ORDIN nr. 2.190 din 24 noiembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 27 ianuarie 2005    În conformitate cu prevederile art. 15 şi ale pct. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a protocolului sectorial PECA în domeniul produselor pentru construcţii sau la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu a fost încheiat anterior.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 164/91/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind solicitarea, întocmirea, eliberarea şi publicarea agrementelor tehnice pentru produse pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 25 martie 2003, se abroga.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 2.190.  +  AnexăREGULAMENT 24/11/2004