ORDIN nr. 905 din 28 decembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2005    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1În temeiul prevederilor art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală cooperare economică internaţională, sinteză şi investiţii împreună cu celelalte direcţii din minister vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 28 decembrie 2004.Nr. 905.  +  AnexăREGULAMENT 28/12/2004