HOTĂRÂRE nr. 244 din 30 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2005    Având în vedere dispoziţiile art. 155 alin. (2) din Constituţia României, republicată,în temeiul dispoziţiilor art. 126 alin. (2), coroborat cu art. 132 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,Consiliul Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:1. La articolul 25, punctul 12 va avea următorul cuprins:"12. ia măsuri în vederea repartizării aleatorii a clauzelor."2. La art. 98, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Repartizarea cauzelor se va efectua ţinându-se seama de criteriul aleatoriu, alfabetic, astfel cum a fost implementat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.284/C/2004, sau în sistem informatizat."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.Secretarul general alConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Dan LupaşcuBucureşti, 30 noiembrie 2004.Nr. 244.____________