RECTIFICARE nr. 19 din 7 ianuarie 2005la anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 19/2005
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005    În anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 19/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 12 ianuarie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- în tabelele prevăzute la pct. 2, 3, 4 şi 5:- în loc de: "14.000.000" se va citi: "13.999.999";- în loc de: "14.000.001" se va citi: "14.000.000";- în loc de: "18.000.000" se va citi: "17.999.999";- în loc de: "18.000.001" se va citi: "18.000.000";- în loc de: "22.000.000" se va citi: "21.999.999";- în loc de: "22.000.001" se va citi: "22.000.000";- în loc de: "26.000.000" se va citi: "25.999.999";- în loc de: "26.000.001" se va citi: "26.000.000".---------