ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005    În temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul tehnic privind incinerarea deşeurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normativul tehnic prevăzut la art. 1 va fi revizuit în funcţie de modificările cerinţelor legislative naţionale şi europene şi ale condiţiilor tehnico-economice.  +  Articolul 3Direcţia gestiunea deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase din cadrul autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi agenţiile competente pentru protecţia mediului duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.215/2003 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 şi 150 bis din 7 martie 2003.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuBucureşti, 26 noiembrie 2004.Nr. 756.  +  AnexăNORMATIV 26/11/2004