HOTĂRÂRE nr. 2.337 din 14 decembrie 2004privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Comunicarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare se face în condiţiile legii şi este supusă la plata taxelor de furnizare.  +  Articolul 2Cuantumul taxelor prevăzute la art. 1 este de 5.000 lei pentru datele aferente unui permis de conducere sau certificat de înmatriculare, precum şi pentru fiecare înregistrare referitoare la date statistice privind posesorii de permise de conducere sau parcul de vehicule înmatriculate.  +  Articolul 3Taxele pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare se plătesc anticipat şi se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 4Sumele achitate cu titlu de furnizări de date se restituie solicitanţilor când serviciul nu a fost sau nu poate fi prestat.  +  Articolul 5Sunt scutite de la plata taxelor de furnizare a datelor prevăzute la art. 1 solicitările formulate, în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, justiţiei, administraţiei publice centrale şi locale, colectării creanţelor bugetare, protecţiei copilului aflat în dificultate şi solicitările caselor de asigurări de sănătate.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 2.337.----------