ORDIN nr. 5.656 din 22 decembrie 2004privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 1 februarie 2005    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară prezentei metodologii.  +  Articolul 3Direcţia generală evaluare, prognoze, strategii şi programe pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuBucureşti, 22 decembrie 2004.Nr. 5.656.  +  AnexăMETODOLOGIE 22/12/2004