ORDIN nr. 94 din 26 octombrie 2004privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.263 din 28 decembrie 2004  Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 41.599 din 23 august 2004, întocmit de Direcţia generală de inspecţie, control, inspecţie la frontieră şi coordonarea institutelor veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, prevăzute în anexele nr. I-IV care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de specialitate şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 31 mai 2001.  +  Articolul 5 (1) În cazul suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor şi a celor transmisibile de la animale la om, cum sunt: febra aftoasă, stomatita veziculoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, pleuropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară virotică, febra Văii de Rift, bluetongue, variola ovină şi caprină, pesta africană a calului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, pesta aviară, boala de Newcastle, rabia, antrax, listerioza, toxoplasmoza, nu se percep tarife pentru analize şi examene de laborator persoanelor fizice care se prezintă direct la institutele veterinare şi laboratoarele de stat din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În funcţie de situaţia epidemiologică din ţară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate reduce sau creşte numărul bolilor pentru care nu se percep tarife la analizele şi examenele de laborator în cazul suspiciunii acestora.  +  Articolul 6Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu HarbuzBucureşti, 26 octombrie 2004.Nr. 94.  +  Anexa I                             A. TARIFE       PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ŞI EXAMENELOR DE LABORATOR              IN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ANIMALELOR
                                                             
    Nr. crt.DENUMIREA ANALIZEI, EXAMENULUI, OPERAŢIUNIITarif (lei/ analiză/ examen/ operaţiune)
    012
    1.Examen anatomopatologic la:- animale mici, peşti188.100
    2.   - animale mijlocii339.500
    3.   - animale mari422.500
    4.   - set de organe - animale mijlocii220.900
    5.   - set de organe - animale mari323.800
    6.Biopsie496.600
    7.Examen clinic şi anatomopatologic pt. albine şi viermi de mătase74.800
    8.Examen bacterioscopic96.300
    9.Examen bacterioscopic special302.800
    10.Examen bacteriologic pe cadavru833.300
    11.   - examen patogenitate culturi microbiene96.800
    12.   - antibiogramă147.600
    13.   - examen biochimic culturi microbiene172.900
    14.Examen bacteriologic pe probă unică388.900
    15.   - examen patogenitate culturi microbiene96.800
    16.   - antibiogramă147.600
    17.   - examen biochimic culturi microbiene228.400
    18.Examen bacteriologic albine şi viermi de mătase454.000
    19.   - examen biochimic culturi microbiene261.100
    20.   - antibiogramă147.600
    21.Examen bacteriologic peşte505.700
    22.   - examen biochimic culturi microbiene261.100
    23.   - antibiogramă204.500
    24.Identificare:- Yersinia ruckeri prin latex aglutinare201.300
    25.   - Aeromonas salmonicida prin latex aglutinare156.300
    26.   - Vibrio salmonicida prin latex aglutinare156.300
    27.   - E. coli/100 g moluşte bivalve974.100
    28.   - Salmonella/25 g moluşte bivalve1.715.800
    29.   - Salmonella prin testul latex aglutinare159.800
    30.   - Salmonella prin Api 20 E202.200
    31.   - agenţi patogeni moluşte bivalve850.700
    32.Examen toxicologic al culturilor microbiene227.000
    33.Examen citopatologic:- metoda Sellers330.000
    34.   - metoda Armstrong260.200
    35.   - metoda Pappenheim427.000
    36.   - metoda - Ziehl - Nielsen modificată443.300
    37.   - metoda Papanicolau451.600
    38.   - metoda hematoxilină-eozină (H-E)399.200
    39.   - metoda albastru-toluidină409.900
    40.   - metoda negru Sudan B428.700
    41.   - metoda violet de gentiana352.400
    42.Examen histopatologic prin: - metoda H-E379.000
    43.   - metoda Masson modificată479.400
    44.   - metoda Ziehl - Nielsen modificată626.200
    45.   - metoda Mann597.100
    46.   - metoda Lentz570.400
    47.   - metoda Levaditti762.000
    48.   - metoda Pappenheim534.800
    49.   - metoda Romanowsky - Giemsa modificată503.500
    50.   - metoda Gomori635.700
    51.   - metoda Van Gieson643.200
    52.   - metoda Brachet619.000
    53.   - metoda Albastru Alcian412.100
    54.   - metoda Albastru Alcian-PAS818.600
    55.   - metoda Perls579.700
    56.   - metoda negru de Sudan B730.700
    57.   - metoda Okamoto582.200
    58.   - metoda Von Kossa775.600
    59.   - metoda Pasini515.900
    60.   - metoda Bensley535.300
    61.   - metoda Cowdry591.400
    62.   - metoda De Robert-Hausser437.400
    63.   - metoda Langhans496.500
    64.   - metoda Lillie-Pasternack487.300
    65.   - metoda Paschinger540.100
    66.   - metoda roşu de Congo522.500
    67.   - metoda Schmorl507.900
    68.   - metoda Schultze-Schmidt485.700
    69.   - metoda Gramm - Weigert535.300
    70.   - metoda Nicolau-Kopciowska491.600
    71.   - metoda Tanzer482.100
    72.   - metoda Twort-Ollett431.000
    73.   - metoda violet de gentiana477.400
    74.   - metoda Ziehler494.800
    75.   - metoda albastru de toluidină1.710.300
    76.   - metoda prin IF611.200
    77.Test rapid ELISA pentru diagnosticul EST2.072.600
    78.Test rapid Western Blot pentru diagnosticul EST2.072.600
    79.Test rapid prin chemiluminiscenţă pentru diagnosticul EST2.006.000
    80.Metoda imunohistochimică pentru diagnosticul de confirmare a EST2.006.000
    81.Metoda Western Blot pentru diagnosticul de confirmare a EST2.106.000
    82.Examen histopatologic la albine şi viermi de mătase466.500
    83.Determinarea numărului de:- eritrocite (metoda clasică)90.900
    84.   - leucocite (metoda clasică)58.100
    85.   - trombocite (metoda clasică)58.100
    86.Determinarea:- hemoglobinei (metoda colorimetrică)30.400
    87.   - hematocritului (microhematocritul)17.900
    88.Calcul indici eritrocitari derivaţi (VEM, HEM, CHEM)40.300
    89.Hemoleucograma - Coulter-Counter AcT5Diff CP158.600
    90.Formula leucocitară127.600
    91.Examen citomorfologic pe frotiu de sânge periferic127.600
    92.Colorare frotiu - metoda panoptică May Grunwald - Giemsa40.800
    93.Medulograma, adenograma241.400
    94.Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor - VSH (metoda Westergreen)46.700
    95.Leucocitoconcentratul241.400
    96.Determinarea timpului de coagulare - timp de sângerare43.200
    97.Determinarea timpului de:- tromboplastină tisulară - timp Quick114.900
    98.   - recalcificare - timp Howell62.100
    99.Determinarea:- retracţiei cheagului22.400
    100.   - fibrinogenului prin coagulare cu trombină (metoda cantitativă)52.800
    101.   - numărului de reticulocite119.200
    102.   - sideroblaştilor şi siderocitelor121.200
    103.Evidenţierea corpusculilor Heinz121.200
    104.Determinarea rezistenţei globulare82.000
    105.Fosfataza alcalină leucocitară - FAL119.200
    106.Glicogenul leucocitar114.200
    107.Reacţia peroxidazelor121.200
    108.Proteina C reactivă - PCR102.000
    109.Dozarea:- proteinei serice38.600
    110.   - albuminei serice17.900
    111.   - glicemiei serice63.200
    112.   - colesterolului seric42.900
    113.   - beta-carotenului seric26.000
    114.   - ureei serice45.700
    115.   - GOT seric45.700
    116.   - GPT seric44.500
    117.   - vitaminei E44.500
    118.   - vitaminei C44.500
    119.   - acidului lactic45.700
    120.   - acidul piruvic45.700
    121.   - GGT45.700
    122.   - colinesterazei44.500
    123.   - CPK45.700
    124.   - amilazei serice45.700
    125.   - lipidelor serice46.300
    126.   - Se seric59.400
    127.Sumar urină68.800
    128.Identificare corpi cetonici50.300
    129.Dozarea:- corpilor cetonici140.900
    130.   - fosfatazei alcaline49.700
    131.   - bilirubinei totale49.700
    132.   - sodiului şi potasiului80.100
    133.   - microelementelor serice72.600
    134.   - calciului seric43.400
    135.   - fosforului seric46.400
    136.   - creatininei serice46.400
    137.   - acidului uric46.400
    138.   - magneziului seric46.400
    139.   - clorului seric43.400
    140.   - vitaminei A80.100
    141.   - fibrinogenului46.400
    142.   - rezervei alcaline43.400
    143.   - trigliceridelor serice47.000
    144.Electroforeza proteinelor141.800
    145.ELISA - determinarea cantitativă a estradiolului358.600
    146.Examenul mobilităţii spermatozoizilor80.600
    147.Determinarea concentraţiei spermatozoizilor101.400
    148.Examenul morfologic al spermatozoizilor98.300
    149.ELISA - determinarea cantitativă a progesteronului358.600
    150.Determinarea infecţiei tuberculoase şi paratuberculoase prin:  
        - teste de tuberculinare86.500
    151.   - teste de imunostimulare limfocitară (TISL)309.700
    152.Depistarea infecţiei tuberculoase prin test EIAs - gIFN701.800
    153.Imunodifuzia în gel de agar (AGID) pentru:- paratuberculoză70.200
    154.   - Maedi-Visna - CAE72.200
    155.Test ELISA indirect pentru detecţia de anticorpi serici133.900
    156.Test ELISA bloking pentru detecţia de anticorpi serici133.900
    157.Testul de inhibarea hemaglutinării pentru detecţia anticorpilor63.100
    158.Testul de imunofluorescenţă indirectă (IFI) cu antigen IgG de: bou, cal, oaie, capră83.900
    159.Test de imunofluorescenţă directă pentru detecţia de antigen viral pe frotiuri din secreţii, etc.43.200
    160.Testul de seroneutralizare pe culturi celulare626.900
    161.Testul IHA pentru detecţia anticorpilor în influenţa ecvină65.700
    162.Microtestul IHA pentru:- boala de Newcastle46.000
    163.   - sindromul căderii ouatului47.300
    164.Testul de imunodifuzie (ID) în gel de agar pentru BIA15.200
    165.Imunodifuzia în gel de agar pentru influenţa aviară - (cu reagenţi din import)112.600
    166.Indexul patogenităţii:- intracerebrale (IPIC)89.500
    167.   - intravenoase (IPIV)330.700
    168.Examinarea:- limfocitelor (prin separare)621.300
    169.   - monocitelor (prin separare)621.300
    170.Testul de rozetare   621.300
    171.Identificarea:- limfocitelor B948.800
    172.   - limfocitelor T779.800
    173.Test PCR - Light Cycler (PCR în timp real) pentru: - PPC1.920.300
    174.   - PRRS1.920.300
    175.   - Aujeszky1.920.300
    176.Test PCR (clasic) pentru: - PPC1.536.700
    177.   - Bluetongue1.536.700
    178.   - Maedi Visna, CAEV1.536.700
    179.   - Avian Mycoplasmas1.366.400
    180.   - Actinobacillus pleuropneumoniae1.366.400
    181.   - Mycobacterium paratuberculosis1.366.400
    182.   - BVD1.536.700
    183.Imunofluorescenţă:- directă (pe frotiuri directe)41.400
    184.   - indirectă (pe frotiuri directe)39.200
    185.   - indirectă cu semnal amplificat43.800
    186.Serologie virală prin imunofluorescenţă indirectă: - pe suport Ag IDSA129.500
    187.   - pe suport Ag import195.600
    188.Serologie virală prin imunofluorescenţă indirectă cu semnal amplificat:  
        - pe suport Ag IDSA143.200
    189.   - pe suport Ag import231.000
    190.Serologie virală prin test imunocitoenzimatic:  
        - pe suport Ag IDSA119.200
    191.   - pe suport Ag import196.500
    192.Serologie virală prin test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat:  
        - pe suport Ag IDSA143.200
    193.   - pe suport Ag import243.300
    194.Serologie virală prin test imunocitoenzimatic - ELISA indirect cu:  
        - reagenţi parţial preparaţi de IDSA178.400
    195.   - reagenţi indigeni sau de import193.100
    196.Test imunocromatografic pentru trichineloză100.200
    197.Test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat239.400
    198.Test de imunoperoxidază pentru identificarea antigenului sau izolatelor de pestivirusuri158.500
    199.Imunodiagnostic prin:- ELISA145.800
    200.   - blocking ELISA169.100
    201.   - blocking ELISA cu semnal amplificat185.000
    202.   - ELISA în fază lichidă219.200
    203.Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA)304.900
    204.Testul de imunodifuzie (ID), inclusiv albine127.400
    205.Izolare de virus pe culturi celulare473.700
    206.Izolare de virus pe ouă embrionate564.700
    207.Diagnostic virusologic pentru rabie698.100
    208.Izolare de virus pe culturi celulare la peşti623.200
    209.Elisa din omogenat de organe pentru:- SHV715.800
    210.   - NPI715.800
    211.   - VPC715.800
    212.Identificare virusuri de la peşti prin imunofluorescenţă1.213.100
    213.RSAR pentru:- tifopuluroză30.700
    214.   - micoplasmoză32.000
    215.   - bruceloză (Roz Bengal)32.000
    216.   - B melitensis32.000
    217.   - F tularensis36.500
    218.   - bruceloză canină (Brucerocan)70.800
    219.Examen prin RMA în leptospiroză130.200
    220.Idem - seroaglutinare- lentă (RSAL)71.600
    221.RSAL pentru:- tifopuluroză70.300
    222.   - în micoplasmoză71.600
    223.   - în bruceloză69.600
    224.Testul de contraimunoelectroforeză111.500
    225.Testul inelar pentru lapte (TIL)56.500
    226.Reacţia de fixare a complementului, tehnica Wasserman (RFC)146.600
    227.RFC pentru:- febra Q149.900
    228.   - chlamidioză187.300
    229.   - bruceloză145.800
    230.   - paratuberculoză152.300
    231.   - morvă148.000
    232.   - durină165.300
    233.Reacţia de fixare a complementului (microtehnica) pentru Pleuropneumonia contagioasă bovină151.100
    234.Reacţia de fixare a complementului (microtehnica) pentru: - morvă148.800
    235.   - durină159.800
    236.   - bruceloză - aglutinare în tub (SAT)116.400
    237.Testul imunoenzimatic (ELISA) pentru M.R.A.172.200
    238.ELISA pentru:- trichineloză214.100
    239.   - toxoplasmoză236.800
    240.   - paratuberculoză132.800
    241.Diagnostic poliedrie la viermi de mătase prin metoda:- Pohil62.300
    242.   - Svetov91.200
    243.Examen parazitologic:  
      - Sânge prin metoda:- picături strivite între lamă şi lamelă87.400
    244.   - metoda M.G.G.201.000
    245.- Materii fecale prin metoda:- preparatului cu soluţie de Lugol68.300
    246.   - metoda Ziehl Nielsen modificată217.200
    247.- Ficat prin metoda - preparatului direct între lamă şi lamelă71.800
    248.- Pulmon, secreţii nazale prin metoda: - May Grumwald Giemsa199.700
    249.   - Toluidină blau214.700
    250.- Sol - metoda prin centrifugare64.900
    251.Examen parazitologic al:- bilei51.500
    252.   - urinei51.500
    253.   - pielei şi fanerelor51.500
    254.   - apei48.700
    255.   - furajelor sau aşternutului91.800
    256.Examen parazitiologic:- pe amprenta de organ ţesut (frotiu) MGG171.700
    257.   - din matrix organe91.800
    258.   - pentru trichomonoza bovină:- direct84.700
    259.     - cultural74.100
    260.   - coproparazitologic (ovoscopic şi larvoscopic)141.100
    261.   - pentru trichineloză prin microscopie52.200
    262.   - prin digestie artificială135.400
    263.Identificarea genului şi speciei paraziţilor219.000
    264.Determinarea încărcăturii parazitare pe gram de probă219.000
    265.Cultivare larve410.400
    266.Examen parazitologic la peste233.500
    267.Examen parazitologic pentru:- Acarapis woody101.400
    268.   - Nosema spp79.200
    269.   - Varroa J sau Braula C77.400
    270.Examen serologic pentru LEB (screening)146.900
    271.Examen pe faguri cu puiet de albine151.900
    272.Determinarea pH-ului:- cu hârtie indicatoare24.800
    273.   - prin metoda potenţiometrică83.400
    274.Determinarea clorurii de sodiu168.700
    275.Determinarea clorurii de sodiu prin metoda Mohr104.800
    276.Determinarea metalelor grele prin spectrofotometrie de absorbţie atomică225.000
    277.Citire probe prelucrate la spectrofotometru de absorbţie74.100
    278.Determinarea azotaţilor sau a azotiţilor212.300
    279.Dozarea azotaţilor prin metoda:- cu coloană de cadmiu401.500
    280.   - amoniacului193.600
    281.Identificarea coccidiostaticelor83.100
    282.Dozarea:- monenzinului293.900
    283.   - salinomicinului293.900
    284.   - furazolidonei230.900
    285.   - amprolului269.400
    286.Identificarea:- fosfurilor metalice97.400
    287.   - acid cianhidric146.000
    288.   - cianurilor din apă166.900
    289.   - ANTU (alfa-naftiltioureei)213.900
    290.Dozarea fosfaţilor163.800
    291.Identificarea:- fosforului prin metoda cu molibdat de amoniu60.700
    292.   - alcoolului etilic59.900
    293.   - alcaloizilor148.100
    294.Determinarea:- arsenului582.100
    295.   - ureei238.800
    296.Reacţia Kreiss   78.900
    297.Dozarea:- alcoolului metilic335.600
    298.   - methemoglobinei129.300
    299.   - hidrogenului sulfurat187.100
    300.   - substanţelor oxidabile229.400
    301.   - fluorului361.700
    302.   - oxigenului dizolvat165.700
    303.   - fenolilor240.200
    304.Dozarea:- sodiului şi potasiului din alte probe (decât sânge)217.500
    305.   - indicelui ureazic301.600
    306.   - radioactivităţii381.300
    307.Identificarea:- pesticidelor organoclorurate prin CSS466.800
    308.   - pesticidelor organofosforice prin CSS473.800
    309.   - erbicide triazine prin CSS348.800
    310.   - erbicide de tip 2,4 D prin CSS341.900
    311.   - pesticidelor organomercurice prin CSS344.000
    312.   - furadanului prin CSS334.900
    313.   - warfarinei prin CSS336.600
    314.Determinarea fenolilor din apă cu ajutorul kit-ului178.000
    315.Determinarea detergenţilor din apă cu ajutorul kit-ului234.000
    316.Determinarea cianurilor din apă cu ajutorul kit-ului104.500
    317.Determinarea hidrogenului sulfurat şi a sulfurilor din apă cu ajutorul kit-ului84.000
    318.Analiza apei cu ajutorul metodelor spectrofotometrice rapide/parametru108.500
    319.Determinarea cantitativă a microorganismelor din aer (metoda Koch)225.300
    320.Testul de sanitaţie:- bacililor coliformi modificat (TBCM)/obiectiv96.700
    321.   - stafilococic (TS)/obiectiv169.900
    322.   - TAAR/fermă234.200
    323.   - TSBC/fermă11.826.100
    324.Determinarea substanţelor în suspensie din apă43.700
    325.Recoltarea şi prelucrarea probelor de sol pentru executarea examenelor bacteriologice190.700
    326.Examenul bacteriologic calitativ al solului1.729.400
    327.Determinarea:- oxigenului dizolvat în apă46.400
    328.   - cantitativă a streptococilor termotoleranţi din apă174.900
    329.   - turbidităţii apei147.100
    330.   - poluanţilor organici din apa reziduală prin proba de putrefacţie555.400
    331.   - carbonului organic din sol495.900
    332.   - pH-ului solului86.500
    333.   - mărimii granulelor din sol85.400
    334.   - permeabilităţii solului105.900
    335.   - capilarităţii solului94.200
    336.   - umidităţii solului82.400
    337.   - pulberilor din aerul atmosferic86.600
    338.   - dioxidului de carbon din aerul adăposturilor144.600
    339.   - dioxidului de carbon din aerul atmosferic62.900
    340.   - cantităţii de hidrogen sulfurat din aer86.300
    341.   - conidiospersogramei75.900
    342.   - cantitativă a pulberilor din aerul adăposturilor167.300
    343.   - cantitativă a pulberilor sedimentabile din aer120.100
    344.   - turbidităţii apei potabile (Metoda cu etalon suspensie de formazină)510.400
    345.   - culorii apei prin compararea cu o scară colorimetrică etalon convenţională114.900
    346.   - numărului de fungi din aer697.300
    347.Recoltarea probelor de apă268.300
    348.Determinarea:- ureei din apa reziduală121.300
    349.   - clorurilor din sol109.700
    350.   - florei din sol1.065.300
    351.   - amoniacului din sol252.600
    352.   - potenţialului redox al solului159.000
    353.Determinarea:- calciului din sol169.500
    354.   - turbidităţii apei potabile15.900
    355.   - bacteriilor din genul Salmonella din apă516.400
    356.Analiza biologică a apei potabile348.100
    357.Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici din apă prin metoda spectrometrică cu albastru de metilen57.900
    358.Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi din apă272.200
    359.Determinarea conţinutului de dioxid de carbon liber din apa potabilă530.900
    360.Determinarea dioxidului de carbon total din apa potabilă538.900
    361.Determinarea dioxidului de carbon agresiv din apa potabilă928.900
    362.Determinarea:- acidităţii apei potabile131.900
    363.   - alcalinităţii apei potabile131.900
    364.Examen bacteriologic cantitativ al solului169.500
    365.Determinarea:- numărului total de bacterii din apa potabilă287.200
    366.   - numărului de streptococi din apă260.200
    367.   - nr. de bacterii coliforme termotolerante din apă260.200
    368.   - nr. de bacterii coliforme din apă prin metoda tuburilor multiple260.200
    369.Test de sanitaţie prin evidenţierea ATP-ului1.031.000
    370.Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere a germenilor aerobi mezofili504.100
    371.Controlul micologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere a fungilor643.100
    372.Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere a bacililor coliformi815.100
    373.Evidenţierea prezenţei enterobacteriaceelor prin testul microbiologic de teren (TMT)426.600
    374.Determinarea consumului biochimic de oxigen din ape de suprafaţă şi ape uzate1.377.400
    375.Prelevarea probelor de ape uzate în vederea efectuării analizelor de laborator711.800
    376.Determinarea conţinutului de materii în suspensie plutitoare din apele de suprafaţă şi din apele uzate: - metoda volumetrică241.300
    377.   - metoda gravimetrică250.700
    378.Determinarea conţinutului de materii totale în suspensie din apele de suprafaţă şi din apele uzate: - metoda prin filtrare209.300
    379.Determinarea conţinutului de materii în suspensie, sedimentabile din apele de suprafaţă şi din apele uzate: - metoda volumetrică243.300
    380.   - metoda gravimetrică245.300
    381.Determinarea pierderii la calcinare a materiilor totale în suspensie din apele de suprafaţă şi din apele uzate: - conţinut în materii minerale308.900
    382.   - conţinut în materii organice341.800
    383.Recoltarea probelor de sol prin metoda probelor medii succesive (PMS)/fermă17.954.800
    384.Analiza botanică179.200
    385.Examen micologic:- sumar179.300
    386.   - calitativ383.700
    387.   - complex653.400
    388.   - organe, cadavre, produse patologice etc.300.800
    389.   - micotoxicologic sumar303.800
    390.   - micotoxicologic prin CSS775.300
    391.   - complex2.189.500
    392.Examen micologic - test biologic1.604.500
    393.Examen micologic complex la albine şi viermi de mătase241.900
    394.Diagnosticul unor boli virale prin microscopie electronică - coloraţie negativă cu uranil - acetat 2%2.068.500
    395.Diagnosticul unor boli virale prin imunoelectronomicroscopie3.271.900
    396.Diagnostic electronomicroscopic. Includerea în bloc de Epon - metoda clasică4.639.200
    397.Bioprobă pe:- animale de laborator, insecte268.700
    398.   - animale mijlocii5.043.600
    399.   - animale mari12.535.300
    400.Bioprobă pe păsări:- tinere225.400
    401.   - adulte382.600
    402.Expertiză medico-legală veterinară/zi4.889.800
    403.Contraexpertiza de diagnostic medicală veterinară/zi4.680.300
    404.Recoltări probe la sediul laboratorului pentru examene şi analize: - hematologice23.000
    405.- serologice37.300
    406.- bacteriologice - micologice22.500
    407.- parazitologice51.400
    408.- coproparazotologice62.600
    409.Dezinfecţia mijloacelor de transport:- autoturisme65.000
    410.   - autotrenuri215.000
    411.   - vagoane33.000/m2
    412.Dezinfecţia suprafeţelor26.000/m2
    413.La analizele de laborator acreditate RENAR se va include în preţui de cost şi contravaloarea redevenţelor percepute anual de către organismul de acreditare
  NOTĂ:În costuri nu s-a inclus T.V.A.                    B - TARIFE PENTRU CONSULTANŢĂ, INSTRUIRI             PRACTICE ŞI VERIFICAREA CAPACITĂŢII DE DIAGNOSTIC DE                LABORATOR PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PROTECŢIA                         ANIMALELOR Şl PROTECŢIA MEDIULUI
                       
    Nr. crt.PROFILULU.M.INSTRUIRI cu durata DE 3 zile
    La sediul IDSAÎn teren
    Salarii personalCheltuieli Materiale, reactivi, etc.TOTALSalarii personalTransport, cazare, diurnămateriale documentare, reactivi, etc.TOTAL
    1.CONSULTANŢĂ, expertiză DE DIAGNOSTIC: specialist/zilei--3471000---3471000*)
    2.Morfopatologielei18860002614000450000018860004000000450000010386000
    3.Serologie, Bacteriologie, Micologie, Parazitologie, LEB, Patologie aviarălei18860001300002016000188600040000005200006406000
    4.Virusologielei1886000-188600018860004000000-5886000
    5.Boli de nutriţie, Biologie moleculară, Toxicologielei1886000520000240600018860004000000-5886000
    6.Patologie taurine ŞI ecvinelei3 pers. 375900026000040190002 pers. 28950001200000026000015155000
    7.Patologie animale acvatice, albine ŞI viermi de mătaselei3 pers. 375900026000040190002 pers. 28950001200000026000015155000
    8.Igienă animală şi PROTECŢIA MEDIULUIlei3 pers. 375900026000040190002 pers. 28950001200000026000015155000
    9.Epidemiologielei18860001300002016000188600040000001300006016000
  Notă: Notă *) Restul cheltuielilor de cazare, diurnă şi transport vor fi suportate direct de beneficiar sau prin decontare la IDSA- În costuri nu s-a inclus T.V.A.- Tarifele nu se aplică serviciilor prestate către laboratoarele Direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau ale celorlalte institute centrale din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.     C - VERIFICAREA CAPACITĂŢII DE DIAGNOSTIC
             
    Nr. crt.PE PROFILUL DE:Lei/ 1 probăLei/Setul de probe
    1.MORFOPATOLOGIE391.2001.955.900/de 5 pr.
    2.SEROLOGIE123.500617.500/de 5 pr.
    1.101.100/de 10 pr.
    3.BACTERIOLOGIE125.100625.500/de 5 pr.
    4.VIRUSOLOGIE prin:- IFD, IFI, TICE-325.000/setul de pr.
      - IFA, ELISA, ID-169.000/setul de pr.
             
    5.PARAZITOLOGIE143.0001.430.000/de 10 pr.
    6.TOXICOLOGIE325.0002.275.000/de 7 pr.
    7.MICOLOGIE130.000520.000/de 4 pr.
    8.BOLI DE NUTRUIŢIE şi ───────────────────────────────────────── BIOLOGIE MOLECULARĂ39.000195.000/de 5 pr.
    9.LEUCEMII ŞI IMUNODEFICIENŢE:- LEB187.200748.800/de 4 pr.
      - AIE98.800592.800/de 6 pr.
    10.PATOL. RUMEGĂTOARELOR125.100625.500/de 5 pr.
    11.PATOL. AVIARĂ13.000130.000/de 10 pr.
    12.PATOL. ANIMALE ACVATICE ŞI PATOL. ALBINE117.000-
    13.IGIENĂ ANIMALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI117.000585.000/de 5 pr.
  NOTĂ:- Aceste tarife se referă la solicitările din partea laboratoarelor private şi a crescătorilor particulari de animale.- În costuri nu s-a inclus T.V.A.
   +  Anexa II                        A. TARIFE    pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator privind    expertiza sanitară veterinară a produselor alimentare de origine               animală şi a furajelor
         
    Nr. crt.Denumirea analizei/examenului/operaţiuniiTarif (lei/analiză/ examen/ operaţiune)
    012
    1.Pesticide organoclorurate - GLC1.222.000
    2.Pesticide organofosforice - GLC1.390.000
    3.Pesticide carbamice - GLC1.294.000
    4.Cloramfenicol - GLC438.000
    5.Cloramfenicol ELISA1.043.000
    6.Cloramfenicol CHARM - miere1.227.000
    7.Sulfamide - CSS415.000
    8.Sulfamide HPLC - miere715.000
    9.Sulfamide CHARM - miere1.230.000
    10.Dimetridazol - spectrometrie UV390.000
    11.Coccidiostatice - Sp. UV372.000
    12.Nitrofurani - spectrometrie UV363.000
    13.Nitrofurani - ELISA1.218.000
    14.Ivermectin - GLC394.000
    15.Tireostatice - gravimetric56.000
    16.Tireostatice - CSS270.000
    17.Tranchilizante şi beta blocante CSS432.000
    18.Hormoni - GLC631.000
    19.Hormoni - ELISA - sânge900.000
    20.Hormoni - ELISA - urină, bilă1.090.000
    21.Bifenilipolicloruraţi GLC1.105.000
    22.Dioxină GC-MS1.566.000
    23.Beta agoniste - ELISA1.037.000
    24.Streptomicină - ELISA1.100.000
    25.Streptomicină - HPLC - miere1.203.000
    26.Streptomicină CHARM - miere870.000
    27.Tetraciclină CHARM - miere845.000
    28.Fenol HPLC - miere314.000
    29.Determinarea acidităţii159.000
    30.Determinarea azotiţilor (metoda Griess)121.000
    31.Determinarea fosfaţilor (metoda Chi-Mo-ci-Ac)311.000
    32.Determinarea pH-ului (potenţiometric şi conductivităţii)141.500
    33.Determinarea conţinutului de amidon362.000
    34.Determinarea conţinutului de apă104.000
    35.Determinarea proteinei prin metoda Kjeldahl212.000
    36.Determinarea cenuşii74.000
    37.Determinarea clorurii de sodiu (metoda Mohr)118.000
    38.Determinarea proteinei de soia3.750.000
    39.Determinarea hidroxiprolinei din carne şi preparate din carne639.000
    40.Determinarea amoniacului din apă140.000
    41.Determinarea substanţelor organice oxidabile din apă127.000
    42.Luarea şi pregătirea probelor pentru examen fizico-chimic22.000
    43.Determinarea azotului uşor hidrolizabil83.000
    44.Determinarea clorului rezidual liber din apă76.000
    45.Determinarea amoniacului - reacţia Nessler65.000
    46.Reacţia pentru hidrogen sulfurat46.000
    47.Reacţia Kreiss179.000
    48.Determinarea zahărului invertit din miere174.000
    49.Determinarea indicelui diastazic din miere224.000
    50.Determinarea HMF din miere176.000
    51.Determinarea indicilor REICHERT-MEISSL şi POLENSKE407.000
    52.Determinarea grăsimii din îngheţată prin metoda etero-clorhidrică298.000
    53.Determinarea lactozei din lapte270.000
    54.Determinarea grăsimii din maioneză, brânză, unt, margarină157.000
    55.Determinarea punctului de topire la ceară155.000
    56.Determinarea acidităţii la maioneză111.000
    57.Determinarea grăsimii din lăptişor de matcă146.000
    58.Determinarea indicelui de saponificare la ceară153.000
    59.Determinarea indicelui de aciditate la ceară142.000
    60.Determinarea indicelui de saponificare la grăsimi şi produse alimentare235.000
    61.Determinarea indicelui de aciditate202.000
    62.Determinarea glucozei şi fructozei din miere286.000
    63.Determinarea acizilor graşi liberi la praf de ou163.000
    64.Determinarea grăsimii din praf de ou319.000
    65.Determinarea indicelui de peroxid224.000
    66.Determinarea substanţei uscate negrase din unt210.000
    67.Deproteinizare195.000
    68.Determinarea Na, Ca, K prin metoda flamfotometrică360.000
    69.Determinarea carbonaţilor/bicarbonaţilor din lapte119.000
    70.Determinarea titrului proteic143.000
    71.Determinarea procentului de polen din miere138.000
    72.Determinarea extractului alcoolic uscat şi conţinutul de ceară din propolis196.000
    73.Determinarea indicelui de iod232.000
    74.Determinarea puterii de coagulare89.000
    75.Determinarea zaharozei din miere177.000
    76.Determinarea histaminei prin HPLC754.000
    77.Determinarea punctului crioscopic pentru lapte folosind aparatul Cryo Star64.000
    78.Determinarea spectrofotometrică a histaminei din peşte şi produse din peşte886.000
    79.Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric 10%430.000
    80.Determinarea azotaţilor (NO3) prin metoda APHA189.000
    81.Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid pentru lapte Milkoscan136.000
    82.Determinarea conţinutului de grăsime din lapte, produse lactate acide şi subproduse - metoda etero-amoniacală628.000
    83.Determinarea grăsimii prin metoda Soxhlet338.000
    84.Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid Food Scan74.000
    85.Identificarea amidonului (reacţia de culoare cu iodul)273.000
    86.Determinări ponderale la conserve89.000
    87.Determinarea indicelui de refracţie la grăsimi140.000
    88.Determinarea densităţii la lapte prin metoda areometrică116.000
    89.Determinarea solubilităţii produselor sub formă de praf114.000
    90.Determinarea umidităţii prin metoda refractometrică55.000
    91.Determinarea gradului de impurificare la lapte79.000
    92.Reacţia Fehling (identificare glucide)222.000
    93.Identificarea azotaţilor - metoda cu difenilamină180.000
    94.Determinarea hidroximetilfurfuralului - metoda Fiehe67.000
    95.Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri1.071.000
    96.Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, etc.) prin SAA cu cuptor de grafit - 1 element574.000
    97.Determinarea mercurului prin SAA cu generator de hidruri896.000
    98.Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, etc.) prin SAA cu flacără - 1 element533.000
    99.Determinarea micotoxinelor din furaje prin cromatografie în strat subţire563.000
    100.Determinarea micotoxinelor din produsele alimentare prin cromatografie în strat subţire608.000
    101.Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul imunoenzimatic Elisa3.631.000
    102.Determinarea gradului de contaminare radioactivă363.000
    103.Examen organoleptic142.000
    104.Examen bacterioscopic155.000
    105.Examen sterilitate/prospeţime301.000
    106.Număr total de germeni/spori aerobi429.000
    107.Număr total de levuri şi mucegaiuri485.000
    108.Număr total de bacterii coliforme461.000
    109.Număr E.coli497.000
    110.Determinare bacterii anaerobe gazogene279.000
    111.Determinare bacterii anaerobe/determinare spori bacterii anaerobe308.000
    112.Determinare bacterii anaerobe termofile gazogene276.000
    113.Determinare bacterii lipolitice597.000
    114.Determinare bacterii proteolitice742.000
    115.Determinare bacterii acetice426.000
    116.Număr total bacterii butirice428.000
    117.Determinare lactobacili465.000
    118.Determinarea ermeticităţii - conserve206.000
    119.Examen microbiologic complet a unei probe (ştanţe) conserve destinate consumului uman580.000
    120.Examen parazitologic peşte174.000
    121.Identificare Listeria monocytogenes522.000
    122.Confirmare Listeria monocytogenes466.000
    123.Identificare Enterobacteriaceae319.000
    124.Confirmare Enterobacteriaceae328.000
    125.Identificare Salmonella480.000
    126.Confirmare Salmonella357.000
    127.Identificare Stafilococ coagulazo-pozitiv338.000
    128.Confirmare Stafilococ coagulazo-pozitiv240.000
    129.Identificare Yersinia enterocolitica863.000
    130.Confirmare Yersinia enterocolitica430.000
    131.Identificare Campylobacter852.000
    132.Confirmare Campylobacter444.000
    133.Identificare Pseudomonas208.000
    134.Confirmare Pseudomonas320.000
    135.Identificare E. coli O157:H7422.000
    136.Confirmare E. coli O157:H7503.000
    137.Identificare Vibrio parahemolyticus373.000
    138.Confirmare Vibrio parahemolyticus429.000
    139.Identificare Proteus197.000
    140.Confirmare Proteus227.000
    141.Identificare Bacillus cereus266.000
    142.Confirmare Bacillus cereus299.000
    143.Identificare Clostridium perfringens271.000
    144.Confirmare Clostridium perfringens218.000
    145.Identificare Enterococcus310.000
    146.Confirmare Enterococcus320.000
    147.Determinare clostridii sulfito-reducătoare399.000
    148.Determinare specie ELISA2.790.000
    149.Determinare specie carne crudă461.000
    150.Determinare reziduuri de antibiotice Microtest screening280.000
    151.Determinare reziduuri de antibiotice Microtest confirmare378.000
    152.Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - screening571.000
    153.Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow Test - confirmare1.395.000
    154.Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B. stearothemophilus (BSDA) screening456.000
    155.Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm B. stearothemophilus (BSDA) confirmare824.000
    156.Determinarea reziduurilor de tetraciclină din miere prin ELISA Ridascreen1.654.000
    157.Examen trichineloscopic128.000
    158.Examen trichineloscopic prin digestie artificială451.000
    159.Identificare E. coli O157:H7 cu ajutorul kitului VIDAS E. coli O157:H71.306.000
    160.Identificare Listeria monocytogenes cu ajutorul Kiturilor VIDAS LISTERIA (LIS) şi VIDAS Listeria monocytogenes (LMO)1.743.000
    161.Identificare Salmonella spp cu ajutorul Kitului VIDAS Salmonella (SLM)1.246.000
    162.Identificare Campylobacter spp cu ajutorul Kitului VIDAS Campylobacter1.207.000
    163.Identificarea enterotoxinei stafilococice cu ajutorul Kitului VIDAS STAPH. ENTEROTOXIN (SET 2)1.306.000
    164.Identificarea Listeria spp şi a Listeria monocytogenes cu ajutorul galeriilor API Listeria1.061.000
    165.Identificarea Streptococcaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32 STREP824.000
    166.Identificarea Enterobacteriaceae-lor cu ajutorul galeriilor API rapid ID 32E798.000
    167.Identificarea Campylobacter spp cu ajutorul galeriilor API Campy1.013.000
    168.Identificarea stafilococului coagulazo-pozitiv cu ajutorul galeriilor API ID32 STAPH932.000
    169.Identificarea bacteriilor anaerobe cu ajutorul galeriilor API 20A820.000
    170.Determinarea numărului de celule somatice prin metoda fluoro electronică cu ajutorul somascope204.000
    171.Identificarea laptelui mastitic prin CMT140.000
    172.Determinarea sensibilităţii la substanţe antrinfecţioase a tulpinilor bacteriene400.000
    173.Examen organoleptic şi botanic la furaje176.000
    174.Determinarea corpurilor străine din amestecurile furajere176.000
    175.Determinarea conţinutului de apă din furaje144.000
    176.Determinarea substanţelor proteice din furaje prin metoda Kjeldahl217.000
    177.Determinarea grăsimii din furaje prin metoda Soxhlet175.000
    178.Determinarea cenuşii brute din furaje75.000
    179.Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric107.000
    180.Determinarea celulozei brute din furaje223.000
    181.Determinarea celulozei prin metoda Sharrer - K Urscher210.000
    182.Determinarea conţinutului de calciu din furaje titrimetric134.000
    183.Determinarea conţinutului de fosfor din furaje - colorimetric142.000
    184.Determinarea conţinutului de mangan din furaje - colorimetric134.000
    185.Determinarea conţinutului de magneziu din furaje titrimetric143.000
    186.Determinarea conţinutului de fier din furaje - colorimetric154.000
    187.Determinarea conţinutului de sodiu din furaje - flamfotometric121.000
    188.Determinarea conţinutului de potasiu din furaje - flamfotometric130.000
    189.Determinarea conţinutului de cupru din furaje - colorimetric166.000
    190.Determinarea clorurilor totale prin metoda Mohr din furaje96.000
    191.Determinarea acizilor de fermentaţie din nutreţuri însilozate269.000
    192.Determinarea indicelui de peroxid din furaje136.000
    193.Determinarea activităţii ureazice a şrotului de soia148.000
    194.Determinarea azotaţilor prin reducere pe coloana de cadmiu318.000
    195.Determinarea metioninei110.000
    196.Determinarea lizinei329.000
    197.Determinarea vitaminei A din furaje prin spectrofotometrie UV466.000
    198.Determinarea vitaminei E din furaje prin spectrofotometrie UV466.000
    199.Determinarea vitaminei B2 din furaje228.000
    200.Determinarea vitaminei B4 din furaje138.000
    201.Determinarea vitaminei B6 din furaje848.000
    202.Identificarea antioxidanţilor din furaje221.000
    203.Identificarea microscopică a constituenţilor de natura animală688.000
    204.Determinarea amprolium480.000
    205.Determinarea nicarbazin605.000
    206.Determinarea avatec451.000
    207.Determinarea tylan573.000
    208.Determinarea monensin; salinomicin; narazin/coccidiostatic548.000
    209.Determinarea indicelui de aciditate al grăsimii din furaje202.000
    210.Reacţia Kreiss la furaje179.000
    211.Determinarea azotului uşor hidrolizabil (amoniac) la furaje83.000
    212.Determinarea energiei brute prin calcul teoretic136.000
    213.Dozare retinol prin HPLC1.146.000
    214.Dozare tocoferol prin HPLC1.149.000
    215.Dozare vitamina B1578.000
    216.Dozare acid ascorbic169.000
    217.Dozare uree258.000
                          B. TARIFE
       pentru consultanţă, instruiri periodice şi verificarea
         capacităţii analitice de laborator privind
               expertiza alimentelor şi furajelor
  Nr. crt. Activitatea Tarif(lei)
  1. Consultanţă de specialitate (a, b) 110000/oră/specialist
  2. Instruiri practice de specialitate (a, c) 770000/zi/specialist
  3. Verificare periodică a capacităţii analitice a laboratoarelor (c) Microbiologie 568000/analiză
  Chimie 380000/analiză
  Reziduuri 886000/analiză
  Control furaje 310000/analiză
  Contaminare radioactivă 363000/analiză
  a) Dacă acţiunea are loc la sediul beneficiarului cheltuielile de cazare, diurnă şi transport vor fi suportate direct de acesta sau prin decontare la IISPV. b) Tarifele se referă la unităţile de procesare şi laboratoarele de analiză a produselor de origine animală şi furajelor din afara reţelei sanitare veterinare de stat. c) Tarifele se referă la laboratoarele de analiză a produselor de origine animală şi furajelor din afara reţelei sanitare veterinare de stat.NOTĂ:1. Pentru examenele şi analizele de laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor alimentare de origine animală şi a furajelor care nu figurează în prezentul Ordin, în cazul în care vor fi solicitate, se vor întocmi calculaţii de preţ.2. Tarifele de manoperă cuprind cheltuielile cu salariile, contribuţia la asigurările sociale, ajutorul de şomaj şi contribuţia la asigurările sociale de sănătate.3. Tarifele nu includ TVA.4. Tarifele se vor reactualiza periodic.
   +  Anexa III          TARIFE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ŞI EXAMENELOR DE LABORATOR          PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR MEDICINALE, ADITIVILOR FURAJERI              ŞI A ALTOR PRODUSE DE UZ VETERINAR
         
    Nr. crt.DENUMIRE ANALIZĂ/EXAMEN/OPERAŢIUNE/PRODUSTARIF (LEI) ANALIZĂ/ EXAMEN/ OPERAŢIE
    1.Solubilitate462.318
    2.Controlul organoleptic147.550
    3.Aspectul şi coloraţia soluţiilor366.485
    4.Identificare prin reacţii chimice709.929
    5.Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică546.397
    6.Dozare gravimetrică1.254.470
    7.Dozare volumetrică817.716
    8.Determinarea densităţii cu picnometru388.508
    9.Determinarea densităţii cu densimetru electronic266.603
    10.Determinarea punctului de topire500.458
    11.Determinarea punctului de picurare, punctului de solidificare, gelificare şi a punctului de fierbere462.560
    12.Determinarea vâscozităţii537.950
    13.Determinarea dimensiunii bujiurilor şi pesariilor155.729
    14.Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor287.184
    15.Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor şi bujiurilor346.312
    16.Determinarea friabilităţii comprimatelor365.892
    17.Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor338.911
    18.Determinarea variaţiei în greutate sau volum pe ambalaj477.640
    19.Controlul microscopic al pulberilor vegetale413.252
    20.Determinarea indicelui de acetil824.645
    21.Determinarea indicelui de hidroxil1.923.254
    22.Determinarea indicelui de aciditate531.967
    23.Determinarea indicelui de peroxid644.796
    24.Determinarea indicelui de saponificare576.235
    25.Determinarea indicelui de ester617.741
    26.Determinarea indicelui de iod498.743
    27.Determinarea substanţei nesaponificabile979.500
    28.Determinarea azotului din combinaţiile organice682.239
    29.Determinarea puterii de absorbţie442.403
    30.Determinarea tensiunii superficiale576.016
    31.Determinarea factorului de îmbibare448.339
    32.Determinarea puterii rotatorii specifice Determinarea indicelui de refracţie547.750
    33.440.550
    34.Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele480.052
    35.Determinarea spectrofotometrică UV-VIS1.209.945
    36.Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare487.518
    37.Determinare polarografică1.123.807
    38.Separări cromatografice pe coloană1.666.389
    39.Determinare cromatografică pe strat subţire1.682.492
    40.Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice529.203
    41.Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate farmaceutice814.462
    42.Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi preparate farmaceutice501.109
    43.Proba de sedimentare315.725
    44.Determinarea indicelui de amăreală485.252
    45.Controlul microchimic al produselor vegetale491.943
    46.Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării88.088
    47.Degresarea produselor vegetale în vederea dozării141.351
    48.Extragerea principiilor active din produse vegetale şi preparate farmaceutice în vederea identificării sau1.049.550
    49.Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării805.167
    50.Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică500.527
    51.Determinarea umidităţii prin uscare436.736
    52.Controlul mărimii particulelor417.895
    53.Determinarea intervalului de distilare608.940
    54.Determinarea gradului de fineţe al pulberilor380.950
    55.Determinarea stabilităţii suspensiilor365.460
    56.Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei430.593
    57.Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor213.083
    58.Determinarea timpului de cădere a spumei107.704
    59.Determinarea puterii de spumare723.670
    60.Determinarea densităţii aparente la pulberi401.798
    61.Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere587.074
    62.Determinarea substanţelor grase totale405.569
    63.Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale353.601
    64.Reziduu insolubil în acid clorhidric200.039
    65.Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor164.738
    66.Capacitatea de întindere la unguente182.324
    67.Dezagreagarea produselor efervescente331.799
    68.Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin distilare la rotavapor258.527
    69.Performanţă146.428
    70.Determinare spectrofotometrică în IR1.280.715
    71.Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică2.077.015
    72.Determinare flamfotometrică2.058.760
    73.Analiza HPLC a medicamentelor şi produselor de uz veterinar3.124.164
    74.Analiza GC a medicamentelor şi produselor de uz veterinar1.897.950
    75.Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer523.863
    76.Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl923.052
    77.Determinarea tipului de emulsie154.108
    78.Determinarea azotului aminic din produse biologice789.752
    79.Determinarea conţinutului în clorură de sodiu438.309
    80.Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda iodimetrică787.127
    81.Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu391.120
    82.Determinarea vâscozităţii emulsiei37.489
    83.Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri)54.680
    84.Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica ELISA851.879
    85.Control de laborator prin test imunocromatografic295.309
    86.Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA729.505
    87.Control macroscopic - produse biologice75.618
    88.Control sterilitate bacteriană şi fungică1.035.537
    89.Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii417.739
    90.Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci420.357
    91.Control inactivare pe medii de cultură specifice264.349
    92.Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare2.978.460
    93.Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absenţa hemadsorbţiei3.052.335
    94.Control inactivare suspensie virală şoareci/vaccin antirabic inactivat1.808.148
    95.Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate634.376
    96.Control inactivare toxină tetanică856.581
    97.Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GRAM90.705
    98.Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GIEMSA87.877
    99.Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu albastru de metilen88.235
    100.Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie Casares Gill109.556
    101.Control puritate virusologică EMIA/pui - Boala Marek6.842.365
    102.Control puritate virusologică EMIA/pui boala Marek ouă embrionate1.336.447
    103.Control puritate virusologică EMIA boala Marek culturi celulare2.906.553
    104.IPIC tulpină de lucru pseudopesta aviară2.847.451
    105.Control concentraţie în germeni - vaccinuri bacteriene vii2.161.068
    106.Control concentraţie în spori - vaccin anticarbunos2.679.168
    107.Control concentraţie în virus pe culturi celulare2.928.632
    108.Control concentraţie în virus pe culturi celulare şi IF3.663.716
    109.Control concentraţie în virus pe culturi celulare - tuburi4.339.650
    110.Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri antirabice vii3.423.666
    111.Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek2.447.639
    112.Controlul concentraţiei de virus DIE 501.380.003
    113.Controlul concentraţiei de virus pe culturi celulare - DICP 501.438.182
    114.Determinare DL 50/pui3.834.631
    115.Determinare DL 50/ouă embrionate827.059
    116.Determinare DL 50 (Reed şi Muench)/şoareci3.668.476
    117.Determinare DLM (Reed şi Muench)/cobai4.227.817
    118.Control viremie VHC/pui - boala Marek6.178.791
    119.Determinare LT/10/şoareci - toxină tetanică2.217.162
    120.Control valoare biologică - seroneutralizare/şoareci - antitoxină tetanică2.689.579
    121.Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis4.836.045
    122.Control specificitate - Salmonella galinarum258.676
    123.Control specificitate - Leptospira spp576.174
    124.Control specificicate DP 50/pui - vaccin difterovariolă aviară3.288.195
    125.Control specificitate antigenică pe culturi celulare3.480.383
    126.Control specificitate antigenică pe culturi celulare şi hemadsorbţie3.709.662
    127.Control specificitate antigenică pe culturi celulare - imunofluorescenţă directă4.319.808
    128.Control specificitate antigenică - imunoflorescenţă directă amprentă frotiu1.283.693
    129.Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi celulare10.669.502
    130.Control specificitate antigenică - seroneutralizare culturi celulare - FAVN10.460.516
    131.Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis5.029.376
    132.Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae1.142.777
    133.Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae5.239.480
    134.Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. Rhusiopathiae6.572.855
    135.Control inocuitate specifică 2-5 oi/capre865.324
    136.Control inocuitate specifică 2-5 bovine860.502
    137.Control inocuitate specifică 2-5 cabaline860.502
    138.Control inocuitate specifică 2-5 suine860.502
    139.Control inocuitate specifică 5 galinacee860.502
    140.Control inocuitate specifică 10 galinacee860.502
    141.Control inocuitate specifică 5 boboci raţă/gâscă860.502
    142.Control inocuitate pe pui SPF de o zi Boala Marek9.426.715
    143.Control inocuitate specifică vaccin difterovariolă aviară2.357.943
    144.Control inocuitate specifică vaccin bronşită/laringotraheita aviară3.742.206
    145.Control inocuitate specifică - vaccin bursita infecţioasă aviară5.008.192
    146.Control inocuitate specifică - vaccin pseudopesta aviară3.742.426
    147.Control inocuitate specifică vaccin inactivate mono/poliv avia4.583.227
    148.Control inocuitate specifică 2 câini2.281.834
    149.Control inocuitate specifică 3 câini - rabie2.560.082
    150.Control inocuitate 2 iepuri (2-2,5 kg)2.182.938
    151.Control inocuitate nespecifică 4 iepuri (2-2,5 kg)3.966.983
    152.Control inocuitate nespecifică 2 cobai964.230
    153.Control inocuitate nespecifică 4 cobai1.728.302
    154.Control inocuitate nespecifică 3 şoareci532.494
    155.Control inocuitate nespecifică 5 şoareci738.640
    156.Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/iepuri29.119.827
    157.Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/cobai11.573.529
    158.Valoare imunizantă - infecţie de control/ovine - vaccin anticărbunos1.813.042
    159.Control valoare imunizantă - metode de laborator - 5 iepuri IHA boala hemoragică a iepurelui6.935.739
    160.Control valoare imunizantă - 3 câini - vaccin parvoviroza canină4.101.125
    161.Control valoare protectoare SN şi IHA pentru ser mixt antiviral bivalent bovin4.193.905
    162.Valoare imunizantă - infecţie de control/porci2.356.304
    163.Valoare imunizantă - infecţie de control/palmipede2.207.091
    164.Valoare imunizantă - infecţie de control/galinacee3.394.638
    165.Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate7.693.627
    166.Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare7.523.951
    167.Valoare imunizantă - infecţie de control/cobai15.727.046
    168.Valoare imunizantă - infecţie de control/şoareci5.517.861
    169.Valoare imunizantă - infecţie de control/hamsteri4.374.335
    170.Control valoare protectoare - infecţie de control/şoareci - vaccin inactivat antirabic - testul Habel10.956.541
    171.Controlul valorii imunizante - IHA9.444.753
    172.Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA11.520.382
    173.Controlul valoare imunizantă prin infecţie de control pentru difterovariola aviară10.751.157
    174.Controlul valorii imunizante prin infecţie de control Boala Marek57.519.123
    175.Controlul valorii imunizante infecţie de control bursita infecţioasă6.889.012
    176.Control seroneutralizare/şoareci3.752.069
    177.Control seroneutralizare/cobai10.715.492
    178.Determinarea titrului de antitoxine (alfa, beta)17.521.035
    179.Determinarea titrului antitoxine (alfa, beta, epsilon)20.352.911
    180.Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric9.391.237
    181.Reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL1.202.000
    182.Reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR79.805
    183.Testări clinice produse biologice monovalente păsări9.561.200
    184.Testări clinice produse biologice monovalente - animale mici6.624.464
    185.Testări clinice produse biologice monovalente - animale mijlocii9.561.200
    186.Testări clinice produse biologice monovalente - animale mari6.624.464
    187.Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - păsări10.661.200
    188.Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mici7.724.464
    189.Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mijlocii10.661.200
    190.Testări clinice produse biologice monovalente cu rapel - animale mari7.724.464
    191.Testări clinice produse biologice polivalente - păsări11.407.440
    192.Testări clinice produse biologice polivalente - animale mici11.407.440
    193.Testări clinice produse biologice polivalente - animale mijlocii12.531.200
    194.Testări clinice produse biologice polivalente - animale mari13.631.200
    195.Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - păsări12.507.440
    196.Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mici12.507.440
    197.Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mijlocii13.607.440
    198.Testări clinice produse biologice polivalente cu rapel - animale mari15.382.400
    199.Testare clinică produse antiparazitare8.047.805
    200.Testare clinică produse medicamentoase pentru albine6.673.180
    201.Testare clinică preparate hormonale7.520.307
    202.Testare clinică vitamine, tonice, rehidratante, substanţe minerale, anestezice, antispastice, antiinflamatoare, antihistaminice5.206.579
    203.Testare clinică produse antimicrobiene cu administrare topică10.058.436
    204.Testare clinică produse antimicrobiene injectabile11.804.581
    205.Testare clinică produse antimicrobiene cu administrare orală8.003.920
    206.Testare clinică dezinfectante în condiţii de teren7.969.618
    207.Testare clinică dezinfectante pe test obiecte3.984.809
    208.Controlul impurităţii pirogene2.304.292
    209.Controlul impurităţilor toxice pe şoareci643.815
    210.Determinarea eficacităţii toxice a raticidelor1.449.267
    211.Controlul toleranţei locale intramusculare1.377.909
    212.Controlul toleranţei locale cutanate1.749.840
    213.Determinarea acţiunii iritante pe conjunctivă1.242.183
    214.Determinarea toleranţei subacute gastrointestinale prin gavaj455.809
    215.Controlul inocuităţii nespecifice medicamente pe şoareci701.401
    216.Controlul inocuităţii nespecifice medicamente pe cobai955.317
    217.Controlul inocuităţii nespecifice medicamente pe iepuri1.663.627
    218.Controlul inocuităţii specifice medicamente pe porci1.000.875
    219.Controlul inocuităţii specifice medicamente pe câini1.143.923
    220.Controlul inocuităţii specifice medicamente pe ovine1.002.261
    221.Controlul inocuităţii specifice medicamente pe viţei, cai1.003.031
    222.Controlul inocuităţii specifice vaccinuri antiparazitare pe pui de o zi2.242.389
    223.Controlul inocuităţii specifice vaccinuri antiparazitare pe tineret aviar2.207.391
    224.Determinarea activităţii microbiologice antibiotice, chinolone, vitamine1.393.747
    225.Determinarea activităţii bactericide a dezinfectantelor3.995.839
    226.Determinarea activităţii fungicide a dezinfectantelor2.502.695
    227.Extragerea principiilor active din produse farmaceutice, forme liposolubile pentru dozare1.394.803
    228.Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice1.366.820
    229.Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene, fungice din probiotice2.131.446
    230.Controlul purităţii microbiene a formelor farmaceutice cu administrare per os şi topice3.568.507
    231.Controlul sterilităţii produselor farmaceutice care nu au substanţe antimicrobiene/catgut, pansament, aţă chirugicală2.573.981
    232.Controlul sterilităţii antibiotice, chinolone, antimicotice2.991.533
    233.Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, folosite la controlul sterilităţii produselor675.871
    234.Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice2.414.680
    235.Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice2.539.308
    236.Control stabilitate antigenică a vaccinurilor antifungice vii929.470
    237.Control valoare protectoare prin infecţie de control pentru vaccinuri antifungice1.550.027
    238.Control valoare protectoare prin infecţie de control vaccinuri antiparazitare1.139.681
    239.Identificarea speciilor de oochişti1.412.770
    240.Determinarea volumului celular la antigene lichide101.123
    241.Control puritate prin examen bacterioscopic557.696
    242.Stabilire titru complement alexină699.973
    243.Reacţia de fixare complement RFC Wasserman788.521
    244.Stabilire titru hemolitic ser antioaie542.651
    245.Reacţia de imunodifuzie în gel de agar529.071
    246.Expertiza dosarelor tehnice în vederea autorizării pentru punerea pe piaţă (comercializare) produse medicinale de uz veterinar, aditivi furajeri şi alte produse de uz veterinar2.647.544
    247.Reevaluarea dosarelor tehnice în cazul modificării compoziţiei produselor (compuşi auxiliari)1.470.858
    248.Revizuirea periodică a dosarului tehnic pentru autorizarea de punere pe piaţă (la 5 ani)2.059.200
    249.Editarea documentaţiei necesare pentru emitere autorizaţiei de comercializare441.256
    250.Emitere autorizaţie de comercializare pentru extindere ambalaj/schimbarea denumirii comerciale/schimbarea producătorului/schimbarea persoanei responsabile/schimbarea indicaţiilor terapeutice8.316.000
    251.Avizare material publicitar pentru produse biologice/medicamente/aditivi furajeri/alte produse de uz veterinar3.564.000
    252.Emitere duplicat la autorizaţie de comercializare441.256
    253.Emitere autorizaţie de comercializare aditivi furajeri/alte produse de uz veterinar10.000.000
    254.Emitere autorizaţie de comercializare produse medicinale de uz veterinar15.000.000
  NOTĂ: Notă *) Emiterea duplicatului la autorizaţia de comercializare/avizului de comercializare, se face numai la cerere în baza documentelor ce atestă pierderea actului prin publicarea în Monitorul Oficial, partea a III-a.- Plata testării clinice pentru seturile de diagnostic care fac obiectul înregistrării se va efectua pe baza unei convenţii-contract între ICBMV şi IDSA/IISPV, conform unui protocol de testare avizat de ANSVSA- Pentru metodele de testare ce nu sunt incluse în prezentul tarifar contravaloarea testării clinice şi de laborator se va face de asemenea pe baza unei convenţii-contract.- Tarifele din prezentul ordin nu cuprind TVA.
   +  Anexa IV                        TARIFE      pentru controalele veterinare executate asupra     operaţiunilor de export la punctele de trecerea frontierei     de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar
  Nr. crt. Acţiunea efectuata Tarif/mijloc de transport- lei
  1. Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de export al mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră 350.000
                         TARIFE     pentru asistenţa sanitara veterinara acordată în           punctele de trecerea frontierei
  Nr. crt. Acţiunea efectuata Tarif/acţiune- lei
  1. Acordarea asistentei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului 550.000
  Prezentele tarife completează prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.009/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 23 decembrie 2003, referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră.----