ORDIN nr. 876 din 20 decembrie 2004pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2005    În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, aprobată prin Legea nr. 569/2004,în temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, prin intermediul compartimentelor specializate, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuBucureşti, 20 decembrie 2004.Nr. 876.  +  AnexăPROCEDURA 20/12/2004