ORDIN nr. 1.822 din 7 octombrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Nr. 1.822 din 7 octombrie 2004
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 394 din 26 octombrie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 27 ianuarie 2005    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. d) şi ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Consiliul tehnic permanent pentru construcţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la aceeaşi dată cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii şi se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin, ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, al ministrului industriei şi resurselor, al ministrului de interne şi al ministrului administraţiei publice nr. 163/90/399/148/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 28 martie 2003, se abrogă.p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statp. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Florin Zamfir Sandu,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 07/10/2004