ORDONANTA Nr. 28 din 18 august 1995privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 29 august 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,având în vedere caracterul nonprofit al "Fondului Româno-American de Investiţii", persoana juridică americana de drept privat,ţinând seama de faptul ca aceasta persoana juridică sprijină sectorul privat din România prin alocarea unui fond de 50 milioane dolari acordat României de către Guvernul S.U.A., în baza acordului financiar încheiat de Agenţia pentru Dezvoltare Internationala a S.U.A. cu "Fondul Româno-American de Investiţii",Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Filiala din România a "Fondului Româno-American de Investiţii" (Romanian-American Entreprise Fund), sucursalele, reprezentantele şi birourile acestuia beneficiază, pe durata existenţei sale şi în conformitate cu actul de constituire, de scutire de la plata impozitelor şi taxelor instituite de legislaţia fiscală română.  +  Articolul 2Personalul permanent de cetăţenie S.U.A., rezident în România, angajat al persoanei juridice prevăzute la art. 1, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe salarii, a contribuţiei pentru asigurări sociale şi a celei la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, de la plata altor contribuţii legate de activitatea salarizata, precum şi de scutire de la plata obligaţiilor fiscale aferente bunurilor de uz personal de orice natura aduse în România.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,preşedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi ReformaEconomică,Mircea Cosea------------------