ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005    Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului,în vederea stabilirii măsurilor care să permită în regim de urgenţă organizarea şi desfăşurarea activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor pe baze legale temeinice, în acord cu hotărârea Parlamentului invocată, fapt ce vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.2. Alineatul (1) al articolului 6 se abrogă.3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Secretarii de stat şi secretarul general răspund de organizarea şi conducerea activităţii structurilor coordonate, potrivit atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege sau prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Ministrul administraţiei şi internelor reprezintă şi angajează Ministerul Administraţiei şi Internelor în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare unor persoane din subordine."5. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(4) În aplicarea prevederilor legale ministrul administraţiei şi internelor emite ordine şi instrucţiuni."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă alineatele (5) şi (6) ale articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004.  +  Articolul IIIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, atribuţiile stabilite prin actele normative în vigoare în competenţa ministrului delegat pentru administraţia publică se exercită de către ministrul administraţiei şi internelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 2._____________