ORDONANŢĂ nr. 5 din 20 ianuarie 2005pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 25 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Din data de 1 iulie 2005, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, vor întocmi situaţiile financiare numai în monedă nouă."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 20 ianuarie 2005.Nr. 5.-----------