ORDIN nr. 19 din 7 ianuarie 2005privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2005  În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004.  +  Articolul 2Calculatorul desfăşurător pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, prevăzut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:
               
      - lei -
    Venit brut lunar din salarii (VBL)Deducerea personală lunară - stabilită pentru un contribuabil în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere
    fără persoane în întreţinerecu o persoană în întreţinerecu 2 persoane în întreţinerecu 3 persoane în întreţinerecu 4 sau mai multe persoane în întreţinere
    până la 10.000.0002.500.0003.500.0004.500.0005.500.0006.500.000
    10.000.001 la 30.000.0002.500.000 x [1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]3.500.000 x [1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]4.500.000 x [1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]5.500.000 x 1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]6.500.000 x [1-(VBL - 10.000.000)/ 20.000.000]
    peste 30.000.00000000
   +  Articolul 4Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 10.000.001 şi 30.000.000 lei sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul că fracţiunile sub 100.000 lei se majorează la 100.000 lei.  +  Articolul 5 (1) Prin venituri realizate în anul 2005 se înţelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2004 sau venitul din salarii pentru luna decembrie 2004 care se plăteşte o singură dată pe lună în luna următoare şi care sunt considerate venituri realizate în anul 2004. (2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 7 ianuarie 2005.Nr. 19.  +  AnexăCALCULATORpentru determinarea deducerilor personale lunareîncepând cu luna ianuarie 20051. Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere2. Pentru contribuabilii care au o singură persoană în întreţinere3. Pentru contribuabilii care au 2 persoane în întreţinere4. Pentru contribuabilii care au 3 persoane în întreţinere5. Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane în întreţinere-------