HOTĂRÂRE nr. 75 din 27 ianuarie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 3 februarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Regia autonomă "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate administrarea şi exploatarea spaţiului aerian al României, repartizat aviaţiei civile, organizarea şi asigurarea tehnică a acestora, dirijarea şi controlul circulaţiei şi traficului aerian pentru aeronavele româneşti şi străine, organizarea şi realizarea informării aeronautice şi meteorologice a transportatorilor aerieni români şi străini, asigurarea legăturilor permanente ale căilor aeriene naţionale cu cele ale statelor vecine şi cu aeroporturile din ţară, consultanţă şi prestare de servicii în domeniul său de activitate, precum şi organizarea şi realizarea serviciului de telecomunicaţii aeronautice."2. Articolul 4 din anexa nr. 2 "Regulament de organizare şi funcţionare al Regiei autonome«Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» ROMATSA" va avea următorul cuprins:"Art. 4. - ROMATSA are ca obiect principal de activitate administrarea şi exploatarea spaţiului aerian al României, repartizat aviaţiei civile, organizarea şi asigurarea tehnică a acestora, dirijarea şi controlul circulaţiei şi traficului aerian pentru aeronavele româneşti şi străine, organizarea şi realizarea informării aeronautice şi meteorologice a transportatorilor aerieni români şi străini, asigurarea legăturilor permanente ale căilor aeriene naţionale cu cele ale statelor vecine şi cu aeroporturile din ţară, consultanţă şi prestare de servicii în domeniul său de activitate, precum şi organizarea şi realizarea serviciului de telecomunicaţii aeronautice."3. Punctul 5.1 al articolului 5 din anexa nr. 2 se completează cu punctul 5.1.10 cu următorul cuprins:"5.1.10. Încheie contracte de consultanţă şi prestare de servicii în domeniul său de activitate."4. Articolul 11 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi este compus din 7-15 persoane, conform legii."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 75._______________