenienţă
      - marcajul
      - indicativul de ţară
      - indicativul producătorului
      - anul de fabricaţie
      - numărul de ordine
      - indicativul corespunzător categoriei
    e).Clasificarea după felul muniţiei folosite - glonţ
      - alică
      - mixtă
    f).Clasificarea după numărul de ţevi - una ţeavă
      - două ţevi
      - trei ţevi (drilling)
      - mai mult de trei ţevi
    g).Clasificarea după poziţia ţevilor - clasice
      - suprapuse (BOK, juxtapuse)
    h).Ţevi de rezervă - marcă
      - serie
      - calibru
      - marcaj
    i).Destinaţia armei - apărare şi pază
      - vânătoare
      - tir sportiv
      - colecţie
      - utilitară
       
    II.ALTE COMPONENTE DE ARMAMENT
       
    Ţevi de arme
    a.Ţevi de rezervă
    - marcă
    - serie
    - calibru
    b.Mecanisme esenţiale de armă
       
    III.MUNIŢIA
     
    - cantitatea (numărul de cartuşe)
    - calibrul
    - lotul
    - anul fabricaţiei
    - codul producătorului
    - ţara de fabricaţie
       
    IV.LOCUL UNDE AU FOST FURATE - PIERDUTE SAU GĂSITE ARMELE ŞI MUNIŢIA
         
    a.Adresa
    - Judeţul
    - Municipiul
    - Oraşul
    - Comuna
    - Satul
    - Strada şi numărul
    b.Locul
    - locuinţă
    - auto
    - mijloace de transport în comun
    - instituţie publică
    - instituţie militară
    - societate comercială
    - depozit
    - alte locuri
    c.Data şi ora (evenimentului)
    d.Organul de poliţie sesizat _____________________________
    e.Data sesizării
    f.Numărul lucrării
    g.Cine a sesizat
    - numele prenumele
    - codul numeric personal
    - adresa
    - telefon
    - în ce calitate a sesizat
    h.Situaţia armamentului
      a.furat
      b.pierdut
      c.găsit
    i.Situaţia muniţiei
      a.furată
      b.pierdută
      c.găsită
     
    V. POSESORUL LEGAL AL ARMEI ŞI/SAU MUNIŢIEI FURATE - PIERDUTE - GĂSITE
       
    a.Persoana juridică
    - denumirea persoanei juridice
    - adresa şi codul fiscal
    - telefon
    - numărul şi seria autorizaţie de deţinere a armelor şi muniţiilor
    b.Persoana fizică
    - numele prenumele persoanei fizice
    - codul numeric personal
    - adresa
    - telefon
    - nr şi seria permisului de deţinere şi după caz de port şi folosire a armelor şi muniţiilor
     
    VI. DESCOPERIREA ARMAMENTULUI ŞI MUNIŢIEI FURATE - PIERDUTE
         
    a.  
    - Data descoperirii armamentului
    - Locul descoperirii
    - Cine l-a descoperit
    - Ce arme au fost descoperite din cele sesizate ca furate - pierdute
    - Cine este autorul în cazul furtului
      - numele şi prenumele
      - adresă
      - cod numeric personal
    - De cine este cercetat
      - denumirea organului de poliţie
      - numărul dosarului de cercetare
    b.  
    - Data descoperirii muniţiei
    - Locul descoperirii
    - Cine a descoperit-o
    - Cantitatea şi calibrul muniţiei descoperite din cea sesizată ca furată - pierdută
    - Cine este autorul în cazul furtului
      - numele şi prenumele
      - adresă
      - cod numeric personal
    - De cine este cercetat
      - denumirea organului de poliţie
      - numărul dosarului de cercetare
    _______//_______
   +  Anexa G Evidenţa armelor şi muniţiei urmărite general pe teritoriulRomâniei şi Internaţionalcuprinde:
                               
    A.Urmărire generală pe teritoriul României
    I.DAREA ÎN URMĂRIRE GENERALĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
      1.Data solicitării urmăririi generale
      2.Cine a solicitat darea în urmărire generală
      3.Numărul ordinului de dare în urmărire generală
      4.Cine a efectuat darea în urmărire generală
      5.Data revocării urmăriri generale
      6.Numărul ordinului de revocare
      7.Motivul revocării
      8.Temeiul legal al revocării urmăririi generale
      9.Caracteristicile şi datele de identificare ale armei şi muniţiei dată în urmărire generală, după cum urmează:
    1.Armele
    a).Categoria din care face parte arma (conform anexei din legea privind regimul armelor şi al muniţiei)
      "A" - militare
        a.tipul
        - pistol
        - revolver
        - pistol automat
        - puşcă mitralieră
        - altele
        b.marca
        c.seria
        d.calibrul
      "B" ________
      "C" ________
      Arme neletale _________
    b).Felul armei- lungi (puşti)
        - scurte - pistoale
        - revolvere
    c).Sistem de funcţionare- semi-automat
        - foc cu foc (repetiţie)
        - automate
    d).Elemente de identificare- marcă
        - serie
        - calibru
        - ţara producătoare
        - ţara de provenienţă
        - marcajul
        - indicativul de ţară
        - indicativul producătorului
        - anul de fabricaţie
        - numărul de ordine
        - indicativul corespunzător categoriei
    e).Clasificarea după felul muniţiei folosite- glonţ
        - alică
        - mixtă
    f).Clasificarea după numărul de ţevi- una ţeavă
        - două ţevi
        - trei ţevi (drilling)
        - mai mult de trei ţevi
    g).Clasificarea după poziţia ţevilor- clasice
        - suprapuse (BOK, juxtapuse)
    h).Ţevi de rezervă- marcă
        - serie
        - calibru
        - marcaj
    i).Destinaţia armei- apărare şi pază
        - vânătoare
        - tir sportiv
        - colecţie
        - utilitară
    2.Ţevi de arme
      Ţevi de rezervă
      - marcă
      - serie
      - calibru
    3.Mecanisme esenţiale de armă
    4.Muniţia
      - cantitatea (numărul de cartuşe)
      - calibrul
      - lotul
      - anul fabricaţiei
      - codul producătorului
      - ţara de fabricaţie
    II.LOCUL UNDE AU FOST FURATE - PIERDUTE ARMELE ŞI MUNIŢIA
    a.adresa
      - Judeţul
      - Municipiul
      - Oraşul
      - Comuna
      - Satul
      - Strada şi numărul
    b.locul
      - locuinţă
      - auto
      - mijloace de transport în comun
      - instituţie publică
      - instituţie militară
      - societate comercială
      - depozit
      - alte locuri
    c.data şi ora (evenimentului)
    d.Organul de poliţie sesizat ________________________
    e.Data sesizării
    f.Numărul lucrării
    g.Cine a sesizat
      - numele prenumele
      - codul numeric personal
      - adresa
      - telefon
      - în ce calitate a sesizat
    III.POSESORUL LEGAL AL ARMEI ŞI/SAU MUNIŢIEI FURATE - PIERDUTE ŞI DATE ÎN URMĂRIRE GENERALĂ
    a.Persoană juridică
      - denumirea persoanei juridice
      - adresa şi codul fiscal
      - telefon
      - numărul şi seria autorizaţie de deţinere a armelor şi muniţiilor
    b.Persoană fizică
      - numele prenumele persoanei fizice
      - codul numeric personal
      - adresa
      - telefon
      - nr şi seria permisului de deţinere şi după caz de port şi folosire a armelor şi muniţiilor
    IV.SITUAŢIA ARMAMENTULUI
      - furat
      - pierdut
    V.SITUAŢIA MUNIŢIEI
      - furată
      - pierdută
    B.Urmărire internaţională
    I.DAREA ÎN URMĂRIRE INTERNAŢIONALĂ
      1.Data solicitării urmăririi internaţionale
      2.Cine a solicitat darea în urmărire internaţională
      3.Numărul lucrării de dare în urmărire internaţională
      4.Cine a efectuat darea în urmărire internaţională
      5.Data revocării urmăriri internaţionale
      6.Caracteristicile şi datele de identificare ale armei şi muniţiei dată în urmărire generală, după cum urmează:
    1.Armele
    a).Categoria din care face parte arma (conform anexei din legea privind regimul armelor şi al muniţiei)
    "A"- militare
      a.tipul
        - pistol
        - revolver
        - pistol automat
        - puşcă mitralieră
        - altele
      b.marca
      c.seria
      d.calibrul
    "B"_______
    "C"_______
    "D"_______
      Arme neletale ______________
    b).Felul armei- lungi (puşti)
        - scurte - pistoale
        - revolvere
    c).Sistem de funcţionare- semi-automat
        - foc cu foc (repetiţie)
        - automate
    d).Elemente de identificare- marcă
        - serie
        - calibru
        - ţara producătoare
        - ţara de provenienţă
        - marcajul
        - indicativul de ţară
        - indicativul producătorului
        - anul de fabricaţie
        - numărul de ordine
        - indicativul corespunzător categoriei
    e).Clasificarea după felul muniţiei folosite- glonţ
        - alică
        - mixtă
    f).Clasificarea după numărul de ţevi- una ţeavă
        - două ţevi
        - trei ţevi (drilling)
        - mai mult de trei ţevi
    g).Clasificarea după poziţia ţevilor- clasice
        - suprapuse (BOK, juxtapuse)
    h).Ţevi de rezervă- marcă
        - serie
        - calibru
        - marcaj
    i).Destinaţia armei- apărare şi pază
        - vânătoare
        - tir sportiv
        - colecţie
        - utilitară
    2.Ţevi de arme
      a.Ţevi de rezervă
        -marcă
        - serie
        - calibru
      b.Mecanisme esenţiale de armă
    3.Muniţia
      - cantitatea (numărul de cartuşe)
      - calibrul
      - lotul
      - anul fabricaţiei
      - codul producătorului
      - ţara de fabricaţie
    II.LOCUL UNDE AU FOST FURATE - PIERDUTE ARMELE ŞI MUNIŢIA
    a.adresa
      - Judeţul
      - Municipiul
      - Oraşul
      - Comuna
      - Satul
      - Strada şi numărul
      - Ţara care a solicitat urmărirea internaţională
    b.locul
      - locuinţă
      - auto
      - mijloace de transport în comun
      - instituţie publică
      - instituţie militară
      - societate comercială
      - depozit
      - alte locuri
    c.data şi ora (evenimentului)
    În România
    Organul de poliţie sesizat ____________________
    Data sesizării
    Numărul lucrării
    Cine a sesizat
      - numele prenumele
      - codul numeric personal
      - adresa
      - telefon
      - în ce calitate a sesizat
    În străinătate
    Autoritatea care ne-a sesizat _______________________
    Ţara unde s-a întâmplat evenimentul
    Data sesizării
    Numărul lucrării
    III. POSESORUL LEGAL AL ARMEI ŞI/SAU MUNIŢIEI FURATE - PIERDUTE DATĂ ÎN URMĂRIRE INTERNAŢIONALĂ
      a.Persoană juridică
        - denumirea persoanei juridice
        - adresa şi codul fiscal
        - telefon
        - numărul şi seria autorizaţie de deţinere a armelor şi muniţiilor
      b.Persoană fizică
        - numele prenumele persoanei fizice
        - codul numeric personal
        - adresa
        - telefon
        - nr. şi seria permisului de deţinere şi după caz de port şi folosire a armelor şi muniţiilor
    IV.SITUAŢIA ARMAMENTULUI
      a.furat
      b.pierdut
    V.SITUAŢIA MUNIŢIEI
      a.furată
      b.pierdută
  ______________________