ORDONANŢĂ nr. 23 din 27 ianuarie 2005privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 şi pct. IV.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, se majorează, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% faţă de nivelul din luna decembrie 2004, de la 2.380.593 lei la 2.571.040 lei. (2) Pentru perioada ianuarie-septembrie 2005, creşterea valorii de referinţă sectorială este de 45% din diferenţa calculată între valorile de referinţă sectorială prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2 (1) Valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% faţă de nivelul din luna decembrie 2004, de la 1.791.413 lei la 1.934.726 lei. (2) Pentru perioada ianuarie-septembrie 2005, creşterea valorii de referinţă sectorială este de 45% din diferenţa calculată între valorile de referinţă sectorială prevăzute la alin. (1).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 23.-------------