HOTĂRÂRE nr. 1.997 din 16 noiembrie 2004privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.238 din 22 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 lit. c) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarului public din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul uniformelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (2) Uniforma şi echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Însemnele pentru gradele profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special, prevăzuţi la art. 1 alin. (1), sunt stabilite în anexa nr. 1. (2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru acestea sunt prevăzute în anexa nr. 2 şi se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (3) Normele pentru asigurarea cu echipament a grupelor de intervenţie, de protecţie şi de lucru sunt prevăzute în anexa nr. 3. Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pot fi aplicate şi personalului prevăzut la art. 1 alin. (1), dacă au intervenit situaţii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 3 (1) Valoarea financiară a normelor de echipare la care au dreptul funcţionarii publici cu statut special se stabileşte anual, în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele cuprinse în norme, şi se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care, prin natura activităţii, sunt obligaţi să poarte, în majoritatea timpului, ţinută civilă, pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai în parte, iar diferenţa, în articole de echipament pentru completarea uniformei. (3) Restanţele de echipament se pot acorda şi sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanţelor se calculează în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele respective, la data acordării. (4) La încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarii publici cu statut special prevăzuţi la art. 1 alin. (1), precum şi urmaşii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau până la data la care a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenţa nu se restituie.  +  Articolul 4Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului justiţiei. Valoarea articolelor introduse în norma de echipare nu va depăşi valoarea articolelor scoase din normă.  +  Articolul 5 (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate constitui un stoc de siguranţă la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăşi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme. (2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor şi echipamentului specific, precum şi regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 7Articolele din compunerea uniformei personalului din sistemul administraţiei penitenciare şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri, servicii sau lucrări.  +  Articolul 8Comercializarea unor articole din compunerea uniformelor, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziţie sau fără avizul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, este interzisă.  +  Articolul 9 (1) Pentru activităţi culturale şi filmări, uniforma pentru efectivele din sistemul administraţiei penitenciare poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc anual şi se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Sumele încasate din închirieri constituie venituri proprii ale unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 10Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Trecerea la noua uniformă se face eşalonat, menţinându-se criteriul de tranziţie până la data de 31 decembrie 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Claudiu Ştefan Seucan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 1.997.  +  Anexa 1ÎNSEMNELEpentru gradele profesionale ale funcţionarilor publicicu statut special din sistemul administraţiei penitenciareCORPUL OFIŢERILORInspector generalI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu1. Însemnul de grad profesional, pentru piept, este textil, cu sistem de prindere tip arici, are formă dreptunghiulară (2,5 x 7,5 cm), materialul de fond fiind de culoare albastru-marin. În interior sunt înscrise cu majuscule de culoare galbenă cuvintele INSPECTOR GENERAL, INSPECTOR GENERAL PRINCIPAL sau INSPECTOR GENERAL ŞEF.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de oraş1. Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, este compus dintr-o bandă orizontală de 4,5 cm lăţime, pe care sunt brodate 1-3 stele galbene, de 16 mm diametru, banda de stele fiind încadrată de două benzi orizontale, una superioară de 5 mm lăţime şi una inferioară de 10 mm lăţime, de aceeaşi culoare cu stelele, astfel: a) pentru inspector general - o stea; b) pentru inspector general principal - două stele; c) pentru inspector general şef - trei stele.Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, este montat la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin. Suportul textil este mărginit de două benzi gri, de 2 mm grosime.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.III. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Epoletul pentru umăr are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), materialul de fond fiind albastru-marin, realizat prin brodare pe suport textil, cu frunze de stejar, pe care se aplică stelele, de culoare galbenă, de 16 mm diametru, încadrate între două benzi orizontale, una superioară de 5 mm lăţime şi una inferioară de 10 mm lăţime, de aceeaşi culoare cu stelele.Stelele aferente gradului profesional sunt: a) pentru inspector general - o stea; b) pentru inspector general principal - două stele; c) pentru inspector general şef - trei stele.2. Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, la uniforma de ceremonie, este compus dintr-o bandă orizontală de 4,5 cm lăţime, pe care sunt aplicate două benzi orizontale de culoare galbenă, una superioară de 5 mm lăţime şi una inferioară de 10 mm lăţime.Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, este montat la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin.3. Şnur pentru ceremonie, galben.Subinspector şef, inspector şef şi inspector şef principalI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu1. Însemnul de grad profesional, pentru piept, este textil, cu sistem de prindere tip arici, are formă dreptunghiulară (2,5 x 7,5 cm), materialul de fond fiind de culoare albastru-marin. În interior sunt înscrise cu majuscule de culoare galbenă cuvintele SUBINSPECTOR ŞEF, INSPECTOR ŞEF sau INSPECTOR ŞEF PRINCIPAL.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de oraş1. Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, este compus dintr-o bandă orizontală de 4,5 cm lăţime, pe care sunt brodate 1-3 stele galbene, de 16 mm diametru; banda de stele este mărginită, în partea de jos, de o bandă orizontală, lată de 5 mm, de culoare galbenă, astfel: a) pentru subinspector şef - o stea; b) pentru inspector şef - două stele; c) pentru inspector şef principal - trei stele.Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, este montat la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin. Suportul textil este mărginit de două benzi gri, de 2 mm grosime.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.III. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, este compus dintr-o bandă orizontală de 4,5 cm lăţime, de culoare albastru-marin, pe care este aplicată o bandă orizontală, de 5 mm lăţime, de culoare galbenă.Însemnul de grad profesional la uniforma de ceremonie este montat la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, cu frunze de stejar.2. Epoletul pentru umăr are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), materialul de fond fiind albastru-marin, realizat prin brodare pe suport textil, cu frunze de stejar, pe care se aplică stelele, de culoare galbenă, de 16 mm diametru. Banda de stele este mărginită în partea de jos de o bandă orizontală, de 5 mm lăţime, de aceeaşi culoare cu stelele.Stelele aferente gradului profesional sunt: a) pentru subinspector şef - o stea; b) pentru inspector şef - două stele; c) pentru inspector şef principal - trei stele.3. Şnur pentru ceremonie, galben.Subinspector, inspector şi inspector principalI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu1. Însemnul de grad profesional, pentru piept, este textil, cu sistem de prindere tip arici, are formă dreptunghiulară (2,5 x 7,5 cm), materialul de fond fiind de culoare albastru-marin. În interior sunt înscrise cu majuscule de culoare galbenă cuvintele SUBINSPECTOR, INSPECTOR sau INSPECTOR PRINCIPAL.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de oraş1. Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, este compus dintr-o bandă orizontală de 4,5 cm lăţime, pe care sunt brodate 1-3 stele galbene, de 16 mm diametru, astfel: a) pentru subinspector - o stea; b) pentru inspector - două stele; c) pentru inspector principal - trei stele.Însemnul de grad profesional este montat la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin.Suportul textil este mărginit de două benzi gri, de 2 mm grosime.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.III. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, este compus dintr-o bandă orizontală de 4,5 cm lăţime.Însemnul de grad profesional la uniforma de ceremonie este montat la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat pe suport textil, cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin.2. Epoletul pentru umăr are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), materialul de fond fiind albastru-marin, realizat prin brodare pe suport textil, cu frunze de stejar, pe care se aplică stelele, de culoare galbenă, de 16 mm diametru.Stelele aferente gradului profesional sunt: a) pentru subinspector - o stea; b) pentru inspector - două stele; c) pentru inspector principal - trei stele.3. Şnur pentru ceremonie, galben.CORPUL AGENŢILORÎnsemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciuAgent şef principal1. Însemnul de grad profesional, pentru piept, este textil, cu sistem de prindere tip arici, are formă dreptunghiulară (2,5 x 7,5 cm), materialul de fond fiind de culoare albastru-marin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galbenă cuvântul AGENT ŞEF PRINCIPAL.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.Agent şef1. Însemnul de grad profesional, pentru piept, este textil, cu sistem de prindere tip arici, are formă dreptunghiulară (2,5 x 7,5 cm), materialul de fond fiind de culoare albastru-marin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galbenă cuvântul AGENT ŞEF.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.Agent şef adjunct1. Însemnul de grad profesional, pentru piept, este textil, cu sistem de prindere tip arici, are formă dreptunghiulară (2,5 x 7,5 cm), materialul de fond fiind de culoare albastru-marin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galbenă cuvântul AGENT ŞEF ADJUNCT.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.Agent principal1. Însemnul de grad profesional, pentru piept, este textil, cu sistem de prindere tip arici, are formă dreptunghiulară (2,5 x 7,5 cm), materialul de fond fiind de culoare albastru-marin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galbenă cuvântul AGENT PRINCIPAL.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.Agent1. Însemnul de grad profesional, pentru piept, este textil, cu sistem de prindere tip arici, are formă dreptunghiulară (2,5 x 7,5 cm), materialul de fond fiind de culoare albastru-marin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galbenă cuvântul AGENT.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă.Însemnele de grad profesional pentru uniforma de oraş1. Însemnul de grad profesional, pentru mânecă, este compus dintr-o bandă orizontală, de 3 cm lăţime, pe care sunt brodate 1-5 barete verticale, cu dimensiuni de 1,5 x 0,5 cm, de culoare galbenă, astfel: a) pentru agent - o baretă; b) pentru agent principal - două barete; c) pentru agent şef adjunct - trei barete; d) pentru agent şef - patru barete; e) pentru agent şef principal - cinci barete.Însemnul de grad profesional la uniforma de oraş este montat la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, de culoare albastru-marin. Suportul textil este mărginit de două benzi gri, de 2 mm grosime.2. Emblema cu sigla ANP, în formă rotundă, care se aplică pe mâneca stângă. Notă *)Însemne de grad profesional, ofiţeri, pentru piept, la uniforma de serviciuEpoleţi pentru umăr, ofiţeri, la uniforma de ceremonie, se gasesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 din 22 decembrie 2004, la pagina 7. (a se vedea imaginea asociata)  +  Anexa 2ARTICOLELE DE ECHIPAMENTdin compunerea uniformelor şi accesoriile acestoraNorma nr. 1Pentru asigurarea uniformei de ceremonie
               
    Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    a) Coifură
    1Şapcă pentru ceremonie, albastru-marinbuc28Se asigură una de vară şi una de iarnă
    b) Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă pentru ceremonie, albastru-marin:buc28Se asigură una de vară şi una de iarnă
    - sacou cu pantalon lung
    2Scurtă din stofă, albastru- marinbuc18  
    c) Lenjerie
    1Cămaşă albăbuc28  
    d) Încălţăminte
    1Pantofi negri pentru ceremonieper28Se asigură unul de vară şi unul de iarnă
    e) Echipament divers
    1Fular albbuc14  
    2Cravată pentru ceremoniebuc14  
    f) Epoleţi şi accesorii
    1Şnur pentru ceremonie, galbenbuc28  
    2Suport grad pentru mânecăGarni- turi38  
    3Epoleţi gradper38  
      Notă    1. De prevederile normei beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere,       până la şef de serviciu, inclusiv.    2. Femeile primesc (la cerere) pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc       de pantalon lung.    Norma nr. 2    Pentru asigurarea uniformei de oraş pentru corpul ofiţerilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    a) Coifură
    1Şapcă din stofă camgarn pentru iarnă, bleumarinbuc13  
    2Şapcă din stofă tergal pentru vară, bleumarinbuc13  
    3Căciulăbuc16  
    b) Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă camgarn, bleumarin:buc13  
    - sacou cu 2 pantaloni lungi
    2Costum din stofă tergal, bleumarin:buc13  
    - sacou cu 2 pantaloni lungi
    3Bluzon bleumarinbuc13  
    4Scurtă din tergal bleumarin cu mesadă şi guler din blanăbuc16  
    5Impermeabil bleumarin pentru ploaiebuc14  
    c) Lenjerie
    1Cămaşă, bleubuc42  
    2Cămaşă bluză cu mânecă scurtă, bleubuc44  
    3Cămaşă bluză cu mânecă lungă, bleubuc22  
    d) Încălţăminte
    1Pantofi vară, negri din pieleper11  
    2Pantofi iarnă, negri din pieleper12  
    3GhetePer13  
    e) Echipament divers
    1CravatăBuc24  
    2Fular bleumarin din lânăBuc16  
    3Mănuşi din piele, negrePer12  
    4Curea neagrăBuc16  
    5Ciorapi bleumarinPer61  
    f) Accesorii
    1Suport grad, pentru mânecăset70  
    2Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc73  
      Notă:    1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de       pantalon lung (la cerere).    2. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite       prin decizie.    Norma nr. 3    Pentru asigurarea uniformei de oraş pentru corpul agenţilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    a) Coifură
    1Şapcă din stofă camgarn bleumarin pentru iarnăbuc13  
    2Şapcă din stofă tergal bleumarin pentru varăbuc13  
    3Căciulăbuc16  
    b) Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă camgarn, bleumarin:buc13  
      - sacou cu 2 pantaloni lungi        
    2Costum din stofă tergal, bleumarin:buc13  
    - sacou cu 2 pantaloni lungi
    3Bluzon bleumarinbuc13  
    4Scurtă din tergal bleumarin cu mesadă şi cu guler din blanăbuc16  
    5Impermeabil bleumarin pentru ploaiebuc14  
    c) Lenjerie
    1Cămaşă, bleubuc42  
    2Cămaşă bluză cu mânecă scurtă, bleubuc44  
    3Cămaşă bluză cu mânecă lungă, bleubuc22  
    d) Încălţăminte
    1Pantofi vară, negri din pieleper11  
    2Pantofi iarnă, negri din pieleper12  
    3GhetePer13  
    e) Echipament divers
    1CravatăBuc24  
    2Fular bleumarin din lânăBuc16  
    3Mănuşi din piele, negrePer12  
    4Curea neagrăBuc16  
    5Ciorapi bleumarinPer61  
    f) Accesorii
    1Emblemă cu siglă ANP pentru mânecăbuc73  
    2Suport grad, pentru mânecăset70  
      Notă:    1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de       pantalon lung (la cerere).    2. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite       prin decizie.    Norma nr. 4    Pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul ofiţerilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    a) Coifură
    1Bonetă camgarn, bleumarinbuc13  
    2Bonetă tergal, bleumarinbuc23  
    3Căciulăbuc14  
    b) Îmbrăcăminte
    1Complet modular, bleumarin:buc12  
    - scurtă impermeabilă exterioară şi bluzon
    2Pantaloni tergal vară, bleumarinPer23  
    3Pantaloni camgarn iarnă, bleumarinper24  
    4Pulover cu acheor bleumarin fără mânecibuc13  
    5Pulover cu acheor bleumarin cu mânecibuc13  
    c) Lenjerie
    1Tricou cu mânecă scurtă, bleu şi guler bleumarinbuc21  
    2Cămaşă bluză cu mânecă scurtă, bleubuc32  
    3Cămaşă bluză cu mânecă lungă, bleubuc22  
    d) Încălţăminte
    1Pantofi vară, negri din pieleper11  
    2Pantofi iarnă, negri din pieleper12  
    3Ghete negre (cizme) pentru iarnăper13Pentru femei se distribuie 1 per. cizme scurte
    4Bocanci negri cu şiretper12Pentru femei se distribuie 1 per. ghete cu şiret
    e) Echipament divers
    1Centură multifuncţională din piele neagrăBuc16  
    2Ciorapi bleumarinPer101  
    f) Accesorii
    1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc72  
    2Ecuson cu sistem de prindere tip arici, cu grad profesionalbuc72  
      Notă:    1. Pentru femei se distribuie fustă în loc de pantalon lung (la cerere).    Norma 5    Pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul agenţilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    a) Coifură
    1Bonetă camgarn, bleumarinbuc13  
    2Bonetă tergal, bleumarinbuc23  
    3Căciulăbuc14  
    b) Îmbrăcăminte
    1Complet modular, bleumarin:buc12  
    - scurtă impermeabilă exterioară şi bluzon
    2Pantaloni tergal vară, bleumarinPer23  
    3Pantaloni camgarn iarnă, bleumarinper24  
    4Pulover cu acheor bleumarin fără mânecibuc13  
    5Pulover cu acheor bleumarin cu mânecibuc13  
    c) Lenjerie
    1Tricou cu mânecă scurtă, bleu şi guler bleumarinbuc21  
    2Cămaşă bluză cu mânecă scurtă, bleubuc32  
    3Cămaşă bluză cu mânecă lungă, bleu   22  
    d) Încălţăminte
    1Pantofi vară, negri din pieleper11  
    2Pantofi iarnă, negri din pieleper12  
    3Ghete negre (cizme) pentru iarnăper13Pentru femei se distribuie 1 per. cizme scurte
    4Bocanci negri cu şiretper12Pentru femei se distribuie 1 per. ghete cu şiret
    e) Echipament divers
    1Centură multifuncţională din piele neagrăBuc16  
    2Ciorapi bleumarinPer101  
    f) Accesorii
    1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc72  
    2Ecuson cu sistem de prindere tip arici, cu grad profesionalbuc72  
      Notă:    1. Pentru femei se distribuie fustă în loc de pantalon lung (la cerere).    Norma 6    Pentru echiparea agenţilor şi ofiţerilor, după încetarea raporturilor    de serviciu    a. pentru echiparea funcţionarilor publici din corpul ofiţerilor, care      au avut funcţii de conducere, cu drept de a primi uniformă de ceremonie
               
    Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    a) Coifură
    1Şapcă pentru ceremoniebuc110  
    2Căciulăbuc1-  
    b) Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă pentru ceremoniebuc210Se asigură unul de vară şi unul de iarnă
    - sacou cu pantalon lung
    2Scurtă din stofăbuc1-  
    c) Lenjerie
    1Cămaşă albăbuc24  
    d) Încălţăminte
    1Pantofi negri, pentru ceremonieper15  
    e) Echipament divers
    1Cravată pentru ceremoniebuc15  
    f) Epoleţi şi accesorii
    1Ecuson mânecă grad profesionalbuc310  
    2Şnur pentru ceremonie, galbenbuc110  
    3Epoleţi gradper210  
      b. pentru echiparea funcţionarilor publici care au făcut parte din corpul       ofiţerilor şi agenţilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    a) Coifură
    1Şapcă din stofă camgarn, pentru iarnăbuc110  
    2Şapcă din stofă tergal, pentru varăbuc110  
    3Căciulăbuc1-  
    b) Îmbrăcăminte
    1Costum din stofă camgarn:buc110  
    - sacou cu 2 pantaloni lungi
    2Costum din stofă tergal:buc110  
    - sacou cu 2 pantaloni lungi
    3Scurtă din tergal cu mesadă şi guler din blanăbuc1-  
    c) Lenjerie
    1Cămaşă bleubuc210  
    d) Încălţăminte
    1Pantofi negri din pieleper210  
    e) Echipament divers
    1CravatăBuc15  
    2Fular din lânăBuc110  
    f) Epoleţi şi accesorii
    1Ecuson mânecă grad profesionalbuc310  
    2Şnur pentru ceremonie, galbenbuc110  
    3Epoleţi gradper210  
  Notă:1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea funcţionarilor publici cu statut special din corpul ofiţerilor şi agenţilor, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.2. O dată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele gradelor aferente.3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru 2 uniforme.Inspectorii şefi principali avansaţi inspectori generali, după data încetării raporturilor de serviciu, primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 însemne grad profesional şi 2 cozoroace cu 3 rânduri de frunze de stejar.4. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achiziţionare. Femeile primesc pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantaloni (la cerere).
   +  Anexa 3NORMELEpentru asigurarea cu echipament a grupelor de intervenţie,de protecţie şi de lucru1. Pentru echiparea grupelor permanente de intervenţie
               
    Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata (ani)
    012345
    1Combinezon varăBuc.2inv.de fiecare om
    2Şapcă de vară sau bascBuc.2inv.de fiecare om
    3Combinezon iarnăBuc.2inv.de fiecare om
    4Fes sau şepcuţă îmblănităBuc.2inv.de fiecare om
    5Cămaşă bluză sau tricou cu mânecă lungăBuc.2inv.de fiecare om
    6Cămaşă bluză sau tricou cu mânecă scurtăBuc.2inv.de fiecare om
    7PuloverBuc.2inv.de fiecare om
    8Scurtă îmblănităBuc.1inv.de fiecare om
    9Gheată intervenţiePer.1inv.de fiecare om
    10Bocanci carâmb înaltPer.1inv.de fiecare om
    11Cizme cauciucPer.1inv.de fiecare om
    12Trening antrenamentBuc.2inv.de fiecare om
    13Pantof sport (tip adidas)Per.2inv.de fiecare om
    14Mănuşi specialePer.1inv.de fiecare om
    15Mănuşi antrenamentPer.1inv.de fiecare om
    16CagulăBuc.2inv.de fiecare om
    17Complet apărătoriBuc.1inv.de fiecare om
    18Costum judoCpl.2inv.de fiecare om
    19Saltea judoCpl.1inv.(1)
    20Sac dormitBuc.1inv.de fiecare om
    21Vestă multifuncţionalăBuc.1inv.de fiecare om
    22RaniţăBuc.1inv.de fiecare om
    23CenturăBuc.1inv.de fiecare om
    24Şubă îmblănităBuc.5inv.(1)
    25PâslariPer.5inv.(1)
    26CearşafuriBuc.21  
    27Feţe pernăBuc.21  
    28PăturăBuc.15Pe timp de iarnă se pot asigura două bucăţi.
    29SalteaBuc.16  
    30PernăBuc.15  
      1. Se distribuie în funcţie de necesităţi.    Norma de articole de natura cazarmamentului este raportată la 2/3 din    efective.    2. Pentru înzestrarea cu echipament special, de protecţie şi de lucru
               
    Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservaţii
    Canti- tateaDurata (ani)
    012345
    A. Echipament special:
    I. Echipament pentru misiuni operative
    1Şapcăbuc   inv.Din articolele de echipament prevăzute se constituie garderoba, astfel:
    2Căciulăbuc   inv.
    3Bluză de vânt (bluzon)buc   inv.
    - 10 rânduri la nivelul ANP
    4Pantaloni de iarnăper.   inv.
    - 30 rânduri la nivelul fiecărei unităţi
    5Pantaloni de varăper   inv.
    Echipamentul se distribuie numai pentru folosinţă pe timpul executării misiunilor.
    6Scurtă cu guler şi mesadăbuc   inv.
    7Mănuşi căptuşiteper.   inv.
    8Bocanci (ghete)buc   inv.
    Înlocuirea materialelor se face pe măsura declasării sau clasării.
    9Cizme de cauciucper.   inv.
    10Pulover cu guler înaltbuc   inv.
    II. Echipaje nave
    1Pălărie impermeabilăbuc14  
    2Costum impermeabil (haină şi pantalon)buc14  
    3Scurtă impermeabilă îmblănităbuc15  
    4Pantaloni vătuiţi impermeabiliper.15  
    5Mănuşi impermeabileper.14  
    6Cizme din cauciucper.15  
    7Salopetă (combinezon)buc.22De fiecare conducător şi mecanic
    8Gheteper.22  
    9Cazarmament pentru cuşete nave:       De fiecare pat. Saltelele şi pernele se pot recondiţiona după expirarea a jumătate din durata de serviciu.
      - cearşaf (cearşaf plic)buc44
      - faţă de pernă-34
      - pătură*)-16
      - pernă-15
      - saltea-110
      *) - pe timp friguros se pot acorda două.-    
    III. Materiale pentru pregătire de specialitate
    1Foaie de cortbuc1inv.Pentru executarea tragerilor în poligon se asigură câte 1 buc. pentru fiecare loc de tragere.
    2Sac de merindebuc1inv.  
    3Raniţăbuc1inv.  
    4Cascăbuc   inv.  
    5Corturi diferitebuc   inv.Cantitatea, formatul şi mărimea stabilesc prin tabela de înzestrare.
    6Sac pentru transportul echipamentuluibuc18Pentru fiecare 50 de funcţionari publici. La unităţile cu efective peste 50 de funcţionari publici se asigură câte 2 buc.
    7Sac pentru corespondentăbuc   inv.Necesarul se stabileşte în funcţie de nevoi.
    8Geantă pentru corespondentăbuc   inv.Pentru corespondentă specială necesarul şi modelul se stabilesc în funcţie de nevoi.
    IV. Echipament pentru santinele în posturi fixe sau mobile
    1Manta îmblănită (şubă)buc16Pentru fiecare post de santinelă
    2Cizme sau galoşi din pâslăper.26  
    3Cizme din cauciucper.14Pentru fiecare post de santinelă aflat în zone cu precipitaţii frecvente, poduri sau zone mlăştinoase.
    4Căciulă îmblănită cu urechibuc36  
    5Mănuşi îmblăniteper.12  
    Notă: Articolele de echipament prevăzute de normă se pot utiliza şi de altor categorii de efective care execută paza în posturi fixe cu regim de santinelă, cu aprobarea comandantului unităţii.
    B. Echipamentul de protecţie şi de lucru
    I. Personal care execută control corporal şi la bagaje
    1Halat de protecţiebuc2inv.  
    2Mănuşi de protecţieper4inv.  
    3Ecusoanebuc2inv.Se acordă echipelor ce execută percheziţia generală, numai pe timpul misiunii.
    4Combinezon (salopetă)buc50inv.
    5Bonetă (ţinuta de vară)buc50inv.
    6Capelă (ţinuta de iarnă)buc50inv.
    II. Efective ce execută paza, escortarea sau supravegherea, în exterior
    1Mască împotriva ţânţarilorbuc121)
    2Mănuşi impermeabile împotriva ţânţarilorper.121)
    3Bluză de vântbuc13  
    4Scurtă impermeabilă îmblănităbuc14  
    5Costum impermeabil vătuit (molton)buc12  
    6Cizme din cauciucper12  
    7Cizme din pâslăper14  
    8Costum pentru vară, cu un pantalon (fustă)buc11  
    9Şapcă pentru varăbuc11  
    10Bocanci cu şiret (ghete pentru femei)per.11  
    11Pelerină impermeabilăbuc13  
    12Baston din cauciucbuc1inv.2)
    Notă: 1. Numai în situaţii când se impune folosirea acestora.
    2. Se asigură cadrelor care execută misiuni de supraveghere şi pază şi escortare, prin ordin scris al comandantului
    III. Efective care însoţesc transporturile de deţinuţi, care manipulează şi transportă corespondenţa secretă, personalul care asigură tragerile în poligoane.
    1Bluză de vântbuc1inv.  
    2Şubă (scurtă impermeabilă îmblănită)buc16  
    3Cizme din cauciucper1inv.  
    4Cizme din pâslăper.14  
    5Mănuşi îmblăniteper14  
    IV. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, radiotehnicieni, lăcătuşi, fochiştii, şoferi, tractorişti, spălători auto, membrii comisiilor de verificare sau examinare tehnică a autovehiculelor, conducători maşini terasiere, motopompişti, conducători hipo.
    1Combinezon (salopetă)buc22  
    2Mănuşi din lânăper.12  
    3Costum vătuit (bluză şi pantaloni)buc14Numai pentru cel care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în spaţii neîncălzite (ateliere, etc.)
    4Bocanci tip m.t.per.12  
    a) numai pentru conducători hipo
    5Cizme sau galoşi din pâslăper.14  
    b) numai pentru spălători auto
    6Mănuşi din cauciucper.12Se asigură şi şoferilor care spală singuri maşinile, inclusiv cadrelor care au în primire autoturisme.
    7Şorţ din cauciucbuc12
    8Cizme din cauciucper.12
    V. Personal din centrele şi oficiile de calcul electronic
    1Halat din pânzăbuc23Pentru inginerii de sistem şi operatorii la calculator
    2Halat din pânză coloratăbuc23Pentru operatorii pregătire date
    VI. Operatori telefonişti, telexişti, radiotelegrafişti, supraveghetori radio, desenatori şi cartografi lucrări speciale
    1Halat23    
    VII. Personal care execută permanent lucrări de construcţii, instalaţii, de întreţinere, şi revizie, care asigură exploatarea şi conservarea tehnicii de transmisiuni, care execută efectiv controlul acestor lucrări
    1Combinezon (halat sau salopetă)buc23  
    2Costum vătuitbuc1inv.Numai cei care supraveghează lucrările de construcţii
    3Cască de protecţiebuc1inv.
    4Cizme din cauciucper.1inv.
    VIII. Materiale pentru puncte medicale (pentru fiecare pat)*)
    1Halat pentru bolnavibuc13  
    2Pijamabuc24  
    3Papuciper.12  
    4Prosopbuc33  
    5Cearşafbuc44  
    6Faţă de pernăbuc33  
    7Păturăbuc16  
    8Pernă   15După folosire a jumătate din durata de serviciu se pot recondiţiona
    9Salteabuc110
    10Halat albbuc22Numai pentru supraveghetorii de la spital şi infirmieri
    11Halat din moltonbuc13
    Notă: *) Prin punct medical se înţeleg: spitalele, cabinetele medicale, infirmeriile, staţionarele ş.a., compartimentele sanitare dotate cu paturi, amenajate pentru persoanele private de libertate.
    IX. Magazineri, mânuitori şi distribuitori de materiale, şefi de depozite şi magazii, arhivari, membrii comisiilor de recepţie, cei care lucrează la evidenţa operativă şi cei care execută percheziţii corporale (personal militar şi civil)
    1Halat de protecţiebuc23Se asigură şi pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în magazii neîncălzite
    2Costum vătuitbuc15
    X. Frizerii (de fiecare frizer)
    1Halat de protecţie (bluză)buc22  
    2Fotă pentru tunsbuc31Pentru fiecare 50 de oameni de tuns
    3Şervet pentru frizeriebuc102  
    4Prosopbuc41  
    Notă: Din veniturile realizate de bucătăriile de unitate se pot asigura şi alte articole care nu sunt cuprinse în normă, sau se pot suplimenta cantităţile prevăzute.
    XI. Responsabil popotă, agenţi (personal de serviciu pe bucătărie, supraveghetori, bucătari, ospătari, veselari)
    1Bonetă (batic)buc42Bucătării şefi primesc coafe
    2Halat (bluză)buc42Inclusiv pentru cei ce împart hrana în sala de mese şi agenţii care execută controlul parchetelor pentru deţinuţi ori împart hrana la deţinuţi.
    3Pantalon (fustă)per42  
    4Şort din pânzăbuc42  
    5Cizme din cauciucper.11Pentru cei care spală vesela.
    6Şorţ din pânză cauciucatăbuc12  
    XII. Ospătari care participă la activităţi de protocol
    1Costum (sacou cu 2 pantaloni)buc1inv.  
    2Vestăbuc2inv.  
    3Sacou albbuc1inv.  
    4Bluză din doc albbuc2inv.  
    5Cămaşă albăbuc2inv.  
    6Cămaşă bluzăbuc2inv.  
    7Cravată neagrăbuc1inv.  
    8Papion negrubuc2inv.  
    9Papion albbuc2inv.  
    10Pantofi negriper.1inv.  
    11Şosete negre (bleumarin)per3inv.  
    XIII. Instructori, conductori şi îngrijitori cai şi câini, îngrijitori de animale din gospodăriile agrozootehnice
    1Salopetă (combinezon)buc12  
    2Costum vătuit (bluză şi pantalon)buc15  
    3Şorţ din pânză cauciucatăbuc13  
    4Cizme scurte din cauciucper.12  
    5Halat albbuc12Pentru personalul care lucrează în sectorul zootehnic din g.a.z.
    6Bonetă albăbuc22
    7Halate albebuc5inv.Numai pentru persoanele străine de unitate, care vizitează sau controlează activitatea din aceste compartimente
    Notă: Prin îngrijitori cai şi câini se înţeleg şi subofiţerii care au în primire animale şi execută îngrijirea lor
    XIV. Personal care lucrează la staţiile de încărcare acumulatori şi stingătoare, staţii de radio
    1Şorţ din cauciucbuc12  
    2Mănuşi din cauciucper12  
    3Cizme din cauciucper12  
    XV. Materiale diverse pentru funcţionarii publici
      Salopetă (combinezon)buc12Primesc:
    - cadrele care deservesc efectiv sau execută lucrări de întreţinere şi revizii la staţiile de emisie-recepţie sau grupurile electrogene.
    - cadrele care au în primire şi conduc autovehiculele unităţii.
    - cadrele şi elevii instituţiilor militare de învăţământ, pe timpul cât lucrează în laboratoarele foto, chimic, criminalistic.
    Numărul de salopete se va stabili în raport de capacitatea laboratorului.
    buc13Primesc:
    - cadrele care lucrează în ateliere depozite de carburant şi lubrifianţi.
    - membri comisiilor de casare pe timpul când execută efectiv casarea materialelor.
    - personalul tehnic ce execută lucrări de întreţinere şi revizii la mijloacele auto şi tehnica de luptă
              - cadrele care au în subordinea directă şi răspund de buna exploatare şi conservare a tehnicii de luptă şi cadrele ce execută efectiv controlul acestor lucrări. personalul tehnic şi la instalaţiile de telecomunicaţii
    - tehnicienii auto ce îndeplinesc funcţia de şefi de garaje sau şefi puncte de control tehnic al autovehiculelor
    - cadrele care asigură supravegherea deţinuţilor în atelier
    buc22Primesc:
          - agenţii care lucrează în ateliere de reparaţii de orice fel.
    XVI. Echipament pentru funcţionarul public din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Nr. crt.Funcţii, meserii, specialităţi şi loc de muncăEchi- pamen- tulPrevederiObservaţii Se schimbă
    Canti- tateDurată
    012345
    1Medic În plus pentruHalat din pânză31La 3 zile
    1.1.Casa de naşteriHalat din pânză.      
    Bonetă sau basma din pânză.     La 2 zile şi după fiecare naştere asistată.
    Şort de protecţie.     După necesităţi.
    Mască de protecţie.
    Huse pentru încăl- ţăminte.
    1.2.Staţionare de adulţi şi copii, de la centre medico-sanitare, dispensare medicale şi staţionare de diagnostic din policliniciHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    1.3.Servicii de obstretică - ginecologie chirurgie şi alte specialităţi chirurgicaleŞorţ de protecţie     După necesităţi
    1.4.Servicii pediatrieŞorţ protecţie41Zilnic
    Mască protecţie     După necesităţi
    1.5.Filtru pediatrieHalat pânză41Zilnic
    Bonetă sau basma
    41Zilnic
    pânză Mască protecţie     După necesităţi
    1.6.Stomatologie (inclusiv dentişti)Şort protecţie     Zilnic
    Mască protecţie41După necesităţi
    1.7.Recoltare, conservare sânge şi preparate produse din sângeŞort protecţie11Zilnic şi după necesităţi
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză
    1.8.Laboratoare şi secţii de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie şi lucru cu animalePantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
    1.9.Unităţi cu paturi (inclusiv servicii de investigaţii şi tratament), creşe, leagăne precum şi unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză (în locul halatului de la nr. crt. 1).31La 3 zile
    31La 3 zile
    Pantalonul sau fustă din doc
    Bonetă sau basma din pânză (în locul celor de la nr. crt. 1)
    31La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11După necesităţi
    Mască de protecţie
    În plus pentru:        
    1.9.1Leagăne şi creşeŞorţ de protecţie41Zilnic
    1.9.2Secţii de obstretică-ginecologie chirurgie şi alte specialităţi chirurgicaleŞort de protecţie     După necesităţi
    1.9.3Bloc de naşteriHalat din pânză     Zilnic, după necesităţi
    Şorţ de protecţie
    Mască de protecţie
    Huse pentru încăl- ţăminte
    1.9.4Bloc operatorHalat din pânză     Zilnic şi după necesităţi
    Mască de protecţie
    Huse pentru încăl- ţăminte
    1.9.5Spitale şi secţii de boli contagioase pediatrie, nou-născuţi, prematuri, anestezie-reanimare terapie intensivă şi unităţi de cercetare, producţie şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză (în locul celor de la nr. crt. 1.9)41Zilnic
      Pantaloni sau fustă din doc (în locul celor de la nr. crt. 1.9)41Zilnic
        Şorţ de protecţie41Zilnic
    Bonetă sau basma din pânză (în locul celor de la nr. crt. 1.9)Zilnic
    Zilnic, pentru fiecare compartiment, pe grupe de boli sau categorii de nou-născuţi
    Halat din pânză Şorţ de protecţie
    Mască de protecţie
    Huse pentru încăl- ţăminte
    1.9.6.Unităţi cu sistem pavilionar şi unităţi unde se efectuează aeroterapie   32  
    1.9.6.Unităţi cu sistem pavilionar şi unităţi unde se efectuează aeroterapie   32  
    2FarmacistHalat din pânză32La 3 zile
    32La 3 zile
    Bonetă din pânză
    În plus pentru:
    2.1.Laboratoare şi secţii de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie şi lucru cu animalePantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
    2.2.Farmacii şi servicii de investigaţii din unităţi cu paturiHalat sau bluză din pânză (în locul halatului de la nr. crt. 1)32La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză (în locul celor de la nr. crt. 2)
    32La 3 zile
    11După necesităţi
    11
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză      
    Mască de protecţie    
    2.2.1.În plus pentru: unităţi cu sistem pavilionarHalat din molton11  
    2.3.Lucru la cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat din pânză (în locul celui de la nr. crt. 2)44Zilnic
    42Zilnic
    Pantaloni sau fustă din doc
    42Zilnic
    Bonetă sau basma din pânză (în locul celor de la nr. crt. 2)
    42Zilnic
    42Zilnic
        Zilnic
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză     Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
    Şorţ de protecţie
    Mască de protecţie
    Halat din pânză Huse pentru încăl- ţăminte
    3Biolog, biochimist, toxicolog, chimist, fizician, biofizician şi cei care lucrează la microscopie electronicăHalat din pânză32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză
    3 12 1La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză
    În plus pentru:
    3.1.Servicii de investigaţii din unităţi cu paturiHalat din pânză (în locul celui de la nr. crt. 3)31La 3 zile
    31La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc Bonetă sau basma din pânză (în locul celor de la nr. crt. 3)
    31La 3 zile
    11După necesităţi
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză (În locul celor de la nr. crt. 3)
    Mască de protecţie
    3.2.Lucru la cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză (în locul celui de la nr. crt. 2)42Zilnic
    Pantaloni sau fustă din doc Bonetă sau basma din pânză (în locul celor de la nr. crt. 3)
    42Zilnic
    42Zilnic
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză (în locul celor de la nr. crt. 3)
    42Zilnic
    Şorţ de protecţie42Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
    Mască de protecţie    
    Huse pentru încăl- ţăminte    
    4Medic veterinar şi tehnician veterinarHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    Pantaloni din doc31La 3 zile
        După necesităţi
    Şorţ de protecţie Pantofi de tenis sau pantofi de pânză11
    În plus pentru:
    4.1.Lucru de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologiceHalat din pânză Şorţ de protecţie     Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
    Mască de protecţie
    Huse pentru încălţă- minte
    4.2.Contenţie, sângerări, recoltări de organeHalat din pânză sau salopetă din doc     După necesităţi
    Bonetă sau basma din pânză
    Cizme din cauciuc
    5Tehnician utilaje medicale în unităţi cu paturi, tehnician şi foto reproducător în unităţi de cercetare, producţie şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat din pânză sau bluză32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
        După necesităţi
    Pantaloni sau fustă din doc32La 3 zile
    Mască de protecţie     După necesităţi
    În plus pentru:
    5.1.Unităţi cu sistem pavilionarHalat din molton12  
    6DroghistHalat din pânză32La 3 zile
    32La 3 zile
    Bonetă din pânză
    7Asistent medical, moaşă, soră medicală, oficiant sanitar, operator chimist şi laborantHalat din pânză32La 3 zile
    32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză
    În plus pentru:
    7.1.Casa de naşteriHalat din pânză     La 2 zile şi după fiecare naştere asistată.
    Bonetă, basma pânză Şorţ de protecţie
    După necesităţi.
    Mască de protecţie
    Huse pentru încălţă- minte
    7.2.Staţionare de adulţi şi copii, de la centre medico-sanitare şi dispensare medicaleHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    7.3.Servicii de obstetrică, ginecologie, chirurgie şi alte specialităţi chirurgicaleŞorţ de protecţie     După necesităţi
    7.4.Servicii de pediatrieŞorţ de protecţie41Zilnic
    Mască de protecţie     După necesităţi
    7.5.Filtru pediatrieHalat din pânză41Zilnic
    Bonetă sau basma din pânză
    41Zilnic
    Mască de protecţie     După necesităţi
    7.6.StomatologieŞorţ de protecţie41Zilnic
    7.7.Recoltare, conservare sânge şi preparate produse din sângeŞorţ de protecţie Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11Zilnic şi după necesităţi
    7.8.Laboratoare şi secţii de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie şi lucru cu animalePantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
    7.9.Unităţi cu paturi (inclusiv servicii de investigaţii, tratament şi farmacii), creşe şi leagăneHalat sau bluză din pânză (în locul halatului de la nr. crt. 7)31La 3 zile
    Pantalon sau fustă din doc
    31La 3 zile
    7.9.1.Bloc de naşteri şi bloc operatorHalat din pânză Şorţ protecţie     Zilnic şi după necesităţi
    Mască de protecţie
    Huse pentru încălţă- minte
    7.9.2.Spitale şi secţii de boli contagioase, pediatrie, nou-născuţi, prematuri, anestezie-reanimare, terapie intensivă şi unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză (în locul celui de la nr. crt. 7.9.)41Zilnic
    Pantaloni sau fustă din doc (în locul celui de la nr. 7.9.)
    41Zilnic
    Bonetă sau basma din pânză
    41Zilnic
    În plus pentru:
    7.9.2.1Personalul care deserveşte mai multe compartimente şi asistenta (sora) şefăHalat din pânză     Zilnic, pentru fiecare compartiment, pe grupe de boli sau categorii de nou-născuţi
    Şorţ de protecţie
    Mască de protecţie
    Huse încălţă- minte
    7.9.3.Leagăne, creşe, unităţi cu sistem pavilionar şi unităţi unde se efectuează aeroterapieHalat din molton12  
      Laboratoare şi secţii din unităţi de cercetare şi producţie a serurilor, vaccinurilor şi produselorHalat din pânză sau salopetă din doc      
    7.10.biologice de diagnostic, pentru contenţia, sângerarea şi recoltarea de organe de la animale de experienţăBonetă sau basma din pânză Cizme din cauciuc     După necesităţi
    8InfirmierHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză     La 3 zile
    În plus pentru:
    8.1.Casa de naşteriŞorţ de protecţie4 11 1Zilnic
    Mască de protecţie Pantofi de tenis sau pantofi din pânză
    După necesităţi
    11
    8.2.Unităţi cu paturi (inclusiv servicii de investigaţii, tratament şi farmacii), creşe, leagăneHalat sau bluză din pânză (în locul celor de la nr. crt. 8)31La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc      
    31La 3 zile
    8.3.InfirmierBonetă sau basma din pânză (în locul celor de la nr. crt. 8)31La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
    Mască de protecţie Şorţ4I 1După necesităţi Zilnic
    În plus pentru:
    8.3.1.Leagăne, creşe, unităţi cu sistem pavilionar şi unităţi unde se efectuează aeroterapieHalat din molton12  
    8.3.2.Bloc de naşteri şi bloc operatorHalat din pânză Şorţ de protecţie     Zilnic şi după necesităţi
    Mască de protecţie
    Huse pentru încălţă- minte
    În plus pentru:
    8.3.3.Spitale şi secţii de boli contagioase pediatrie, nou-născuţi, prematuri, anestezie-reanimare, terapie intensivăBoneta sau basma din pânză (în locul celor de la nr. crt. 8.2)     Zilnic şi după necesităţi
    Pantaloni sau fustă din doc (în locul celor de la nr. crt. 8.2)
    Halat sau bluză din pânză (în locul celor de la nr. crt. 8.2)
    8.3.4.Servitul mesei bolnavilorHalat din pânză41Zilnic
    Mănuşi de protecţie    
    9BrancardierHalat din pânză32La 3 zile Zilnic
    42
    Şorţ de protecţie32La 3 zile
    Bonetă din pânză      
    9.1.Unităţi cu paturiBluză din pânză (în locul halatului) (în locul halatului de la nr. crt. 9)3 32 2La 3 zile La 3 zile
    Pantaloni din doc32La 3 zile
    Bonetă din pânză (în locul celei de la nr. crt. 9)42La 3 zile
    Şorţ de protecţie (în locul celui de la nr. crt. 9)11 1După necesităţi
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză Mască de protecţie      
    În plus pentru:
    9.1.1.Unităţi cu sistem pavilionarHalat din molton      
    10Instructor educaţie, instructor energoterapie, frizer, lenjer, garderobier, liftier din unităţi cu paturi şi din unităţi e cercetare şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză32La 3 zile
    Pantaloni sau fustă din doc32  
    Bonetă sau basma din pânză32  
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11  
    11Psiholog, entomolog, profesor şi instructor c.f.m., logoped, registrator medicalHalat din pânză32La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile La 3 zile
    11.1.Unităţi cu paturiBluză din pânză (în locul celei de la nr. crt. 11)32
    32La 3 zile
    Pantalon sau fustă din doc32La 3 zile
    Bonetă din pânză (în locul celei de la nr. crt. 11)11  
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză      
    12Instructor educaţie din leagăne de copiiHalat din pânză31La 3 zile
    Bonetă sau basma din pânză31La 3 zile
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză11
    13îngrijitor curăţenieBonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    Halat din pânză32La 3 zile
    Şorţ de protecţie42Zilnic
    13.1.Oase de naşteriBasma din pânză31La 2 zile
    Halat din pânză31La 2 zile
    Şorţ de protecţie41Zilnic După necesităţi
    13.2.Staţionare de adulţi şi copii de la centre medico-sanitare şi dispensare medicaleBasma din pânză31La 2 zile
    Halat din pânză31La 2 zile
    Zilnic
    Şorţ de protecţie41După necesităţi
    13.3.Lucru la grupurile sanitareHalat din pânză31La 3 zile
    13.4.Laboratoare şi secţii de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie, lucru cu animale, recoltare, conservare sânge, preparate produse din sânge şi cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticPantofi de tenis sau pantofi de pânză11  
    În plus pentru:
    13.5.Unităţi cu paturi, creşe, leagăne, unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat sau bluză din pânză (în locul celor de la nr. crt. 13)31La 3 zile
        Pantaloni sau fustă din doc31La 3 zile
        Basma din pânză (în locul celei de la nr. 13)      
        Şorţ de protecţie      
        Pantofi de tenis sau pantofi din pânză      
    În plus pentru:
    13.5.1Bloc de naşteri, bloc operator, spitale şi secţii de boli contagioase, pediatrie,Halat din pânză      
    Şorţ de protecţieZilnic, după necesităţi şi al fiecărui compartiment
    nou născuţi, prematuri, anestezie-reanimare terapie intensivă şi unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHuse pentru încălţă- minte
    13.5.2Lucru în blocuri alimentareHalat din pânză      
    Şorţ de protecţie     După necesităţi
    Huse pentru încălţă- minte      
    14Spălător (rufe, sticlă, veselă), etuvier, lacăt, nămolarHalat din pânză sau31La 3 zile
        Salopetă din doc22Săptămânal
        Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    15Băieş, maseurHalat din pânză32  
    Bonetă sau basma din pânză32La 3 zile
    Halat din monton12  
    Sandale de baie11  
    16GhipsarHalat din pânză sau bluză din pânză31La 3 zile
    Pantaloni din doc Bonetă sau basma din pânză3 21 2Săptămânal
    Pantofi de tenis sau pantofi din pânză32La 3 zile
    Mască de protecţie11După necesităţi
    17îngrijitor de animale de laboratorHalat din pânză sau salopetă din doc31La 3 zile
    22Săptămânal La 3 zile
        Bonetă sau basma din pânză32
        Cizme din cauciuc12
    17.1.Contenţie, sângerări, recoltări de organe în unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat din pânză sau salopetă din doc     După necesităţi
    Bonetă sau basma din pânză      
    Cizme din cauciuc      
    18Şofer pentru transportul animalelor şi evacuarea gunoaielor şi reziduurilor din unităţile de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnosticHalat din pânză sau salopetă din doc32La 3 zile
    Boneta din pânză22Săptămânal
    Cizme din cauciuc32La 3 zile
    Mănuşi din cauciuc12După necesităţi
  NotaPentru categorii profesionale sau locuri care nu sunt cuprinse în aceasta norma se pot asigura şi distribui articole şi cantitatile folosite în Ministerul Sănătăţii, pentru situaţii similare. Aprobarea folosirii acestor articole se acordă de seful Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în baza unui raport inaintat de comandantul unităţii respective.-----------