ORDONANTA Nr. 20 din 4 august 1995privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 15 august 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi finanţarea acestei acţiuni din fondurile ce se asigura anual prin legea bugetului de stat pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei până la data de 31 decembrie 1996.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judeţene de cadastru şi organizare a teritoriului, prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene şi a municipiului Bucureşti.Oficiile judeţene de cadastru şi organizare a teritoriului răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice în aplicarea prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şialimentaţiei,Valeriu TabaraMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------------